SP8FO

Rezultat: 1840
Liczba zgł. QSO: 46 (CW: 0, SSB: 46, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 46 (100,0%)
Mnożniki: RC KR DD CZ RB NL ET HR RN AQ LS WA MA LD GD BT OL MW NI OF ZB DE BI WV RS KK GI LW ZX OU GV OD BO WR JZ NY YN OY LB WU
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:04
2023/11/19 17:05
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SP9KJU
59
59
001
002
CM
RC
SP9KJU
SP8FO
59
59
002
001
RC
CM
1
1
RC
CM
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:05
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SQ9GEE
59
59
002
002
CM
KR
SQ9GEE
SP8FO
59
59
002
002
KR
CM
1
1
KR
CM
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:05
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SQ7SAX
59
59
003
006
CM
DD
SQ7SAX
SP8FO
59
59
006
003
DD
CM
1
1
DD
CM
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:08
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SP9KKA
59
59
004
007
CM
CZ
SP9KKA
SP8FO
59
59
007
004
CZ
CM
1
1
CZ
CM
2023/11/19 17:09
2023/11/19 17:09
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SP9N
59
59
005
014
CM
RB
SP9N
SP8FO
59
59
014
005
RB
CM
1
1
RB
CM
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:10
80m
80m
PH
PH
SP8FO
3Z3AHK
59
59
006
022
CM
NL
3Z3AHK
SP8FO
59
59
022
006
NL
CM
1
1
NL
CM
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:11
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SP9ZHR
59
59
007
018
CM
ET
SP9ZHR
SP8FO
59
59
018
007
ET
CM
1
1
ET
CM
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:11
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SP8FB
59
59
008
023
CM
HR
SP8FB
SP8FO
59
59
023
008
HR
CM
1
1
HR
CM
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SQ9NOS
59
59
009
015
CM
RN
SQ9NOS
SP8FO
59
59
015
009
RN
CM
1
1
RN
CM
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:13
80m
80m
PH
PH
SP8FO
HF7A
59
59
010
026
CM
AQ
HF7A
SP8FO
59
59
026
010
AQ
CM
1
1
AQ
CM
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SP3MEP
59
59
012
032
CM
LS
SP3MEP
SP8FO
59
59
032
012
LS
CM
1
1
LS
CM
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SP9HPA
59
59
011
026
CM
WA
SP9HPA
SP8FO
59
59
026
011
WA
CM
1
1
WA
CM
2023/11/19 17:17
2023/11/19 17:17
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SQ5ABG
59
59
013
022
CM
MA
SQ5ABG
SP8FO
59
59
022
013
MA
CM
1
1
MA
CM
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SP0LODZ
59
59
014
034
CM
LD
SP0LODZ
SP8FO
59
59
034
014
LD
CM
1
1
LD
CM
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:20
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SP2XX
59
59
015
024
CM
GD
SP2XX
SP8FO
59
59
024
015
GD
CM
1
1
GD
CM
2023/11/19 17:21
2023/11/19 17:21
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SP9SDR
59
59
016
027
CM
WA
SP9SDR
SP8FO
59
59
027
016
WA
CM
1
1

CM
2023/11/19 17:22
2023/11/19 17:22
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SQ9EDZ
59
59
017
018
CM
BT
SQ9EDZ
SP8FO
59
59
018
017
BT
CM
1
1
BT
CM
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SP4SHL
59
59
019
016
CM
OL
SP4SHL
SP8FO
59
59
016
019
OL
CM
1
1
OL
CM
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
PH
PH
SP8FO
HF600LD
59
59
018
016
CM
LD
HF600LD
SP8FO
59
59
016
018
LD
CM
1
1

CM
2023/11/19 17:24
2023/11/19 17:24
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SQ9LOJ
59
59
020
013
CM
MW
SQ9LOJ
SP8FO
59
59
013
020
MW
CM
1
1
MW
CM
2023/11/19 17:24
2023/11/19 17:24
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SQ9PPT
59
59
021
018
CM
NI
SQ9PPT
SP8FO
59
59
018
021
NI
CM
1
1
NI
CM
2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:25
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SP3POW
59
59
022
012
CM
OF
SP3POW
SP8FO
59
59
012
022
OF
CM
1
1
OF
CM
2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:26
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SP4SAF
59
59
023
017
CM
ZB
SP4SAF
SP8FO
59
59
017
023
ZB
CM
1
1
ZB
CM
2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:26
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SP8CDZ
59
59
024
016
CM
DE
SP8CDZ
SP8FO
59
59
016
024
DE
CM
1
1
DE
CM
2023/11/19 17:27
2023/11/19 17:27
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SP8BVN
59
59
025
039
CM
BI
SP8BVN
SP8FO
59
59
039
025
BI
CM
1
1
BI
CM
2023/11/19 17:27
2023/11/19 17:27
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SP9PKM
59
59
026
030
CM
WV
SP9PKM
SP8FO
59
59
030
026
WV
CM
1
1
WV
CM
2023/11/19 17:28
2023/11/19 17:28
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SP9PD
59
59
027
016
CM
RS
SP9PD
SP8FO
59
59
016
027
RS
CM
1
1
RS
CM
2023/11/19 17:28
2023/11/19 17:28
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SP8GNF
59
59
028
025
CM
KK
SP8GNF
SP8FO
59
59
025
028
KK
CM
1
1
KK
CM
2023/11/19 17:28
2023/11/19 17:29
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SP5UAO
59
59
029
016
CM
GI
SP5UAO
SP8FO
59
59
016
029
GI
CM
1
1
GI
CM
2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SQ8PIW
59
59
030
022
CM
LW
SQ8PIW
SP8FO
59
59
022
030
LW
CM
1
1
LW
CM
2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:30
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SP9PEZ
59
59
031
019
CM
ZX
SP9PEZ
SP8FO
59
59
019
031
ZX
CM
1
1
ZX
CM
2023/11/19 17:32
2023/11/19 17:32
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SQ9HZM
59
59
033
040
CM
WV
SQ9HZM
SP8FO
59
59
040
033
WV
CM
1
1

CM
2023/11/19 17:32
2023/11/19 17:31
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SP4HHI
59
59
032
018
CM
OU
SP4HHI
SP8FO
59
59
018
032
OU
CM
1
1
OU
CM
2023/11/19 17:34
2023/11/19 17:33
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SP7JYM
59
59
034
030
CM
GV
SP7JYM
SP8FO
59
59
030
034
GV
CM
1
1
GV
CM
2023/11/19 17:34
2023/11/19 17:34
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SP3QDX
59
59
035
024
CM
OD
SP3QDX
SP8FO
59
59
024
035
OD
CM
1
1
OD
CM
2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:35
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SP9CJM
59
59
036
020
CM
BO
SP9CJM
SP8FO
59
59
020
036
BO
CM
1
1
BO
CM
2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:35
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SQ9BDB
59
59
037
003
CM
NI
SQ9BDB
SP8FO
59
59
003
037
NI
CM
1
1

CM
2023/11/19 17:36
2023/11/19 17:36
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SP6LZA
59
59
038
014
CM
WR
SP6LZA
SP8FO
59
59
014
038
WR
CM
1
1
WR
CM
2023/11/19 17:37
2023/11/19 17:37
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SO4P
59
59
039
043
CM
OL
SO4P
SP8FO
59
59
043
039
OL
CM
1
1

CM
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SP9KW
59
59
040
017
CM
JZ
SP9KW
SP8FO
59
59
017
040
JZ
CM
1
1
JZ
CM
2023/11/19 17:39
2023/11/19 17:39
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SN0KSP
59
59
042
020
CM
KR
SN0KSP
SP8FO
59
59
020
042
KR
CM
1
1

CM
2023/11/19 17:39
2023/11/19 17:39
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SQ6NDC
59
59
041
038
CM
NY
SQ6NDC
SP8FO
59
59
038
041
NY
CM
1
1
NY
CM
2023/11/19 17:42
2023/11/19 17:41
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SN300CITY
59
59
043
023
CM
YN
SN300CITY
SP8FO
59
59
023
043
YN
CM
1
1
YN
CM
2023/11/19 17:45
2023/11/19 17:45
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SP9ZHC
59
59
044
043
CM
OY
SP9ZHC
SP8FO
59
59
043
044
OY
CM
1
1
OY
CM
2023/11/19 17:55
2023/11/19 17:55
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SP8HPW
59
59
045
054
CM
LB
SP8HPW
SP8FO
59
59
054
045
LB
CM
1
1
LB
CM
2023/11/19 17:56
2023/11/19 17:56
80m
80m
PH
PH
SP8FO
SQ7CGN
59
59
046
059
CM
WU
SQ7CGN
SP8FO
59
59
059
046
WU
CM
1
1
WU
CM