SP4SHL

Rezultat: 1292
Liczba zgł. QSO: 40 (CW: 0, SSB: 40, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 38 (95,0%)
Mnożniki: LS AQ HR MA ET NL LD RB WA CZ WV WU ZE LB CM RC NY OY OL DD NI TL WT ZX DE OS LW KR PW TY GI GV BT WR
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:01
2023/11/19 17:01
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SP3MEP
59
59
001
004
OL
LS
SP3MEP
SP4SHL
59
59
004
001
LS
OL
1
1
LS
OL
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:02
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
HF7A
59
59
002
004
OL
AQ
HF7A
SP4SHL
59
59
004
002
AQ
OL
1
1
AQ
OL
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:03
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SP8FB
59
59
003
003
OL
HR
SP8FB
SP4SHL
59
59
003
003
HR
OL
1
1
HR
OL
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SQ5ABG
59
59
004
011
OL
MA
SQ5ABG
SP4SHL
59
59
011
004
MA
OL
1
1
MA
OL
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:07
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SP9ZHR
59
59
005
014
OL
ET
SP9ZHR
SP4SHL
59
59
014
005
ET
OL
1
1
ET
OL
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:08
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
3Z3AHK
59
59
006
017
OL
NL
3Z3AHK
SP4SHL
59
59
017
006
NL
OL
1
1
NL
OL
2023/11/19 17:09
2023/11/19 17:09
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SP0LODZ
59
59
007
017
OL
LD
SP0LODZ
SP4SHL
59
59
017
007
LD
OL
1
1
LD
OL
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:11
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SP9N
59
59
008
021
OL
RB
SP9N
SP4SHL
59
59
021
008
RB
OL
1
1
RB
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SP9SDR
59
59
009
015
OL
WA
SP9SDR
SP4SHL
59
59
015
009
WA
OL
1
1
WA
OL
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:13
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SP9KKA
59
59
010
016
OL
CZ
SP9KKA
SP4SHL
59
59
016
010
CZ
OL
1
1
CZ
OL
2023/11/19 17:15
2023/11/19 17:15
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SQ9HZM
59
59
011
021
OL
WV
SQ9HZM
SP4SHL
59
59
021
011
WV
OL
1
1
WV
2023/11/19 17:15
2023/11/19 17:15
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SQ7CGN
59
59
012
021
OL
WU
SQ7CGN
SP4SHL
59
59
021
012
WU
OL
1
1
WU
2023/11/19 17:17
2023/11/19 17:17
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SQ1NXO
59
59
013
012
OL
ZE
SQ1NXO
SP4SHL
59
59
012
013
ZE
OL
1
1
ZE
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SP8HPW
59
59
014
014
OL
LB
SP8HPW
SP4SHL
59
59
014
014
LB
OL
1
1
LB
OL
2023/11/19 17:21
2023/11/19 17:21
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SP3QDX
59
59
015
018
OL
OD
SP3QDX
SP4SHL
59
59
013
015
OD
OL
0
0

2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SP8FO
59
59
016
019
OL
CM
SP8FO
SP4SHL
59
59
019
016
CM
OL
1
1
CM
OL
2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:26
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SP9KJU
59
59
017
028
OL
RC
SP9KJU
SP4SHL
59
59
028
017
RC
OL
1
1
RC
OL
2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SQ6NDC
59
59
018
032
OL
NY
SQ6NDC
SP4SHL
59
59
032
018
NY
OL
1
1
NY
OL
2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:30
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SP9ZHC
59
59
019
025
OL
OY
SP9ZHC
SP4SHL
59
59
025
019
OY
OL
1
1
OY
2023/11/19 17:31
2023/11/19 17:31
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SO4P
59
59
020
037
OL
OL
SO4P
SP4SHL
59
59
037
020
OL
OL
1
1
OL
2023/11/19 17:33
2023/11/19 17:33
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SQ7SAX
59
59
021
045
OL
DD
SQ7SAX
SP4SHL
59
59
045
021
DD
OL
1
1
DD
2023/11/19 17:34
2023/11/19 17:34
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SP9HPA
59
59
022
053
OL
WA
SP9HPA
SP4SHL
59
59
053
022
WA
OL
1
1

2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:35
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SQ9PPT
59
59
023
035
OL
NI
SQ9PPT
SP4SHL
59
59
035
023
NI
OL
1
1
NI
OL
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SP8NCZ
59
59
024
011
OL
TL
SP8NCZ
SP4SHL
59
59
011
024
TL
OL
1
1
TL
2023/11/19 17:39
2023/11/19 17:39
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SP3ZHP
59
59
025
058
OL
WT
SP3ZHP
SP4SHL
59
59
058
025
WT
OL
1
1
WT
2023/11/19 17:39
2023/11/19 17:39
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SP9PEZ
59
59
026
025
OL
ZX
SP9PEZ
SP4SHL
59
59
025
026
ZX
OL
1
1
ZX
OL
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:40
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SP8CDZ
59
59
027
023
OL
DE
SP8CDZ
SP4SHL
59
59
023
027
DE
OL
1
1
DE
OL
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:38
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SP7FGA
59
59
028
016
OL
OS
SP7FGA
SP4SHL
59
59
016
028
OS
OL
1
1
OS
OL
2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:41
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SQ8PIW
59
59
029
026
OL
LW
SQ8PIW
SP4SHL
59
59
026
029
LW
OL
1
1
LW
OL
2023/11/19 17:44
2023/11/19 17:44
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SN0KSP
59
59
030
025
OL
KR
SN0KSP
SP4SHL
59
59
025
030
KR
OL
1
1
KR
OL
2023/11/19 17:45
2023/11/19 17:45
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SQ9GEE
59
59
031
023
OL
KR
SQ9GEE
SP4SHL
59
59
023
031
KR
OL
1
1

OL
2023/11/19 17:46
2023/11/19 17:46
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SP3PDO
59
59
032
024
OL
PW
SP3PDO
SP4SHL
59
59
024
032
PW
OL
1
1
PW
2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:47
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SN9CZ
59
59
034
019
OL
TY
SN9CZ
SP4SHL
59
59
019
034
TY
OL
1
1
TY
OL
2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SP9GFI
59
59
033
058
OL
NI
SP9GFI
SP4SHL
59
59
058
033
NI
OL
1
1

2023/11/19 17:49
2023/11/19 17:50
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SP5UAO
59
59
035
026
OL
GI
SP5UAO
SP4SHL
59
59
026
035
GI
OL
1
1
GI
OL
2023/11/19 17:50
2023/11/19 17:50
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SP9AJD
59
59
036
016
OL
CZ
SP9AJD
SP4SHL
59
59
016
036
CZ
OL
1
1

OL
2023/11/19 17:55
2023/11/19 17:55
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SP7JYM
59
59
037
058
OL
GV
SP7JYM
SP4SHL
59
59
058
037
GV
OL
1
1
GV
2023/11/19 17:57
2023/11/19 17:58
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SQ9EDZ
59
59
038
050
OL
BT
SQ9EDZ
SP4SHL
59
59
050
038
BT
OL
1
1
BT
2023/11/19 17:58
2023/11/19 17:58
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SP4BP
59
59
039
021
OL
OL
SP4BP
SP4SHL
59
59
021
380
OL
L
0
0

2023/11/19 17:58
2023/11/19 17:59
80m
80m
PH
PH
SP4SHL
SP6LZA
59
59
040
039
OL
WR
SP6LZA
SP4SHL
59
59
039
040
WR
OL
1
1
WR