SP9KKA

Rezultat: 1710
Liczba zgł. QSO: 51 (CW: 0, SSB: 51, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 45 (88,2%)
Mnożniki: ZB DD RC KR OS CM NI WU WV PW LL RS OL LW OD LD OY TL JZ GD NY MW BT AQ WA DE RN RB KK ZX CZ GL TY NL BI HR WR LB
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:02
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP4SAF
59
59
001
002
CZ
ZB
SP4SAF
SP9KKA
59
59
002
001
ZB
CZ
1
1
ZB
CZ
2023/11/19 17:04
2023/11/19 17:04
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SQ7SAX
59
59
002
005
CZ
DD
SQ7SAX
SP9KKA
59
59
005
002
DD
CZ
1
1
DD
CZ
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:06
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP9KJU
59
59
003
003
CZ
RC
SP9KJU
SP9KKA
59
59
003
003
RC
CZ
1
1
RC
CZ
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SQ9GEE
59
59
005
003
CZ
KR
SQ9GEE
SP9KKA
59
59
003
005
KR
CZ
1
1
KR
CZ
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:05
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP7FGA
59
59
004
003
CZ
OS
SP7FGA
SP9KKA
59
59
003
004
OS
CZ
1
1
OS
CZ
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:07
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SN0KSP
59
59
006
006
CZ
KR
SN0KSP
SP9KKA
59
59
006
006
KR
CZ
1
1

CZ
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:08
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP8FO
59
59
007
004
CZ
CM
SP8FO
SP9KKA
59
59
004
007
CM
CZ
1
1
CM
CZ
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:08
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP9GFI
59
59
008
011
CZ
NI
SP9GFI
SP9KKA
59
59
011
008
NI
CZ
1
1
NI
CZ
2023/11/19 17:09
2023/11/19 17:09
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SQ7CGN
59
59
009
012
CZ
WU
SQ7CGN
SP9KKA
59
59
012
009
WU
CZ
1
1
WU
CZ
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:10
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP9PKM
59
59
010
011
CZ
WV
SP9PKM
SP9KKA
59
59
011
010
WV
CZ
1
1
WV
CZ
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:11
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP3PDO
59
59
012
010
CZ
PW
SP3PDO
SP9KKA
59
59
010
012
PW
CZ
1
1
PW
CZ
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:11
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP1WAG
59
59
011
004
CZ
LL
SP1WAG
SP9KKA
59
59
004
011
LL
CZ
1
1
LL
CZ
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP9PD
59
59
014
007
CZ
RS
SP9PD
SP9KKA
59
59
007
014
RS
CZ
1
1
RS
CZ
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP5UAO
59
59
013
006
CZ
GI
SP5UAO
SQ9KKA
59
59
006
013
GI
CZ
0
0

2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:13
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP4SHL
59
59
016
010
CZ
OL
SP4SHL
SP9KKA
59
59
010
016
OL
CZ
1
1
OL
CZ
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:13
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SO4P
59
59
015
014
CZ
OL
SO4P
SP9KKA
59
59
014
015
OL
CZ
1
1

CZ
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SQ8PIW
59
59
017
013
CZ
LW
SQ8PIW
SP9KKA
59
59
013
017
LW
CZ
1
1
LW
CZ
2023/11/19 17:15
2023/11/19 17:15
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP3QDX
59
59
018
012
CZ
OD
SP3QDX
SP9KKA
59
59
012
018
OD
CZ
1
1
OD
CZ
2023/11/19 17:15
2023/11/19 17:15
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
HF600LD
59
59
019
011
CZ
LD
HF600LD
SP9KKA
59
59
011
019
LD
CZ
1
1
LD
CZ
2023/11/19 17:16
2023/11/19 17:16
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP9ZHC
59
59
020
012
CZ
OY
SP9ZHC
SP9KKA
59
59
012
020
OY
CZ
1
1
OY
CZ
2023/11/19 17:16
2023/11/19 17:16
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP4BP
59
59
021
005
CZ
OL
SP4BP
SP9KKA
59
59
005
021
OL
CZ
1
1

CZ
2023/11/19 17:17
2023/11/19 17:17
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP8NCZ
59
59
023
004
CZ
TL
SP8NCZ
SP9KKA
59
59
004
023
TL
CZ
1
1
TL
CZ
2023/11/19 17:17
2023/11/19 17:17
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP9KW
59
59
022
008
CZ
JZ
SP9KW
SP9KKA
59
59
008
022
JZ
CZ
1
1
JZ
CZ
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:18
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP2XX
59
59
024
022
CZ
GD
SP2XX
SP9KKA
59
59
022
024
GD
CZ
1
1
GD
CZ
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SQ9PBV
59
59
025
007
CZ
KR
SQ9PBV
SP9KKA
59
59
007
025
KR
CZ
1
1

CZ
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:20
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SQ6NDC
59
59
026
020
CZ
NY
SQ6NDC
SP9KKA
59
59
020
026
NY
CZ
1
1
NY
CZ
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:20
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SQ9LOJ
59
59
027
011
CZ
MW
SQ9LOJ
SP9KKA
59
59
011
027
MW
CZ
1
1
MW
CZ
2023/11/19 17:21
2023/11/19 17:21
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SQ9EDZ
59
59
028
017
CZ
BT
SQ9EDZ
SP9KKA
59
59
017
028
BT
CZ
1
1
BT
CZ
2023/11/19 17:23
2023/11/24 17:23
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP6ACE
59
59
029
007
CZ
SP6ACE
SP9KKA
59
59
007
007
ZO
ZO
0
0

2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:25
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
HF7A
59
59
031
042
CZ
AQ
HF7A
SP9KKA
59
59
042
031
AQ
CZ
1
1
AQ
CZ
2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:25
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP9AJP
59
59
030
010
CZ
WA
SP9AJP
SP9KKA
59
59
010
030
WA
CZ
1
1
WA
CZ
2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:26
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP3MEP
59
59
032
048
CZ
LS
SP3MEP
SQ9KKA
59
59
048
032
LS
CZ
0
0

2023/11/19 17:28
2023/11/19 17:27
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP3POW
59
59
033
014
CZ
OF
SP3POW
SP9KKA
59
59
014
033
OF
XZ
0
0

2023/11/19 17:28
2023/11/19 17:28
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP8CDZ
59
59
034
017
CZ
DE
SP8CDZ
SP9KKA
59
59
017
034
DE
CZ
1
1
DE
CZ
2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SQ9NOS
59
59
035
036
CZ
RN
SQ9NOS
SP9KKA
59
59
036
035
RN
CZ
1
1
RN
CZ
2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP9N
59
59
036
044
CZ
RB
SP9N
SP9KKA
59
59
044
036
RB
CZ
1
1
RB
CZ
2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:30
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SQ9HZM
59
59
038
038
CZ
WV
SQ9HZM
SP9KKA
59
59
038
038
WV
CZ
1
1

CZ
2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:30
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP8GNF
59
59
037
027
CZ
KK
SP8GNF
SP9KKA
59
59
027
037
KK
CZ
1
1
KK
CZ
2023/11/19 17:33
2023/11/19 17:33
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP9PEZ
59
59
039
021
CZ
ZX
SP9PEZ
SP9KKA
59
59
021
039
ZX
CZ
1
1
ZX
CZ
2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:34
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP9AJD
59
59
040
011
CZ
CZ
SP9AJD
SP9KKA
59
59
011
040
CZ
CZ
1
1
CZ
CZ
2023/11/19 17:37
2023/11/19 17:37
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP1WTB
59
59
041
009
CZ
GL
SP1WTB
SP9KKA
59
59
009
041
GL
CZ
1
1
GL
CZ
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:39
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SN9CZ
59
59
042
016
CZ
TY
SN9CZ
SP9KKA
59
59
016
042
TY
CZ
1
1
TY
CZ
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:40
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
3Z3AHK
59
59
043
056
CZ
NL
3Z3AHK
SP9KKA
59
59
056
043
NL
CZ
1
1
NL
2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:41
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP2MHS
59
59
044
019
CZ
GD
SP2MHS
SP9KKA
59
59
019
044
GD
CZ
1
1

CZ
2023/11/19 17:45
2023/11/19 17:45
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP0LODZ
59
59
045
056
CZ
LD
SP0LODZ
SP9KKA
59
59
056
030
LD
CZ
0
0

2023/11/19 17:46
2023/11/19 17:46
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP8BVN
59
59
046
067
CZ
BI
SP8BVN
SP9KKA
59
59
067
046
BI
CZ
1
1
BI
CZ
2023/11/19 17:50
2023/11/19 17:50
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP7JYM
59
59
047
048
CZ
GV
SP7JYM
SP9KKA
59
59
048
037
GV
CZ
0
0

2023/11/19 17:51
2023/11/19 17:51
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP8FB
59
59
048
063
CZ
HR
SP8FB
SP9KKA
59
59
063
048
HR
CZ
1
1
HR
2023/11/19 17:53
2023/11/19 17:53
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP6LZA
59
59
049
029
CZ
WR
SP6LZA
SP9KKA
59
59
029
049
WR
CZ
1
1
WR
CZ
2023/11/19 17:54
2023/11/19 17:54
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SQ9PPT
59
59
050
050
CZ
NI
SQ9PPT
SP9KKA
59
59
050
050
NI
CZ
1
1

CZ
2023/11/19 17:57
2023/11/19 17:57
80m
80m
PH
PH
SP9KKA
SP8HPW
59
59
051
057
CZ
LB
SP8HPW
SP9KKA
59
59
057
051
LB
CZ
1
1
LB
CZ