SP3ZHP

Rezultat: 4047
Liczba zgł. QSO: 75 (CW: 30, SSB: 45, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 71 (94,7%)
Mnożniki: LA PA ZX CW GD WV GV WM OL KC KF KR YN SL BI BS RS WR OU GI AQ CZ KK DE LW LL PW GL TG RN LD OY NI TY BO OW CU NN LS SQ LE GS AC DD MA HR WA RB ZE BT WU NY LB NL ET PO LH
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:02
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SN1F
599
599
001
005
WT
LA
SN1F
SP3ZHP
599
599
005
001
LA
WT
1
1
LA
WT
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:04
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP5ENG
599
599
003
004
WT
PA
SP5ENG
SP3ZHP
599
599
004
003
PA
WT
1
1
PA
WT
2023/11/19 17:03
[BRAK LOGU]
80m CW SP3ZHP
SP4W
599 002 WT SP4W 599 003 OQ 0
2023/11/19 17:04
2023/11/19 17:04
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP9PEZ
599
599
004
004
WT
ZX
SP9PEZ
SP3ZHP
599
599
004
004
ZX
WT
1
1
ZX
WT
2023/11/19 17:04
2023/11/19 17:04
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP9HAX
599
599
005
004
WT
CW
SP9HAX
SP3ZHP
599
599
004
005
CW
WT
1
1
CW
WT
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:05
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP2XX
599
599
006
009
WT
GD
SP2XX
SP3ZHP
599
599
009
006
GD
WT
1
1
GD
WT
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP9PKM
599
599
008
007
WT
WV
SP9PKM
SP3ZHP
599
599
007
008
WV
WT
1
1
WV
WT
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:05
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP7JYM
599
599
007
005
WT
GV
SP7JYM
SP3ZHP
599
599
005
007
GV
WT
1
1
GV
WT
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:07
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP5AYY
599
599
009
004
WT
WM
SP5AYY
SP3ZHP
599
599
004
009
WM
WT
1
1
WM
WT
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:07
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SO4P
599
599
010
008
WT
OL
SO4P
SP3ZHP
599
599
008
010
OL
WT
1
1
OL
WT
2023/11/19 17:09
2023/11/19 17:09
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP1C
599
599
012
011
WT
KC
SP1C
SP3ZHP
599
599
011
012
KC
WT
1
1
KC
WT
2023/11/19 17:09
2023/11/19 17:09
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP3KRE
599
599
011
002
WT
KF
SP3KRE
SP3ZHP
599
599
002
011
KF
WT
1
1
KF
WT
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:10
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SQ9TX
599
599
013
002
WT
KR
SQ9TX
SP3ZHP
599
599
002
013
KR
WT
1
1
KR
WT
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SN300CITY
599
599
015
002
WT
YN
SN300CITY
SP3ZHP
599
599
002
015
YN
WT
1
1
YN
WT
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SN1T
599
599
014
016
WT
SL
SN1T
SP3ZHP
599
599
016
014
SL
WT
1
1
SL
WT
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:13
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP8BVN
599
599
016
019
WT
BI
SP8BVN
SP3ZHP
599
599
019
016
BI
WT
1
1
BI
WT
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP4AWE
599
599
017
020
WT
BS
SP4AWE
SP3ZHP
599
599
020
017
BS
WT
1
1
BS
WT
2023/11/19 17:15
2023/11/19 17:15
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP9NLU
599
599
018
007
WT
RS
SP9NLU
SP3ZHP
599
599
007
018
RS
WT
1
1
RS
WT
2023/11/19 17:17
2023/11/19 17:17
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP6LZA
59
59
022
004
WT
WR
SP6LZA
SP3ZHP
59
59
004
022
WR
WT
1
1
WR
WT
2023/11/19 17:17
2023/11/19 17:16
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP4HHI
59
59
019
007
WT
OU
SP4HHI
SP3ZHP
59
59
007
019
OU
WT
1
1
OU
WT
2023/11/19 17:17
2023/11/19 17:17
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP5UAO
59
59
021
011
WT
GI
SP5UAO
SP3ZHP
59
59
011
021
GI
WT
1
1
GI
WT
2023/11/19 17:17
2023/11/19 17:17
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
HF7A
59
59
020
032
WT
AQ
HF7A
SP3ZHP
59
59
032
020
AQ
WT
1
1
AQ
WT
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:17
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP9AJD
59
59
023
004
WT
CZ
SP9AJD
SP3ZHP
59
59
004
023
CZ
WT
1
1
CZ
WT
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:18
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP8GNF
59
59
024
016
WT
KK
SP8GNF
SP3ZHP
59
59
016
024
KK
WT
1
1
KK
WT
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP8CDZ
59
59
026
013
WT
DE
SP8CDZ
SP3ZHP
59
59
013
026
DE
WT
1
1
DE
WT
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SN0KSP
59
59
025
013
WT
KR
SN0KSP
SP3ZHP
59
59
013
025
KR
WT
1
1

WT
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:20
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP9PD
59
59
029
013
WT
RS
SP9PD
SP3ZHP
59
59
013
029
RS
WT
1
1

WT
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:20
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SQ8PIW
59
59
028
016
WT
LW
SQ8PIW
SP3ZHP
59
59
016
028
LW
WT
1
1
LW
WT
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:20
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP1WAG
59
59
027
011
WT
LL
SP1WAG
SP3ZHP
59
59
011
027
LL
WT
1
1
LL
WT
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:20
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP3PDO
59
59
030
019
WT
PW
SP3PDO
SP3ZHP
59
59
019
030
PW
WT
1
1
PW
WT
2023/11/19 17:21
2023/11/19 17:21
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP1WTB
59
59
031
003
WT
GL
SP1WTB
SP3ZHP
59
59
003
031
GL
WT
1
1
GL
WT
2023/11/19 17:21
2023/11/19 17:21
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP9BSK
59
59
033
006
WT
SB
SP9BSK
SP3ZHP
59
59
005
033
SB
WT
0
0

2023/11/19 17:21
2023/11/19 17:21
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP9JPJ
59
59
032
003
WT
TG
SP9JPJ
SP3ZHP
59
59
003
032
TG
WT
1
1
TG
WT
2023/11/19 17:22
2023/11/19 17:22
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SQ9NOS
59
59
035
030
WT
RN
SQ9NOS
SP3ZHP
59
59
030
035
RN
WT
1
1
RN
WT
2023/11/19 17:22
2023/11/19 17:22
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP8BVN
59
59
034
029
WT
BI
SP8BVN
SP3ZHP
59
59
029
034
BI
WT
1
1

2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:24
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SQ9HZM
59
59
037
031
WT
WV
SQ9HZM
SP3ZHP
59
59
031
037
WV
WT
1
1

WT
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP0LODZ
59
59
036
038
WT
LD
SP0LODZ
SP3ZHP
59
59
038
036
LD
WT
1
1
LD
WT
2023/11/19 17:24
2023/11/19 17:24
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP9ZHC
59
59
039
019
WT
OY
SP9ZHC
SP3ZHP
59
59
019
039
OY
WT
1
1
OY
WT
2023/11/19 17:24
2023/11/19 17:24
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SO4P
59
59
038
027
WT
OL
SO4P
SP3ZHP
59
59
027
010
OL
WT
0
0

2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:25
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP9GFI
59
59
040
034
WT
NI
SP9GFI
SP3ZHP
59
59
034
040
NI
WT
1
1
NI
WT
2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:26
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP7JYM
59
59
041
020
WT
GV
SP7JYM
SP3ZHP
59
59
020
041
GV
WT
1
1

2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:25
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SN9CZ
59
59
042
010
WT
TY
SN9CZ
SP3ZHP
59
59
010
042
TY
WT
1
1
TY
WT
2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:26
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP9CJM
59
59
043
015
WT
BO
SP9CJM
SP3ZHP
59
59
015
043
BO
WT
1
1
BO
WT
2023/11/19 17:27
2023/11/19 17:27
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP2MHS
59
59
044
013
WT
GD
SP2MHS
SP3ZHP
59
59
013
044
GD
WT
1
1

WT
2023/11/19 17:28
2023/11/19 17:28
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP4BP
59
59
045
010
WT
OL
SP4BP
SP3ZHP
59
59
010
045
OL
WT
1
1

WT
2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP85SKK
59
59
047
015
WT
NI
SP85SKK
SP3ZHP
59
59
015
047
NI
WT
1
1

WT
2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP9DKZ
59
59
046
006
WT
OW
SP9DKZ
SP3ZHP
59
59
006
046
OW
WT
1
1
OW
WT
2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:30
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP9PKM
59
59
048
034
WT
WV
SP9PKM
SP3ZHP
59
59
034
048
WV
WT
1
1

2023/11/19 17:32
2023/11/19 17:32
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP1AEN
599
599
049
028
WT
CU
SP1AEN
SP3ZHP
599
599
028
049
CU
WT
1
1
CU
WT
2023/11/19 17:33
2023/11/19 17:33
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SO3O
599
599
051
023
WT
NN
SO3O
SP3ZHP
599
599
023
051
NN
WT
1
1
NN
WT
2023/11/19 17:33
2023/11/19 17:33
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP3MEP
599
599
050
056
WT
LS
SP3MEP
SP3ZHP
599
599
056
050
LS
WT
1
1
LS
WT
2023/11/19 17:34
2023/11/19 17:34
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP7EWD
599
599
053
012
WT
SQ
SP7EWD
SP3ZHP
599
599
012
053
SQ
WT
1
1
SQ
WT
2023/11/19 17:34
2023/11/19 17:34
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP3CW
599
599
052
020
WT
LE
SP3CW
SP3ZHP
599
599
020
052
LE
WT
1
1
LE
WT
2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:34
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP9GFI
599
599
054
046
WT
NI
SP9GFI
SP3ZHP
599
599
046
054
NI
WT
1
1

2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:35
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP5BMU
599
599
055
024
WT
GS
SP5BMU
SP3ZHP
599
599
024
055
GS
WT
1
1
GS
WT
2023/11/19 17:37
2023/11/19 17:37
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP7MJL
599
599
056
019
WT
AC
SP7MJL
SP3ZHP
599
599
019
056
AC
WT
1
1
AC
WT
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SQ7SAX
59
59
057
051
WT
DD
SQ7SAX
SP3ZHP
59
59
051
057
DD
WT
1
1
DD
WT
2023/11/19 17:39
2023/11/19 17:39
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP4SHL
59
59
058
025
WT
OL
SP4SHL
SP3ZHP
59
59
025
058
OL
WT
1
1

WT
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:41
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SQ5ABG
59
59
060
048
WT
MA
SQ5ABG
SP3ZHP
59
59
048
060
MA
WT
1
1
MA
WT
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:40
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP8FB
59
59
059
058
WT
HR
SP8FB
SP3ZHP
59
59
058
059
HR
WT
1
1
HR
WT
2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:41
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP9SDR
59
59
061
050
WT
WA
SP9SDR
SP3ZHP
59
59
050
061
WA
WT
1
1
WA
WT
2023/11/19 17:42
2023/11/19 17:42
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP9HPA
59
59
062
059
WT
WA
SP9HPA
SP3ZHP
59
59
059
062
WA
WT
1
1

WT
2023/11/19 17:44
2023/11/19 17:44
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SN300CITY
59
59
063
025
WT
YN
SN300CITY
SP3ZHP
59
59
025
063
YN
WT
1
1

2023/11/19 17:45
2023/11/19 17:45
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP9N
59
59
064
054
WT
RB
SP9N
SP3ZHP
59
59
054
064
RB
WT
1
1
RB
WT
2023/11/19 17:46
2023/11/19 17:46
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SQ1NXO
59
59
065
034
WT
ZE
SQ1NXO
SP3ZHP
59
59
034
065
ZE
WT
1
1
ZE
WT
2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP3MEP
59
59
067
075
WT
LS
SP3MEP
SP3ZHP
59
59
075
067
LS
WT
1
1

2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SQ9EDZ
59
59
066
041
WT
BT
SQ9EDZ
SP3ZHP
59
59
041
066
BT
WT
1
1
BT
WT
2023/11/19 17:49
2023/11/19 17:49
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SQ7CGN
59
59
068
056
WT
WU
SQ7CGN
SP3ZHP
59
59
056
068
WU
WT
1
1
WU
WT
2023/11/19 17:49
2023/11/19 17:49
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SQ6NDC
59
59
069
045
WT
NY
SQ6NDC
SP3ZHP
59
59
045
069
NY
WT
1
1
NY
WT
2023/11/19 17:50
2023/11/19 17:50
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP8HPW
59
59
070
048
WT
LB
SP8HPW
SP3ZHP
59
59
048
070
LB
WT
1
1
LB
WT
2023/11/19 17:51
2023/11/19 17:51
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
3Z3AHK
59
59
071
063
WT
NL
3Z3AHK
SP3ZHP
59
59
063
071
NL
WT
1
1
NL
WT
2023/11/19 17:54
2023/11/19 17:54
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP5BMU
599
599
072
030
WT
GS
SP5BMU
SP3ZHP
599
599
030
072
GS
WT
0
0

2023/11/19 17:55
2023/11/19 17:55
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP9ZHR
599
599
073
064
WT
ET
SP9ZHR
SP3ZHP
599
599
064
073
ET
WT
1
1
ET
WT
2023/11/19 17:57
2023/11/19 17:57
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP3MKS
599
599
074
017
WT
PO
SP3MKS
SP3ZHP
599
599
017
074
PO
WT
1
1
PO
WT
2023/11/19 17:59
2023/11/19 17:59
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP6TGI
599
599
075
032
WT
LH
SP6TGI
SP3ZHP
599
599
032
075
LH
WT
1
1
LH
WT