SP3POB

Rezultat: 598
Liczba zgł. QSO: 26 (CW: 0, SSB: 26, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 26 (100,0%)
Mnożniki: LS WA DD HR OY MA NL RB BO KR ZX LW AQ GI OD ZB NI ZE WU NY LD LL GV
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
PH
PH
SP3POB
SP3MEP
59
59
001
045
PW
LS
SP3MEP
SP3POB
59
59
045
001
LS
PW
1
1
LS
2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:25
80m
80m
PH
PH
SP3POB
SP9HPA
59
59
002
043
PW
WA
SP9HPA
SP3POB
59
59
043
002
WA
PW
1
1
WA
2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:26
80m
80m
PH
PH
SP3POB
SQ7SAX
59
59
003
033
PW
DD
SQ7SAX
SP3POB
59
59
033
003
DD
PW
1
1
DD
PW
2023/11/19 17:33
2023/11/19 17:33
80m
80m
PH
PH
SP3POB
SP8FB
59
59
004
051
PW
HR
SP8FB
SP3POB
59
59
051
004
HR
PW
1
1
HR
2023/11/19 17:34
2023/11/19 17:34
80m
80m
PH
PH
SP3POB
SP9ZHC
59
59
005
032
PW
OY
SP9ZHC
SP3POB
59
59
032
005
OY
PW
1
1
OY
2023/11/19 17:34
2023/11/19 17:34
80m
80m
PH
PH
SP3POB
SQ5ABG
59
59
006
042
PW
MA
SQ5ABG
SP3POB
59
59
042
006
MA
PW
1
1
MA
2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:35
80m
80m
PH
PH
SP3POB
3Z3AHK
59
59
007
052
PW
NL
3Z3AHK
SP3POB
59
59
052
007
NL
PW
1
1
NL
PW
2023/11/19 17:36
2023/11/19 17:36
80m
80m
PH
PH
SP3POB
SP9N
59
59
008
047
PW
RB
SP9N
SP3POB
59
59
047
008
RB
PW
1
1
RB
2023/11/19 17:36
2023/11/19 17:36
80m
80m
PH
PH
SP3POB
SP9CJM
59
59
009
021
PW
BO
SP9CJM
SP3POB
59
59
021
009
BO
PW
1
1
BO
2023/11/19 17:37
2023/11/19 17:37
80m
80m
PH
PH
SP3POB
SQ9GEE
59
59
011
019
PW
KR
SQ9GEE
SP3POB
59
59
019
011
KR
PW
1
1
KR
PW
2023/11/19 17:37
2023/11/19 17:37
80m
80m
PH
PH
SP3POB
SP9PEZ
59
59
010
023
PW
ZX
SP9PEZ
SP3POB
59
59
023
010
ZX
PW
1
1
ZX
PW
2023/11/19 17:37
2023/11/19 17:37
80m
80m
PH
PH
SP3POB
SQ8PIW
59
59
012
024
PW
LW
SQ8PIW
SP3POB
59
59
024
012
LW
PW
1
1
LW
PW
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
PH
PH
SP3POB
HF7A
59
59
014
050
PW
AQ
HF7A
SP3POB
59
59
050
014
AQ
PW
1
1
AQ
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
PH
PH
SP3POB
SP5UAO
59
59
013
019
PW
GI
SP5UAO
SP3POB
59
59
019
013
GI
PW
1
1
GI
PW
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:40
80m
80m
PH
PH
SP3POB
SP3QDX
59
59
015
027
PW
OD
SP3QDX
SP3POB
59
59
027
015
OD
PW
1
1
OD
PW
2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:41
80m
80m
PH
PH
SP3POB
SQ9PBV
59
59
017
018
PW
KR
SQ9PBV
SP3POB
59
59
018
017
KR
PW
1
1

PW
2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:41
80m
80m
PH
PH
SP3POB
SP4SAF
59
59
016
024
PW
ZB
SP4SAF
SP3POB
59
59
024
016
ZB
PW
1
1
ZB
PW
2023/11/19 17:42
2023/11/19 17:42
80m
80m
PH
PH
SP3POB
SP9GFI
59
59
018
054
PW
NI
SP9GFI
SP3POB
59
59
054
018
NI
PW
1
1
NI
PW
2023/11/19 17:42
2023/11/19 17:42
80m
80m
PH
PH
SP3POB
SQ1NXO
59
59
019
032
PW
ZE
SQ1NXO
SP3POB
59
59
032
019
ZE
PW
1
1
ZE
2023/11/19 17:43
2023/11/19 17:43
80m
80m
PH
PH
SP3POB
SQ9BDB
59
59
020
011
PW
NI
SQ9BDB
SP3POB
59
59
011
020
NI
PW
1
1

PW
2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
SP3POB
SQ7CGN
59
59
021
055
PW
WU
SQ7CGN
SP3POB
59
59
055
021
WU
PW
1
1
WU
2023/11/19 17:51
2023/11/19 17:51
80m
80m
PH
PH
SP3POB
SP9SDR
59
59
022
054
PW
WA
SP9SDR
SP3POB
59
59
054
022
WA
PW
1
1

2023/11/19 17:54
2023/11/19 17:54
80m
80m
PH
PH
SP3POB
SQ6NDC
59
59
023
052
PW
NY
SQ6NDC
SP3POB
59
59
052
023
NY
PW
1
1
NY
2023/11/19 17:55
2023/11/19 17:55
80m
80m
PH
PH
SP3POB
SP0LODZ
59
59
024
063
PW
LD
SP0LODZ
SP3POB
59
59
063
024
LD
PW
1
1
LD
2023/11/19 17:57
2023/11/19 17:57
80m
80m
PH
PH
SP3POB
SP1WAG
59
59
025
043
PW
LL
SP1WAG
SP3POB
59
59
043
025
LL
PW
1
1
LL
2023/11/19 17:59
2023/11/19 17:59
80m
80m
PH
PH
SP3POB
SP7JYM
59
59
026
067
PW
GV
SP7JYM
SP3POB
59
59
067
026
GV
PW
1
1
GV