SQ9GEE

Rezultat: 675
Liczba zgł. QSO: 29 (CW: 0, SSB: 29, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 27 (93,1%)
Mnożniki: WA CM CZ RB NL MA HR AQ LS LD WU RC NY NI OY KK PW BT LB OF OL ZB OD WV DD
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:02
80m
80m
PH
PH
SQ9GEE
SP9HPA
59
59
001
006
KR
WA
SP9HPA
SQ9GEE
59
59
006
001
WA
KR
1
1
WA
KR
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:05
80m
80m
PH
PH
SQ9GEE
SP8FO
59
59
002
002
KR
CM
SP8FO
SQ9GEE
59
59
002
002
CM
KR
1
1
CM
KR
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
PH
PH
SQ9GEE
SP9KKA
59
59
003
005
KR
CZ
SP9KKA
SQ9GEE
59
59
005
003
CZ
KR
1
1
CZ
KR
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:07
80m
80m
PH
PH
SQ9GEE
SP9SDR
59
59
004
009
KR
WA
SP9SDR
SQ9GEE
59
59
009
004
WA
KR
1
1

KR
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:08
80m
80m
PH
PH
SQ9GEE
SP9N
59
59
005
013
KR
RB
SP9N
SQ9GEE
59
59
013
005
RB
KR
1
1
RB
KR
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:11
80m
80m
PH
PH
SQ9GEE
3Z3AHK
59
59
006
024
KR
NL
3Z3AHK
SQ9GEE
59
59
024
006
NL
KR
1
1
NL
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
PH
PH
SQ9GEE
SQ5ABG
59
59
007
018
KR
MA
SQ5ABG
SQ9GEE
59
59
018
007
MA
KR
1
1
MA
KR
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:13
80m
80m
PH
PH
SQ9GEE
SP8FB
59
59
008
025
KR
HR
SP8FB
SQ9GEE
59
59
025
008
HR
KR
1
1
HR
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
PH
PH
SQ9GEE
SQ9NOS
59
59
009
020
KR
RN
SQ9NOS
SP9GEE
59
59
020
009
RN
KR
0
0

2023/11/19 17:15
2023/11/19 17:15
80m
80m
PH
PH
SQ9GEE
HF7A
59
59
010
030
KR
AQ
HF7A
SQ9GEE
59
59
030
010
AQ
KR
1
1
AQ
2023/11/19 17:16
2023/11/19 17:16
80m
80m
PH
PH
SQ9GEE
SP3MEP
59
59
011
034
KR
LS
SP3MEP
SQ9GEE
59
59
034
011
LS
KR
1
1
LS
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
PH
PH
SQ9GEE
SP0LODZ
59
59
012
033
KR
LD
SP0LODZ
SQ9GEE
59
59
033
012
LD
KR
1
1
LD
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:24
80m
80m
PH
PH
SQ9GEE
SQ7CGN
59
59
013
031
KR
WU
SQ7CGN
SQ9GEE
59
59
031
013
WU
KR
1
1
WU
2023/11/19 17:27
2023/11/19 17:28
80m
80m
PH
PH
SQ9GEE
SP9KJU
59
59
014
031
KR
RC
SP9KJU
SQ9GEE
59
59
031
014
RC
KR
1
1
RC
2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
PH
PH
SQ9GEE
SQ6NDC
59
59
015
031
KR
NY
SQ6NDC
SQ9GEE
59
59
031
015
NY
KR
1
1
NY
KR
2023/11/19 17:32
2023/11/19 17:32
80m
80m
PH
PH
SQ9GEE
SQ9PPT
59
59
016
028
KR
NI
SQ9PPT
SQ9GEE
59
59
028
016
NI
KR
1
1
NI
2023/11/19 17:34
2023/11/19 17:34
80m
80m
PH
PH
SQ9GEE
SP9ZHC
59
59
017
033
KR
OY
SP9ZHC
SQ9GEE
59
59
033
017
OY
KR
1
1
OY
KR
2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:35
80m
80m
PH
PH
SQ9GEE
SP8GNF
59
59
018
032
KR
KK
SP8GNF
SQ9GEE
59
59
032
018
KK
KR
1
1
KK
KR
2023/11/19 17:37
2023/11/19 17:37
80m
80m
PH
PH
SQ9GEE
SP3POB
59
59
019
011
KR
PW
SP3POB
SQ9GEE
59
59
011
019
PW
KR
1
1
PW
KR
2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:41
80m
80m
PH
PH
SQ9GEE
SQ9EDZ
59
59
020
033
KR
BT
SQ9EDZ
SQ9GEE
59
59
033
020
BT
KR
1
1
BT
KR
2023/11/19 17:42
2023/11/19 17:42
80m
80m
PH
PH
SQ9GEE
SP8HPW
59
59
021
041
KR
LB
SP8HPW
SQ9GEE
59
59
041
021
LB
KR
1
1
LB
2023/11/19 17:43
2023/11/19 17:43
80m
80m
PH
PH
SQ9GEE
SP3POW
59
59
022
023
KR
OF
SP3POW
SQ9GEE
59
59
023
022
OF
KR
1
1
OF
KR
2023/11/19 17:45
2023/11/19 17:45
80m
80m
PH
PH
SQ9GEE
SP4SHL
59
59
023
031
KR
OL
SP4SHL
SQ9GEE
59
59
031
023
OL
KR
1
1
OL
2023/11/19 17:47
2023/11/19 17:47
80m
80m
PH
PH
SQ9GEE
SP7JYM
59
59
024
046
KR
GV
SP7JYM
SQ9GEE
59
59
036
024
GV
KR
0
0

2023/11/19 17:50
2023/11/19 17:50
80m
80m
PH
PH
SQ9GEE
SP4SAF
59
59
025
030
KR
ZB
SP4SAF
SQ9GEE
59
59
030
025
ZB
KR
1
1
ZB
2023/11/19 17:53
2023/11/19 17:53
80m
80m
PH
PH
SQ9GEE
SP3QDX
59
59
026
035
KR
OD
SP3QDX
SQ9GEE
59
59
035
026
OD
KR
1
1
OD
KR
2023/11/19 17:54
2023/11/19 17:54
80m
80m
PH
PH
SQ9GEE
SQ9HZM
59
59
027
055
KR
WV
SQ9HZM
SQ9GEE
59
59
055
027
WV
KR
1
1
WV
2023/11/19 17:57
2023/11/19 17:57
80m
80m
PH
PH
SQ9GEE
SQ7SAX
59
59
028
058
KR
DD
SQ7SAX
SQ9GEE
59
59
058
028
DD
KR
1
1
DD
2023/11/19 17:58
2023/11/19 17:58
80m
80m
PH
PH
SQ9GEE
SO4P
59
59
029
065
KR
OL
SO4P
SQ9GEE
59
59
065
029
OL
KR
1
1