SP7JYM

Rezultat: 2806
Liczba zgł. QSO: 69 (CW: 19, SSB: 50, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 61 (88,4%)
Mnożniki: BS GS CU SL WT BI LA GD CW OL PA ZX KC YN KR AC DD WA OY NI MA NL LD CM BT WU HR AQ ZB OD WV RB NY MW DE LB LW RN GI JZ CZ TY PW GL LS OS
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:00
2023/11/19 17:00
80m
80m
CW
CW
SP7JYM
SP4AWE
599
599
001
001
GV
BS
SP4AWE
SP7JYM
599
599
001
001
BS
GV
1
1
BS
GV
2023/11/19 17:01
2023/11/19 17:02
80m
80m
CW
CW
SP7JYM
SP5BMU
599
599
002
001
GV
GS
SP5BMU
SP7JYM
599
599
001
002
GS
GV
1
1
GS
GV
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:02
80m
80m
CW
CW
SP7JYM
SP1AEN
599
599
003
002
GV
CU
SP1AEN
SP7JYM
599
599
002
003
CU
GV
1
1
CU
GV
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:03
80m
80m
CW
CW
SP7JYM
SN1T
599
599
004
002
GV
SL
SN1T
SP7JYM
599
599
002
004
SL
GV
1
1
SL
GV
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:06
80m
80m
CW
CW
SP7JYM
SP3ZHP
599
599
005
007
GV
WT
SP3ZHP
SP7JYM
599
599
007
005
WT
GV
1
1
WT
GV
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
CW
CW
SP7JYM
SP8BVN
599
599
006
011
GV
BI
SP8BVN
SP7JYM
599
599
011
006
BI
GV
1
1
BI
GV
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:07
80m
80m
CW
CW
SP7JYM
SN1F
599
599
007
011
GV
LA
SN1F
SP7JYM
599
599
011
007
LA
GV
1
1
LA
GV
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:08
80m
80m
CW
CW
SP7JYM
SP2XX
599
599
008
012
GV
GD
SP2XX
SP7JYM
599
599
012
008
GD
GV
1
1
GD
GV
2023/11/19 17:09
2023/11/19 17:09
80m
80m
CW
CW
SP7JYM
SP9HAX
599
599
009
007
GV
CW
SP9HAX
SP7JYM
599
599
007
009
CW
GV
1
1
CW
GV
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:10
80m
80m
CW
CW
SP7JYM
SO4P
599
599
011
012
GV
OL
SO4P
SP7JYM
599
599
012
011
OL
GV
1
1
OL
GV
2023/11/19 17:10
[BRAK LOGU]
80m CW SP7JYM
SP4W
599 010 GV SP4W 599 011 OQ 0
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:12
80m
80m
CW
CW
SP7JYM
SP5ENG
599
599
012
010
GV
PA
SP5ENG
SP7JYM
599
599
010
012
PA
GV
1
1
PA
GV
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
CW
CW
SP7JYM
SP9PEZ
599
599
013
006
GV
ZX
SP9PEZ
SP7JYM
599
599
006
013
ZX
GV
1
1
ZX
GV
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:12
80m
80m
CW
CW
SP7JYM
SP1C
599
599
014
014
GV
KC
SP1C
SP7JYM
599
599
014
014
KC
GV
1
1
KC
GV
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:13
80m
80m
CW
CW
SP7JYM
SN300CITY
599
599
015
003
GV
YN
SN300CITY
SP7JYM
599
599
003
015
YN
GV
1
1
YN
GV
2023/11/19 17:19
[BRAK LOGU]
80m CW SP7JYM
HB9AWS
599 016 GV HB9AWS 599 001 0
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:20
80m
80m
CW
CW
SP7JYM
3Z600LD
599
599
017
015
GV
LD
3Z600LD
SP7JYM
599
599
001
017
LD
GV
0
0

2023/11/19 17:21
2023/11/19 17:22
80m
80m
CW
CW
SP7JYM
SQ9TX
599
599
018
010
GV
KR
SQ9TX
SP7JYM
599
599
010
018
KR
GV
1
1
KR
GV
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
CW
CW
SP7JYM
SP7MJL
599
599
019
012
GV
AC
SP7MJL
SP7JYM
599
599
012
019
AC
GV
1
1
AC
GV
2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:26
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SQ7SAX
59
59
021
034
GV
DD
SQ7SAX
SP7JYM
59
59
034
021
DD
GV
1
1
DD
GV
2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:26
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SP3ZHP
59
59
020
041
GV
WT
SP3ZHP
SP7JYM
59
59
041
020
WT
GV
1
1

2023/11/19 17:27
2023/11/19 17:27
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SP9HPA
59
59
022
044
GV
WA
SP9HPA
SP7JYM
59
59
044
022
WA
GV
1
1
WA
GV
2023/11/19 17:28
2023/11/19 17:28
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SP9ZHC
59
59
024
022
GV
OY
SP9ZHC
SP7JYM
59
59
022
024
OY
GV
1
1
OY
GV
2023/11/19 17:28
2023/11/19 17:28
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SQ9PPT
59
59
023
020
GV
NI
SQ9PPT
SP7JYM
59
59
020
023
NI
GV
1
1
NI
GV
2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SQ5ABG
59
59
025
036
GV
MA
SQ5ABG
SP7JYM
59
59
036
025
MA
GV
1
1
MA
GV
2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:30
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
3Z3AHK
59
59
026
049
GV
NL
3Z3AHK
SP7JYM
59
59
049
026
NL
GV
1
1
NL
GV
2023/11/19 17:31
2023/11/19 17:31
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SP0LODZ
59
59
027
047
GV
LD
SP0LODZ
SP7JYM
59
59
047
027
LD
GV
1
1
LD
GV
2023/11/19 17:32
2023/11/19 17:32
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SP9SDR
59
59
028
041
GV
WA
SP9SDR
SP7JYM
59
59
041
028
WA
GV
1
1

GV
2023/11/19 17:33
2023/11/19 17:34
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SP8FO
59
59
030
034
GV
CM
SP8FO
SP7JYM
59
59
034
030
CM
GV
1
1
CM
GV
2023/11/19 17:33
2023/11/19 17:34
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SQ9EDZ
59
59
029
025
GV
BT
SQ9EDZ
SP7JYM
59
59
025
029
BT
GV
1
1
BT
GV
2023/11/19 17:34
2023/11/19 17:34
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SQ7CGN
59
59
031
042
GV
WU
SQ7CGN
SP7JYM
59
59
042
031
WU
GV
1
1
WU
GV
2023/11/19 17:36
2023/11/19 17:36
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SP8FB
59
59
032
054
GV
HR
SP8FB
SP7JYM
59
59
054
032
HR
GV
1
1
HR
GV
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
HF7A
59
59
033
049
GV
AQ
HF7A
SP7JYM
59
59
049
033
AQ
GV
1
1
AQ
GV
2023/11/19 17:39
2023/11/19 17:39
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SP4SAF
59
59
034
023
GV
ZB
SP4SAF
SP7JYM
59
59
023
034
ZB
GV
1
1
ZB
GV
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:40
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SQ9PBV
59
59
035
017
GV
KR
SQ9PBV
SP7JYM
59
59
017
035
KR
GV
1
1

GV
2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:41
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SQ1NXO
59
59
036
031
GV
ZE
SQ1NXO
SP7JXM
59
59
031
036
ZE
GV
0
0

2023/11/19 17:42
2023/11/19 17:42
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SN0KSP
59
59
038
023
GV
KR
SN0KSP
SP7JYM
59
59
023
038
KR
GV
1
1

GV
2023/11/19 17:42
2023/11/19 17:42
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SP3QDX
59
59
037
028
GV
OD
SP3QDX
SP7JYM
59
59
028
037
OD
GV
1
1
OD
GV
2023/11/19 17:43
2023/11/19 17:43
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SQ9HZM
59
59
040
049
GV
WV
SQ9HZM
SP7JYM
59
59
049
040
WV
GV
1
1
WV
GV
2023/11/19 17:43
2023/11/19 17:43
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SP9N
59
59
039
052
GV
RB
SP9N
SP7JYM
59
59
052
039
RB
GV
1
1
RB
GV
2023/11/19 17:44
2023/11/19 17:44
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SQ6NDC
59
59
043
040
GV
NY
SQ6NDC
SP7JYM
59
59
040
043
NY
GV
1
1
NY
GV
2023/11/19 17:44
2023/11/19 17:44
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SP9PEZ
59
59
041
028
GV
ZX
SP9PEZ
SP7JYM
59
59
028
041
ZX
GV
1
1

2023/11/19 17:44
2023/11/19 17:44
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SQ9LOJ
59
59
042
023
GV
MW
SQ9LOJ
SP7JYM
59
59
023
042
MW
GV
1
1
MW
GV
2023/11/19 17:45
2023/11/19 17:45
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SP8CDZ
59
59
044
026
GV
DE
SP8CDZ
SP7JYM
59
59
026
044
DE
GV
1
1
DE
GV
2023/11/19 17:46
2023/11/19 17:46
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SP8HPW
59
59
045
043
GV
LB
SP8HPW
SP7JYM
59
59
043
045
LB
GV
1
1
LB
GV
2023/11/19 17:47
2023/11/19 17:47
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SQ9GEE
59
59
046
024
GV
KR
SQ9GEE
SP7JYM
59
59
024
036
KR
GV
0
0

2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SP2XX
59
59
047
052
GV
GD
SP2XX
SP7JYM
59
59
052
047
GD
GV
1
1

2023/11/19 17:50
2023/11/19 17:50
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SP9KKA
59
59
048
047
GV
CZ
SP9KKA
SP7JYM
59
59
037
048
CZ
GV
0
0

2023/11/19 17:50
2023/11/19 17:50
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SP4BP
59
59
049
017
GV
OL
SP4BP
SP7JYM
59
59
017
049
OL
GV
1
1

GV
2023/11/19 17:51
2023/11/19 17:51
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SN300CITY
59
59
051
031
GV
YN
SN300CITY
SP7JYM
59
59
031
051
YN
GV
1
1

2023/11/19 17:51
2023/11/19 17:51
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SQ8PIW
59
59
050
032
GV
LW
SQ8PIW
SP7JYM
59
59
032
050
LW
GV
1
1
LW
GV
2023/11/19 17:52
2023/11/19 17:52
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
HF600LD
59
59
052
035
GV
LD
HF600LD
SP7JYM
59
59
035
052
LD
GV
1
1

GV
2023/11/19 17:52
2023/11/19 17:52
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SQ9NOS
59
59
053
043
GV
RN
SQ9NOS
SP7JYM
59
59
043
053
RN
GV
1
1
RN
GV
2023/11/19 17:53
2023/11/19 17:53
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SP5UAO
59
59
054
028
GV
GI
SP5UAO
SP7JYM
59
59
028
054
GI
GV
1
1
GI
GV
2023/11/19 17:54
2023/11/19 17:55
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SP9KW
59
59
057
025
GV
JZ
SP9KW
SP7JYM
59
59
025
057
JZ
GV
1
1
JZ
GV
2023/11/19 17:54
2023/11/19 17:54
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SO4P
59
59
056
057
GV
OL
SO4P
SP7JYM
59
59
057
011
OL
GV
0
0

2023/11/19 17:54
2023/11/19 17:54
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SP9HAX
59
59
055
029
GV
CW
SP9HAX
SP7JYM
59
59
029
055
CW
GV
1
1

2023/11/19 17:55
2023/11/19 17:55
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SP4SHL
59
59
058
037
GV
OL
SP4SHL
SP7JYM
59
59
037
058
OL
GV
1
1

GV
2023/11/19 17:55
2023/11/19 17:55
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SP9AJD
59
59
059
018
GV
CZ
SP9AJD
SP7JYM
59
59
018
059
CZ
GV
1
1
CZ
GV
2023/11/19 17:56
2023/11/19 17:55
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SN9CZ
59
59
060
022
GV
TY
SN9CZ
SP7JYM
59
59
022
060
TY
GV
1
1
TY
GV
2023/11/19 17:56
2023/11/19 17:56
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SQ9BDB
59
59
061
024
GV
NI
SQ9BDB
SP7JYM
59
59
024
061
NI
GV
1
1

GV
2023/11/19 17:57
2023/11/19 17:57
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SP2MHS
59
59
063
024
GV
GD
SP2MHS
SP7JYM
59
59
024
063
GD
GV
1
1

GV
2023/11/19 17:57
2023/11/19 17:56
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SP50UUU
59
59
062
006
GV
DY
SP50UUU
SP7JYM
59
59
006
052
DY
GV
0
0

2023/11/19 17:58
2023/11/19 17:58
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SP3PDO
59
59
064
031
GV
PW
SP3PDO
SP7JYM
59
59
031
064
PW
GV
1
1
PW
GV
2023/11/19 17:58
2023/11/19 17:58
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SP1WTB
59
59
066
016
GV
GL
SP1WTB
SP7JYM
59
59
016
066
GL
GV
1
1
GL
GV
2023/11/19 17:58
2023/11/19 17:58
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SP9GFI
59
59
065
067
GV
NI
SP9GFI
SP7JYM
59
59
067
065
NI
GV
1
1

GV
2023/11/19 17:59
2023/11/19 17:59
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SP3MEP
59
59
069
085
GV
LS
SP3MEP
SP7JYM
59
59
085
069
LS
GV
1
1
LS
GV
2023/11/19 17:59
2023/11/19 17:59
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SP7FGA
59
59
068
022
GV
OS
SP7FGA
SP7JYM
59
59
022
068
OS
GV
1
1
OS
GV
2023/11/19 17:59
2023/11/19 17:59
80m
80m
PH
PH
SP7JYM
SP3POB
59
59
067
026
GV
PW
SP3POB
SP7JYM
59
59
026
067
PW
GV
1
1

GV