SP3QDX

Rezultat: 1152
Liczba zgł. QSO: 39 (CW: 0, SSB: 39, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 36 (92,3%)
Mnożniki: LS WA AQ RN HR ET MA NL LD RB CZ WV WU ZE LB OF DD OU NY NI BT CM BI LL PW GV OY GD WR MW KR ZB
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:00
2023/11/19 17:00
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SP3MEP
59
59
001
002
OD
LS
SP3MEP
SP3QDX
59
59
002
001
LS
OD
1
1
LS
OD
2023/11/19 17:01
2023/11/19 17:01
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SP9HPA
59
59
002
004
OD
WA
SP9HPA
SP3QDX
59
59
004
002
WA
OD
1
1
WA
OD
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:02
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
HF7A
59
59
003
005
OD
AQ
HF7A
SP3QDX
59
59
005
003
AQ
OD
1
1
AQ
OD
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:03
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SQ9NOS
59
59
004
002
OD
RN
SQ9NOS
SP3QDX
59
59
002
004
RN
OD
1
1
RN
OD
2023/11/19 17:04
2023/11/19 17:04
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SP8FB
59
59
005
007
OD
HR
SP8FB
SP3QDX
59
59
007
005
HR
OD
1
1
HR
OD
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SP9ZHR
59
59
007
013
OD
ET
SP9ZHR
SP3QDX
59
59
013
007
ET
OD
1
1
ET
OD
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SQ5ABG
59
59
006
009
OD
MA
SQ5ABG
SP3QDX
59
59
009
006
MA
OD
1
1
MA
OD
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:08
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
3Z3AHK
59
59
008
016
OD
NL
3Z3AHK
SP3QDX
59
59
016
008
NL
OD
1
1
NL
OD
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:10
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SP0LODZ
59
59
009
020
OD
LD
SP0LODZ
SP3QDX
59
59
020
009
LD
OD
1
1
LD
OD
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:11
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SP9N
59
59
010
023
OD
RB
SP9N
SP3QDX
59
59
023
010
RB
OD
1
1
RB
OD
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:13
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SP9SDR
59
59
011
016
OD
WA
SP9SDR
SP3QDX
59
59
016
011
WA
OD
1
1

OD
2023/11/19 17:15
2023/11/19 17:15
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SP9KKA
59
59
012
018
OD
CZ
SP9KKA
SP3QDX
59
59
018
012
CZ
OD
1
1
CZ
OD
2023/11/19 17:16
2023/11/19 17:16
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SQ9HZM
59
59
013
024
OD
WV
SQ9HZM
SP3QDX
59
59
024
013
WV
OD
1
1
WV
OD
2023/11/19 17:17
2023/11/19 17:17
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SQ7CGN
59
59
014
023
OD
WU
SQ7CGN
SP3QDX
59
59
023
014
WU
OD
1
1
WU
OD
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:18
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SQ1NXO
59
59
015
014
OD
ZE
SQ1NXO
SP3QDX
59
59
014
015
ZE
OD
1
1
ZE
OD
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SP8HPW
59
59
016
013
OD
LB
SP8HPW
SP3QDX
59
59
013
016
LB
OD
1
1
LB
OD
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:20
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SP3POW
59
59
017
008
OD
OF
SP3POW
SP3QDX
59
59
008
017
OF
OD
1
1
OF
OD
2023/11/19 17:21
2023/11/19 17:21
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SP4SHL
59
59
018
015
OD
OL
SP4SHL
SP3QDX
59
59
015
013
OL
OD
0
0

2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SQ7SAX
59
59
019
029
OD
DD
SQ7SAX
SP3QDX
59
59
029
019
DD
OD
1
1
DD
OD
2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:26
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SP4HHI
59
59
020
015
OD
OU
SP4HHI
SP3QDX
59
59
015
020
OU
OD
1
1
OU
OD
2023/11/19 17:28
2023/11/19 17:28
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SQ6NDC
59
59
021
030
OD
NY
SQ6NDC
SP3QDX
59
59
030
021
NY
OD
1
1
NY
OD
2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:30
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SP9GFI
59
59
022
039
OD
NI
SP9GFI
SP3QDX
59
59
039
022
NI
OD
1
1
NI
OD
2023/11/19 17:32
2023/11/19 17:33
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SQ9EDZ
59
59
023
024
OD
BT
SQ9EDZ
SP3QDX
59
59
024
023
BT
OD
1
1
BT
OD
2023/11/19 17:34
2023/11/19 17:34
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SP8FO
59
59
024
035
OD
CM
SP8FO
SP3QDX
59
59
035
024
CM
OD
1
1
CM
OD
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SP8BVN
59
59
025
053
OD
BI
SP8BVN
SP3QDX
59
59
053
025
BI
OD
1
1
BI
OD
2023/11/19 17:39
2023/11/19 17:39
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SP1WAG
59
59
026
025
OD
LL
SP1WAG
SP3QDX
59
59
025
026
LL
OD
1
1
LL
OD
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:40
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SP3POB
59
59
027
015
OD
PW
SP3POB
SP3QDX
59
59
015
027
PW
OD
1
1
PW
OD
2023/11/19 17:42
2023/11/19 17:42
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SP7JYM
59
59
028
037
OD
GV
SP7JYM
SP3QDX
59
59
037
028
GV
OD
1
1
GV
OD
2023/11/19 17:44
2023/11/19 17:44
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SP9ZHC
59
59
029
041
OD
OY
SP9ZHC
SP3QDX
59
59
041
029
OY
OD
1
1
OY
OD
2023/11/19 17:45
2023/11/19 17:45
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SP2XX
59
59
030
050
OD
GD
SP2XX
SP3QDX
59
59
050
030
GD
OD
1
1
GD
OD
2023/11/19 17:47
2023/11/19 17:47
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SP6LZA
59
59
031
022
OD
WR
SP6LZA
SP3QDX
59
59
022
031
WR
OD
1
1
WR
OD
2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SQ9PPT
59
59
032
048
OD
NI
SQ9PAT
SP3QDX
59
59
048
032
NI
OD
0
0

2023/11/19 17:49
2023/11/19 17:49
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SP3PDO
59
59
033
027
OD
PW
SP3PDO
SP3QDX
59
59
027
030
PW
OD
0
0

2023/11/19 17:52
2023/11/19 17:52
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SQ9LOJ
59
59
034
025
OD
MW
SQ9LOJ
SP3QDX
59
59
025
034
MW
OD
1
1
MW
OD
2023/11/19 17:53
2023/11/19 17:53
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SQ9GEE
59
59
035
026
OD
KR
SQ9GEE
SP3QDX
59
59
026
035
KR
OD
1
1
KR
OD
2023/11/19 17:54
2023/11/19 17:54
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SQ9PBV
59
59
036
025
OD
KR
SQ9PBV
SP3QDX
59
59
025
036
KR
OD
1
1

OD
2023/11/19 17:57
2023/11/19 17:57
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
HF600LD
59
59
037
038
OD
LD
HF600LD
SP3QDX
59
59
038
037
LD
OD
1
1

OD
2023/11/19 17:58
2023/11/19 17:58
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SP4SAF
59
59
038
036
OD
ZB
SP4SAF
SP3QDX
59
59
036
038
ZB
OD
1
1
ZB
OD
2023/11/19 17:59
2023/11/19 17:59
80m
80m
PH
PH
SP3QDX
SP9AJD
59
59
039
020
OD
CZ
SP9AJD
SP3QDX
59
59
020
039
CZ
OD
1
1

OD