SP1WAG

Rezultat: 1476
Liczba zgł. QSO: 43 (CW: 0, SSB: 43, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 41 (95,3%)
Mnożniki: NY OU WV CZ WA RB LD NL MA RN WT DD LS BI BO OL LW TG ET GD OD GI AQ KR ZB TY NI KK HR ZX ZE OS LB BT WU PW
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:01
2023/11/19 17:01
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SQ6NDC
59
59
001
002
LL
NY
SQ6NDC
SP1WAG
59
59
002
001
NY
LL
1
1
NY
LL
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:03
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SP4HHI
59
59
002
002
LL
OU
SP4HHI
SP1WAG
59
59
002
002
OU
LL
1
1
OU
LL
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:07
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SQ9HZM
59
59
003
007
LL
WV
SQ9HZM
SP1WAG
59
59
007
003
WV
LL
1
1
WV
LL
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:11
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SP9KKA
59
59
004
011
LL
CZ
SP9KKA
SP1WAG
59
59
011
004
CZ
LL
1
1
CZ
LL
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:13
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SP9SDR
59
59
005
017
LL
WA
SP9SDR
SP1WAG
59
59
017
005
WA
LL
1
1
WA
LL
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SP9N
59
59
006
031
LL
RB
SP9N
SP1WAG
59
59
031
006
RB
LL
1
1
RB
LL
2023/11/19 17:15
2023/11/19 17:15
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SP0LODZ
59
59
007
028
LL
LD
SP0LODZ
SP1WAG
59
59
028
007
LD
LL
1
1
LD
LL
2023/11/19 17:16
2023/11/19 17:16
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
3Z3AHK
59
59
008
032
LL
NL
3Z3AHK
SP1WAG
59
59
032
008
NL
LL
1
1
NL
LL
2023/11/19 17:17
2023/11/19 17:17
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SQ5ABG
59
59
009
023
LL
MA
SQ5ABG
SP1WAG
59
59
023
009
MA
LL
1
1
MA
LL
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:18
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SQ9NOS
59
59
010
024
LL
RN
SQ9NOS
SP1WAG
59
59
024
010
RN
LL
1
1
RN
LL
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:20
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SP3ZHP
59
59
011
027
LL
WT
SP3ZHP
SP1WAG
59
59
027
011
WT
LL
1
1
WT
LL
2023/11/19 17:22
2023/11/19 17:22
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SQ7SAX
59
59
012
026
LL
DD
SQ7SAX
SP1WAG
59
59
026
012
DD
LL
1
1
DD
LL
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SP9HPA
59
59
013
039
LL
WA
SP9HPA
SP1WAG
59
59
039
013
WA
LL
1
1

LL
2023/11/19 17:24
2023/11/19 17:24
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SP3MEP
59
59
014
046
LL
LS
SP3MEP
SP1WAG
59
59
046
014
LS
LL
1
1
LS
LL
2023/11/19 17:33
2023/11/19 17:33
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SP8BVN
59
59
015
044
LL
BI
SP8BVN
SP1WAG
59
59
044
015
BI
LL
1
1
BI
LL
2023/11/19 17:34
[BRAK QSO]
80m PH SP1WAG
SP6ACE
59 017 LL SP6ACE 59 010 ZO 0
2023/11/19 17:34
2023/11/19 17:34
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SP9CJM
59
59
016
019
LL
BO
SP9CJM
SP1WAG
59
59
019
016
BO
LL
1
1
BO
LL
2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:35
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SO4P
59
59
018
041
LL
OL
SO4P
SP1WAG
59
59
041
018
OL
LL
1
1
OL
LL
2023/11/19 17:36
2023/11/19 17:36
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SQ8PIW
59
59
020
023
LL
LW
SQ8PIW
SP1WAG
59
59
023
020
LW
LL
1
1
LW
LL
2023/11/19 17:36
2023/11/19 17:36
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
HF600LD
59
59
019
025
LL
LD
HF600LD
SP1WAG
59
59
025
019
LD
LL
1
1

LL
2023/11/19 17:37
2023/11/19 17:37
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SP9JPJ
59
59
021
008
LL
TG
SP9JPJ
SP1WAG
59
59
008
021
TG
LL
1
1
TG
LL
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SP9ZHR
59
59
022
040
LL
ET
SP9ZHR
SP1WAG
59
59
040
022
ET
LL
1
1
ET
LL
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SP2MHS
59
59
023
017
LL
GD
SP2MHS
SP1WAG
59
59
017
023
GD
LL
1
1
GD
LL
2023/11/19 17:39
2023/11/19 17:39
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SP3QDX
59
59
025
026
LL
OD
SP3QDX
SP1WAG
59
59
026
025
OD
LL
1
1
OD
LL
2023/11/19 17:39
2023/11/19 17:39
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SP5UAO
59
59
024
020
LL
GI
SP5UAO
SP1WAG
59
59
020
024
GI
LL
1
1
GI
LL
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:40
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
HF7A
59
59
026
051
LL
AQ
HF7A
SP1WAG
59
59
051
026
AQ
LL
1
1
AQ
LL
2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:41
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SN0KSP
59
59
027
022
LL
KR
SN0KSP
SP1WAG
59
59
022
027
KR
LL
1
1
KR
LL
2023/11/19 17:42
2023/11/19 17:42
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SP4SAF
59
59
028
025
LL
ZB
SP4SAF
SP1WAG
59
59
025
028
ZB
LL
1
1
ZB
LL
2023/11/19 17:42
2023/11/19 17:42
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SN9CZ
59
59
029
017
LL
TY
SN9CZ
SP1WAG
59
59
017
029
TY
LL
1
1
TY
LL
2023/11/19 17:43
2023/11/19 17:43
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SP9GFI
59
59
030
055
LL
NI
SP9GFI
SP1WAG
59
59
055
030
NI
LL
1
1
NI
LL
2023/11/19 17:43
2023/11/19 17:43
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SP8GNF
59
59
031
036
LL
KK
SP8GNF
SP1WAG
59
59
036
031
KK
LL
1
1
KK
LL
2023/11/19 17:44
2023/11/19 17:44
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SQ9PBV
59
59
032
019
LL
KR
SQ9PBV
SP1WAG
59
59
019
032
KR
LL
1
1

LL
2023/11/19 17:44
2023/11/19 17:44
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SP8FB
59
59
033
060
LL
HR
SP8FB
SP1WAG
59
59
060
033
HR
LL
1
1
HR
LL
2023/11/19 17:45
2023/11/19 17:45
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SP9PEZ
59
59
035
030
LL
ZX
SP9PEZ
SP1WAG
59
59
030
035
ZX
LL
1
1
ZX
LL
2023/11/19 17:45
2023/11/19 17:45
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SQ1NXO
59
59
034
033
LL
ZE
SQ1NXO
SP1WAG
59
59
033
034
ZE
LL
1
1
ZE
LL
2023/11/19 17:46
2023/11/19 17:46
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SP7FGA
59
59
036
018
LL
OS
SP7FGA
SP1WAG
59
59
018
036
OS
LL
1
1
OS
LL
2023/11/19 17:47
2023/11/19 17:47
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SP4BP
59
59
037
016
LL
OL
SP4BP
SP1WAG
59
59
016
037
OL
LL
1
1

LL
2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SP8HPW
59
59
038
044
LL
LB
SP8HPW
SP1WAG
59
59
044
038
LB
LL
1
1
LB
LL
2023/11/19 17:50
2023/11/19 17:49
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SN300CITY
59
59
039
029
LL
YN
SN300CITY
SP1WAG
59
59

039
O29YN
LL
0
0

2023/11/19 17:55
2023/11/19 17:57
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SQ9EDZ
59
59
040
049
LL
BT
SQ9EDZ
SP1WAG
59
59
049
040
BT
LL
1
1
BT
LL
2023/11/19 17:56
2023/11/19 17:56
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SQ7CGN
59
59
041
058
LL
WU
SQ7CGN
SP1WAG
59
59
058
041
WU
LL
1
1
WU
LL
2023/11/19 17:56
2023/11/19 17:56
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SP3PDO
59
59
042
030
LL
PW
SP3PDO
SP1WAG
59
59
030
042
PW
LL
1
1
PW
LL
2023/11/19 17:57
2023/11/19 17:57
80m
80m
PH
PH
SP1WAG
SP3POB
59
59
043
025
LL
PW
SP3POB
SP1WAG
59
59
025
043
PW
LL
1
1

LL