SP9HPA

Rezultat: 3050
Liczba zgł. QSO: 64 (CW: 0, SSB: 64, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 61 (95,3%)
Mnożniki: PW RN OD WU NI KR JZ TL LD OY OF RS BO ZB NY DE LB MW DD RC BT TG TY CM WR GI OU KK WA AQ CZ GL BI WV LL SB OL GV GD HR TK ZE ET OS NL RB WT MA ZX LS
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:00
2023/11/19 17:00
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP3PDO
59
59
002
001
WA
PW
SP3PDO
SP9HPA
59
59
001
002
PW
WA
1
1
PW
WA
2023/11/19 17:00
2023/11/19 17:00
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SQ9NOS
59
59
001
001
WA
RN
SQ9NOS
SP9HPA
59
59
001
001
RN
WA
1
1
RN
WA
2023/11/19 17:01
2023/11/19 17:01
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP3QDX
59
59
004
002
WA
OD
SP3QDX
SP9HPA
59
59
002
004
OD
WA
1
1
OD
WA
2023/11/19 17:01
2023/11/19 17:01
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SQ7CGN
59
59
003
002
WA
WU
SQ7CGN
SP9HPA
59
59
002
003
WU
WA
1
1
WU
WA
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:02
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP9GFI
59
59
005
002
WA
NI
SP9GFI
SP9HPA
59
59
002
005
NI
WA
1
1
NI
WA
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:02
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SQ9GEE
59
59
006
001
WA
KR
SQ9GEE
SP9HPA
59
59
001
006
KR
WA
1
1
KR
WA
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:03
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP9KW
59
59
007
001
WA
JZ
SP9KW
SP9HPA
59
59
001
007
JZ
WA
1
1
JZ
WA
2023/11/19 17:04
2023/11/19 17:05
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP8NCZ
59
59
009
001
WA
TL
SP8NCZ
SP9HPA
59
59
001
009
TL
WA
1
1
TL
WA
2023/11/19 17:04
2023/11/19 17:03
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
HF600LD
59
59
008
003
WA
LD
HF600LD
SP9HPA
59
59
003
008
LD
WA
1
1
LD
WA
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:05
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP9ZHC
59
59
010
003
WA
OY
SP9ZHC
SP9HPA
59
59
003
010
OY
WA
1
1
OY
WA
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:07
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP3POW
59
59
012
001
WA
OF
SP3POW
SP9HPA
59
59
001
012
OF
WA
1
1
OF
WA
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:07
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP9PD
59
59
011
004
WA
RS
SP9PD
SP9HPA
59
59
004
011
RS
WA
1
1
RS
WA
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:07
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP9CJM
59
59
013
003
WA
BO
SP9CJM
SP9HPA
59
59
003
013
BO
WA
1
1
BO
WA
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:08
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP4SAF
59
59
015
005
WA
ZB
SP4SAF
SP9HPA
59
59
005
015
ZB
WA
1
1
ZB
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:08
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SQ6NDC
59
59
014
010
WA
NY
SQ6NDC
SP9HPA
59
59
010
014
NY
WA
1
1
NY
WA
2023/11/19 17:09
2023/11/19 17:09
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP85SKK
59
59
016
006
WA
NI
SP85SKK
SP9HPA
59
59
006
016
NI
WA
1
1

WA
2023/11/19 17:09
2023/11/19 17:09
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP8CDZ
59
59
017
005
WA
DE
SP8CDZ
SP9HPA
59
59
005
017
DE
WA
1
1
DE
WA
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:10
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP8HPW
59
59
018
006
WA
LB
SP8HPW
SP9HPA
59
59
006
018
LB
WA
1
1
LB
WA
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:10
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SQ9LOJ
59
59
019
004
WA
MW
SQ9LOJ
SP9HPA
59
59
004
019
MW
WA
1
1
MW
WA
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:11
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SQ7SAX
59
59
020
011
WA
DD
SQ7SAX
SP9HPA
59
59
011
020
DD
WA
1
1
DD
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:12
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP9KJU
59
59
021
013
WA
RC
SP9KJU
SP9HPA
59
59
013
021
RC
WA
1
1
RC
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:11
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SQ9EDZ
59
59
022
010
WA
BT
SQ9EDZ
SP9HPA
59
59
010
022
BT
WA
1
1
BT
WA
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP9JPJ
59
59
023
001
WA
TG
SP9JPJ
SP9HPA
59
59
001
023
TG
WA
1
1
TG
WA
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:12
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SN9CZ
59
59
025
002
WA
TY
SN9CZ
SP9HPA
59
59
002
025
TY
WA
1
1
TY
WA
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:13
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SN0KSP
59
59
024
010
WA
KR
SN0KSP
SP9HPA
59
59
010
024
KR
WA
1
1

2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP8FO
59
59
026
011
WA
CM
SP8FO
SP9HPA
59
59
011
026
CM
WA
1
1
CM
WA
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP6LZA
59
59
027
002
WA
WR
SP6LZA
SP9HPA
59
59
002
027
WR
WA
1
1
WR
WA
2023/11/19 17:15
2023/11/19 17:15
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP5UAO
59
59
028
009
WA
GI
SP5UAO
SP9HPA
59
59
009
028
GI
WA
1
1
GI
WA
2023/11/19 17:16
2023/11/19 17:14
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP4HHI
59
59
029
006
WA
OU
SP4HHI
SP9HPA
59
59
006
029
OU
WA
1
1
OU
WA
2023/11/19 17:17
2023/11/19 17:17
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP8GNF
59
59
031
014
WA
KK
SP8GNF
SP9HPA
59
59
014
031
KK
WA
1
1
KK
WA
2023/11/19 17:17
2023/11/19 17:16
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP9AJP
59
59
030
007
WA
WA
SP9AJP
SP9HPA
59
59
007
030
WA
WA
1
1
WA
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:18
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
HF7A
59
59
032
034
WA
AQ
HF7A
SP9HPA
59
59
034
032
AQ
WA
1
1
AQ
WA
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:18
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP9AJD
59
59
033
005
WA
CZ
SP9AJD
SP9HPA
59
59
005
033
CZ
WA
1
1
CZ
WA
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:20
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP1WTB
59
59
034
002
WA
GL
SP1WTB
SP9HPA
59
59
002
034
GL
WA
1
1
GL
WA
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:20
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP8BVN
59
59
035
027
WA
BI
SP8BVN
SP9HPA
59
59
027
035
BI
WA
1
1
BI
WA
2023/11/19 17:21
2023/11/19 17:21
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP9DKZ
59
59
036
004
WA
OW
SP9DKZ
SP9HPA
59
59
004
036
OV
WA
0
0

2023/11/19 17:22
2023/11/19 17:22
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP0LODZ
59
59
038
037
WA
LD
SP0LODZ
SP9HPA
59
59
037
038
LD
WA
1
1

2023/11/19 17:22
2023/11/19 17:22
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SQ9HZM
59
59
037
029
WA
WV
SQ9HZM
SP9HPA
59
59
029
037
WV
WA
1
1
WV
WA
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP1WAG
59
59
039
013
WA
LL
SP1WAG
SP9HPA
59
59
013
039
LL
WA
1
1
LL
2023/11/19 17:24
2023/11/19 17:24
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP9BSK
59
59
040
007
WA
SB
SP9BSK
SP9HPA
59
59
007
040
SB
WA
1
1
SB
WA
2023/11/19 17:24
2023/11/19 17:24
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SQ8PIW
59
59
041
018
WA
LW
SQ8PIW
SQ9HPA
59
59
018
041
LW
WA
0
0

2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:25
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SO4P
59
59
042
029
WA
OL
SO4P
SP9HPA
59
59
029
042
OL
WA
1
1
OL
2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:25
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP3POB
59
59
043
002
WA
PW
SP3POB
SP9HPA
59
59
002
043
PW
WA
1
1

WA
2023/11/19 17:27
2023/11/19 17:27
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP7JYM
59
59
044
022
WA
GV
SP7JYM
SP9HPA
59
59
022
044
GV
WA
1
1
GV
WA
2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP2XX
59
59
045
036
WA
GD
SP2XX
SP9HPA
59
59
036
045
GD
WA
1
1
GD
WA
2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP8FB
59
59
046
049
WA
HR
SP8FB
SP9HPA
59
59
049
046
HR
WA
1
1
HR
2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:30
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP2MHS
59
59
048
014
WA
GD
SP2MHS
SP9HPA
59
59
014
048
GD
WA
1
1

2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:30
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP3KWA
59
59
047
008
WA
TK
SP3KWA
SP9HPA
59
59
008
047
TK
WA
1
1
TK
2023/11/19 17:31
2023/11/19 17:32
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SQ9PBV
59
59
049
013
WA
KR
SQ9PBV
SP9HPA
59
59
013
049
KR
WA
1
1

2023/11/19 17:32
2023/11/19 17:32
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SQ1NXO
59
59
050
028
WA
ZE
SQ1NXO
SP9HPA
59
59
028
050
ZE
WA
1
1
ZE
WA
2023/11/19 17:32
2023/11/19 17:32
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP9ZHR
59
59
051
037
WA
ET
SP9ZHR
SP9HPA
59
59
037
051
ET
WA
1
1
ET
WA
2023/11/19 17:33
2023/11/19 17:33
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP4BP
59
59
052
012
WA
OL
SP4BP
SP9HPA
59
59
012
052
OL
WA
1
1

2023/11/19 17:34
2023/11/19 17:34
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP4SHL
59
59
053
022
WA
OL
SP4SHL
SP9HPA
59
59
022
053
OL
WA
1
1

2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:34
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP7FGA
59
59
054
014
WA
OS
SP7FGA
SP9HPA
59
59
014
054
OS
WA
1
1
OS
2023/11/19 17:36
[BRAK QSO]
80m PH SP9HPA
SP6ACE
59 056 WA SP6ACE 59 011 ZO 0
2023/11/19 17:36
2023/11/19 17:36
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SQ9BDB
59
59
055
004
WA
NI
SQ9BDB
SP9HPA
59
59
004
055
NI
WA
1
1

WA
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
3Z3AHK
59
59
057
054
WA
NL
3Z3AHK
SP9HPA
59
59
054
057
NL
WA
1
1
NL
2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:41
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP9N
59
59
058
051
WA
RB
SP9N
SP9HPA
59
59
051
058
RB
WA
1
1
RB
2023/11/19 17:42
2023/11/19 17:42
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP3ZHP
59
59
059
062
WA
WT
SP3ZHP
SP9HPA
59
59
062
059
WT
WA
1
1
WT
2023/11/19 17:43
2023/11/19 17:43
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP9SDR
59
59
060
051
WA
WA
SP9SDR
SP9HPA
59
59
051
060
WA
WA
1
1

2023/11/19 17:44
2023/11/19 17:44
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SQ5ABG
59
59
061
049
WA
MA
SQ5ABG
SP9HPA
59
59
049
061
MA
WA
1
1
MA
WA
2023/11/19 17:47
2023/11/19 17:47
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SQ9PPT
59
59
062
046
WA
NI
SQ9PPT
SP9HPA
59
59
046
062
NI
WA
1
1

2023/11/19 17:52
2023/11/19 17:52
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP9PEZ
59
59
063
037
WA
ZX
SP9PEZ
SP9HPA
59
59
037
063
ZX
WA
1
1
ZX
WA
2023/11/19 17:56
2023/11/19 17:56
80m
80m
PH
PH
SP9HPA
SP3MEP
59
59
064
082
WA
LS
SP3MEP
SP9HPA
59
59
082
064
LS
WA
1
1
LS