3Z3AHK

Rezultat: 3100
Liczba zgł. QSO: 65 (CW: 0, SSB: 65, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 62 (95,4%)
Mnożniki: LW KR ZE LD DE NY DD NI BT WU GD LB RC OL OD OY BO CM WA JZ OU CZ SB LL AQ ZB MW LS TY OS KK BI WV ET RN GL WR GV OF PW RS MA RB ZX HR CW DY YN WT GI
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:00
2023/11/19 17:00
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SQ8PIW
59
59
001
001
NL
LW
SQ8PIW
3Z3AHK
59
59
001
001
LW
NL
1
1
LW
NL
2023/11/19 17:01
2023/11/19 17:01
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SN0KSP
59
59
003
001
NL
KR
SN0KSP
3Z3AHK
59
59
001
003
KR
NL
1
1
KR
NL
2023/11/19 17:01
2023/11/19 17:01
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SQ1NXO
59
59
002
001
NL
ZE
SQ1NXO
3Z3AHK
59
59
001
002
ZE
NL
1
1
ZE
NL
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:02
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
HF600LD
59
59
005
001
NL
LD
HF600LD
3Z3AHK
59
59
001
005
LD
NL
1
1
LD
NL
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:02
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP8CDZ
59
59
004
001
NL
DE
SP8CDZ
3Z3AHK
59
59
001
004
DE
NL
1
1
DE
NL
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:03
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SQ6NDC
59
59
008
004
NL
NY
SQ6NDC
3Z3AHK
59
59
004
008
NY
NL
1
1
NY
NL
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:03
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SQ7SAX
59
59
006
003
NL
DD
SQ7SAX
3Z3AHK
59
59
003
006
DD
NL
1
1
DD
NL
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:03
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP85SKK
59
59
007
003
NL
NI
SP85SKK
3Z3AHK
59
59
003
007
NI
NL
1
1
NI
NL
2023/11/19 17:04
2023/11/19 17:04
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SQ9EDZ
59
59
009
003
NL
BT
SQ9EDZ
3Z3AHK
59
59
003
009
BT
NL
1
1
BT
NL
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:05
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SQ7CGN
59
59
011
008
NL
WU
SQ7CGN
3Z3AHK
59
59
008
011
WU
NL
1
1
WU
NL
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:05
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP2MHS
59
59
010
003
NL
GD
SP2MHS
3Z3AHK
59
59
003
010
GD
NL
1
1
GD
NL
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP8HPW
59
59
012
004
NL
LB
SP8HPW
3Z3AHK
59
59
004
012
LB
NL
1
1
LB
NL
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP9GFI
59
59
013
008
NL
NI
SP9GFI
3Z3AHK
59
59
008
013
NI
NL
1
1

NL
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:08
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP9KJU
59
59
015
007
NL
RC
SP9KJU
3Z3AHK
59
59
007
015
RC
NL
1
1
RC
NL
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:07
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP3PDO
59
59
014
007
NL
PW
SP3PDO
3Z4AHK
59
59
007
014
PW
NL
0
0

2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:08
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP4SHL
59
59
017
006
NL
OL
SP4SHL
3Z3AHK
59
59
006
017
OL
NL
1
1
OL
NL
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:08
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP3QDX
59
59
016
008
NL
OD
SP3QDX
3Z3AHK
59
59
008
016
OD
NL
1
1
OD
NL
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:08
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SQ9PPT
59
59
018
006
NL
NI
SQ9PPT
3Z3AHK
59
59
006
018
NI
NL
1
1

NL
2023/11/19 17:09
2023/11/19 17:09
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP4BP
59
59
021
002
NL
OL
SP4BP
3Z3AHK
59
59
002
021
OL
NL
1
1

NL
2023/11/19 17:09
2023/11/19 17:09
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP9ZHC
59
59
020
008
NL
OY
SP9ZHC
3Z3AHK
59
59
008
020
OY
NL
1
1
OY
NL
2023/11/19 17:09
2023/11/19 17:09
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP9CJM
59
59
019
004
NL
BO
SP9CJM
3Z3AHK
59
59
004
019
BO
NL
1
1
BO
NL
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:10
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP8FO
59
59
022
006
NL
CM
SP8FO
3Z3AHK
59
59
006
022
CM
NL
1
1
CM
NL
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:11
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP9DKZ
59
59
023
001
NL
OW
SP9DKZ
SQ3AHK
59
59
001
023
OW
NL
0
0

2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:11
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SQ9GEE
59
59
024
006
NL
KR
SQ9GEE
3Z3AHK
59
59
006
024
KR
NL
1
1

NL
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SQ9PBV
59
59
025
004
NL
KR
SQ9PBV
3Z3AHK
59
59
004
025
KR
NL
1
1

NL
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP9AJP
59
59
026
005
NL
WA
SP9AJP
3Z3AHK
59
59
005
026
WA
NL
1
1
WA
NL
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:13
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP9KW
59
59
027
006
NL
JZ
SP9KW
3Z3AHK
59
59
006
027
JZ
NL
1
1
JZ
NL
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:12
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP4HHI
59
59
028
004
NL
OU
SP4HHI
3Z3AHK
59
59
004
028
OU
NL
1
1
OU
NL
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP2XX
59
59
029
019
NL
GD
SP2XX
3Z3AHK
59
59
019
029
GD
NL
1
1

NL
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP9AJD
59
59
030
002
NL
CZ
SP9AJD
3Z3AHK
59
59
002
030
CZ
NL
1
1
CZ
NL
2023/11/19 17:15
2023/11/19 17:15
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP9BSK
59
59
031
004
NL
SB
SP9BSK
3Z3AHK
59
59
004
031
SB
NL
1
1
SB
NL
2023/11/19 17:16
2023/11/19 17:16
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP1WAG
59
59
032
008
NL
LL
SP1WAG
3Z3AHK
59
59
008
032
LL
NL
1
1
LL
NL
2023/11/19 17:16
2023/11/19 17:16
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
HF7A
59
59
033
031
NL
AQ
HF7A
3Z3AHK
59
59
031
033
AQ
NL
1
1
AQ
NL
2023/11/19 17:17
2023/11/19 17:17
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP4SAF
59
59
034
012
NL
ZB
SP4SAF
3Z3AHK
59
59
012
034
ZB
NL
1
1
ZB
NL
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:18
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SQ9LOJ
59
59
035
008
NL
MW
SQ9LOJ
3Z3AHK
59
59
008
035
MW
NL
1
1
MW
NL
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP3MEP
59
59
037
038
NL
LS
SP3MEP
3Z3AHK
59
59
038
037
LS
NL
1
1
LS
NL
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:18
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SN9CZ
59
59
036
005
NL
TY
SN9CZ
3Z3AHK
59
59
005
036
TY
NL
1
1
TY
NL
2023/11/19 17:21
[BRAK QSO]
80m PH 3Z3AHK
SO4P
59 038 NL SO4P 59 023 OL 0
2023/11/19 17:22
2023/11/19 17:22
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP7FGA
59
59
040
010
NL
OS
SP7FGA
3Z3AHK
59
59
010
040
OS
NL
1
1
OS
NL
2023/11/19 17:22
2023/11/19 17:22
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP8GNF
59
59
039
021
NL
KK
SP8GNF
3Z3AHK
59
59
021
039
KK
NL
1
1
KK
NL
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP8BVN
59
59
041
033
NL
BI
SP8BVN
3Z3AHK
59
59
033
041
BI
NL
1
1
BI
NL
2023/11/19 17:24
2023/11/19 17:24
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP9PKM
59
59
042
026
NL
WV
SP9PKM
3Z3AHK
59
59
026
042
WV
NL
1
1
WV
NL
2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:25
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP9ZHR
59
59
043
032
NL
ET
SP9ZHR
3Z3AHK
59
59
032
043
ET
NL
1
1
ET
NL
2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:26
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SQ9NOS
59
59
044
033
NL
RN
SQ9NOS
3Z3AHK
59
59
033
044
RN
NL
1
1
RN
NL
2023/11/19 17:27
2023/11/19 17:27
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP0LODZ
59
59
045
040
NL
LD
SP0LODZ
3Z3AHK
59
59
040
045
LD
NL
1
1

NL
2023/11/19 17:27
2023/11/19 17:27
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SQ9HZM
59
59
046
035
NL
WV
SQ9HZM
3Z3AHK
59
59
035
046
WV
NL
1
1

NL
2023/11/19 17:28
2023/11/19 17:28
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP1WTB
59
59
047
005
NL
GL
SP1WTB
3Z3AHK
59
59
005
047
GL
NL
1
1
GL
NL
2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP6LZA
59
59
048
010
NL
WR
SP6LZA
3Z3AHK
59
59
010
048
WR
NL
1
1
WR
NL
2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:30
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP7JYM
59
59
049
026
NL
GV
SP7JYM
3Z3AHK
59
59
026
049
GV
NL
1
1
GV
NL
2023/11/19 17:31
2023/11/19 17:31
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP3POW
59
59
050
018
NL
OF
SP3POW
3Z3AHK
59
59
018
050
OF
NL
1
1
OF
NL
2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:35
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP3POB
59
59
052
007
NL
PW
SP3POB
3Z3AHK
59
59
007
052
PW
NL
1
1
PW
NL
2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:35
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP9PD
59
59
051
022
NL
RS
SP9PD
3Z3AHK
59
59
022
051
RS
NL
1
1
RS
NL
2023/11/19 17:36
2023/11/19 17:37
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SQ5ABG
59
59
053
043
NL
MA
SQ5ABG
3Z3AHK
59
59
043
053
MA
NL
1
1
MA
NL
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP9HPA
59
59
054
057
NL
WA
SP9HPA
3Z3AHK
59
59
057
054
WA
NL
1
1

NL
2023/11/19 17:39
2023/11/19 17:39
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP9SDR
59
59
055
048
NL
WA
SP9SDR
3Z3AHK
59
59
048
055
WA
NL
1
1

NL
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:40
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP9KKA
59
59
056
043
NL
CZ
SP9KKA
3Z3AHK
59
59
043
056
CZ
NL
1
1

NL
2023/11/19 17:44
2023/11/19 17:43
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP9N
59
59
057
053
NL
RB
SP9N
3Z3AHK
59
59
053
057
RB
NL
1
1
RB
NL
2023/11/19 17:44
2023/11/19 17:44
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP9PEZ
59
59
058
029
NL
ZX
SP9PEZ
3Z3AHK
59
59
029
058
ZX
NL
1
1
ZX
NL
2023/11/19 17:46
2023/11/19 17:46
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP8FB
59
59
059
061
NL
HR
SP8FB
3Z3AHK
59
59
061
059
HR
NL
1
1
HR
NL
2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP9HAX
59
59
060
024
NL
CW
SP9HAX
3Z3AHK
59
59
024
060
CW
NL
1
1
CW
NL
2023/11/19 17:50
2023/11/19 17:49
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP50UUU
59
59
061
003
NL
DY
SP50UUU
3Z3AHK
59
59
003
061
DY
NL
1
1
DY
NL
2023/11/19 17:51
2023/11/19 17:51
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SN300CITY
59
59
062
030
NL
YN
SN300CITY
3Z3AHK
59
59
030
062
YN
NL
1
1
YN
NL
2023/11/19 17:51
2023/11/19 17:51
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP3ZHP
59
59
063
071
NL
WT
SP3ZHP
3Z3AHK
59
59
071
063
WT
NL
1
1
WT
NL
2023/11/19 17:51
2023/11/19 17:51
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SQ9BDB
59
59
064
021
NL
NI
SQ9BDB
3Z3AHK
59
59
021
064
NI
NL
1
1

NL
2023/11/19 17:54
2023/11/19 17:55
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP5UAO
59
59
065
029
NL
GI
SP5UAO
3Z3AHK
59
59
029
065
GI
NL
1
1
GI
NL