SQ8PIW

Rezultat: 896
Liczba zgł. QSO: 35 (CW: 0, SSB: 35, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 32 (91,4%)
Mnożniki: NL WA RB LD MA HR RN AQ LS NI WV CZ GD ET WT DD LB ZE WU CM LL PW OL OF NY GV KK WR
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:00
2023/11/19 17:00
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
3Z3AHK
59
59
001
001
LW
NL
3Z3AHK
SQ8PIW
59
59
001
001
NL
LW
1
1
NL
LW
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:02
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SP9SDR
59
59
002
003
LW
WA
SP9SDR
SQ8PIW
59
59
003
002
WA
LW
1
1
WA
LW
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:03
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SP9N
59
59
003
005
LW
RB
SP9N
SQ8PIW
59
59
005
003
RB
LW
1
1
RB
LW
2023/11/19 17:04
2023/11/19 17:04
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SP0LODZ
59
59
004
007
LW
LD
SP0LODZ
SQ8PIW
59
59
007
004
LD
LW
1
1
LD
LW
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:05
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SQ5ABG
59
59
005
008
LW
MA
SQ5ABG
SQ8PIW
59
59
008
005
MA
LW
1
1
MA
LW
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SP8FB
59
59
006
011
LW
HR
SP8FB
SQ8PIW
59
59
011
006
HR
LW
1
1
HR
LW
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:07
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SQ9NOS
59
59
007
011
LW
RN
SQ9NOS
SQ8PIW
59
59
011
007
RN
LW
1
1
RN
LW
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:08
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
HF7A
59
59
008
017
LW
AQ
HF7A
SQ8PIW
59
59
017
008
AQ
LW
1
1
AQ
LW
2023/11/19 17:09
2023/11/19 17:09
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SQ9EDZ
59
59
009
007
LW
BT
SQ9EDZ
SQ8PIW
59
59
008
009
BT
LW
0
0

2023/11/19 17:09
2023/11/19 17:09
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SP3MEP
59
59
010
021
LW
LS
SP3MEP
SQ8PIW
59
59
021
010
LS
LW
1
1
LS
LW
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:11
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SP9GFI
59
59
011
014
LW
NI
SP9GFI
SQ8PIW
59
59
014
011
NI
LW
1
1
NI
LW
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SQ9HZM
59
59
012
015
LW
WV
SQ9HZM
SQ8PIW
59
59
015
012
WV
LW
1
1
WV
LW
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SP9KKA
59
59
013
017
LW
CZ
SP9KKA
SQ8PIW
59
59
017
013
CZ
LW
1
1
CZ
LW
2023/11/19 17:16
2023/11/19 17:16
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SP2XX
59
59
014
020
LW
GD
SP2XX
SQ8PIW
59
59
020
014
GD
LW
1
1
GD
LW
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:18
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SP9ZHR
59
59
015
022
LW
ET
SP9ZHR
SQ8PIW
59
59
022
015
ET
LW
1
1
ET
LW
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:20
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SP3ZHP
59
59
016
028
LW
WT
SP3ZHP
SQ8PIW
59
59
028
016
WT
LW
1
1
WT
LW
2023/11/19 17:22
2023/11/19 17:22
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SQ7SAX
59
59
017
027
LW
DD
SQ7SAX
SQ8PIW
59
59
027
017
DD
LW
1
1
DD
LW
2023/11/19 17:24
2023/11/19 17:24
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SP9HPA
59
59
018
041
LW
WA
SQ9HPA
SQ8PIW
59
59
041
018
WA
LW
0
0

2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:27
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SP8HPW
59
59
019
023
LW
LB
SP8HPW
SQ8PIW
59
59
023
019
LB
LW
1
1
LB
LW
2023/11/19 17:27
2023/11/19 17:27
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SQ1NXO
59
59
020
025
LW
ZE
SQ1NXO
SQ8PIW
59
59
025
020
ZE
LW
1
1
ZE
LW
2023/11/19 17:28
2023/11/19 17:28
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SQ7CGN
59
59
021
038
LW
WU
SQ7CGN
SQ8PIW
59
59
038
021
WU
LW
1
1
WU
LW
2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SP8FO
59
59
022
030
LW
CM
SP8FO
SQ8PIW
59
59
030
022
CM
LW
1
1
CM
LW
2023/11/19 17:36
2023/11/19 17:36
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SP1WAG
59
59
023
020
LW
LL
SP1WAG
SQ8PIW
59
59
020
023
LL
LW
1
1
LL
LW
2023/11/19 17:37
2023/11/19 17:37
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SP3POB
59
59
024
012
LW
PW
SP3POB
SQ8PIW
59
59
012
024
PW
LW
1
1
PW
LW
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:40
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SP9ZHC
59
59
025
038
LW
OY
SP9ZHC
SQ9PIW
59
59
038
025
OY
LW
0
0

2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:41
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SP4SHL
59
59
026
029
LW
OL
SP4SHL
SQ8PIW
59
59
029
026
OL
LW
1
1
OL
LW
2023/11/19 17:42
2023/11/19 17:42
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SQ9PPT
59
59
027
040
LW
NI
SQ9PPT
SQ8PIW
59
59
040
027
NI
LW
1
1

LW
2023/11/19 17:44
2023/11/19 17:44
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SP3POW
59
59
028
024
LW
OF
SP3POW
SQ8PIW
59
59
024
028
OF
LW
1
1
OF
LW
2023/11/19 17:45
2023/11/19 17:45
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
HF600LD
59
59
029
029
LW
LD
HF600LD
SQ8PIW
59
59
029
029
LD
LW
1
1

LW
2023/11/19 17:47
2023/11/19 17:47
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SQ9BDB
59
59
030
016
LW
NI
SQ9BDB
SQ8PIW
59
59
016
030
NI
LW
1
1

LW
2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SQ6NDC
59
59
031
043
LW
NY
SQ6NDC
SQ8PIW
59
59
043
031
NY
LW
1
1
NY
LW
2023/11/19 17:51
2023/11/19 17:51
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SP7JYM
59
59
032
050
LW
GV
SP7JYM
SQ8PIW
59
59
050
032
GV
LW
1
1
GV
LW
2023/11/19 17:52
2023/11/19 17:52
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SP8GNF
59
59
033
045
LW
KK
SP8GNF
SQ8PIW
59
59
045
033
KK
LW
1
1
KK
LW
2023/11/19 17:53
2023/11/19 17:53
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SP6LZA
59
59
034
030
LW
WR
SP6LZA
SQ8PIW
59
59
030
034
WR
LW
1
1
WR
LW
2023/11/19 17:57
2023/11/19 17:57
80m
80m
PH
PH
SQ8PIW
SP4BP
59
59
035
020
LW
OL
SP4BP
SQ8PIW
59
59
020
035
OL
LW
1
1

LW