SP9-31-044

Rezultat: 357
Liczba zgł. HRD: 29 (CW: 0, SSB: 29, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. HRD: 21 (72,4%)
Mnożniki: HR NL ZW ET PO OU OL TW WA WV ZE BM CY CH WT RB ZB
StacjaKorespondentPunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:20 80m PH SQ5AKY 59 021 GI SP9S 59 003 TA
2021/11/18 17:33 80m PH SQ5AKY 59 032 GI SP4KHM 59 042 OL
2021/11/18 17:27 80m PH SNIBUW 59 014 BM SQ8PIW 59 019 LW
2021/11/18 17:02 80m PH SP8FB 59 005 HR SP8NFZ 59 001 KS 1 HR
2021/11/18 17:03 80m PH 3Z3AHK 59 003 NL SQ9KWY 59 005 WA 1 NL
2021/11/18 17:07 80m PH SP8FB 59 017 HR SQ9IWS 59 006 TH
2021/11/18 17:07 80m PH SQ9ITA 59 007 ZW SP4KHM 59 013 OL 1 ZW
2021/11/18 17:10 80m PH SP9ZHR 59 013 ET SP8FO 59 010 CM 1 ET
2021/11/18 17:12 80m PH SP3MKS 59 015 PO SQ9IWS 59 009 TH 1 PO
2021/11/18 17:15 80m PH SP4SHW 59 015 OU SSP8NFZ 59 009 KS 1 OU
2021/11/18 17:16 80m PH SO4P 59 034 OL SP4KGK 59 017 GH 1 OL
2021/11/18 17:18 80m PH SP9KUP 59 015 WA SP5XVR 59 013 WM 1 WA
2021/11/18 17:18 80m PH SQ9KWY 59 023 WA SQ8KIW 59 016 LW 1
2021/11/18 17:18 80m PH SP9IEK 59 022 TW SP1KNJ 59 004 ZE 1 TW
2021/11/18 17:21 80m PH SQ9HZM 59 015 WV SP5GEO 59 009 RC 1 WV
2021/11/18 17:22 80m PH SQ1NXO 59 014 ZE SP5GEO 59 010 RC 1 ZE
2021/11/18 17:23 80m PH SP4KHM 59 032 OL SP4XVR 59 016 WM 1
2021/11/18 17:25 80m PH SP9IEK 59 028 TW SP5GEO 59 011 RC
2021/11/18 17:30 80m PH SP4HHI 59 027 OU SP1KCJ 59 011 SG 1
2021/11/18 17:28 80m PH SN1BUW 59 017 BM SP2XX 59 029 GD 1 BM
2021/11/18 17:29 80m PH SQ1NXO 59 024 ZE SP9KUP 59 021 WA
2021/11/18 17:34 80m PH SQ9KWY 59 027 WA SQ9IWS 59 018 TH
2021/11/18 17:41 80m PH SQ9DXT 59 021 CY SP9KJM 59 020 EM 1 CY
2021/11/18 17:41 80m PH SQ9ITA 59 029 ZW SP9NLU 59 018 RS
2021/11/18 17:43 80m PH SP9SDR 59 035 WA SP9MOA 59 019 WI 1
2021/11/18 17:45 80m PH SQ8MFM 59 046 CH SO4P 59 065 OL 1 CH
2021/11/18 17:47 80m PH SP3ZHP 59 045 WT SQ6NDC 59 026 NY 1 WT
2021/11/18 17:54 80m PH SP9N 59 045 RB SP9TL 59 013 KB 1 RB
2021/11/18 17:56 80m PH SP4SAF 59 037 ZB SQ9PPT 59 016 NI 1 ZB