SP3ZHP

Rezultat: 2464
Liczba zgł. QSO: 63 (CW: 26, SSB: 37, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 56 (88,9%)
Mnożniki: OU CU WV PO BG ZC GD BI TZ LE WX WI PZ KI LA CJ BS PQ TA MA GH WM WA LS NN PA SQ OD OL RB ZB HR CM NL NY KB RS TL CH AQ CY SG OS RC
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:01
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP4HHI
59
59
001
003
WT
OU
SP4HHI
SP3ZHP
59
59
003
001
OU
WT
1
1
OU
WT
2021/11/18 17:05
2021/11/18 17:05
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP1AEN
599
599
002
007
WT
CU
SP1AEN
SP3ZHP
599
599
007
002
CU
WT
1
1
CU
WT
2021/11/18 17:05
2021/11/18 17:05
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP9PKM
599
599
003
009
WT
WV
SP9PKM
SP3ZHP
599
599
009
003
WV
WT
1
1
WV
WT
2021/11/18 17:06
2021/11/18 17:06
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP3MKS
599
599
004
006
WT
PO
SP3MKS
SP3ZHP
599
599
006
004
PO
WT
1
1
PO
WT
2021/11/18 17:06
2021/11/18 17:07
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP1EPI
599
599
005
004
WT
BG
SP1EPI
SP3ZHP
599
599
004
005
BG
WT
1
1
BG
WT
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:07
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP9CCA
599
599
006
006
WT
ZC
SP9CCA
SP3ZHP
599
599
006
006
ZC
WT
1
1
ZC
WT
2021/11/18 17:08
2021/11/18 17:08
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP2KAC
599
599
007
006
WT
GD
SP2KAC
SP3ZHP
599
599
006
007
GD
WT
1
1
GD
WT
2021/11/18 17:08
2021/11/18 17:08
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP8BVN
599
599
008
015
WT
BI
SP8BVN
SP3ZHP
599
599
015
008
BI
WT
1
1
BI
WT
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:09
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP7OGP
599
599
009
009
WT
TZ
SP7OGP
SP3ZHP
599
599
009
009
TZ
WT
1
1
TZ
WT
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:09
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP3CW
599
599
010
011
WT
LE
SP3CW
SP3ZHP
599
599
011
010
LE
WT
1
1
LE
WT
2021/11/18 17:10
2021/11/18 17:10
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP5ES
599
599
011
015
WT
WX
SP5ES
SP3ZHP
599
599
015
011
WX
WT
1
1
WX
WT
2021/11/18 17:11
2021/11/18 17:11
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP9BCH
599
599
012
010
WT
WI
SP9BCH
SP3ZHP
599
599
010
012
WI
WT
1
1
WI
WT
2021/11/18 17:12
[BRAK LOGU]
80m CW SP3ZHP
S58BZ
599 013 WT S58BZ 599 001 0
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:13
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SQ5W
599
599
014
006
WT
PZ
SQ5W
SP3ZHP
599
599
006
014
PZ
WT
1
1
PZ
WT
2021/11/18 17:15
2021/11/18 17:15
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP7JLH
599
599
015
015
WT
KI
SP7JLH
SP3ZHP
599
599
015
015
KI
WT
1
1
KI
WT
2021/11/18 17:16
2021/11/18 17:16
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP1GZF
599
599
016
017
WT
LA
SP1GZF
SP3ZHP
599
599
017
016
LA
WT
1
1
LA
WT
2021/11/18 17:17
2021/11/18 17:18
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP2GUC
599
599
017
014
WT
CJ
SP2GUC
SP3ZHP
599
599
014
017
CJ
WT
1
1
CJ
WT
2021/11/18 17:18
2021/11/18 17:18
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP4AWE
599
599
018
016
WT
BS
SP4AWE
SP3ZHP
599
599
016
018
BS
WT
1
1
BS
WT
2021/11/18 17:22
[BRAK LOGU]
80m PH SP3ZHP
SP8NFZ
59 020 WT SP8NFZ 59 012 KS 0
2021/11/18 17:22
2021/11/18 17:22
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP4GED
59
59
019
008
WT
PQ
SP4GED
SP3ZHP
59
59
008
019
PQ
WT
1
1
PQ
WT
2021/11/18 17:22
2021/11/18 17:22
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP9S
59
59
021
006
WT
TA
SP9S
SP3ZHP
59
59
006
021
TA
WT
1
1
TA
WT
2021/11/18 17:23
2021/11/18 17:23
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SN5L
59
59
022
007
WT
MA
SN5L
SP3ZHP
59
59
007
022
MA
WT
1
1
MA
WT
2021/11/18 17:24
2021/11/18 17:24
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP4KGK
59
59
024
022
WT
GH
SP4KGK
SP3ZHP
59
59
022
024
GH
WT
1
1
GH
WT
2021/11/18 17:24
2021/11/18 17:24
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP4JSJ
59
59
023
014
WT
OU
SP4JSJ
SP3ZHP
59
59
014
023
OU
WT
1
1

WT
2021/11/18 17:25
2021/11/18 17:25
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP5XVR
59
59
025
017
WT
WM
SP5XVR
SP3ZHP
59
59
017
025
WM
WT
1
1
WM
WT
2021/11/18 17:25
2021/11/18 17:25
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP9SDR
59
59
026
017
WT
WA
SP9SDR
SP3ZHP
59
59
017
026
WA
WT
1
1
WA
WT
2021/11/18 17:25
2021/11/18 17:25
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP3MEP
59
59
027
035
WT
LS
SP3MEP
SP3ZHP
59
59
035
027
LS
WT
1
1
LS
WT
2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:29
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SO3O
599
599
028
022
WT
NN
SO3O
SP3ZHP
599
599
022
028
NN
WT
1
1
NN
WT
2021/11/18 17:31
2021/11/18 17:31
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP3MEP
599
599
029
044
WT
LS
SP3MEP
SP3ZHP
599
599
044
029
LS
WT
1
1

2021/11/18 17:32
2021/11/18 17:32
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP5ENG
599
599
030
008
WT
PA
SP5ENG
SP3ZHP
599
599
008
030
PA
WT
1
1
PA
WT
2021/11/18 17:33
2021/11/18 17:33
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP2R
599
599
031
007
WT
EB
SP2R
SP3ZHP
599
599
007
031
EZ
WT
0
0

2021/11/18 17:35
2021/11/18 17:35
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP7EWD
599
599
032
011
WT
SQ
SP7EWD
SP3ZHP
599
599
011
032
SQ
WT
1
1
SQ
WT
2021/11/18 17:38
2021/11/18 17:38
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP2WGB
599
599
033
001
WT
DY
SP2WGB
SP3ZHP
599
599
001
033
DY
MT
0
0

2021/11/18 17:39
2021/11/18 17:39
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP3CYY
599
599
034
025
WT
OD
SP3CYY
SP3ZHP
599
599
025
034
OD
WT
1
1
OD
WT
2021/11/18 17:40
2021/11/18 17:40
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SO4P
599
599
035
060
WT
OL
SO4P
SP3ZHP
599
599
060
035
OL
WT
1
1
OL
WT
2021/11/18 17:42
2021/11/18 17:42
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SN70KAB
59
59
036
018
WT
WM
SN70KAB
SP3ZHP
59
59
018
036
WM
WT
1
1

WT
2021/11/18 17:43
2021/11/18 17:43
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP9N
59
59
037
037
WT
RB
SP9N
SP3ZHP
59
59
037
037
RB
WT
1
1
RB
WT
2021/11/18 17:44
2021/11/18 17:44
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP4SAF
59
59
038
031
WT
ZB
SP4SAF
SP3ZHP
59
59
031
038
ZB
WT
1
1
ZB
WT
2021/11/18 17:44
2021/11/18 17:44
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP8FB
59
59
039
055
WT
HR
SP8FB
SP3ZHP
59
59
055
039
HR
WT
1
1
HR
WT
2021/11/18 17:45
2021/11/18 17:45
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP8BVN
59
59
042
068
WT
BI
SP8BVN
SP3ZHP
59
59
068
042
BI
WT
1
1

2021/11/18 17:45
2021/11/18 17:45
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP8FO
59
59
041
039
WT
CM
SP8FO
SP3ZHP
59
59
039
041
CM
WT
1
1
CM
WT
2021/11/18 17:45
[BRAK LOGU]
80m PH SP3ZHP
SQ5AKY
59 040 WT SQ5AKY 59 042 GI 0
2021/11/18 17:46
2021/11/18 17:46
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SO4P
59
59
043
066
WT
OL
SO4P
SP3ZHP
59
59
066
043
OL
WT
1
1

2021/11/18 17:46
2021/11/18 17:46
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
3Z3AHK
59
59
044
045
WT
NL
3Z3AHK
SP3ZHP
59
59
045
044
NL
WT
1
1
NL
WT
2021/11/18 17:47
2021/11/18 17:47
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SQ6NDC
59
59
045
026
WT
NY
SQ6NDC
SP3ZHP
59
59
026
045
NY
WT
1
1
NY
WT
2021/11/18 17:47
[BRAK LOGU]
80m PH SP3ZHP
SP3POB
59 046 WT SP3POB 59 021 PW 0
2021/11/18 17:48
2021/11/18 17:48
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP9TL
59
59
049
010
WT
KB
SP9TL
SP3ZHP
59
59
010
049
KB
WT
1
1
KB
WT
2021/11/18 17:48
2021/11/18 17:48
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP9NLU
59
59
047
023
WT
RS
SP9NLU
SP3ZHP
59
59
023
047
RS
WT
1
1
RS
WT
2021/11/18 17:48
2021/11/18 17:47
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP8NCZ
59
59
048
014
WT
TL
SP8NCZ
SP3ZHP
59
59
014
048
TL
WT
1
1
TL
WT
2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:49
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SQ8MFM
59
59
050
048
WT
CH
SQ8MFM
SP3ZHP
59
59
048
050
CH
WT
1
1
CH
WT
2021/11/18 17:51
2021/11/18 17:51
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
HF7A
59
59
051
031
WT
AQ
HF7A
SP3ZHP
59
59
031
051
AQ
WT
1
1
AQ
WT
2021/11/18 17:51
2021/11/18 17:50
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP4KHM
59
59
052
054
WT
OL
SP4KHM
SP3ZHP
59
59
054
052
OL
WT
1
1

WT
2021/11/18 17:51
2021/11/18 17:51
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP3CYY
59
59
053
032
WT
OD
SP3CYY
SP3ZHP
59
59
032
053
OD
WT
1
1

2021/11/18 17:53
2021/11/18 17:53
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SQ9DXT
59
59
054
044
WT
CY
SQ9DXT
SP3ZHP
59
59
044
054
CY
WT
1
1
CY
WT
2021/11/18 17:53
2021/11/18 17:53
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP9PKM
59
59
055
054
WT
WV
SP9PKM
SP3ZHP
59
59
054
055
WV
WT
1
1

2021/11/18 17:53
2021/11/18 17:54
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP2GUC
59
59
056
032
WT
CJ
SP2GUC
SP3ZHP
59
59
032
056
CJ
WT
1
1

2021/11/18 17:54
2021/11/18 17:54
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP9MOA
59
59
057
024
WT
WI
SP9MOA
SP3ZHP
59
59
024
057
WI
WT
1
1

WT
2021/11/18 17:55
2021/11/18 17:57
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP1KCJ
59
59
060
020
WT
SG
SP1KCJ
SP3ZHP
59
59
020
060
SG
WT
1
1
SG
WT
2021/11/18 17:55
2021/11/18 17:55
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP2XX
59
59
058
054
WT
GD
SP2XX
SP3ZHP
59
59
054
058
GD
WT
1
1

WT
2021/11/18 17:55
2021/11/18 17:54
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP7FGA
59
59
059
018
WT
OS
SP7FGA
SP3ZHP
59
59
018
059
OS
WT
1
1
OS
WT
2021/11/18 17:56
2021/11/18 17:56
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SQ1NXO
59
59
061
046
WT
ZE
SQ1NXO
SP3ZHP
59
59
046
062
ZE
WT
0
0

2021/11/18 17:58
2021/11/18 17:58
80m
80m
PH
PH
SP3ZHP
SP4SHW
59
59
062
042
WT
OU
SP4SHW
SP3ZHP
59
59
042
062
OU
WT
1
1

WT
2021/11/18 17:59
2021/11/18 17:59
80m
80m
CW
CW
SP3ZHP
SP9MDY
599
599
063
020
WT
RC
SP9MDY
SP3ZHP
599
599
020
063
RC
WT
1
1
RC
WT