SP9ZHR

Rezultat: 1470
Liczba zgł. QSO: 43 (CW: 15, SSB: 28, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 42 (97,7%)
Mnożniki: OU SG LW NY WM RS EM ZE GH OL CM GD HR NL CH BI PA LA TZ BS CU WX LE EB RC LS NN WV CY WA TW BM WU OD TH
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:00
2021/11/18 17:00
80m
80m
PH
PH
SP9ZHR
SP4SHW
59
59
001
001
ET
OU
SP4SHW
SP9ZHR
59
59
001
001
OU
ET
1
1
OU
ET
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:02
80m
80m
PH
PH
SP9ZHR
SP1KCJ
59
59
002
001
ET
SG
SP1KCJ
SP9ZHR
59
59
001
002
SG
ET
1
1
SG
ET
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:02
80m
80m
PH
PH
SP9ZHR
SQ8PIW
59
59
003
003
ET
LW
SQ8PIW
SP9ZHR
59
59
003
003
LW
ET
1
1
LW
ET
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:03
80m
80m
PH
PH
SP9ZHR
SQ6NDC
59
59
004
004
ET
NY
SQ6NDC
SP9ZHR
59
59
004
004
NY
ET
1
1
NY
ET
2021/11/18 17:04
2021/11/18 17:02
80m
80m
PH
PH
SP9ZHR
SP4HHI
59
59
005
005
ET
OU
SP4HHI
SP9ZHR
59
59
005
005
OU
ET
1
1

ET
2021/11/18 17:05
2021/11/18 17:05
80m
80m
PH
PH
SP9ZHR
SP5XVR
59
59
006
004
ET
WM
SP5XVR
SP9ZHR
59
59
004
006
WM
ET
1
1
WM
ET
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:07
80m
80m
PH
PH
SP9ZHR
SP9NLU
59
59
007
004
ET
RS
SP9NLU
SP9ZHR
59
59
004
007
RS
ET
1
1
RS
ET
2021/11/18 17:08
2021/11/18 17:08
80m
80m
PH
PH
SP9ZHR
SP9KJM
59
59
009
005
ET
EM
SP9KJM
SP9ZHR
59
59
005
009
EM
ET
1
1
EM
ET
2021/11/18 17:08
2021/11/18 17:08
80m
80m
PH
PH
SP9ZHR
SQ1NXO
59
59
008
006
ET
ZE
SQ1NXO
SP9ZHR
59
59
006
008
ZE
ET
1
1
ZE
ET
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:09
80m
80m
PH
PH
SP9ZHR
SP4JSJ
59
59
010
005
ET
OU
SP4JSJ
SP9ZHR
59
59
005
010
OU
ET
1
1

ET
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:09
80m
80m
PH
PH
SP9ZHR
SP4KGK
59
59
011
010
ET
GH
SP4KGK
SP9ZHR
59
59
010
011
GH
ET
1
1
GH
ET
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:09
80m
80m
PH
PH
SP9ZHR
SP4KHM
59
59
012
017
ET
OL
SP4KHM
SP9ZHR
59
59
017
012
OL
ET
1
1
OL
ET
2021/11/18 17:10
2021/11/18 17:10
80m
80m
PH
PH
SP9ZHR
SP8FO
59
59
013
010
ET
CM
SP8FO
SP9ZHR
59
59
010
013
CM
ET
1
1
CM
ET
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:13
80m
80m
PH
PH
SP9ZHR
SP2XX
59
59
014
014
ET
GD
SP2XX
SP9ZHR
59
59
014
014
GD
ET
1
1
GD
ET
2021/11/18 17:17
2021/11/18 17:16
80m
80m
PH
PH
SP9ZHR
SP8FB
59
59
015
035
ET
HR
SP8FB
SP9ZHR
59
59
035
015
HR
ET
1
1
HR
ET
2021/11/18 17:21
2021/11/18 17:21
80m
80m
PH
PH
SP9ZHR
3Z3AHK
59
59
016
024
ET
NL
3Z3AHK
SP9ZHR
59
59
024
016
NL
ET
1
1
NL
ET
2021/11/18 17:22
2021/11/18 17:22
80m
80m
PH
PH
SP9ZHR
SQ8MFM
59
59
017
031
ET
CH
SQ8MFM
SP9ZHR
59
59
031
017
CH
ET
1
1
CH
ET
2021/11/18 17:23
2021/11/18 17:23
80m
80m
PH
PH
SP9ZHR
SP8BVN
59
59
018
040
ET
BI
SP8BVN
SP9ZHR
59
59
040
018
BI
ET
1
1
BI
ET
2021/11/18 17:27
2021/11/18 17:27
80m
80m
CW
CW
SP9ZHR
SP5ENG
599
599
019
004
ET
PA
SP5ENG
SP9ZHR
599
599
004
019
PA
ET
1
1
PA
ET
2021/11/18 17:27
2021/11/18 17:27
80m
80m
CW
CW
SP9ZHR
SP1GZF
599
599
020
024
ET
LA
SP1GZF
SP9ZHR
599
599
024
020
LA
ET
1
1
LA
ET
2021/11/18 17:28
[BRAK LOGU]
80m CW SP9ZHR
SP7JHL
599 021 ET SP7JHL 599 023 KI 0
2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:29
80m
80m
CW
CW
SP9ZHR
SP2KAC
599
599
022
024
ET
GD
SP2KAC
SP9ZHR
599
599
024
022
GD
ET
1
1

ET
2021/11/18 17:30
2021/11/18 17:30
80m
80m
CW
CW
SP9ZHR
SP7OGP
599
599
023
020
ET
TZ
SP7OGP
SP9ZHR
599
599
020
023
TZ
ET
1
1
TZ
ET
2021/11/18 17:31
2021/11/18 17:31
80m
80m
CW
CW
SP9ZHR
SP4AWE
599
599
025
024
ET
BS
SP4AWE
SP9ZHR
599
599
024
025
BS
ET
1
1
BS
ET
2021/11/18 17:31
2021/11/18 17:31
80m
80m
CW
CW
SP9ZHR
SP1AEN
599
599
024
027
ET
CU
SP1AEN
SP9ZHR
599
599
027
024
CU
ET
1
1
CU
ET
2021/11/18 17:32
2021/11/18 17:32
80m
80m
CW
CW
SP9ZHR
SP5ES
599
599
026
025
ET
WX
SP5ES
SP9ZHR
599
599
025
026
WX
ET
1
1
WX
ET
2021/11/18 17:34
2021/11/18 17:33
80m
80m
CW
CW
SP9ZHR
SP3CW
599
599
027
025
ET
LE
SP3CW
SP9ZHR
599
599
025
027
LE
ET
1
1
LE
ET
2021/11/18 17:37
2021/11/18 17:37
80m
80m
CW
CW
SP9ZHR
SP2R
599
599
028
014
ET
EB
SP2R
SP9ZHR
599
599
014
028
EB
ET
1
1
EB
ET
2021/11/18 17:39
2021/11/18 17:39
80m
80m
CW
CW
SP9ZHR
SO4P
599
599
030
059
ET
OL
SO4P
SP9ZHR
599
599
059
030
OL
ET
1
1

ET
2021/11/18 17:39
2021/11/18 17:39
80m
80m
CW
CW
SP9ZHR
SP9KJU
599
599
029
027
ET
RC
SP9KJU
SP9ZHR
599
599
027
029
RC
ET
1
1
RC
ET
2021/11/18 17:41
2021/11/18 17:41
80m
80m
CW
CW
SP9ZHR
SP3MEP
599
599
031
056
ET
LS
SP3MEP
SP9ZHR
599
599
056
031
LS
ET
1
1
LS
ET
2021/11/18 17:43
2021/11/18 17:43
80m
80m
CW
CW
SP9ZHR
SO3O
599
599
033
026
ET
NN
SO3O
SP9ZHR
599
599
026
033
NN
ET
1
1
NN
ET
2021/11/18 17:43
2021/11/18 17:43
80m
80m
CW
CW
SP9ZHR
SP9PKM
599
599
032
045
ET
WV
SP9PKM
SP9ZHR
599
599
045
032
WV
ET
1
1
WV
ET
2021/11/18 17:47
2021/11/18 17:47
80m
80m
PH
PH
SP9ZHR
SQ9DXT
59
59
035
031
ET
CY
SQ9DXT
SP9ZHR
59
59
031
035
CY
ET
1
1
CY
ET
2021/11/18 17:47
2021/11/18 17:47
80m
80m
PH
PH
SP9ZHR
SQ9KWY
59
59
034
040
ET
WA
SQ9KWY
SP9ZHR
59
59
040
034
WA
ET
1
1
WA
ET
2021/11/18 17:48
2021/11/18 17:48
80m
80m
PH
PH
SP9ZHR
SP9IEK
59
59
036
050
ET
TW
SP9IEK
SP9ZHR
59
59
050
036
TW
ET
1
1
TW
ET
2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:49
80m
80m
PH
PH
SP9ZHR
SN1BUW
59
59
037
036
ET
BM
SN1BUW
SP9ZHR
59
59
036
037
BM
ET
1
1
BM
ET
2021/11/18 17:50
2021/11/18 17:50
80m
80m
PH
PH
SP9ZHR
SQ7CGN
59
59
038
032
ET
WU
SQ7CGN
SP9ZHR
59
59
032
038
WU
ET
1
1
WU
ET
2021/11/18 17:51
2021/11/18 17:51
80m
80m
PH
PH
SP9ZHR
SP3CYY
59
59
039
031
ET
OD
SP3CYY
SP9ZHR
59
59
031
039
OD
ET
1
1
OD
ET
2021/11/18 17:51
2021/11/18 17:51
80m
80m
PH
PH
SP9ZHR
SQ9IWS
59
59
040
029
ET
TH
SQ9IWS
SP9ZHR
59
59
029
040
TH
ET
1
1
TH
ET
2021/11/18 17:54
2021/11/18 17:54
80m
80m
PH
PH
SP9ZHR
SP9SDR
59
59
042
047
ET
WA
SP9SDR
SP9ZHR
59
59
047
042
WA
ET
1
1

ET
2021/11/18 17:54
2021/11/18 17:54
80m
80m
PH
PH
SP9ZHR
SP5GEO
59
59
041
027
ET
RC
SP5GEO
SP9ZHR
59
59
027
041
RC
ET
1
1

ET
2021/11/18 17:58
2021/11/18 17:58
80m
80m
PH
PH
SP9ZHR
SP9PKM
59
59
043
055
ET
WV
SP9PKM
SP9ZHR
59
59
055
043
WV
ET
1
1