SQ9DXT

Rezultat: 1312
Liczba zgł. QSO: 49 (CW: 0, SSB: 49, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 41 (83,7%)
Mnożniki: OL MA PQ CJ OU AQ GD UL RC WA RB JZ WI GH PO ZE HR SG TH KB WV OS ET WM NI OD LW NY LS WT CM CH
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:24
2021/11/18 17:23
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SP4KHM
59
59
001
033
CY
OL
SP4KHM
SQ9DXT
59
59
033
001
OL
CY
1
1
OL
CY
2021/11/18 17:25
2021/11/18 17:25
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SN5L
59
59
002
008
CY
MA
SN5L
SQ9DXT
59
59
008
002
MA
CY
1
1
MA
CY
2021/11/18 17:26
2021/11/18 17:26
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SP4GED
59
59
003
009
CY
PQ
SP4GED
SQ9DXT
59
59
009
003
PQ
CY
1
1
PQ
CY
2021/11/18 17:26
[BRAK QSO]
80m PH SQ9DXT
SP1KNJ
59 004 CY SP1KNJ 59 001 ZE 0
2021/11/18 17:27
2021/11/18 17:27
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SP2GUC
59
59
005
021
CY
CJ
SP2GUC
SQ9DXT
59
59
021
005
CJ
CY
1
1
CJ
CY
2021/11/18 17:27
2021/11/18 17:27
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SP4JSJ
59
59
006
016
CY
OU
SP4JSJ
SQ9DXT
59
59
016
006
OU
CY
1
1
OU
CY
2021/11/18 17:28
2021/11/18 17:28
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
HF7A
59
59
007
016
CY
AQ
HF7A
SQ9DXT
59
59
016
007
AQ
CY
1
1
AQ
CY
2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:29
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SP4SHW
59
59
009
023
CY
OU
SP4SHW
SQ9DXT
59
59
023
009
OU
CY
1
1

CY
2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:29
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SP2XX
59
59
008
030
CY
GD
SP2XX
SQ9DXT
59
59
030
008
GD
CY
1
1
GD
CY
2021/11/18 17:30
[BRAK LOGU]
80m PH SQ9DXT
SP8NFZ
59 010 CY SP8NFZ 59 016 KS 0
2021/11/18 17:31
2021/11/18 17:31
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SQ7SAU
59
59
011
010
CY
UL
SQ7SAU
SQ9DXT
59
59
010
011
UL
CY
1
1
UL
CY
2021/11/18 17:34
2021/11/18 17:34
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SP9KJU
59
59
012
021
CY
RC
SP9KJU
SQ9DXT
59
59
021
012
RC
CY
1
1
RC
CY
2021/11/18 17:35
2021/11/18 17:35
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SQ9KWY
59
59
013
029
CY
WA
SQ9KWY
SQ9DXT
59
59
029
013
WA
CY
1
1
WA
CY
2021/11/18 17:35
2021/11/18 17:35
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SP9N
59
59
014
031
CY
RB
SP9N
SQ9DXT
59
59
031
014
RB
CY
1
1
RB
CY
2021/11/18 17:36
2021/11/18 17:36
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SN1BUW
59
59
015
027
CY
BM
SN1BUW
SP9DXT
59
59
027
015
BM
CY
0
0

2021/11/18 17:38
2021/11/18 17:38
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SP9KW
59
59
017
004
CY
JZ
SP9KW
SQ9DXT
59
59
004
017
JZ
CY
1
1
JZ
CY
2021/11/18 17:38
[BRAK LOGU]
80m PH SQ9DXT
SP3POB
59 016 CY SP3POB 59 016 PW 0
2021/11/18 17:39
2021/11/18 17:39
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SP9MOA
59
59
018
016
CY
WI
SP9MOA
SQ9DXT
59
59
016
018
WI
CY
1
1
WI
CY
2021/11/18 17:39
2021/11/18 17:39
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SP4KGK
59
59
019
032
CY
GH
SP4KGK
SQ9DXT
59
59
032
019
GH
CY
1
1
GH
CY
2021/11/18 17:40
2021/11/18 17:40
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SP3MKS
59
59
020
036
CY
PO
SP3MKS
SQ9DXT
59
59
036
020
PO
CY
1
1
PO
CY
2021/11/18 17:41
2021/11/18 17:41
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SP9KJM
59
59
021
020
CY
EM
SP9KJM
SQ9DXP
59
59
020
021
EM
CY
0
0

2021/11/18 17:42
2021/11/18 17:42
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SQ1NXO
59
59
022
037
CY
ZE
SQ1NXO
SQ9DXT
59
59
037
022
ZE
CY
1
1
ZE
CY
2021/11/18 17:42
2021/11/18 17:42
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SP8FB
59
59
023
054
CY
HR
SP8FB
SQ9DXT
59
59
054
023
HR
CY
1
1
HR
CY
2021/11/18 17:43
2021/11/18 17:43
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SP1KCJ
59
59
024
015
CY
SG
SP1KCJ
SQ9DXT
59
59
015
024
SG
CY
1
1
SG
CY
2021/11/18 17:44
2021/11/18 17:44
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SQ9IWS
59
59
026
027
CY
TH
SQ9IWS
SQ9DXT
59
59
027
026
TH
CY
1
1
TH
CY
2021/11/18 17:44
2021/11/18 17:44
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SP9TL
59
59
025
008
CY
KB
SP9TL
SQ9DXT
59
59
008
025
KB
CY
1
1
KB
CY
2021/11/18 17:45
2021/11/18 17:44
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
3Z3AHK
59
59
027
044
CY
NL
3Z3AHK
SQ9DXT
59
59
044
027
NI
CY
0
0

2021/11/18 17:46
2021/11/18 17:46
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SP9UOP
59
59
028
016
CY
WV
SP9UOP
SQ9DXT
59
59
016
028
WV
CY
1
1
WV
CY
2021/11/18 17:47
2021/11/18 17:46
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SP7FGA
59
59
030
016
CY
OS
SP7FGA
SQ9DXT
59
59
016
030
OS
CY
1
1
OS
CY
2021/11/18 17:47
2021/11/18 17:47
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SP9ZHR
59
59
031
035
CY
ET
SP9ZHR
SQ9DXT
59
59
035
031
ET
CY
1
1
ET
CY
2021/11/18 17:47
2021/11/18 17:47
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SP5XVR
59
59
029
025
CY
WM
SP5XVR
SQ9DXT
59
59
025
029
WM
CY
1
1
WM
CY
2021/11/18 17:48
2021/11/18 17:48
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SQ9PPT
59
59
033
010
CY
NI
SQ9PPT
SQ9DXT
59
59
010
033
NI
CY
1
1
NI
CY
2021/11/18 17:48
2021/11/18 17:48
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SP5GEO
59
59
032
024
CY
RC
SP5GEO
SP9DXT
59
59
024
032
RC
CY
0
0

2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:49
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SQ9HZM
59
59
036
043
CY
WV
SQ9HZM
SQ9DXT
59
59
043
036
WV
CY
1
1

CY
2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:49
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SQ9BDB
59
59
035
013
CY
NI
SQ9BDB
SQ9DXT
59
59
013
035
NI
CY
1
1

CY
2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:48
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SP3CYY
59
59
034
027
CY
OD
SP3CYY
SQ9DXT
59
59
027
034
OD
CY
1
1
OD
CY
2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:49
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SO4P
59
59
037
069
CY
OL
SO4P
SQ9DXT
59
59
069
037
OL
CY
1
1

CY
2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:49
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SQ9V
59
59
038
032
CY
WV
SQ9V
SQ9DXT
59
59
032
038
WV
CY
1
1

CY
2021/11/18 17:50
2021/11/18 17:50
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SQ8PIW
59
59
039
028
CY
LW
SQ8PIW
SQ9DXT
59
59
028
039
LW
CY
1
1
LW
CY
2021/11/18 17:51
2021/11/18 17:51
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SP9PKM
59
59
040
051
CY
WV
SP9PKM
SQ9DXT
59
59
051
040
WV
CY
1
1

CY
2021/11/18 17:52
2021/11/18 17:52
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SQ6NDC
59
59
043
029
CY
NY
SQ6NDC
SQ9DXT
59
59
029
043
NY
CY
1
1
NY
CY
2021/11/18 17:52
2021/11/18 17:52
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SP3MEP
59
59
042
068
CY
LS
SP3MEP
SQ9DXT
59
59
068
042
LS
CY
1
1
LS
CY
2021/11/18 17:52
[BRAK LOGU]
80m PH SQ9DXT
SQ5AKY
59 041 CY SQ5AKY 59 046 GI 0
2021/11/18 17:53
2021/11/18 17:53
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SP3ZHP
59
59
044
054
CY
WT
SP3ZHP
SQ9DXT
59
59
054
044
WT
CY
1
1
WT
CY
2021/11/18 17:53
2021/11/18 17:53
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SP8FO
59
59
045
043
CY
CM
SP8FO
SQ9DXT
59
59
043
045
CM
CY
1
1
CM
CY
2021/11/18 17:56
2021/11/18 17:56
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SP9SDR
59
59
046
049
CY
WA
SP9SDR
SQ9DXT
59
59
049
046
WA
CY
1
1

CY
2021/11/18 17:57
2021/11/18 17:57
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SN70KAB
59
59
047
026
CY
WM
SN70KAB
SQ9DXT
59
59
026
047
WM
CY
1
1

CY
2021/11/18 17:58
2021/11/18 17:58
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SQ8MFM
59
59
048
055
CY
CH
SQ8MFM
SQ9DXT
59
59
055
048
CH
CY
1
1
CH
CY
2021/11/18 17:59
2021/11/18 17:57
80m
80m
PH
PH
SQ9DXT
SP4HHI
59
59
049
038
CY
OU
SP4HHI
SQ9DXT
59
59
038
049
OU
CY
1
1

CY