SQ9ITA

Rezultat: 1178
Liczba zgł. QSO: 44 (CW: 0, SSB: 44, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 38 (86,4%)
Mnożniki: NY OL OU CJ LW GD BI GH HR NL CH ZE MA ZB WA AQ UL RC TH WM OS RS WV RB BM WI LU EM SG LS NI
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:00
2021/11/18 17:00
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SQ6NDC
59
59
001
001
ZW
NY
SQ6NDC
SQ9ITA
59
59
001
001
NY
ZW
1
1
NY
ZW
2021/11/18 17:01
2021/11/18 17:01
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SO4P
59
59
002
002
ZW
OL
SO4P
SQ9ITA
59
59
002
002
OL
ZW
1
1
OL
ZW
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:01
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SP4HHI
59
59
003
002
ZW
OU
SP4HHI
SQ9ITA
59
59
002
003
OU
ZW
1
1
OU
ZW
2021/11/18 17:03
[BRAK LOGU]
80m PH SQ9ITA
SP3POB
59 004 ZW SP3POB 59 003 PW 0
2021/11/18 17:05
2021/11/18 17:05
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SP4JSJ
59
59
005
002
ZW
OU
SP4JSJ
SQ9ITA
59
59
002
005
OU
ZW
1
1

ZW
2021/11/18 17:06
2021/11/18 17:06
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SP4KHM
59
59
007
013
ZW
OL
SP4KHM
SQ9ITA
59
59
013
007
OL
ZW
1
1

ZW
2021/11/18 17:06
2021/11/18 17:06
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SP2GUC
59
59
006
007
ZW
CJ
SP2GUC
SQ9ITA
59
59
007
006
CJ
ZW
1
1
CJ
ZW
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:07
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SQ8PIW
59
59
008
008
ZW
LW
SQ8PIW
SQ9ITA
59
59
008
008
LW
ZW
1
1
LW
ZW
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:07
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SP4SHW
59
59
009
008
ZW
OU
SP4SHW
SQ9ITA
59
59
008
009
OU
ZW
1
1

ZW
2021/11/18 17:08
2021/11/18 17:09
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SP2XX
59
59
010
010
ZW
GD
SP2XX
SQ9ITA
59
59
010
010
GD
ZW
1
1
GD
ZW
2021/11/18 17:12
2021/11/18 17:12
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SP8BVN
59
59
012
021
ZW
BI
SP8BVN
SQ9ITA
59
59
021
012
BI
ZW
1
1
BI
ZW
2021/11/18 17:12
[BRAK QSO]
80m PH SQ9ITA
SP1KNJ
59 011 ZW SP1KNJ 59 002 ZE 0
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:13
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SP4KGK
59
59
013
014
ZW
GH
SP4KGK
SQ9ITA
59
59
014
013
GH
ZW
1
1
GH
ZW
2021/11/18 17:15
2021/11/18 17:14
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SP8FB
59
59
014
032
ZW
HR
SP8FB
SQ9ITA
59
59
032
014
HR
ZW
1
1
HR
ZW
2021/11/18 17:19
2021/11/18 17:19
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
3Z3AHK
59
59
015
022
ZW
NL
3Z3AHK
SQ9ITA
59
59
022
015
NL
ZW
1
1
NL
ZW
2021/11/18 17:20
2021/11/18 17:20
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SQ8MFM
59
59
016
028
ZW
CH
SQ8MFM
SQ9ITA
59
59
028
016
CH
ZW
1
1
CH
ZW
2021/11/18 17:22
2021/11/18 17:22
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SQ1NXO
59
59
017
015
ZW
ZE
SQ1NXO
SQ9ITA
59
59
015
017
ZE
ZW
1
1
ZE
ZW
2021/11/18 17:27
2021/11/18 17:27
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SN5L
59
59
018
009
ZW
MA
SN5L
SQ9ITA
59
59
009
018
MA
ZW
1
1
MA
ZW
2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:29
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SP8FO
59
59
019
027
ZW
CM
SP8FO
SP9ITA
59
59
027
019
CM
ZW
0
0

2021/11/18 17:30
2021/11/18 17:30
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SP4SAF
59
59
020
024
ZW
ZB
SP4SAF
SQ9ITA
59
59
024
020
ZB
ZW
1
1
ZB
ZW
2021/11/18 17:31
2021/11/18 17:31
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SQ9KWY
59
59
021
025
ZW
WA
SQ9KWY
SQ9ITA
59
59
025
021
WA
ZW
1
1
WA
ZW
2021/11/18 17:32
2021/11/18 17:33
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
HF7A
59
59
022
017
ZW
AQ
HF7A
SQ9ITA
59
59
017
022
AQ
ZW
1
1
AQ
ZW
2021/11/18 17:35
2021/11/18 17:35
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SP9PKM
59
59
023
038
ZW
WV
SP9PKM
SQ9ITA
59
59
038
023
AV
ZW
0
0

2021/11/18 17:35
2021/11/18 17:35
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SQ7SAU
59
59
024
013
ZW
UL
SQ7SAU
SQ9ITA
59
59
013
024
UL
ZW
1
1
UL
ZW
2021/11/18 17:36
2021/11/18 17:36
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SP5GEO
59
59
025
016
ZW
RC
SP5GEO
SQ9ITA
59
59
016
025
RC
ZW
1
1
RC
ZW
2021/11/18 17:37
2021/11/18 17:37
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SQ9IWS
59
59
026
021
ZW
TH
SQ9IWS
SQ9ITA
59
59
021
026
TH
ZW
1
1
TH
ZW
2021/11/18 17:38
2021/11/18 17:38
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SP5XVR
59
59
027
021
ZW
WM
SP5XVR
SQ9ITA
59
59
021
027
WM
ZW
1
1
WM
ZW
2021/11/18 17:39
2021/11/18 17:38
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SP7FGA
59
59
028
013
ZW
OS
SP7FGA
SQ9ITA
59
59
013
028
OS
ZW
1
1
OS
ZW
2021/11/18 17:41
2021/11/18 17:41
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SP9NLU
59
59
029
018
ZW
RS
SP9NLU
SQ9ITA
59
59
018
029
RS
ZW
1
1
RS
ZW
2021/11/18 17:42
2021/11/18 17:42
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SQ9V
59
59
030
026
ZW
WV
SQ9V
SQ9ITA
59
59
026
030
WV
ZW
1
1
WV
ZW
2021/11/18 17:43
2021/11/18 17:43
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SP4GED
59
59
031
014
ZW
PQ
SP4GED
SQ9ITA
59
59
014
061
PQ
ZW
0
0

2021/11/18 17:45
2021/11/18 17:45
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SP9N
59
59
032
038
ZW
RB
SP9N
SQ9ITA
59
59
038
032
RB
ZW
1
1
RB
ZW
2021/11/18 17:46
[BRAK LOGU]
80m PH SQ9ITA
SQ5AKY
59 033 ZW SQ5AKY 59 043 GI 0
2021/11/18 17:47
2021/11/18 17:47
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SN1BUW
59
59
034
034
ZW
BM
SN1BUW
SQ9ITA
59
59
034
034
BM
ZW
1
1
BM
ZW
2021/11/18 17:48
2021/11/18 17:48
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SN70KAB
59
59
035
020
ZW
WM
SN70KAB
SQ9ITA
59
59
020
035
WM
ZW
1
1

ZW
2021/11/18 17:48
2021/11/18 17:48
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SP9MOA
59
59
036
021
ZW
WI
SP9MOA
SQ9ITA
59
59
021
036
WI
ZW
1
1
WI
ZW
2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:49
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SP8KAF
59
59
038
018
ZW
LU
SP8KAF
SQ9ITA
59
59
018
038
LU
ZW
1
1
LU
ZW
2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:49
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SP9KJM
59
59
037
025
ZW
EM
SP9KJM
SQ9ITA
59
59
025
037
EM
ZW
1
1
EM
ZW
2021/11/18 17:50
2021/11/18 17:50
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SP1KCJ
59
59
039
017
ZW
SG
SP1KCJ
SQ9ITA
59
59
017
039
SG
ZW
1
1
SG
ZW
2021/11/18 17:52
2021/11/18 17:52
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SQ9HZM
59
59
040
046
ZW
WV
SQ9HZM
SQ9ITA
59
59
046
040
WV
ZW
1
1

ZW
2021/11/18 17:52
2021/11/18 17:52
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SP9SDR
59
59
041
046
ZW
WA
SP9SDR
SQ9ITA
59
59
046
041
WA
ZW
1
1

ZW
2021/11/18 17:56
2021/11/18 17:56
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SP9UOP
59
59
042
020
ZW
WV
SP9UOP
SQ9ITA
59
59
020
042
WV
ZW
1
1

ZW
2021/11/18 17:58
2021/11/18 17:58
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SP3MEP
59
59
043
074
ZW
LS
SP3MEP
SQ9ITA
59
59
074
043
LS
ZW
1
1
LS
ZW
2021/11/18 17:59
2021/11/18 17:59
80m
80m
PH
PH
SQ9ITA
SQ9PPT
59
59
044
019
ZW
NI
SQ9PPT
SQ9ITA
59
59
019
044
NI
ZW
1
1
NI
ZW