SQ9KWY

Rezultat: 1365
Liczba zgł. QSO: 43 (CW: 0, SSB: 43, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 39 (90,7%)
Mnożniki: HR AQ LS OL NL OU TW PO GH ZE WM BI TL GD LU BM CM WA AL LW ZW MA ZB TH CY WV UL OS JZ PQ EM ET SG NI WU
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:00
2021/11/18 16:59
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SP8FB
59
59
001
001
WA
HR
SP8FB
SQ9KWY
59
59
001
001
HR
WA
1
1
HR
WA
2021/11/18 17:01
2021/11/18 17:01
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
HF7A
59
59
002
002
WA
AQ
HF7A
SQ9KWY
59
59
002
002
AQ
WA
1
1
AQ
WA
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:02
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SP3MEP
59
59
004
004
WA
LS
SP3MEP
SQ9KWY
59
59
004
004
LS
WA
1
1
LS
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:02
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SP4KHM
59
59
003
005
WA
OL
SP4KHM
SQ9KWY
59
59
005
003
OL
WA
1
1
OL
WA
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:03
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
3Z3AHK
59
59
005
003
WA
NL
3Z3AHK
SQ9KWY
59
59
003
005
NL
WA
1
1
NL
WA
2021/11/18 17:05
[BRAK LOGU]
80m PH SQ9KWY
SQ5AKY
59 006 WA SQ5AKY 59 003 GI 0
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:04
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SP4HHI
59
59
007
008
WA
OU
SP4HHI
SQ9KWY
59
59
008
007
OU
WA
1
1
OU
WA
2021/11/18 17:08
2021/11/18 17:08
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SP9IEK
59
59
008
014
WA
TW
SP9IEK
SQ9KWY
59
59
014
008
TW
WA
1
1
TW
WA
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:09
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SQ8MFM
59
59
009
017
WA
CH
SQ8MFM
SP9KWY
59
59
017
009
CH
WA
0
0

2021/11/18 17:11
2021/11/18 17:11
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SP3MKS
59
59
010
014
WA
PO
SP3MKS
SQ9KWY
59
59
014
010
PO
WA
1
1
PO
WA
2021/11/18 17:12
[BRAK LOGU]
80m PH SQ9KWY
SP3POB
59 012 WA SP3POB 59 011 PW 0
2021/11/18 17:12
2021/11/18 17:12
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SP4KGK
59
59
011
013
WA
GH
SP4KGK
SQ9KWY
59
59
013
011
GH
WA
1
1
GH
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:13
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SQ1NXO
59
59
014
009
WA
ZE
SQ1NXO
SQ9KWY
59
59
009
014
ZE
WA
1
1
ZE
WA
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:13
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SP5XVR
59
59
015
011
WA
WM
SP5XVR
SQ9KWY
59
59
011
015
WM
WA
1
1
WM
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:13
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SP8BVN
59
59
013
022
WA
BI
SP8BVN
SQ9KWY
59
59
022
013
BI
WA
1
1
BI
WA
2021/11/18 17:14
2021/11/18 17:13
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SP8NCZ
59
59
016
004
WA
TL
SP8NCZ
SQ9KWY
59
59
004
016
TL
WA
1
1
TL
WA
2021/11/18 17:15
2021/11/18 17:15
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SP2XX
59
59
018
016
WA
GD
SP2XX
SQ9KWY
59
59
016
018
GD
WA
1
1
GD
WA
2021/11/18 17:15
2021/11/18 17:14
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SP8KAF
59
59
017
007
WA
LU
SP8KAF
SQ9KWY
59
59
007
017
LU
WA
1
1
LU
WA
2021/11/18 17:16
2021/11/18 17:15
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SN1BUW
59
59
019
003
WA
BM
SN1BUW
SQ9KWY
59
59
003
019
BM
WA
1
1
BM
WA
2021/11/18 17:16
2021/11/18 17:16
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SP8FO
59
59
021
015
WA
CM
SP8FO
SQ9KWY
59
59
015
021
CM
WA
1
1
CM
2021/11/18 17:16
2021/11/18 17:16
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SP9SDR
59
59
020
012
WA
WA
SP9SDR
SQ9KWY
59
59
012
020
WA
WA
1
1
WA
2021/11/18 17:17
2021/11/18 17:17
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SN3P
59
59
022
011
WA
AL
SN3P
SQ9KWY
59
59
011
022
AL
WA
1
1
AL
2021/11/18 17:18
2021/11/18 17:18
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SQ8PIW
59
59
023
016
WA
LW
SQ8PIW
SQ9KWY
59
59
016
023
LW
WA
1
1
LW
2021/11/18 17:22
2021/11/18 17:23
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SP9KUP
59
59
024
018
WA
WA
SP9KUP
SQ9KWY
59
59
018
024
WA
WA
1
1

2021/11/18 17:31
2021/11/18 17:31
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SQ9ITA
59
59
025
021
WA
ZW
SQ9ITA
SQ9KWY
59
59
021
025
ZW
WA
1
1
ZW
WA
2021/11/18 17:33
2021/11/18 17:33
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SN5L
59
59
026
013
WA
MA
SN5L
SQ9KWY
59
59
013
026
MA
WA
1
1
MA
2021/11/18 17:34
2021/11/18 17:34
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SP4SAF
59
59
028
025
WA
ZB
SP4SAF
SQ9KWY
59
59
025
028
ZB
WA
1
1
ZB
2021/11/18 17:34
2021/11/18 17:34
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SQ9IWS
59
59
027
018
WA
TH
SQ9IWS
SQ9KWY
59
59
018
027
TH
WA
1
1
TH
WA
2021/11/18 17:35
2021/11/18 17:35
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SQ9DXT
59
59
029
013
WA
CY
SQ9DXT
SQ9KWY
59
59
013
029
CY
WA
1
1
CY
WA
2021/11/18 17:35
2021/11/18 17:35
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SQ9V
59
59
031
020
WA
WV
SQ9V
SQ9KWY
59
59
020
031
WV
WA
1
1
WV
WA
2021/11/18 17:35
2021/11/18 17:35
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SP4SHW
59
59
030
028
WA
OU
SP4SHW
SQ9KWY
59
59
028
030
OU
WA
1
1

2021/11/18 17:36
2021/11/18 17:36
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SQ7SAU
59
59
033
014
WA
UL
SQ7SAU
SQ9KWY
59
59
014
033
UL
WA
1
1
UL
WA
2021/11/18 17:36
2021/11/18 17:35
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SP7FGA
59
59
032
011
WA
OS
SP7FGA
SQ9KWY
59
59
011
032
OS
WA
1
1
OS
WA
2021/11/18 17:40
2021/11/18 17:40
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SP9KW
59
59
034
005
WA
JZ
SP9KW
SQ9KWY
59
59
005
034
JZ
WA
1
1
JZ
WA
2021/11/18 17:41
[BRAK LOGU]
80m PH SQ9KWY
SP8NFZ
59 035 WA SP8NFZ 59 020 KS 0
2021/11/18 17:42
2021/11/18 17:42
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SP4GED
59
59
036
013
WA
PQ
SP4GED
SQ9KWY
59
59
013
036
PQ
WA
1
1
PQ
WA
2021/11/18 17:44
2021/11/18 17:44
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SP9KJM
59
59
037
022
WA
EM
SP9KJM
SQ9KWY
59
59
022
037
EM
WA
1
1
EM
2021/11/18 17:45
2021/11/18 17:45
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SP9UOP
59
59
038
015
WA
WV
SP9UOP
SQ9KWY
59
59
015
038
WV
WA
1
1

2021/11/18 17:47
2021/11/18 17:47
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SP9ZHR
59
59
040
034
WA
ET
SP9ZHR
SQ9KWY
59
59
034
040
ET
WA
1
1
ET
WA
2021/11/18 17:47
2021/11/18 17:47
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SP1KCJ
59
59
039
016
WA
SG
SP1KCJ
SQ9KWY
59
59
016
039
SG
WA
1
1
SG
WA
2021/11/18 17:47
2021/11/18 17:47
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SQ9BDB
59
59
041
012
WA
NI
SQ9BDB
SQ9KWY
59
59
012
041
NI
WA
1
1
NI
WA
2021/11/18 17:48
2021/11/18 17:48
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SQ9HZM
59
59
042
042
WA
WV
SQ9HZM
SQ9KWY
59
59
042
042
WV
WA
1
1

2021/11/18 17:57
2021/11/18 17:57
80m
80m
PH
PH
SQ9KWY
SQ7CGN
59
59
043
038
WA
WU
SQ7CGN
SQ9KWY
59
59
038
043
WU
WA
1
1
WU