3Z3AHK

Rezultat: 1702
Liczba zgł. QSO: 52 (CW: 0, SSB: 52, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 46 (88,5%)
Mnożniki: GH CJ WA WM TH OU MA OL ZB WI CM OS GD BI WV PQ LW ZW RS ET HR TW CH JZ AQ NY ZE RC BM PO NI WU WT AL OD LS SG
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:01
2021/11/18 17:01
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP4KGK
59
59
002
003
NL
GH
SP4KGK
3Z3AHK
59
59
003
002
GH
NL
1
1
GH
NL
2021/11/18 17:01
2021/11/18 17:00
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP2GUC
59
59
001
001
NL
CJ
SP2GUC
3Z3AHK
59
59
001
001
CJ
NL
1
1
CJ
NL
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:03
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SQ9KWY
59
59
003
005
NL
WA
SQ9KWY
3Z3AHK
59
59
005
003
WA
NL
1
1
WA
NL
2021/11/18 17:04
2021/11/18 17:04
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP5XVR
59
59
004
003
NL
WM
SP5XVR
3Z3AHK
59
59
003
004
WM
NL
1
1
WM
NL
2021/11/18 17:06
2021/11/18 17:06
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP9KUP
59
59
005
005
NL
WA
SP9KUP
3Z3AHK
59
59
005
005
WA
NL
1
1

NL
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:06
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SQ9IWS
59
59
006
004
NL
TH
SQ9IWS
3Z3AHK
59
59
004
006
TH
NL
1
1
TH
NL
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:07
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP4JSJ
59
59
008
004
NL
OU
SP4JSJ
3Z3AHK
59
59
004
008
OU
NL
1
1
OU
NL
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:07
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SN5L
59
59
007
003
NL
MA
SN5L
3Z3AHK
59
59
003
007
MA
NL
1
1
MA
NL
2021/11/18 17:08
2021/11/18 17:07
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP4KHM
59
59
009
015
NL
OL
SP4KHM
3Z3AHK
59
59
015
009
OL
NL
1
1
OL
NL
2021/11/18 17:08
2021/11/18 17:08
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP4SAF
59
59
010
004
NL
ZB
SP4SAF
3Z3AHK
59
59
004
010
ZB
NL
1
1
ZB
NL
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:09
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP4SHW
59
59
011
010
NL
OU
SP4SHW
3Z3AHK
59
59
010
011
OU
NL
1
1

NL
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:09
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP9MOA
59
59
012
004
NL
WI
SP9MOA
3Z3AHK
59
59
004
012
WI
NL
1
1
WI
NL
2021/11/18 17:10
2021/11/18 17:10
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP8KAF
59
59
013
004
NL
LU
SP8KAF
3Z3AKH
59
59
004
013
LU
NL
0
0

2021/11/18 17:11
2021/11/18 17:11
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP8FO
59
59
014
011
NL
CM
SP8FO
3Z3AHK
59
59
011
014
CM
NL
1
1
CM
NL
2021/11/18 17:12
[BRAK LOGU]
80m PH 3Z3AHK
SP8NFZ
59 015 NL SP8NFZ 59 007 KS 0
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:12
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP7FGA
59
59
016
002
NL
OS
SP7FGA
3Z3AHK
59
59
002
016
OS
NL
1
1
OS
NL
2021/11/18 17:14
2021/11/18 17:13
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP2XX
59
59
017
015
NL
GD
SP2XX
3Z3AHK
59
59
015
017
GD
NL
1
1
GD
NL
2021/11/18 17:15
2021/11/18 17:15
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP8BVN
59
59
018
024
NL
BI
SP8BVN
3Z3AHK
59
59
024
018
BI
NL
1
1
BI
NL
2021/11/18 17:16
2021/11/18 17:15
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP9PKM
59
59
019
019
NL
WV
SP9PKM
3Z3AHK
59
59
019
019
WV
NL
1
1
WV
NL
2021/11/18 17:16
2021/11/18 17:16
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP4GED
59
59
020
005
NL
PQ
SP4GED
3Z3AHK
59
59
005
020
PQ
NL
1
1
PQ
NL
2021/11/18 17:17
2021/11/18 17:17
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SQ8PIW
59
59
021
015
NL
LW
SQ8PIW
3Z3AHK
59
59
015
021
LW
NL
1
1
LW
NL
2021/11/18 17:19
2021/11/18 17:19
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SQ9ITA
59
59
022
015
NL
ZW
SQ9ITA
3Z3AHK
59
59
015
022
ZW
NL
1
1
ZW
NL
2021/11/18 17:20
2021/11/18 17:20
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP9NLU
59
59
023
011
NL
RS
SP9NLU
3Z3AHK
59
59
011
023
RS
NL
1
1
RS
NL
2021/11/18 17:21
2021/11/18 17:21
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP9ZHR
59
59
024
016
NL
ET
SP9ZHR
3Z3AHK
59
59
016
024
ET
NL
1
1
ET
NL
2021/11/18 17:23
2021/11/18 17:23
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SQ9HZM
59
59
025
018
NL
WV
SQ9HZM
3Z3AHK
59
59
018
025
WV
NL
1
1

NL
2021/11/18 17:24
2021/11/18 17:22
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP8FB
59
59
026
043
NL
HR
SP8FB
3Z3AHK
59
59
043
026
HR
NL
1
1
HR
NL
2021/11/18 17:25
2021/11/18 17:24
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP4HHI
59
59
027
025
NL
OU
SP4HHI
3Z3AHK
59
59
025
027
OU
NL
1
1

NL
2021/11/18 17:27
[BRAK LOGU]
80m PH 3Z3AHK
SQ5AKY
59 028 NL SQ5AKY 59 026 GI 0
2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:29
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP9IEK
59
59
029
032
NL
TW
SP9IEK
3Z3AHK
59
59
032
029
TW
NL
1
1
TW
NL
2021/11/18 17:31
2021/11/18 17:31
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SQ8MFM
59
59
030
036
NL
CH
SQ8MFM
3Z3AHK
59
59
036
030
CH
NL
1
1
CH
NL
2021/11/18 17:32
2021/11/18 17:32
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP9SDR
59
59
031
024
NL
WA
SP9SDR
3Z3AHK
59
59
024
031
WA
NL
1
1

NL
2021/11/18 17:33
2021/11/18 17:34
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP9KW
59
59
032
002
NL
JZ
SP9KW
3Z3AHK
59
59
002
032
JZ
NL
1
1
JZ
NL
2021/11/18 17:34
2021/11/18 17:34
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
HF7A
59
59
033
018
NL
AQ
HF7A
3Z3AHK
59
59
018
033
AQ
NL
1
1
AQ
NL
2021/11/18 17:35
2021/11/18 17:35
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP9UOP
59
59
034
012
NL
WV
SP9UOP
3Z3AHK
59
59
012
034
WV
NL
1
1

NL
2021/11/18 17:37
2021/11/18 17:38
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SQ6NDC
59
59
035
021
NL
NY
SQ6NDC
3Z3AHK
59
59
021
035
NY
NL
1
1
NY
NL
2021/11/18 17:38
2021/11/18 17:38
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SQ9V
59
59
036
022
NL
WV
SQ9V
3Z3AHK
59
59
022
036
WV
NL
1
1

NL
2021/11/18 17:39
2021/11/18 17:39
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SQ1NXO
59
59
037
035
NL
ZE
SQ1NXO
3Z3AHK
59
59
035
037
ZE
NL
1
1
ZE
NL
2021/11/18 17:40
2021/11/18 17:40
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP5GEO
59
59
038
020
NL
RC
SP5GEO
3Z3AHK
59
59
020
038
RC
NL
1
1
RC
NL
2021/11/18 17:41
[BRAK LOGU]
80m PH 3Z3AHK
SP3POB
59 039 NL SP3POB 59 017 PW 0
2021/11/18 17:41
2021/11/18 17:41
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SN1BUW
59
59
040
029
NL
BM
SN1BUW
3Z3AHK
59
59
029
040
BM
NL
1
1
BM
NL
2021/11/18 17:42
2021/11/18 17:42
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP3MKS
59
59
042
038
NL
PO
SP3MKS
3Z3AHK
59
59
038
042
PO
NL
1
1
PO
NL
2021/11/18 17:42
2021/11/18 17:42
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SQ9PPT
59
59
041
005
NL
NI
SQ9PPT
3Z3AHK
59
59
005
041
NI
NL
1
1
NI
NL
2021/11/18 17:43
2021/11/18 17:43
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SQ7CGN
59
59
043
028
NL
WU
SQ7CGN
3Z3AHK
59
59
028
043
WU
NL
1
1
WU
NL
2021/11/18 17:44
2021/11/18 17:45
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SQ9DXT
59
59
044
027
NL
CY
SQ9DXT
3Z3AHK
59
59
027
044
CY
NI
0
0

2021/11/18 17:46
2021/11/18 17:46
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP3ZHP
59
59
045
044
NL
WT
SP3ZHP
3Z3AHK
59
59
044
045
WT
NL
1
1
WT
NL
2021/11/18 17:47
2021/11/18 17:47
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SN3P
59
59
046
035
NL
AL
SN3P
3Z3AHK
59
59
035
046
AL
NL
1
1
AL
NL
2021/11/18 17:50
2021/11/18 17:51
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP3CYY
59
59
048
030
NL
OD
SP3CYY
3Z3AHK
59
59
030
048
OD
NL
1
1
OD
NL
2021/11/18 17:50
2021/11/18 17:50
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP3MEP
59
59
047
066
NL
LS
SP3MEP
3Z3AHK
59
59
066
047
LS
NL
1
1
LS
NL
2021/11/18 17:51
2021/11/18 17:51
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SN70KAB
59
59
049
022
NL
WM
SN70KAB
3Z3AHK
59
59
022
049
WM
NL
1
1

NL
2021/11/18 17:58
2021/11/18 17:58
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SO4P
59
59
050
076
NL
OL
SO4P
3Z3AHK
59
59
076
050
OL
NL
1
1

NL
2021/11/18 17:59
2021/11/18 17:59
80m
80m
PH
PH
3Z3AHK
SP1KCJ
59
59
051
022
NL
SG
SP1KCJ
3Z3AHK
59
59
022
051
SG
NL
1
1
SG
NL
2021/11/18 17:59
[BRAK QSO]
80m PH 3Z3AHK
SP9TL
59 052 NL SP9TL 59 014 KB 0