SQ1NXO

Rezultat: 1360
Liczba zgł. QSO: 47 (CW: 0, SSB: 47, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 40 (85,1%)
Mnożniki: HR AL OL EM OU ET TW WA ZB RC GD TH ZW UL NY AQ TL TA WI MA GH CH LU RS LW PO NL WU CY BI LS NI WV BM
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:00
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SP8FB
59
59
001
004
ZE
HR
SP8FB
SQ1NXO
59
59
004
001
HR
ZE
1
1
HR
ZE
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:03
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SN3P
59
59
003
004
ZE
AL
SN3P
SQ1NXO
59
59
004
003
AL
ZE
1
1
AL
ZE
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:02
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SP4KHM
59
59
002
007
ZE
OL
SP4KHM
SQ1NXO
59
59
007
002
OL
ZE
1
1
OL
ZE
2021/11/18 17:05
2021/11/18 17:05
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SP9KJM
59
59
004
003
ZE
EM
SP9KJM
SQ1NXO
59
59
003
004
EM
ZE
1
1
EM
ZE
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:05
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SP4HHI
59
59
005
009
ZE
OU
SP4HHI
SQ1NXO
59
59
009
005
OU
ZE
1
1
OU
ZE
2021/11/18 17:08
2021/11/18 17:08
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SP9ZHR
59
59
006
008
ZE
ET
SP9ZHR
SQ1NXO
59
59
008
006
ET
ZE
1
1
ET
ZE
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:09
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SP9IEK
59
59
007
016
ZE
TW
SP9IEK
SQ1NXO
59
59
016
007
TW
ZE
1
1
TW
ZE
2021/11/18 17:11
2021/11/18 17:11
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SO4P
59
59
008
023
ZE
OL
SO4P
SQ1NXO
59
59
023
008
OL
ZE
1
1

ZE
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:13
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SQ9KWY
59
59
009
014
ZE
WA
SQ9KWY
SQ1NXO
59
59
014
009
WA
ZE
1
1
WA
ZE
2021/11/18 17:16
2021/11/18 17:16
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SP4SAF
59
59
010
008
ZE
ZB
SP4SAF
SQ1NXO
59
59
008
010
ZB
ZE
1
1
ZB
ZE
2021/11/18 17:17
2021/11/18 17:17
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SP9KJU
59
59
011
011
ZE
RC
SP9KJU
SQ1NXO
59
59
011
011
RC
ZE
1
1
RC
ZE
2021/11/18 17:20
2021/11/18 17:20
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SP2XX
59
59
012
020
ZE
GD
SP2XX
SQ1NXO
59
59
020
012
GD
ZE
1
1
GD
ZE
2021/11/18 17:20
2021/11/18 17:20
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SQ9IWS
59
59
013
013
ZE
TH
SQ9IWS
SQ1NXO
59
59
013
013
TH
ZE
1
1
TH
ZE
2021/11/18 17:22
2021/11/18 17:22
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SP5GEO
59
59
014
010
ZE
RC
SP5GEO
SQ1NXO
59
59
010
014
RC
ZE
1
1

ZE
2021/11/18 17:22
2021/11/18 17:22
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SQ9ITA
59
59
015
017
ZE
ZW
SQ9ITA
SQ1NXO
59
59
017
015
ZW
ZE
1
1
ZW
ZE
2021/11/18 17:23
2021/11/18 17:23
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SP4SHW
59
59
017
019
ZE
OU
SP4SHW
SQ1NXO
59
59
019
017
OU
ZE
1
1

ZE
2021/11/18 17:23
2021/11/18 17:23
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SQ7SAU
59
59
016
007
ZE
UL
SQ7SAU
SQ1NXO
59
59
007
016
UL
ZE
1
1
UL
ZE
2021/11/18 17:24
2021/11/18 17:24
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SQ6NDC
59
59
019
014
ZE
NY
SQ6NDC
SQ1NXO
59
59
014
019
NY
ZE
1
1
NY
ZE
2021/11/18 17:24
2021/11/18 17:24
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
HF7A
59
59
018
012
ZE
AQ
HF7A
SQ1NXO
59
59
012
018
AQ
ZE
1
1
AQ
ZE
2021/11/18 17:25
2021/11/18 17:23
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SP8NCZ
59
59
020
008
ZE
TL
SP8NCZ
SQ1NXO
59
59
008
020
TL
ZE
1
1
TL
ZE
2021/11/18 17:26
2021/11/18 17:26
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SP9S
59
59
021
009
ZE
TA
SP9S
SQ1NXO
59
59
009
021
TA
ZE
1
1
TA
ZE
2021/11/18 17:27
2021/11/18 17:27
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SP9MOA
59
59
022
009
ZE
WI
SP9MOA
SQ1NXO
59
59
009
022
WI
ZE
1
1
WI
ZE
2021/11/18 17:28
2021/11/18 17:29
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SP1KCJ
59
59
023
010
ZE
SG
SP1KCJ
SQ1NSO
59
59
010
023
SG
ZE
0
0

2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:29
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SP9SDR
59
59
025
022
ZE
WA
SP9SDR
SQ1NXO
59
59
022
025
WA
ZE
1
1

ZE
2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:29
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SP9KUP
59
59
024
021
ZE
WA
SP9KUP
SQ1NXO
59
59
021
024
WA
ZE
1
1

ZE
2021/11/18 17:30
2021/11/18 17:31
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SN5L
59
59
027
011
ZE
MA
SN5L
SQ1NXO
59
59
011
027
MA
ZE
1
1
MA
ZE
2021/11/18 17:30
2021/11/18 17:30
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SP4KGK
59
59
026
027
ZE
GH
SP4KGK
SQ1NXO
59
59
027
026
GH
ZE
1
1
GH
ZE
2021/11/18 17:31
2021/11/18 17:31
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SP4JSJ
59
59
028
019
ZE
OU
SP4JSJ
SQ1NXO
59
59
019
028
OU
ZE
1
1

ZE
2021/11/18 17:32
2021/11/18 17:32
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SP5XVR
59
59
029
020
ZE
WM
SP5XVR
SQ1NXO
59
59
020
029
WA
ZE
0
0

2021/11/18 17:33
2021/11/18 17:33
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SQ8MFM
59
59
031
038
ZE
CH
SQ8MFM
SQ1NXO
59
59
038
031
CH
ZE
1
1
CH
ZE
2021/11/18 17:33
2021/11/18 17:32
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SP8KAF
59
59
030
012
ZE
LU
SP8KAF
SQ1NXO
59
59
012
030
LU
ZE
1
1
LU
ZE
2021/11/18 17:34
2021/11/18 17:34
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SP9NLU
59
59
032
015
ZE
RS
SP9NLU
SQ1NXO
59
59
015
032
RS
ZE
1
1
RS
ZE
2021/11/18 17:35
2021/11/18 17:35
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SQ8PIW
59
59
034
024
ZE
LW
SQ8PIW
SQ1NXO
59
59
024
034
LW
ZE
1
1
LW
ZE
2021/11/18 17:35
2021/11/18 17:35
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SP3MKS
59
59
033
033
ZE
PO
SP3MKS
SQ1NXO
59
59
033
033
PO
ZE
1
1
PO
ZE
2021/11/18 17:39
2021/11/18 17:39
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
3Z3AHK
59
59
035
037
ZE
NL
3Z3AHK
SQ1NXO
59
59
037
035
NL
ZE
1
1
NL
ZE
2021/11/18 17:40
2021/11/18 17:40
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SQ7CGN
59
59
036
023
ZE
WU
SQ7CGN
SQ1NXO
59
59
023
036
WU
ZE
1
1
WU
ZE
2021/11/18 17:42
2021/11/18 17:42
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SQ9DXT
59
59
037
022
ZE
CY
SQ9DXT
SQ1NXO
59
59
022
037
CY
ZE
1
1
CY
ZE
2021/11/18 17:46
2021/11/18 17:46
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SP8BVN
59
59
039
069
ZE
BI
SP8BVN
SQ1NXO
59
59
069
039
BI
ZE
1
1
BI
ZE
2021/11/18 17:46
[BRAK LOGU]
80m PH SQ1NXO
SP3POB
59 038 ZE SP3POB 59 019 PW 0
2021/11/18 17:47
2021/11/18 17:47
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SP9N
59
59
040
040
ZE
RB
SP9N
SQ1NGO
59
59
040
040
RB
ZE
0
0

2021/11/18 17:49
[BRAK LOGU]
80m PH SQ1NXO
SQ5AKY
59 041 ZE SQ5AKY 59 044 GI 0
2021/11/18 17:53
2021/11/18 17:53
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SP3MEP
59
59
042
069
ZE
LS
SP3MEP
SQ1NXO
59
59
069
042
LS
ZE
1
1
LS
ZE
2021/11/18 17:54
2021/11/18 17:54
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SQ9BDB
59
59
043
018
ZE
NI
SQ9BDB
SQ1NXO
59
59
018
043
NI
ZE
1
1
NI
ZE
2021/11/18 17:54
2021/11/18 17:55
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SQ9HZM
59
59
044
047
ZE
WV
SQ9HZM
SQ1NXO
59
59
047
044
WV
ZE
1
1
WV
ZE
2021/11/18 17:55
2021/11/18 17:55
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SN1BUW
59
59
045
042
ZE
BM
SN1BUW
SQ1NXO
59
59
042
045
BM
ZE
1
1
BM
ZE
2021/11/18 17:56
2021/11/18 17:56
80m
80m
PH
PH
SQ1NXO
SP3ZHP
59
59
046
061
ZE
WT
SP3ZHP
SQ1NXO
59
59
062
046
WT
ZE
0
0

2021/11/18 17:58
[BRAK QSO]
80m PH SQ1NXO
SP1KNJ
59 047 ZE SP1KNJ 59 017 ZE 0