SP9KUP

Rezultat: 1050
Liczba zgł. QSO: 42 (CW: 9, SSB: 33, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 35 (83,3%)
Mnożniki: LS CM CH NL HR OL GH WA AL OU MA WM NY EM ZE GD TW RS WV RC WI BS LA TZ WX LE UL LU SG CJ
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:00
2021/11/18 17:00
80m
80m
PH
PH
SP9KUP
SP3MEP
59
59
001
002
WA
LS
SP3MEP
SP9KUP
59
59
002
001
LS
WA
1
1
LS
WA
2021/11/18 17:01
2021/11/18 17:01
80m
80m
PH
PH
SP9KUP
SP8FO
59
59
002
001
WA
CM
SP8FO
SP9KUP
59
59
001
002
CM
WA
1
1
CM
WA
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:02
80m
80m
PH
PH
SP9KUP
SQ8MFM
59
59
003
002
WA
CH
SQ8MFM
SP9KUP
59
59
002
003
CH
WA
1
1
CH
WA
2021/11/18 17:05
[BRAK LOGU]
80m PH SP9KUP
SQ5AKY
59 004 WA SQ5AKY 59 004 GI 0
2021/11/18 17:06
2021/11/18 17:06
80m
80m
PH
PH
SP9KUP
3Z3AHK
59
59
005
005
WA
NL
3Z3AHK
SP9KUP
59
59
005
005
NL
WA
1
1
NL
2021/11/18 17:08
2021/11/18 17:07
80m
80m
PH
PH
SP9KUP
SP8FB
59
59
006
020
WA
HR
SP8FB
SP9KUP
59
59
020
006
HR
WA
1
1
HR
2021/11/18 17:10
2021/11/18 17:10
80m
80m
PH
PH
SP9KUP
SO4P
59
59
007
019
WA
OL
SO4P
SP9KUP
59
59
019
007
OL
WA
1
1
OL
WA
2021/11/18 17:11
2021/11/18 17:11
80m
80m
PH
PH
SP9KUP
SP4KGK
59
59
009
012
WA
GH
SP4KGK
SP9KUP
59
59
012
009
GH
WA
1
1
GH
WA
2021/11/18 17:11
2021/11/18 17:10
80m
80m
PH
PH
SP9KUP
SP4KHM
59
59
008
018
WA
OL
SP4KHM
SP9KUP
59
59
018
008
OL
WA
1
1

2021/11/18 17:12
2021/11/18 17:12
80m
80m
PH
PH
SP9KUP
SP9SDR
59
59
010
008
WA
WA
SP9SDR
SP9KUP
59
59
008
010
WA
WA
1
1
WA
WA
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:13
80m
80m
PH
PH
SP9KUP
SN3P
59
59
011
009
WA
AL
SN3P
SP9KUP
59
59
009
011
AL
WA
1
1
AL
WA
2021/11/18 17:16
[BRAK QSO]
80m PH SP9KUP
SP1KNJ
59 013 WA SP1KNJ 59 003 ZE 0
2021/11/18 17:16
2021/11/18 17:16
80m
80m
PH
PH
SP9KUP
SP4JSJ
59
59
012
009
WA
OU
SP4JSJ
SP9KUP
59
59
009
012
OU
WA
1
1
OU
WA
2021/11/18 17:17
2021/11/18 17:17
80m
80m
PH
PH
SP9KUP
SN5L
59
59
014
006
WA
MA
SN5L
SP9KUP
59
59
006
014
MA
WA
1
1
MA
2021/11/18 17:18
2021/11/18 17:18
80m
80m
PH
PH
SP9KUP
SP5XVR
59
59
015
013
WA
WM
SP5XVR
SP9KUP
59
59
013
015
WM
WA
1
1
WM
2021/11/18 17:20
2021/11/18 17:20
80m
80m
PH
PH
SP9KUP
SQ6NDC
59
59
016
012
WA
NY
SQ6NDC
SP9KUP
59
59
012
016
NY
WA
1
1
NY
WA
2021/11/18 17:22
[BRAK LOGU]
80m PH SP9KUP
SP3POB
59 017 WA SP3POB 59 014 PW 0
2021/11/18 17:23
2021/11/18 17:22
80m
80m
PH
PH
SP9KUP
SQ9KWY
59
59
018
024
WA
WA
SQ9KWY
SP9KUP
59
59
024
018
WA
WA
1
1

2021/11/18 17:26
2021/11/18 17:26
80m
80m
PH
PH
SP9KUP
SP9KJM
59
59
019
012
WA
EM
SP9KJM
SP9KUP
59
59
012
019
EM
WA
1
1
EM
WA
2021/11/18 17:28
2021/11/18 17:28
80m
80m
PH
PH
SP9KUP
SQ9HZM
59
59
020
024
WA
WV
SP9HZM
SP9KUP
59
59
024
020
WV
WA
0
0

2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:29
80m
80m
PH
PH
SP9KUP
SQ1NXO
59
59
021
024
WA
ZE
SQ1NXO
SP9KUP
59
59
024
021
ZE
WA
1
1
ZE
2021/11/18 17:31
2021/11/18 17:30
80m
80m
PH
PH
SP9KUP
SP4HHI
59
59
022
028
WA
OU
SP4HHI
SP9KUP
59
59
028
022
OU
WA
1
1

2021/11/18 17:36
2021/11/18 17:36
80m
80m
PH
PH
SP9KUP
SP2XX
59
59
023
034
WA
GD
SP2XX
SP9KUP
59
59
034
023
GD
WA
1
1
GD
2021/11/18 17:37
2021/11/18 17:36
80m
80m
PH
PH
SP9KUP
SP9IEK
59
59
024
039
WA
TW
SP9IEK
SP9KUP
59
59
039
024
TW
WA
1
1
TW
2021/11/18 17:38
2021/11/18 17:38
80m
80m
PH
PH
SP9KUP
SP9NLU
59
59
025
016
WA
RS
SP9NLU
SP9KUP
59
59
016
025
RS
WA
1
1
RS
WA
2021/11/18 17:39
2021/11/18 17:39
80m
80m
PH
PH
SP9KUP
SQ9V
59
59
026
023
WA
WV
SQ9V
SP9KUP
59
59
023
026
WV
WA
1
1
WV
2021/11/18 17:39
2021/11/18 17:39
80m
80m
PH
PH
SP9KUP
SP5GEO
59
59
027
019
WA
RC
SP5GEO
SP9KUP
59
59
019
027
RC
WA
1
1
RC
WA
2021/11/18 17:42
2021/11/18 17:42
80m
80m
CW
CW
SP9KUP
SP9BCH
599
599
028
025
WA
WI
SP9BCH
SP9KUP
599
599
025
028
WI
WA
1
1
WI
WA
2021/11/18 17:42
2021/11/18 17:42
80m
80m
CW
CW
SP9KUP
SP4AWE
599
599
029
029
WA
BS
SP4AWE
SP9KUP
599
599
029
029
BS
WA
1
1
BS
WA
2021/11/18 17:46
2021/11/18 17:46
80m
80m
CW
CW
SP9KUP
SP3MEP
599
599
030
061
WA
LS
SP3MEP
SP9KUP
599
599
061
020
LS
WA
0
0

2021/11/18 17:48
2021/11/18 17:47
80m
80m
CW
CW
SP9KUP
SP9PKM
599
599
031
049
WA
WV
SP9PKM
SP9KUP
599
599
049
031
WV
WA
1
1

2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:49
80m
80m
CW
CW
SP9KUP
SP1GZF
599
599
032
030
WA
LA
SP1GZF
SP9KUP
599
599
030
032
LA
WA
1
1
LA
WA
2021/11/18 17:50
2021/11/18 17:50
80m
80m
CW
CW
SP9KUP
SP7OGP
599
599
033
029
WA
TZ
SP7OGP
SP9KUP
599
599
029
033
TZ
WA
1
1
TZ
WA
2021/11/18 17:51
2021/11/18 17:51
80m
80m
CW
CW
SP9KUP
SP5ES
599
599
034
030
WA
WX
SP5ES
SP9KUP
599
599
030
034
WX
WA
1
1
WX
WA
2021/11/18 17:52
2021/11/18 17:52
80m
80m
CW
CW
SP9KUP
SP2KAC
599
599
035
030
WA
GD
SP2KAC
SP9KUP
599
599
030
035
GL
WA
0
0

2021/11/18 17:55
2021/11/18 17:55
80m
80m
CW
CW
SP9KUP
SP3CW
599
599
036
031
WA
LE
SP3CW
SP9KUP
599
599
031
036
LE
WA
1
1
LE
WA
2021/11/18 17:57
2021/11/18 17:57
80m
80m
PH
PH
SP9KUP
SQ7SAU
59
59
037
024
WA
UL
SQ7SAU
SP9KUP
59
59
024
037
UL
WA
1
1
UL
2021/11/18 17:58
2021/11/18 17:58
80m
80m
PH
PH
SP9KUP
SP8KAF
59
59
040
019
WA
LU
SP8KAF
SP9KUP
59
59
019
040
LU
WA
1
1
LU
2021/11/18 17:58
2021/11/18 17:58
80m
80m
PH
PH
SP9KUP
SP1KCJ
59
59
038
021
WA
SG
SP1KCJ
SP9KUP
59
59
021
038
SG
WA
1
1
SG
2021/11/18 17:58
[BRAK LOGU]
80m PH SP9KUP
SQ8LUN
59 039 WA SQ8LUN 59 003 LU 0
2021/11/18 17:59
2021/11/18 17:59
80m
80m
PH
PH
SP9KUP
SP2GUC
59
59
041
036
WA
CJ
SP2GUC
SP9KUP
59
59
036
041
CJ
WA
1
1
CJ
WA
2021/11/18 17:59
2021/11/18 17:59
80m
80m
PH
PH
SP9KUP
SP4SHW
59
59
042
043
WA
OU
SP4SHW
SP9KUP
59
59
043
042
OU
WA
1
1