SP4SHW

Rezultat: 1254
Liczba zgł. QSO: 43 (CW: 0, SSB: 43, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 38 (88,4%)
Mnożniki: ET TH TW CH RB WA ZW HR LS NL NY OU UL EM RC ZE WU BI BM CY WV AL CM YW PO NI LW OD OL WM ZB MA WT
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:00
2021/11/18 17:00
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SP9ZHR
59
59
001
001
OU
ET
SP9ZHR
SP4SHW
59
59
001
001
ET
OU
1
1
ET
OU
2021/11/18 17:01
2021/11/18 17:01
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SQ9IWS
59
59
002
001
OU
TH
SQ9IWS
SP4SHW
59
59
001
002
TH
OU
1
1
TH
OU
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:02
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SP9IEK
59
59
003
004
OU
TW
SP9IEK
SP4SHW
59
59
004
003
TW
OU
1
1
TW
OU
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:03
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SQ8MFM
59
59
004
005
OU
CH
SQ8MFM
SP4SHW
59
59
005
004
CH
OU
1
1
CH
OU
2021/11/18 17:04
2021/11/18 17:04
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SP9N
59
59
005
003
OU
RB
SP9N
SP4SHW
59
59
003
005
RB
OU
1
1
RB
OU
2021/11/18 17:04
2021/11/18 17:04
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SP9SDR
59
59
006
002
OU
WA
SP9SDR
SP4SHW
59
59
002
006
WA
OU
1
1
WA
OU
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:07
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SQ9ITA
59
59
008
009
OU
ZW
SQ9ITA
SP4SHW
59
59
009
008
ZW
OU
1
1
ZW
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:05
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SP8FB
59
59
007
015
OU
HR
SP8FB
SP4SHW
59
59
015
007
HR
OU
1
1
HR
2021/11/18 17:08
2021/11/18 17:08
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SP3MEP
59
59
009
017
OU
LS
SP3MEP
SP4SHW
59
59
017
009
LS
OU
1
1
LS
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:09
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
3Z3AHK
59
59
010
011
OU
NL
3Z3AHK
SP4SHW
59
59
011
010
NL
OU
1
1
NL
2021/11/18 17:11
[BRAK LOGU]
80m PH SP4SHW
SP3POB
59 012 OU SP3POB 59 010 PW 0
2021/11/18 17:11
2021/11/18 17:11
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SQ6NDC
59
59
011
010
OU
NY
SQ6NDC
SP4SHW
59
59
010
011
NY
OU
1
1
NY
OU
2021/11/18 17:12
2021/11/18 17:12
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SP4JSJ
59
59
013
008
OU
OU
SP4JSJ
SP4SHW
59
59
008
013
OU
OU
1
1
OU
2021/11/18 17:15
[BRAK LOGU]
80m PH SP4SHW
SP8NFZ
59 015 OU SP8NFZ 59 009 KS 0
2021/11/18 17:15
2021/11/18 17:16
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SP1KCJ
59
59
014
006
OU
SG
SP1KCJ
SP4SHW
59
59
006
014
SZ
OU
0
0

2021/11/18 17:18
2021/11/18 17:18
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SQ7SAU
59
59
016
005
OU
UL
SQ7SAU
SP4SHW
59
59
005
016
UL
OU
1
1
UL
2021/11/18 17:19
2021/11/18 17:20
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SP9KJM
59
59
017
010
OU
EM
SP9KJM
SP4SHW
59
59
010
017
EM
OU
1
1
EM
OU
2021/11/18 17:20
2021/11/18 17:21
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SP9KJU
59
59
018
014
OU
RC
SP9KJU
SP4SHW
59
59
014
018
RC
OU
1
1
RC
2021/11/18 17:23
2021/11/18 17:23
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SQ1NXO
59
59
019
017
OU
ZE
SQ1NXO
SP4SHW
59
59
017
019
ZE
OU
1
1
ZE
2021/11/18 17:25
2021/11/18 17:25
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SQ7CGN
59
59
020
010
OU
WU
SQ7CGN
SP4SHW
59
59
010
020
WU
OU
1
1
WU
2021/11/18 17:25
2021/11/18 17:26
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SP8BVN
59
59
021
045
OU
BI
SP8BVN
SP4SHW
59
59
045
021
BI
OU
1
1
BI
2021/11/18 17:27
2021/11/18 17:27
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SN1BUW
59
59
022
015
OU
BM
SN1BUW
SP4SHW
59
59
015
022
BM
OU
1
1
BM
2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:29
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SQ9DXT
59
59
023
009
OU
CY
SQ9DXT
SP4SHW
59
59
009
023
CY
OU
1
1
CY
2021/11/18 17:30
2021/11/18 17:30
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SQ9V
59
59
024
019
OU
WV
SQ9V
SP4SHW
59
59
019
024
WV
OU
1
1
WV
2021/11/18 17:31
2021/11/18 17:31
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SN3P
59
59
025
020
OU
AL
SN3P
SP4SHW
59
59
020
025
AL
OU
1
1
AL
2021/11/18 17:32
2021/11/18 17:32
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SQ9HZM
59
59
026
029
OU
WV
SQ9HZM
SP4SHW
59
59
029
026
WV
OU
1
1

2021/11/18 17:33
2021/11/18 17:31
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SP4HHI
59
59
027
031
OU
OU
SP4HHI
SP4SHW
59
59
031
027
OU
OU
1
1

2021/11/18 17:35
2021/11/18 17:35
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SQ9KWY
59
59
028
030
OU
WA
SQ9KWY
SP4SHW
59
59
030
028
WA
OU
1
1

2021/11/18 17:38
[BRAK LOGU]
80m PH SP4SHW
SQ5AKY
59 029 OU SQ5AKY 59 036 GI 0
2021/11/18 17:42
2021/11/18 17:43
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SP4KGK
59
59
030
034
OU
GH
SP4KGK
SP4SHW
59
59
034
031
GH
OU
0
0

2021/11/18 17:43
2021/11/18 17:44
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SP8FO
59
59
031
038
OU
CM
SP8FO
SP4SHW
59
59
038
031
CM
OU
1
1
CM
2021/11/18 17:45
2021/11/18 17:45
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SP1AOL
59
59
032
005
OU
YW
SP1AOL
SP4SHW
59
59
005
032
YW
OU
1
1
YW
2021/11/18 17:45
2021/11/18 17:45
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SP3MKS
59
59
034
040
OU
PO
SP3MKS
SP4SHW
59
59
040
034
PO
OU
1
1
PO
OU
2021/11/18 17:45
2021/11/18 17:45
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SQ9PPT
59
59
033
009
OU
NI
SQ9PPT
SP4SHW
59
59
009
033
NI
OU
1
1
NI
OU
2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:49
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SQ8PIW
59
59
035
027
OU
LW
SQ8PIW
SP4SHW
59
59
027
035
LW
OU
1
1
LW
2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:49
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SP3CYY
59
59
036
028
OU
OD
SP3CYY
SP4SHW
59
59
028
036
OD
OU
1
1
OD
2021/11/18 17:50
2021/11/18 17:50
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SO4P
59
59
038
070
OU
OL
SO4P
SP4SHW
59
59
070
038
OL
OU
1
1
OL
2021/11/18 17:50
2021/11/18 17:50
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SP5GEO
59
59
037
025
OU
RC
SP5GEO
SP4SHW
59
59
025
037
RC
OU
1
1

2021/11/18 17:51
2021/11/18 17:51
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SP5XVR
59
59
039
026
OU
WM
SP5XVR
SP4SHW
59
59
026
039
WM
OU
1
1
WM
2021/11/18 17:55
2021/11/18 17:55
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SP4SAF
59
59
040
035
OU
ZB
SP4SAF
SP4SHW
59
59
035
040
ZB
OU
1
1
ZB
2021/11/18 17:57
2021/11/18 17:57
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SN5L
59
59
041
029
OU
MA
SN5L
SP4SHW
59
59
029
041
MA
OU
1
1
MA
2021/11/18 17:58
2021/11/18 17:58
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SP3ZHP
59
59
042
062
OU
WT
SP3ZHP
SP4SHW
59
59
062
042
WT
OU
1
1
WT
2021/11/18 17:59
2021/11/18 17:59
80m
80m
PH
PH
SP4SHW
SP9KUP
59
59
043
042
OU
WA
SP9KUP
SP4SHW
59
59
042
043
WA
OU
1
1