SN1BUW

Rezultat: 1394
Liczba zgł. QSO: 43 (CW: 0, SSB: 43, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 41 (95,3%)
Mnożniki: OL HR WA ZB TW BI CM OU WI LS GH LW GD AQ RC CJ NY OS WV UL NI TH WU NL CH PO AL ZW ET TL RS WM ZE RB
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:12
2021/11/18 17:12
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SO4P
59
59
001
026
BM
OL
SO4P
SN1BUW
59
59
026
001
OL
BM
1
1
OL
BM
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:12
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SP8FB
59
59
002
027
BM
HR
SP8FB
SN1BUW
59
59
027
002
HR
BM
1
1
HR
BM
2021/11/18 17:15
2021/11/18 17:16
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SQ9KWY
59
59
003
019
BM
WA
SQ9KWY
SN1BUW
59
59
019
003
WA
BM
1
1
WA
BM
2021/11/18 17:17
[BRAK LOGU]
80m PH SN1BUW
SQ5AKY
59 004 BM SQ5AKY 59 016 GI 0
2021/11/18 17:19
2021/11/18 17:19
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SP4SAF
59
59
005
014
BM
ZB
SP4SAF
SN1BUW
59
59
014
005
ZB
BM
1
1
ZB
BM
2021/11/18 17:20
2021/11/18 17:20
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SP9IEK
59
59
006
023
BM
TW
SP9IEK
SN1BUW
59
59
023
006
TW
BM
1
1
TW
BM
2021/11/18 17:21
2021/11/18 17:21
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SP8BVN
59
59
007
035
BM
BI
SP8BVN
SN1BUW
59
59
035
007
BI
BM
1
1
BI
BM
2021/11/18 17:22
2021/11/18 17:22
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SP8FO
59
59
008
019
BM
CM
SP8FO
SN1BUW
59
59
019
008
CM
BM
1
1
CM
BM
2021/11/18 17:23
2021/11/18 17:23
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SP4JSJ
59
59
009
013
BM
OU
SP4JSJ
SN1BUW
59
59
013
009
OU
BM
1
1
OU
BM
2021/11/18 17:24
2021/11/18 17:24
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SP9MOA
59
59
010
008
BM
WI
SP9MOA
SN1BUW
59
59
008
010
WI
BM
1
1
WI
BM
2021/11/18 17:25
2021/11/18 17:24
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SP3MEP
59
59
011
034
BM
LS
SP3MEP
SN1BUW
59
59
034
011
LS
BM
1
1
LS
BM
2021/11/18 17:26
2021/11/18 17:26
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SP9SDR
59
59
013
018
BM
WA
SP9SDR
SN1BUW
59
59
018
013
WA
BM
1
1

BM
2021/11/18 17:26
2021/11/18 17:25
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SP4KGK
59
59
012
023
BM
GH
SP4KGK
SN1BUW
59
59
023
012
GH
BM
1
1
GH
BM
2021/11/18 17:27
2021/11/18 17:27
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SP4SHW
59
59
015
022
BM
OU
SP4SHW
SN1BUW
59
59
022
015
OU
BM
1
1

BM
2021/11/18 17:27
2021/11/18 17:27
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SQ8PIW
59
59
014
019
BM
LW
SQ8PIW
SN1BUW
59
59
019
014
LW
BM
1
1
LW
BM
2021/11/18 17:28
2021/11/18 17:28
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SP2XX
59
59
017
029
BM
GD
SP2XX
SN1BUW
59
59
029
017
GD
BM
1
1
GD
BM
2021/11/18 17:28
2021/11/18 17:28
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
HF7A
59
59
016
015
BM
AQ
HF7A
SN1BUW
59
59
015
016
AQ
BM
1
1
AQ
BM
2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:29
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SP4KHM
59
59
020
040
BM
OL
SP4KHM
SN1BUW
59
59
040
020
OL
BM
1
1

BM
2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:29
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SP9KJU
59
59
019
019
BM
RC
SP9KJU
SN1BUW
59
59
019
019
RC
BM
1
1
RC
BM
2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:29
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SP2GUC
59
59
018
023
BM
CJ
SP2GUC
SN1BUW
59
59
023
018
CJ
BM
1
1
CJ
BM
2021/11/18 17:30
2021/11/18 17:30
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SQ6NDC
59
59
021
018
BM
NY
SQ6NDC
SN1BUW
59
59
018
021
NY
BM
1
1
NY
BM
2021/11/18 17:31
2021/11/18 17:30
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SP7FGA
59
59
022
009
BM
OS
SP7FGA
SN1BUW
59
59
009
022
OS
BM
1
1
OS
BM
2021/11/18 17:32
2021/11/18 17:32
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SP9PKM
59
59
023
037
BM
WV
SP9PKM
SN1BUW
59
59
037
023
WV
BM
1
1
WV
BM
2021/11/18 17:33
2021/11/18 17:33
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SQ7SAU
59
59
024
011
BM
UL
SQ7SAU
SN1BUW
59
59
011
024
UL
BM
1
1
UL
BM
2021/11/18 17:34
2021/11/18 17:34
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SQ9BDB
59
59
025
003
BM
NI
SQ9BDB
SN1BUW
59
59
003
025
NI
BM
1
1
NI
BM
2021/11/18 17:34
2021/11/18 17:34
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SQ9IWS
59
59
026
019
BM
TH
SQ9IWS
SN1BUW
59
59
019
026
TH
BM
1
1
TH
BM
2021/11/18 17:36
2021/11/18 17:36
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SQ9DXT
59
59
027
015
BM
CY
SP9DXT
SN1BUW
59
59
015
027
CY
BM
0
0

2021/11/18 17:40
2021/11/18 17:39
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SQ7CGN
59
59
028
022
BM
WU
SQ7CGN
SN1BUW
59
59
022
028
WU
BM
1
1
WU
BM
2021/11/18 17:41
2021/11/18 17:41
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
3Z3AHK
59
59
029
040
BM
NL
3Z3AHK
SN1BUW
59
59
040
029
NL
BM
1
1
NL
BM
2021/11/18 17:43
2021/11/18 17:43
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SQ8MFM
59
59
030
044
BM
CH
SQ8MFM
SN1BUW
59
59
044
030
CH
BM
1
1
CH
BM
2021/11/18 17:44
2021/11/18 17:44
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SQ9HZM
59
59
032
039
BM
WV
SQ9HZM
SN1BUW
59
59
039
032
WV
BM
1
1

BM
2021/11/18 17:44
2021/11/18 17:44
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SP3MKS
59
59
031
039
BM
PO
SP3MKS
SN1BUW
59
59
039
031
PO
BM
1
1
PO
BM
2021/11/18 17:46
2021/11/18 17:46
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SN3P
59
59
033
031
BM
AL
SN3P
SN1BUW
59
59
031
033
AL
BM
1
1
AL
BM
2021/11/18 17:47
2021/11/18 17:47
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SQ9ITA
59
59
034
034
BM
ZW
SQ9ITA
SN1BUW
59
59
034
034
ZW
BM
1
1
ZW
BM
2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:47
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SP4HHI
59
59
035
036
BM
OU
SP4HHI
SN1BUW
59
59
036
035
OU
BM
1
1

BM
2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:49
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SP9ZHR
59
59
036
037
BM
ET
SP9ZHR
SN1BUW
59
59
037
036
ET
BM
1
1
ET
BM
2021/11/18 17:50
2021/11/18 17:49
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SP8NCZ
59
59
038
015
BM
TL
SP8NCZ
SN1BUW
59
59
015
038
TL
BM
1
1
TL
BM
2021/11/18 17:50
2021/11/18 17:50
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SQ9PPT
59
59
037
012
BM
NI
SQ9PPT
SN1BUW
59
59
012
037
NI
BM
1
1

BM
2021/11/18 17:51
2021/11/18 17:51
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SP9NLU
59
59
039
025
BM
RS
SP9NLU
SN1BUW
59
59
025
039
RS
BM
1
1
RS
BM
2021/11/18 17:52
2021/11/18 17:52
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SN70KAB
59
59
041
023
BM
WM
SN70KAB
SN1BUW
59
59
023
041
WM
BM
1
1
WM
BM
2021/11/18 17:52
2021/11/18 17:52
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SP5GEO
59
59
040
026
BM
RC
SP5GEO
SN1BUW
59
59
026
040
RC
BM
1
1

BM
2021/11/18 17:55
2021/11/18 17:55
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SQ1NXO
59
59
042
045
BM
ZE
SQ1NXO
SN1BUW
59
59
045
042
ZE
BM
1
1
ZE
BM
2021/11/18 17:56
2021/11/18 17:56
80m
80m
PH
PH
SN1BUW
SP9N
59
59
043
048
BM
RB
SP9N
SN1BUW
59
59
048
043
RB
BM
1
1
RB
BM