SP3MKS

Rezultat: 2464
Liczba zgł. QSO: 61 (CW: 23, SSB: 38, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 56 (91,8%)
Mnożniki: GD LA BG WV NN WX WT LE BS BI ZC TZ OL WA TH LW TW WM CU SQ KI RB ZB WJ OD HR ZE WU LS CY NL BM OU PA MA CH AL CJ GH AQ NI CM RC UL
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:03
80m
80m
CW
CW
SP3MKS
SP2XX
599
599
001
006
PO
GD
SP2XX
SP3MKS
599
599
006
001
GD
PO
1
1
GD
PO
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:03
80m
80m
CW
CW
SP3MKS
SP1GZF
599
599
002
004
PO
LA
SP1GZF
SP3MKS
599
599
004
002
LA
PO
1
1
LA
PO
2021/11/18 17:04
2021/11/18 17:03
80m
80m
CW
CW
SP3MKS
SP1EPI
599
599
003
003
PO
BG
SP1EPI
SP3MKS
599
599
003
003
BG
PO
1
1
BG
PO
2021/11/18 17:05
2021/11/18 17:05
80m
80m
CW
CW
SP3MKS
SP9PKM
599
599
004
008
PO
WV
SP9PKM
SP3MKS
599
599
008
004
WV
PO
1
1
WV
PO
2021/11/18 17:05
2021/11/18 17:05
80m
80m
CW
CW
SP3MKS
SO3O
599
599
005
006
PO
NN
SO3O
SP3MKS
599
599
006
005
NN
PO
1
1
NN
PO
2021/11/18 17:06
2021/11/18 17:06
80m
80m
CW
CW
SP3MKS
SP5ES
599
599
007
010
PO
WX
SP5ES
SP3MKS
599
599
010
007
WX
PO
1
1
WX
PO
2021/11/18 17:06
2021/11/18 17:06
80m
80m
CW
CW
SP3MKS
SP3ZHP
599
599
006
004
PO
WT
SP3ZHP
SP3MKS
599
599
004
006
WT
PO
1
1
WT
PO
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:08
80m
80m
CW
CW
SP3MKS
SP3CW
599
599
008
010
PO
LE
SP3CW
SP3MKS
599
599
010
008
LE
PO
1
1
LE
PO
2021/11/18 17:08
2021/11/18 17:08
80m
80m
CW
CW
SP3MKS
SP4AWE
599
599
009
008
PO
BS
SP4AWE
SP3MKS
599
599
008
009
BS
PO
1
1
BS
PO
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:09
80m
80m
CW
CW
SP3MKS
SP8BVN
599
599
011
017
PO
BI
SP8BVN
SP3MKS
599
599
017
011
BI
PO
1
1
BI
PO
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:09
80m
80m
CW
CW
SP3MKS
SP9CCA
599
599
010
007
PO
ZC
SP9CCA
SP3MKS
599
599
007
010
ZC
PO
1
1
ZC
PO
2021/11/18 17:10
2021/11/18 17:10
80m
80m
CW
CW
SP3MKS
SP7OGP
599
599
012
010
PO
TZ
SP7OGP
SP3MKS
599
599
010
012
TZ
PO
1
1
TZ
PO
2021/11/18 17:10
2021/11/18 17:10
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SO4P
59
59
013
021
PO
OL
SO4P
SP3MKS
59
59
021
013
OL
PO
1
1
OL
PO
2021/11/18 17:11
2021/11/18 17:11
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SQ9KWY
59
59
014
010
PO
WA
SQ9KWY
SP3MKS
59
59
010
014
WA
PO
1
1
WA
PO
2021/11/18 17:12
[BRAK LOGU]
80m PH SP3MKS
SP8NFZ
59 016 PO SP8NFZ 59 008 KS 0
2021/11/18 17:12
2021/11/18 17:12
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SQ9IWS
59
59
015
009
PO
TH
SQ9IWS
SP3MKS
59
59
009
015
TH
PO
1
1
TH
PO
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:13
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SP9PKM
59
59
017
017
PO
WV
SP9PKM
SP3MKS
59
59
017
017
WV
PO
1
1

2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:13
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SQ8PIW
59
59
018
013
PO
LW
SQ8PIW
SP3MKS
59
59
013
018
LW
PO
1
1
LW
PO
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:12
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SP4KHM
59
59
019
019
PO
OL
SP4KHM
SP3MKS
59
59
019
019
OL
PO
1
1

PO
2021/11/18 17:14
2021/11/18 17:14
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SP9SDR
59
59
020
010
PO
WA
SP9SDR
SP3MKS
59
59
010
020
WA
PO
1
1

PO
2021/11/18 17:15
2021/11/18 17:15
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SP9IEK
59
59
021
020
PO
TW
SP9IEK
SP3MKS
59
59
020
021
TW
PO
1
1
TW
PO
2021/11/18 17:19
2021/11/18 17:19
80m
80m
CW
CW
SP3MKS
SP2KAC
599
599
022
015
PO
GD
SP2KAC
SP3MKS
599
599
015
022
GD
PO
1
1

PO
2021/11/18 17:20
2021/11/18 17:20
80m
80m
CW
CW
SP3MKS
SQ5ASO
599
599
023
005
PO
WM
SQ5ASO
SP3MKS
599
599
005
023
WM
PO
1
1
WM
PO
2021/11/18 17:21
2021/11/18 17:21
80m
80m
CW
CW
SP3MKS
SP1AEN
599
599
024
022
PO
CU
SP1AEN
SP3MKS
599
599
022
024
CU
PO
1
1
CU
PO
2021/11/18 17:22
2021/11/18 17:22
80m
80m
CW
CW
SP3MKS
SP7EWD
599
599
025
007
PO
SQ
SP7EWD
SP3MKS
599
599
007
025
SQ
PO
1
1
SQ
PO
2021/11/18 17:23
2021/11/18 17:23
80m
80m
CW
CW
SP3MKS
SP7JLH
599
599
026
020
PO
KI
SP7JLH
SP3MKS
599
599
020
026
KI
PO
1
1
KI
PO
2021/11/18 17:26
2021/11/18 17:26
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SP9N
59
59
028
025
PO
RB
SP9N
SP3MKS
59
59
025
028
RB
PO
1
1
RB
PO
2021/11/18 17:26
2021/11/18 17:26
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SP4SAF
59
59
027
019
PO
ZB
SP4SAF
SP3MKS
59
59
019
027
ZB
PO
1
1
ZB
PO
2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:29
80m
80m
CW
CW
SP3MKS
SO4P
599
599
029
047
PO
OL
SO4P
SP3MKS
599
599
047
029
OL
PO
1
1

2021/11/18 17:30
2021/11/18 17:30
80m
80m
CW
CW
SP3MKS
SP2FWC
599
599
030
015
PO
WJ
SP2FWC
SP3MKS
599
599
015
030
WJ
PO
1
1
WJ
PO
2021/11/18 17:31
2021/11/18 17:31
80m
80m
CW
CW
SP3MKS
SP3CYY
599
599
031
021
PO
OD
SP3CYY
SP3MKS
599
599
021
031
OD
PO
1
1
OD
PO
2021/11/18 17:33
2021/11/18 17:32
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SP8FB
59
59
032
048
PO
HR
SP8FB
SP3MKS
59
59
048
032
HR
PO
1
1
HR
PO
2021/11/18 17:35
2021/11/18 17:35
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SQ1NXO
59
59
033
033
PO
ZE
SQ1NXO
SP3MKS
59
59
033
033
ZE
PO
1
1
ZE
PO
2021/11/18 17:36
2021/11/18 17:36
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SQ7CGN
59
59
034
019
PO
WU
SQ7CGN
SP3MKS
59
59
019
034
WU
PO
1
1
WU
PO
2021/11/18 17:39
2021/11/18 17:38
80m
80m
CW
CW
SP3MKS
SP3MEP
599
599
035
053
PO
LS
SP3MEP
SP3MKS
599
599
053
035
LS
PO
1
1
LS
PO
2021/11/18 17:40
2021/11/18 17:40
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SQ9DXT
59
59
036
020
PO
CY
SQ9DXT
SP3MKS
59
59
020
036
CY
PO
1
1
CY
PO
2021/11/18 17:41
[BRAK LOGU]
80m PH SP3MKS
SQ5AKY
59 037 PO SQ5AKY 59 039 GI 0
2021/11/18 17:42
2021/11/18 17:42
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
3Z3AHK
59
59
038
042
PO
NL
3Z3AHK
SP3MKS
59
59
042
038
NL
PO
1
1
NL
PO
2021/11/18 17:44
2021/11/18 17:44
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SN1BUW
59
59
039
031
PO
BM
SN1BUW
SP3MKS
59
59
031
039
BM
PO
1
1
BM
PO
2021/11/18 17:45
2021/11/18 17:45
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SP4SHW
59
59
040
034
PO
OU
SP4SHW
SP3MKS
59
59
034
040
OU
PO
1
1
OU
PO
2021/11/18 17:48
2021/11/18 17:48
80m
80m
CW
CW
SP3MKS
SP5ENG
599
599
041
020
PO
PA
SP5ENG
SP3MKS
599
599
020
041
PA
PO
1
1
PA
PO
2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:49
80m
80m
CW
CW
SP3MKS
SP2WGB
599
599
042
005
PO
DY
SP2WGB
SP3MKS
599
599
005
042
DY
PJ
0
0

2021/11/18 17:51
2021/11/18 17:51
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SP8BVN
59
59
043
075
PO
BI
SP8BVN
SP3MKS
59
59
075
043
BI
PO
1
1

2021/11/18 17:52
2021/11/18 17:52
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SN5L
59
59
044
026
PO
MA
SN5L
SP3MKS
59
59
026
044
MA
PO
1
1
MA
PO
2021/11/18 17:53
2021/11/18 17:53
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SQ8MFM
59
59
046
053
PO
CH
SQ8MFM
SP3MKS
59
59
053
046
CH
PO
1
1
CH
PO
2021/11/18 17:53
2021/11/18 17:53
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SN3P
59
59
045
041
PO
AL
SN3P
SP3MKS
59
59
041
045
AL
PO
1
1
AL
PO
2021/11/18 17:54
2021/11/18 17:55
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SP2GUC
59
59
048
033
PO
CJ
SP2GUC
SP3MKS
59
59
033
048
CJ
PO
1
1
CJ
PO
2021/11/18 17:54
2021/11/18 17:54
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SP4KGK
59
59
047
038
PO
GH
SP4KGK
SP3MKS
59
59
038
047
GH
PO
1
1
GH
PO
2021/11/18 17:55
2021/11/18 17:55
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
HF7A
59
59
050
032
PO
AQ
HF7A
SP3MKS
59
59
032
050
AQ
PO
1
1
AQ
PO
2021/11/18 17:55
2021/11/18 17:55
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SQ9BDB
59
59
049
019
PO
NI
SQ9BDB
SP3MKS
59
59
019
049
NI
PO
1
1
NI
PO
2021/11/18 17:56
2021/11/18 17:56
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SP2XX
59
59
051
055
PO
GD
SP2XX
SP3MKS
59
59
055
051
GD
PO
1
1

2021/11/18 17:57
2021/11/18 17:55
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SP4HHI
59
59
053
037
PO
OU
SP4HHI
SP3MKS
59
59
037
053
OU
PO
1
1

PO
2021/11/18 17:57
2021/11/18 17:57
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SP8FO
59
59
052
044
PO
CM
SP8FO
SP3MKS
59
59
044
052
CM
PO
1
1
CM
PO
2021/11/18 17:57
2021/11/18 17:57
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SQ9PPT
59
59
054
017
PO
NI
SQ9PPT
SP3MKS
59
59
017
054
NI
PO
1
1

PO
2021/11/18 17:58
2021/11/18 17:58
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SP9UOP
59
59
055
021
PO
WV
SP9UOP
SP3MKS
59
59
021
055
WV
PO
1
1

PO
2021/11/18 17:58
2021/11/18 17:58
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SP9MOA
59
59
056
025
PO
WI
SP9MOA
SP3MKS
59
59
025
053
WI
PO
0
0

2021/11/18 17:58
2021/11/18 17:58
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SP5GEO
59
59
057
029
PO
RC
SP5GEO
SP3MKS
59
59
029
057
RC
PO
1
1
RC
PO
2021/11/18 17:59
2021/11/18 17:59
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SQ7SAU
59
59
061
026
PO
UL
SQ7SAU
SP3MKS
59
59
026
061
UL
PO
1
1
UL
PO
2021/11/18 17:59
2021/11/18 17:59
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SQ9HZM
59
59
060
048
PO
WV
SQ9HZM
SP3MKS
59
59
048
060
WV
PO
1
1

PO
2021/11/18 17:59
2021/11/18 17:57
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SP7FGA
59
59
058
020
PO
OS
SP7FGA
SP3MKS
59
59
020
057
OS
PO
0
0

2021/11/18 17:59
2021/11/18 17:59
80m
80m
PH
PH
SP3MKS
SQ9V
59
59
059
039
PO
WV
SQ9V
SP3MKS
59
59
039
059
WV
PO
1
1

PO