SP9IEK

Rezultat: 1911
Liczba zgł. QSO: 55 (CW: 0, SSB: 55, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 49 (89,1%)
Mnożniki: ZB LW CJ OU GH NY OD MA CM WM SG PQ WA ZE OL AL AQ PO BI BM TA LS RC GD WV NL OS KB TH NI UL CH LU EM HR RB YW ET WI
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:00
2021/11/18 17:01
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP4SAF
59
59
001
001
TW
ZB
SP4SAF
SP9IEK
59
59
001
001
ZB
TW
1
1
ZB
TW
2021/11/18 17:01
2021/11/18 17:01
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SQ8PIW
59
59
002
002
TW
LW
SQ8PIW
SP9IEK
59
59
002
002
LW
TW
1
1
LW
TW
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:01
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP2GUC
59
59
003
002
TW
CJ
SP2GUC
SP9IEK
59
59
002
003
CJ
TW
1
1
CJ
TW
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:02
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP4SHW
59
59
004
003
TW
OU
SP4SHW
SP9IEK
59
59
003
004
OU
TW
1
1
OU
TW
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:04
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP4KGK
59
59
005
007
TW
GH
SP4KGK
SP9IEK
59
59
007
005
GH
TW
1
1
GH
TW
2021/11/18 17:04
2021/11/18 17:04
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SQ6NDC
59
59
006
006
TW
NY
SQ6NDC
SP9IEK
59
59
006
006
NY
TW
1
1
NY
TW
2021/11/18 17:05
2021/11/18 17:05
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP3CYY
59
59
007
002
TW
OD
SP3CYY
SP9IEK
59
59
002
007
OD
TW
1
1
OD
TW
2021/11/18 17:05
2021/11/18 17:05
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SN5L
59
59
008
002
TW
MA
SN5L
SP9IEK
59
59
002
008
MA
TW
1
1
MA
TW
2021/11/18 17:06
2021/11/18 17:06
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP8FO
59
59
009
006
TW
CM
SP8FO
SP9IEK
59
59
006
009
CM
TW
1
1
CM
TW
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:07
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP5XVR
59
59
011
006
TW
WM
SP5XVR
SP9IEK
59
59
006
011
WM
TW
1
1
WM
TW
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:07
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP1KCJ
59
59
010
003
TW
SG
SP1KCJ
SP9IEK
59
59
003
010
SG
TW
1
1
SG
TW
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:07
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP4GED
59
59
012
002
TW
PQ
SP4GED
SP9IEK
59
59
002
012
PQ
TW
1
1
PQ
TW
2021/11/18 17:08
[BRAK LOGU]
80m PH SP9IEK
SP3POB
59 013 TW SP3POB 59 008 PW 0
2021/11/18 17:08
2021/11/18 17:08
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SQ9KWY
59
59
014
008
TW
WA
SQ9KWY
SP9IEK
59
59
008
014
WA
TW
1
1
WA
TW
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:09
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SQ1NXO
59
59
016
007
TW
ZE
SQ1NXO
SP9IEK
59
59
007
016
ZE
TW
1
1
ZE
TW
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:08
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP4KHM
59
59
015
016
TW
OL
SP4KHM
SP9IEK
59
59
016
015
OL
TW
1
1
OL
TW
2021/11/18 17:10
2021/11/18 17:10
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP4JSJ
59
59
017
007
TW
OU
SP4JSJ
SP9IEK
59
59
007
017
OU
TW
1
1

TW
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:13
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SN3P
59
59
019
010
TW
AL
SN3P
SP9IEK
59
59
010
019
AL
TW
1
1
AL
TW
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:13
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
HF7A
59
59
018
008
TW
AQ
HF7A
SP9IEK
59
59
008
018
AQ
TW
1
1
AQ
TW
2021/11/18 17:15
2021/11/18 17:15
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP3MKS
59
59
020
021
TW
PO
SP3MKS
SP9IEK
59
59
021
020
PO
TW
1
1
PO
TW
2021/11/18 17:17
2021/11/18 17:17
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP8BVN
59
59
021
028
TW
BI
SP8BVN
SP9IEK
59
59
028
021
BI
TW
1
1
BI
TW
2021/11/18 17:19
[BRAK QSO]
80m PH SP9IEK
SP1KNJ
59 022 TW SP1KNJ 59 004 ZE 0
2021/11/18 17:20
2021/11/18 17:20
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SN1BUW
59
59
023
006
TW
BM
SN1BUW
SP9IEK
59
59
006
023
BM
TW
1
1
BM
TW
2021/11/18 17:21
2021/11/18 17:21
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP9S
59
59
024
005
TW
TA
SP9S
SP9IEK
59
59
005
024
TA
TW
1
1
TA
TW
2021/11/18 17:23
2021/11/18 17:23
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP3MEP
59
59
026
033
TW
LS
SP3MEP
SP9IEK
59
59
033
026
LS
TW
1
1
LS
TW
2021/11/18 17:23
2021/11/18 17:21
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP4HHI
59
59
025
023
TW
OU
SP4HHI
SP9IEK
59
59
023
025
OU
TW
1
1

TW
2021/11/18 17:24
2021/11/18 17:24
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP9SDR
59
59
027
016
TW
WA
SP9SDR
SP9IEK
59
59
016
027
WA
TW
1
1

TW
2021/11/18 17:25
2021/11/18 17:25
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP5GEO
59
59
028
011
TW
RC
SP5GEO
SP9IEK
59
59
011
028
RC
TW
1
1
RC
TW
2021/11/18 17:26
2021/11/18 17:26
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP2XX
59
59
029
027
TW
GD
SP2XX
SP9IEK
59
59
027
029
GD
TW
1
1
GD
TW
2021/11/18 17:27
2021/11/18 17:27
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP9KJU
59
59
031
017
TW
RC
SP9KJU
SP9IEK
59
59
017
031
RC
TW
1
1

TW
2021/11/18 17:27
2021/11/18 17:27
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP9UOP
59
59
030
010
TW
WV
SP9UOP
SP9IEK
59
59
010
030
WV
TW
1
1
WV
TW
2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:29
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
3Z3AHK
59
59
032
029
TW
NL
3Z3AHK
SP9IEK
59
59
029
032
NL
TW
1
1
NL
TW
2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:29
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP7FGA
59
59
033
008
TW
OS
SP7FGA
SP9IEK
59
59
008
033
OS
TW
1
1
OS
TW
2021/11/18 17:31
2021/11/18 17:31
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP9TL
59
59
034
004
TW
KB
SP9TL
SP9IEK
59
59
004
034
KB
TW
1
1
KB
TW
2021/11/18 17:32
2021/11/18 17:32
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SQ9IWS
59
59
035
017
TW
TH
SQ9IWS
SP9IEK
59
59
017
035
TH
TW
1
1
TH
TW
2021/11/18 17:33
2021/11/18 17:33
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SQ9BDB
59
59
036
002
TW
NI
SQ9BDB
SP9IEK
59
59
002
036
NI
TW
1
1
NI
TW
2021/11/18 17:34
2021/11/18 17:34
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SQ7SAU
59
59
037
012
TW
UL
SQ7SAU
SP9IEK
59
59
012
037
UL
TW
1
1
UL
TW
2021/11/18 17:36
2021/11/18 17:36
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SQ9V
59
59
038
021
TW
WV
SQ9V
SP9IEK
59
59
021
038
WV
TW
1
1

TW
2021/11/18 17:36
2021/11/18 17:37
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP9KUP
59
59
039
024
TW
WA
SP9KUP
SP9IEK
59
59
024
039
WA
TW
1
1

TW
2021/11/18 17:37
2021/11/18 17:37
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SQ8MFM
59
59
040
040
TW
CH
SQ8MFM
SP9IEK
59
59
040
040
CH
TW
1
1
CH
TW
2021/11/18 17:39
2021/11/18 17:39
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP8KAF
59
59
041
015
TW
LU
SP8KAF
SP9IEK
59
59
015
041
LU
TW
1
1
LU
TW
2021/11/18 17:40
2021/11/18 17:40
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP9KJM
59
59
043
019
TW
EM
SP9KJM
SP9IEK
59
59
019
043
EM
TW
1
1
EM
TW
2021/11/18 17:40
2021/11/18 17:40
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP9PKM
59
59
042
043
TW
WV
SP9PKM
SP9IEK
59
59
043
042
WV
TW
1
1

TW
2021/11/18 17:41
[BRAK LOGU]
80m PH SP9IEK
HF6EP
59 044 TW HF6EP 59 001 GY 0
2021/11/18 17:41
2021/11/18 17:41
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP8FB
59
59
045
053
TW
HR
SP8FB
SP9IEK
59
59
053
045
HR
TW
1
1
HR
TW
2021/11/18 17:42
2021/11/18 17:42
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP9N
59
59
046
035
TW
RB
SP9N
SP9IEK
59
59
035
046
RB
TW
1
1
RB
TW
2021/11/18 17:44
2021/11/18 17:44
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP1AOL
59
59
047
004
TW
YW
SP1AOL
SP9IEK
59
59
004
047
YW
TW
1
1
YW
TW
2021/11/18 17:44
2021/11/18 17:44
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SQ9PPT
59
59
048
008
TW
NI
SQ9PPT
SP9IEK
59
59
008
048
NI
TW
1
1

TW
2021/11/18 17:48
2021/11/18 17:49
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SO4P
59
59
051
068
TW
OL
SO4P
SP9IEK
59
59
068
051
OL
TW
1
1

TW
2021/11/18 17:48
[BRAK QSO]
80m PH SP9IEK
SP1KNJ
59 049 TW SP1KNJ 59 014 ZE 0
2021/11/18 17:48
2021/11/18 17:48
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP9ZHR
59
59
050
036
TW
ET
SP9ZHR
SP9IEK
59
59
036
050
ET
TW
1
1
ET
TW
2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:49
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SP9MOA
59
59
052
022
TW
WI
SP9MOA
SP9IEK
59
59
022
052
WI
TW
1
1
WI
TW
2021/11/18 17:50
[BRAK LOGU]
80m PH SP9IEK
SQ5AKY
59 053 TW SQ5AKY 59 045 GI 0
2021/11/18 17:57
2021/11/18 17:56
80m
80m
PH
PH
SP9IEK
SN70KAB
59
59
054
025
TW
WM
SN70KAB
SP9IEK
59
59
025
054
WM
TW
1
1

TW
2021/11/18 17:59
[BRAK LOGU]
80m PH SP9IEK
SQ8LUN
59 055 TW SQ8LUN 59 004 LU 0