SP9KW

Rezultat: 650
Liczba zgł. QSO: 26 (CW: 0, SSB: 26, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 26 (100,0%)
Mnożniki: WA LS AQ HR ET NL RB CZ WV WU ZE LB DD OL OY BT CM LD BI NI WR KK NY GV MA
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:03
80m
80m
PH
PH
SP9KW
SP9HPA
59
59
001
007
JZ
WA
SP9HPA
SP9KW
59
59
007
001
WA
JZ
1
1
WA
JZ
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:05
80m
80m
PH
PH
SP9KW
SP3MEP
59
59
002
012
JZ
LS
SP3MEP
SP9KW
59
59
012
002
LS
JZ
1
1
LS
JZ
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
PH
PH
SP9KW
HF7A
59
59
003
013
JZ
AQ
HF7A
SP9KW
59
59
013
003
AQ
JZ
1
1
AQ
JZ
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:10
80m
80m
PH
PH
SP9KW
SP8FB
59
59
004
021
JZ
HR
SP8FB
SP9KW
59
59
021
004
HR
JZ
1
1
HR
JZ
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
PH
PH
SP9KW
SP9ZHR
59
59
005
019
JZ
ET
SP9ZHR
SP9KW
59
59
019
005
ET
JZ
1
1
ET
JZ
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:13
80m
80m
PH
PH
SP9KW
3Z3AHK
59
59
006
027
JZ
NL
3Z3AHK
SP9KW
59
59
027
006
NL
JZ
1
1
NL
JZ
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
PH
PH
SP9KW
SP9N
59
59
007
030
JZ
RB
SP9N
SP9KW
59
59
030
007
RB
JZ
1
1
RB
JZ
2023/11/19 17:17
2023/11/19 17:17
80m
80m
PH
PH
SP9KW
SP9KKA
59
59
008
022
JZ
CZ
SP9KKA
SP9KW
59
59
022
008
CZ
JZ
1
1
CZ
JZ
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:18
80m
80m
PH
PH
SP9KW
SQ9HZM
59
59
009
027
JZ
WV
SQ9HZM
SP9KW
59
59
027
009
WV
JZ
1
1
WV
JZ
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
PH
PH
SP9KW
SQ7CGN
59
59
010
027
JZ
WU
SQ7CGN
SP9KW
59
59
027
010
WU
JZ
1
1
WU
JZ
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:20
80m
80m
PH
PH
SP9KW
SQ1NXO
59
59
011
018
JZ
ZE
SQ1NXO
SP9KW
59
59
018
011
ZE
JZ
1
1
ZE
JZ
2023/11/19 17:22
2023/11/19 17:22
80m
80m
PH
PH
SP9KW
SP8HPW
59
59
012
018
JZ
LB
SP8HPW
SP9KW
59
59
018
012
LB
JZ
1
1
LB
JZ
2023/11/19 17:27
2023/11/19 17:27
80m
80m
PH
PH
SP9KW
SQ7SAX
59
59
013
035
JZ
DD
SQ7SAX
SP9KW
59
59
035
013
DD
JZ
1
1
DD
JZ
2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:30
80m
80m
PH
PH
SP9KW
SO4P
59
59
014
036
JZ
OL
SO4P
SP9KW
59
59
036
014
OL
JZ
1
1
OL
JZ
2023/11/19 17:32
2023/11/19 17:31
80m
80m
PH
PH
SP9KW
SP9ZHC
59
59
015
027
JZ
OY
SP9ZHC
SP9KW
59
59
027
015
OY
JZ
1
1
OY
JZ
2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:37
80m
80m
PH
PH
SP9KW
SQ9EDZ
59
59
016
028
JZ
BT
SQ9EDZ
SP9KW
59
59
028
016
BT
JZ
1
1
BT
JZ
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
PH
PH
SP9KW
SP8FO
59
59
017
040
JZ
CM
SP8FO
SP9KW
59
59
040
017
CM
JZ
1
1
CM
JZ
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:40
80m
80m
PH
PH
SP9KW
SP9SDR
59
59
018
049
JZ
WA
SP9SDR
SP9KW
59
59
049
018
WA
JZ
1
1

JZ
2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:41
80m
80m
PH
PH
SP9KW
SP0LODZ
59
59
019
053
JZ
LD
SP0LODZ
SP9KW
59
59
053
019
LD
JZ
1
1
LD
JZ
2023/11/19 17:43
2023/11/19 17:43
80m
80m
PH
PH
SP9KW
SP8BVN
59
59
020
062
JZ
BI
SP8BVN
SP9KW
59
59
062
020
BI
JZ
1
1
BI
JZ
2023/11/19 17:46
2023/11/19 17:46
80m
80m
PH
PH
SP9KW
SQ9PPT
59
59
021
045
JZ
NI
SQ9PPT
SP9KW
59
59
045
021
NI
JZ
1
1
NI
JZ
2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:47
80m
80m
PH
PH
SP9KW
SP6LZA
59
59
022
023
JZ
WR
SP6LZA
SP9KW
59
59
023
022
WR
JZ
1
1
WR
JZ
2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
SP9KW
SP8GNF
59
59
023
041
JZ
KK
SP8GNF
SP9KW
59
59
041
023
KK
JZ
1
1
KK
JZ
2023/11/19 17:53
2023/11/19 17:52
80m
80m
PH
PH
SP9KW
SQ6NDC
59
59
024
049
JZ
NY
SQ6NDC
SP9KW
59
59
049
024
NY
JZ
1
1
NY
JZ
2023/11/19 17:55
2023/11/19 17:54
80m
80m
PH
PH
SP9KW
SP7JYM
59
59
025
057
JZ
GV
SP7JYM
SP9KW
59
59
057
025
GV
JZ
1
1
GV
JZ
2023/11/19 17:58
2023/11/19 17:58
80m
80m
PH
PH
SP9KW
SQ5ABG
59
59
026
054
JZ
MA
SQ5ABG
SP9KW
59
59
054
026
MA
JZ
1
1
MA
JZ