SP8GNF

Rezultat: 2142
Liczba zgł. QSO: 55 (CW: 22, SSB: 33, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 51 (92,7%)
Mnożniki: CU SL PA LA GD BI WM BS LE YN WA DD RN WT HR MA ET NL RB AQ CM RC CZ WV ZE LD KR WU LL NI MW JZ GI TY TL SB LW GS KC NN AC RS
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:03
80m
80m
CW
CW
SP8GNF
SP1AEN
599
599
001
003
KK
CU
SP1AEN
SP8GNF
599
599
003
001
CU
KK
1
1
CU
KK
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:05
80m
80m
CW
CW
SP8GNF
SN1T
599
599
002
004
KK
SL
SN1T
SP8GNF
599
599
004
002
SL
KK
1
1
SL
KK
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:07
80m
80m
CW
CW
SP8GNF
SP5ENG
599
599
004
007
KK
PA
SP5ENG
SP8GNF
599
599
007
004
PA
KK
1
1
PA
KK
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:05
80m
80m
CW
CW
SP8GNF
SN1F
599
599
003
010
KK
LA
SN1F
SP8GNF
599
599
010
003
LA
KK
1
1
LA
KK
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:08
80m
80m
CW
CW
SP8GNF
SP7EWD
599
599
005
004
KK
SQ
SP7EWD
SP8GNF
599
599
004
095
SQ
KK
0
0

2023/11/19 17:09
[BRAK LOGU]
80m CW SP8GNF
SP4W
599 006 KK SP4W 599 009 OQ 0
2023/11/19 17:09
2023/11/19 17:09
80m
80m
CW
CW
SP8GNF
SP2XX
599
599
007
013
KK
GD
SP2XX
SP8GNF
599
599
013
007
GD
KK
1
1
GD
KK
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:10
80m
80m
CW
CW
SP8GNF
SP8BVN
599
599
008
015
KK
BI
SP8BVN
SP8GNF
599
599
015
008
BI
KK
1
1
BI
KK
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:11
80m
80m
CW
CW
SP8GNF
SP5AYY
599
599
009
008
KK
WM
SP5AYY
SP8GNF
599
599
008
009
WM
KK
1
1
WM
KK
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
CW
CW
SP8GNF
SP6TGI
599
599
010
001
KK
LH
SP6TZI
SP8GNF
599
599
001
010
LH
KK
0
0

2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:13
80m
80m
CW
CW
SP8GNF
SP4AWE
599
599
012
019
KK
BS
SP4AWE
SP8GNF
599
599
019
012
BS
KK
1
1
BS
KK
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:13
80m
80m
CW
CW
SP8GNF
SP3CW
599
599
011
003
KK
LE
SP3CW
SP8GNF
599
599
003
011
LE
KK
1
1
LE
KK
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
CW
CW
SP8GNF
SN300CITY
599
599
013
004
KK
YN
SN300CITY
SP8GNF
599
599
004
013
YN
KK
1
1
YN
KK
2023/11/19 17:17
2023/11/19 17:17
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SP9HPA
59
59
014
031
KK
WA
SP9HPA
SP8GNF
59
59
031
014
WA
KK
1
1
WA
KK
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:17
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SQ7SAX
59
59
015
019
KK
DD
SQ7SAX
SP8GNF
59
59
019
015
DD
KK
1
1
DD
KK
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:19
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SQ9NOS
59
59
017
025
KK
RN
SQ9NOS
SP8GNF
59
59
025
017
RN
KK
1
1
RN
KK
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:18
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SP3ZHP
59
59
016
024
KK
WT
SP3ZHP
SP8GNF
59
59
024
016
WT
KK
1
1
WT
KK
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SP8FB
59
59
018
034
KK
HR
SP8FB
SP8GNF
59
59
034
018
HR
KK
1
1
HR
KK
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:21
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SQ5ABG
59
59
019
026
KK
MA
SQ5ABG
SP8GNF
59
59
026
019
MA
KK
1
1
MA
KK
2023/11/19 17:21
2023/11/19 17:21
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SP9ZHR
59
59
020
025
KK
ET
SP9ZHR
SP8GNF
59
59
025
020
ET
KK
1
1
ET
KK
2023/11/19 17:22
2023/11/19 17:22
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
3Z3AHK
59
59
021
039
KK
NL
3Z3AHK
SP8GNF
59
59
039
021
NL
KK
1
1
NL
KK
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SP9N
59
59
022
038
KK
RB
SP9N
SP8GNF
59
59
038
022
RB
KK
1
1
RB
KK
2023/11/19 17:24
2023/11/19 17:24
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SP9SDR
59
59
023
031
KK
WA
SP9SDR
SP8GNF
59
59
031
023
WA
KK
1
1

KK
2023/11/19 17:27
2023/11/19 17:27
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
HF7A
59
59
024
043
KK
AQ
HF7A
SP8GNF
59
59
043
024
AQ
KK
1
1
AQ
KK
2023/11/19 17:28
2023/11/19 17:28
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SP8FO
59
59
025
028
KK
CM
SP8FO
SP8GNF
59
59
028
025
CM
KK
1
1
CM
KK
2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:30
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SP9KJU
59
59
026
033
KK
RC
SP9KJU
SP8GNF
59
59
033
026
RC
KK
1
1
RC
KK
2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:30
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SP9KKA
59
59
027
037
KK
CZ
SP9KKA
SP8GNF
59
59
037
027
CZ
KK
1
1
CZ
KK
2023/11/19 17:32
2023/11/19 17:32
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SP9PKM
59
59
028
037
KK
WV
SP9PKM
SP8GNF
59
59
037
028
WV
KK
1
1
WV
KK
2023/11/19 17:33
2023/11/19 17:33
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SQ1NXO
59
59
029
029
KK
ZE
SQ1NXO
SP8GNF
59
59
029
029
ZE
KK
1
1
ZE
KK
2023/11/19 17:34
2023/11/19 17:34
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
HF600LD
59
59
030
024
KK
LD
HF600LD
SP8GNF
59
59
024
030
LD
KK
1
1
LD
KK
2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:35
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SQ9GEE
59
59
032
018
KK
KR
SQ9GEE
SP8GNF
59
59
018
032
KR
KK
1
1
KR
KK
2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:35
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SP9JPJ
59
59
031
007
KK
TG
SP9JPJ
SP8GN
59
59
007
031
TG
KK
0
0

2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SP0LODZ
59
59
034
050
KK
LD
SP0LODZ
SP8GNF
59
59
050
034
LD
KK
1
1

KK
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SP8BVN
59
59
033
051
KK
BI
SP8BVN
SP8GNF
59
59
051
033
BI
KK
1
1

2023/11/19 17:42
2023/11/19 17:42
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SQ7CGN
59
59
035
051
KK
WU
SQ7CGN
SP8GNF
59
59
051
035
WU
KK
1
1
WU
KK
2023/11/19 17:43
2023/11/19 17:43
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SP1WAG
59
59
036
031
KK
LL
SP1WAG
SP8GNF
59
59
031
036
LL
KK
1
1
LL
KK
2023/11/19 17:46
2023/11/19 17:46
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SQ9PPT
59
59
037
044
KK
NI
SQ9PPT
SP8GNF
59
59
044
037
NI
KK
1
1
NI
KK
2023/11/19 17:47
2023/11/19 17:47
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SQ9LOJ
59
59
038
024
KK
MW
SQ9LOJ
SP8GNF
59
59
024
038
MW
KK
1
1
MW
KK
2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SP9KW
59
59
041
023
KK
JZ
SP9KW
SP8GNF
59
59
023
041
JZ
KK
1
1
JZ
KK
2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SQ9HZM
59
59
040
052
KK
WV
SQ9HZM
SP8GNF
59
59
052
040
WV
KK
1
1

KK
2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SP5UAO
59
59
039
025
KK
GI
SP5UAO
SP8GNF
59
59
025
039
GI
KK
1
1
GI
KK
2023/11/19 17:49
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SN9CZ
59
59
042
020
KK
TY
SN9CZ
SP8GNF
59
59
020
042
TY
KK
1
1
TY
KK
2023/11/19 17:50
2023/11/19 17:51
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SP8NCZ
59
59
043
014
KK
TL
SP8NCZ
SP8GNF
59
59
014
043
TL
KK
1
1
TL
KK
2023/11/19 17:51
2023/11/19 17:51
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SP9BSK
59
59
044
013
KK
SB
SP9BSK
SP8GNF
59
59
013
044
SB
KK
1
1
SB
KK
2023/11/19 17:52
2023/11/19 17:52
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SQ8PIW
59
59
045
033
KK
LW
SQ8PIW
SP8GNF
59
59
033
045
LW
KK
1
1
LW
KK
2023/11/19 17:52
2023/11/19 17:52
80m
80m
PH
PH
SP8GNF
SP9AJD
59
59
046
017
KK
CZ
SP9AJD
SP8GNF
59
59
017
046
CZ
KK
1
1

KK
2023/11/19 17:55
2023/11/19 17:55
80m
80m
CW
CW
SP8GNF
SQ9TX
599
599
047
029
KK
KR
SQ9TX
SP8GNF
599
599
029
047
KR
KK
1
1

KK
2023/11/19 17:56
2023/11/19 17:56
80m
80m
CW
CW
SP8GNF
SP9GFI
599
599
049
065
KK
NI
SP9GFI
SP8GNF
599
599
065
049
NI
KK
1
1

KK
2023/11/19 17:56
2023/11/19 17:56
80m
80m
CW
CW
SP8GNF
SP5BMU
599
599
048
031
KK
GS
SP5BMU
SP8GNF
599
599
031
048
GS
KK
1
1
GS
KK
2023/11/19 17:57
2023/11/19 17:57
80m
80m
CW
CW
SP8GNF
SP9PKM
599
599
050
062
KK
WV
SP9PKM
SP8GNF
599
599
062
050
WV
KK
1
1

2023/11/19 17:58
2023/11/19 17:57
80m
80m
CW
CW
SP8GNF
SP1C
599
599
051
033
KK
KC
SP1C
SP8GNF
599
599
033
051
KC
KK
1
1
KC
KK
2023/11/19 17:58
2023/11/19 17:58
80m
80m
CW
CW
SP8GNF
SO3O
599
599
052
037
KK
NN
SO3O
SP8GNF
599
599
037
052
NN
KK
1
1
NN
KK
2023/11/19 17:59
2023/11/19 17:59
80m
80m
CW
CW
SP8GNF
SP7MJL
599
599
053
029
KK
AC
SP7MJL
SP8GNF
599
599
029
053
AC
KK
1
1
AC
KK
2023/11/19 17:59
2023/11/19 17:59
80m
80m
CW
CW
SP8GNF
SP9NLU
599
599
054
030
KK
RS
SP9NLU
SP8GNF
599
599
030
054
RS
KK
1
1
RS
KK
2023/11/19 17:59
2023/11/19 17:59
80m
80m
CW
CW
SP8GNF
SP9MDY
599
599
055
020
KK
RC
SP9MDY
SP8GNF
599
599
020
055
RC
KK
1
1

KK