SP6LZA

Rezultat: 1365
Liczba zgł. QSO: 39 (CW: 0, SSB: 39, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 39 (100,0%)
Mnożniki: LS WA DD WT RN OU HR MA ET NL NI BT CM WU LB OF AQ NY KR GI JZ OD WV DE ZE TY CW CZ LW LD OL ZX YN MW ZB
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SP3MEP
59
59
001
028
WR
LS
SP3MEP
SP6LZA
59
59
028
001
LS
WR
1
1
LS
WR
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SP9HPA
59
59
002
027
WR
WA
SP9HPA
SP6LZA
59
59
027
002
WA
WR
1
1
WA
WR
2023/11/19 17:16
2023/11/19 17:16
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SQ7SAX
59
59
003
018
WR
DD
SQ7SAX
SP6LZA
59
59
018
003
DD
WR
1
1
DD
WR
2023/11/19 17:17
2023/11/19 17:17
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SP3ZHP
59
59
004
022
WR
WT
SP3ZHP
SP6LZA
59
59
022
004
WT
WR
1
1
WT
WR
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SQ9NOS
59
59
005
026
WR
RN
SQ9NOS
SP6LZA
59
59
026
005
RN
WR
1
1
RN
WR
2023/11/19 17:22
2023/11/19 17:20
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SP4HHI
59
59
006
010
WR
OU
SP4HHI
SP6LZA
59
59
010
006
OU
WR
1
1
OU
WR
2023/11/19 17:24
2023/11/19 17:24
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SP8FB
59
59
007
043
WR
HR
SP8FB
SP6LZA
59
59
043
007
HR
WR
1
1
HR
WR
2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:26
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SQ5ABG
59
59
008
032
WR
MA
SQ5ABG
SP6LZA
59
59
032
008
MA
WR
1
1
MA
WR
2023/11/19 17:27
2023/11/19 17:27
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SP9ZHR
59
59
009
035
WR
ET
SP9ZHR
SP6LZA
59
59
035
009
ET
WR
1
1
ET
WR
2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
3Z3AHK
59
59
010
048
WR
NL
3Z3AHK
SP6LZA
59
59
048
010
NL
WR
1
1
NL
WR
2023/11/19 17:31
2023/11/19 17:31
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SP9GFI
59
59
011
042
WR
NI
SP9GFI
SP6LZA
59
59
042
011
NI
WR
1
1
NI
WR
2023/11/19 17:32
2023/11/19 17:32
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SP9SDR
59
59
012
042
WR
WA
SP9SDR
SP6LZA
59
59
042
012
WA
WR
1
1

WR
2023/11/19 17:34
2023/11/19 17:36
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SQ9EDZ
59
59
013
027
WR
BT
SQ9EDZ
SP6LZA
59
59
027
013
BT
WR
1
1
BT
WR
2023/11/19 17:36
2023/11/19 17:36
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SP8FO
59
59
014
038
WR
CM
SP8FO
SP6LZA
59
59
038
014
CM
WR
1
1
CM
WR
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SQ7CGN
59
59
015
047
WR
WU
SQ7CGN
SP6LZA
59
59
047
015
WU
WR
1
1
WU
WR
2023/11/19 17:39
2023/11/19 17:39
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SP8HPW
59
59
016
037
WR
LB
SP8HPW
SP6LZA
59
59
037
016
LB
WR
1
1
LB
WR
2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:41
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SP3POW
59
59
017
022
WR
OF
SP3POW
SP6LZA
59
59
022
017
OF
WR
1
1
OF
WR
2023/11/19 17:43
2023/11/19 17:43
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
HF7A
59
59
019
054
WR
AQ
HF7A
SP6LZA
59
59
054
019
AQ
WR
1
1
AQ
WR
2023/11/19 17:43
2023/11/19 17:43
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SQ6NDC
59
59
018
039
WR
NY
SQ6NDC
SP6LZA
59
59
039
018
NY
WR
1
1
NY
WR
2023/11/19 17:46
2023/11/19 17:46
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SN0KSP
59
59
020
026
WR
KR
SN0KSP
SP6LZA
59
59
026
020
KR
WR
1
1
KR
WR
2023/11/19 17:46
2023/11/19 17:46
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SP5UAO
59
59
021
024
WR
GI
SP5UAO
SP6LZA
59
59
024
021
GI
WR
1
1
GI
WR
2023/11/19 17:47
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SP9KW
59
59
023
022
WR
JZ
SP9KW
SP6LZA
59
59
022
023
JZ
WR
1
1
JZ
WR
2023/11/19 17:47
2023/11/19 17:47
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SP3QDX
59
59
022
031
WR
OD
SP3QDX
SP6LZA
59
59
031
022
OD
WR
1
1
OD
WR
2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SP9PKM
59
59
024
055
WR
WV
SP9PKM
SP6LZA
59
59
055
024
WV
WR
1
1
WV
WR
2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SP8CDZ
59
59
025
027
WR
DE
SP8CDZ
SP6LZA
59
59
027
025
DE
WR
1
1
DE
WR
2023/11/19 17:51
2023/11/19 17:51
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SQ1NXO
59
59
027
037
WR
ZE
SQ1NXO
SP6LZA
59
59
037
027
ZE
WR
1
1
ZE
WR
2023/11/19 17:51
2023/11/19 17:50
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SN9CZ
59
59
026
021
WR
TY
SN9CZ
SP6LZA
59
59
021
026
TY
WR
1
1
TY
WR
2023/11/19 17:52
2023/11/19 17:52
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SP9HAX
59
59
028
028
WR
CW
SP9HAX
SP6LZA
59
59
028
028
CW
WR
1
1
CW
WR
2023/11/19 17:53
2023/11/19 17:53
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SP9KKA
59
59
029
049
WR
CZ
SP9KKA
SP6LZA
59
59
049
029
CZ
WR
1
1
CZ
WR
2023/11/19 17:53
2023/11/19 17:53
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SQ8PIW
59
59
030
034
WR
LW
SQ8PIW
SP6LZA
59
59
034
030
LW
WR
1
1
LW
WR
2023/11/19 17:54
2023/11/19 17:54
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
HF600LD
59
59
031
036
WR
LD
HF600LD
SP6LZA
59
59
036
031
LD
WR
1
1
LD
WR
2023/11/19 17:55
2023/11/19 17:55
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SO4P
59
59
033
058
WR
OL
SO4P
SP6LZA
59
59
058
033
OL
WR
1
1
OL
WR
2023/11/19 17:55
2023/11/19 17:55
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SP9AJP
59
59
032
017
WR
WA
SP9AJP
SP6LZA
59
59
017
032
WA
WR
1
1

WR
2023/11/19 17:56
2023/11/19 17:56
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SQ9PBV
59
59
035
026
WR
KR
SQ9PBV
SP6LZA
59
59
026
035
KR
WR
1
1

WR
2023/11/19 17:56
2023/11/19 17:56
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SP9PEZ
59
59
034
040
WR
ZX
SP9PEZ
SP6LZA
59
59
040
034
ZX
WR
1
1
ZX
WR
2023/11/19 17:57
2023/11/19 17:57
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SN300CITY
59
59
036
036
WR
YN
SN300CITY
SP6LZA
59
59
036
036
YN
WR
1
1
YN
WR
2023/11/19 17:57
2023/11/19 17:58
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SQ9LOJ
59
59
037
026
WR
MW
SQ9LOJ
SP6LZA
59
59
026
037
MW
WR
1
1
MW
WR
2023/11/19 17:59
2023/11/19 17:58
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SP4SHL
59
59
039
040
WR
OL
SP4SHL
SP6LZA
59
59
040
039
OL
WR
1
1

WR
2023/11/19 17:59
2023/11/19 17:59
80m
80m
PH
PH
SP6LZA
SP4SAF
59
59
038
037
WR
ZB
SP4SAF
SP6LZA
59
59
037
038
ZB
WR
1
1
ZB
WR