HF7A

Rezultat: 928
Liczba zgł. QSO: 34 (CW: 0, SSB: 34, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 32 (94,1%)
Mnożniki: RB WA WV CM HR LS GD TW OL PQ ZE CH BM CY ZW NL OU AL MA WU UL TH GH BI NY WT PO RS ZB
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:01
2021/11/18 17:01
80m
80m
PH
PH
HF7A
SP9N
59
59
001
001
AQ
RB
SP9N
HF7A
59
59
001
001
RB
AQ
1
1
RB
AQ
2021/11/18 17:01
2021/11/18 17:01
80m
80m
PH
PH
HF7A
SQ9KWY
59
59
002
002
AQ
WA
SQ9KWY
HF7A
59
59
002
002
WA
AQ
1
1
WA
AQ
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:02
80m
80m
PH
PH
HF7A
SQ9HZM
59
59
003
003
AQ
WV
SQ9HZM
HF7A
59
59
003
003
WV
AQ
1
1
WV
AQ
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:03
80m
80m
PH
PH
HF7A
SP8FO
59
59
004
004
AQ
CM
SP8FO
HF7A
59
59
004
004
CM
AQ
1
1
CM
AQ
2021/11/18 17:06
2021/11/18 17:05
80m
80m
PH
PH
HF7A
SP8FB
59
59
005
014
AQ
HR
SP8FB
HF7A
59
59
014
005
HR
AQ
1
1
HR
AQ
2021/11/18 17:08
2021/11/18 17:08
80m
80m
PH
PH
HF7A
SP3MEP
59
59
006
018
AQ
LS
SP3MEP
HF7A
59
59
018
006
LS
AQ
1
1
LS
AQ
2021/11/18 17:10
2021/11/18 17:10
80m
80m
PH
PH
HF7A
SP2XX
59
59
007
012
AQ
GD
SP2XX
HF7A
59
59
012
007
GD
AQ
1
1
GD
AQ
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:13
80m
80m
PH
PH
HF7A
SP9IEK
59
59
008
018
AQ
TW
SP9IEK
HF7A
59
59
018
008
TW
AQ
1
1
TW
AQ
2021/11/18 17:14
2021/11/18 17:14
80m
80m
PH
PH
HF7A
SO4P
59
59
009
031
AQ
OL
SO4P
HF7A
59
59
031
009
OL
AQ
1
1
OL
AQ
2021/11/18 17:17
2021/11/18 17:17
80m
80m
PH
PH
HF7A
SP4KHM
59
59
010
023
AQ
OL
SP4KHM
HF7A
59
59
023
010
OL
AQ
1
1

AQ
2021/11/18 17:20
2021/11/18 17:20
80m
80m
PH
PH
HF7A
SP4GED
59
59
011
007
AQ
PQ
SP4GED
HF7A
59
59
007
011
PQ
AQ
1
1
PQ
AQ
2021/11/18 17:24
2021/11/18 17:24
80m
80m
PH
PH
HF7A
SQ1NXO
59
59
012
018
AQ
ZE
SQ1NXO
HF7A
59
59
018
012
ZE
AQ
1
1
ZE
AQ
2021/11/18 17:26
[BRAK LOGU]
80m PH HF7A
SQ5AKY
59 013 AQ SQ5AKY 59 024 GI 0
2021/11/18 17:27
2021/11/18 17:27
80m
80m
PH
PH
HF7A
SQ8MFM
59
59
014
033
AQ
CH
SQ8MFM
HF7A
59
59
033
014
CH
AQ
1
1
CH
AQ
2021/11/18 17:28
2021/11/18 17:28
80m
80m
PH
PH
HF7A
SN1BUW
59
59
015
016
AQ
BM
SN1BUW
HF7A
59
59
016
015
BM
AQ
1
1
BM
AQ
2021/11/18 17:28
2021/11/18 17:28
80m
80m
PH
PH
HF7A
SQ9DXT
59
59
016
007
AQ
CY
SQ9DXT
HF7A
59
59
007
016
CY
AQ
1
1
CY
AQ
2021/11/18 17:33
2021/11/18 17:32
80m
80m
PH
PH
HF7A
SQ9ITA
59
59
017
022
AQ
ZW
SQ9ITA
HF7A
59
59
022
017
ZW
AQ
1
1
ZW
AQ
2021/11/18 17:34
2021/11/18 17:34
80m
80m
PH
PH
HF7A
3Z3AHK
59
59
018
033
AQ
NL
3Z3AHK
HF7A
59
59
033
018
NL
AQ
1
1
NL
AQ
2021/11/18 17:36
2021/11/18 17:37
80m
80m
PH
PH
HF7A
SP4JSJ
59
59
019
023
AQ
OU
SP4JSJ
HF7A
59
59
023
019
OU
AQ
1
1
OU
AQ
2021/11/18 17:39
2021/11/18 17:39
80m
80m
PH
PH
HF7A
SN3P
59
59
020
025
AQ
AL
SN3P
HF7A
59
59
025
020
AL
AQ
1
1
AL
AQ
2021/11/18 17:40
2021/11/18 17:40
80m
80m
PH
PH
HF7A
SN5L
59
59
021
016
AQ
MA
SN5L
HF7A
59
59
016
021
MA
AQ
1
1
MA
AQ
2021/11/18 17:42
2021/11/18 17:42
80m
80m
PH
PH
HF7A
SQ7CGN
59
59
022
025
AQ
WU
SQ7CGN
HF7A
59
59
025
022
WU
AQ
1
1
WU
AQ
2021/11/18 17:44
2021/11/18 17:44
80m
80m
PH
PH
HF7A
SQ9V
59
59
023
028
AQ
WV
SQ9V
HF7A
59
59
028
023
WV
AQ
1
1

AQ
2021/11/18 17:45
2021/11/18 17:45
80m
80m
PH
PH
HF7A
SQ7SAU
59
59
024
019
AQ
UL
SQ7SAU
HF7A
59
59
019
024
UL
AQ
1
1
UL
AQ
2021/11/18 17:46
2021/11/18 17:46
80m
80m
PH
PH
HF7A
SP9KJM
59
59
025
023
AQ
EM
SP9KJM
HF7A
59
59
023
025
EM
OQ
0
0

2021/11/18 17:46
2021/11/18 17:46
80m
80m
PH
PH
HF7A
SQ9IWS
59
59
026
028
AQ
TH
SQ9IWS
HF7A
59
59
028
026
TH
AQ
1
1
TH
AQ
2021/11/18 17:47
2021/11/18 17:47
80m
80m
PH
PH
HF7A
SP4KGK
59
59
028
036
AQ
GH
SP4KGK
HF7A
59
59
036
028
GH
AQ
1
1
GH
AQ
2021/11/18 17:47
2021/11/18 17:47
80m
80m
PH
PH
HF7A
SP8BVN
59
59
027
070
AQ
BI
SP8BVN
HF7A
59
59
070
027
BI
AQ
1
1
BI
AQ
2021/11/18 17:48
2021/11/18 17:48
80m
80m
PH
PH
HF7A
SQ6NDC
59
59
029
027
AQ
NY
SQ6NDC
HF7A
59
59
027
029
NY
AQ
1
1
NY
AQ
2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:49
80m
80m
PH
PH
HF7A
SP9SDR
59
59
030
045
AQ
WA
SP9SDR
HF7A
59
59
045
030
WA
AQ
1
1

AQ
2021/11/18 17:51
2021/11/18 17:51
80m
80m
PH
PH
HF7A
SP3ZHP
59
59
031
051
AQ
WT
SP3ZHP
HF7A
59
59
051
031
WT
AQ
1
1
WT
AQ
2021/11/18 17:55
2021/11/18 17:55
80m
80m
PH
PH
HF7A
SP3MKS
59
59
032
050
AQ
PO
SP3MKS
HF7A
59
59
050
032
PO
AQ
1
1
PO
AQ
2021/11/18 17:56
2021/11/18 17:56
80m
80m
PH
PH
HF7A
SP9NLU
59
59
033
028
AQ
RS
SP9NLU
HF7A
59
59
028
033
RS
AQ
1
1
RS
AQ
2021/11/18 17:58
2021/11/18 17:58
80m
80m
PH
PH
HF7A
SP4SAF
59
59
034
041
AQ
ZB
SP4SAF
HF7A
59
59
041
034
ZB
AQ
1
1
ZB
AQ