SP2GUC

Rezultat: 928
Liczba zgł. QSO: 36 (CW: 12, SSB: 24, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 32 (88,9%)
Mnożniki: NL TW CH CM LS ZW OL WM KI BS NN WT GD CU WV WU RB CY BM WX TZ EM HR AL MA PO OU ZB WA
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:00
2021/11/18 17:01
80m
80m
PH
PH
SP2GUC
3Z3AHK
59
59
001
001
CJ
NL
3Z3AHK
SP2GUC
59
59
001
001
NL
CJ
1
1
NL
CJ
2021/11/18 17:01
2021/11/18 17:02
80m
80m
PH
PH
SP2GUC
SP9IEK
59
59
002
003
CJ
TW
SP9IEK
SP2GUC
59
59
003
002
TW
CJ
1
1
TW
CJ
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:02
80m
80m
PH
PH
SP2GUC
SQ8MFM
59
59
003
003
CJ
CH
SQ8MFM
SP2GUC
59
59
003
003
CH
CJ
1
1
CH
CJ
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:03
80m
80m
PH
PH
SP2GUC
SP8FO
59
59
004
003
CJ
CM
SP8FO
SP2GUC
59
59
003
004
CM
CJ
1
1
CM
CJ
2021/11/18 17:04
[BRAK LOGU]
80m PH SP2GUC
SQ5AKY
59 005 CJ SQ5AKY 59 002 GI 0
2021/11/18 17:05
2021/11/18 17:05
80m
80m
PH
PH
SP2GUC
SP3MEP
59
59
006
010
CJ
LS
SP3MEP
SP2GUC
59
59
010
006
LS
CJ
1
1
LS
CJ
2021/11/18 17:06
2021/11/18 17:06
80m
80m
PH
PH
SP2GUC
SQ9ITA
59
59
007
006
CJ
ZW
SQ9ITA
SP2GUC
59
59
006
007
ZW
CJ
1
1
ZW
CJ
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:06
80m
80m
PH
PH
SP2GUC
SO4P
59
59
008
008
CJ
OL
SO4P
SP2GUC
59
59
008
008
OL
CJ
1
1
OL
CJ
2021/11/18 17:08
2021/11/18 17:08
80m
80m
CW
CW
SP2GUC
SP5FHF
599
599
009
005
CJ
WM
SP5FHF
SP2GUC
599
599
005
009
WM
CJ
1
1
WM
CJ
2021/11/18 17:11
2021/11/18 17:11
80m
80m
CW
CW
SP2GUC
SP7JLH
599
599
010
011
CJ
KI
SP7JLH
SP2GUC
599
599
011
010
KI
CJ
1
1
KI
CJ
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:12
80m
80m
CW
CW
SP2GUC
SO3O
599
599
011
011
CJ
NN
SQ5W
SP2GUC
599
599
011
011
WX
CJ
0
0

2021/11/18 17:14
2021/11/18 17:14
80m
80m
CW
CW
SP2GUC
SP4AWE
599
599
012
015
CJ
BS
SP4AWE
SP2GUC
599
599
015
012
BS
CJ
1
1
BS
CJ
2021/11/18 17:17
2021/11/18 17:16
80m
80m
CW
CW
SP2GUC
SO3O
599
599
013
013
CJ
NN
SO3O
SP2GUC
599
599
013
013
NN
CJ
1
1
NN
CJ
2021/11/18 17:18
2021/11/18 17:17
80m
80m
CW
CW
SP2GUC
SP3ZHP
599
599
014
017
CJ
WT
SP3ZHP
SP2GUC
599
599
017
014
WT
CJ
1
1
WT
CJ
2021/11/18 17:20
2021/11/18 17:20
80m
80m
CW
CW
SP2GUC
SP2KAC
599
599
015
016
CJ
GD
SP2KAC
SP2GUC
599
599
016
015
GD
CJ
1
1
GD
CJ
2021/11/18 17:21
2021/11/18 17:21
80m
80m
CW
CW
SP2GUC
SP1AEN
599
599
016
023
CJ
CU
SP1AEN
SP2GUC
599
599
023
016
CU
CJ
1
1
CU
CJ
2021/11/18 17:23
2021/11/18 17:23
80m
80m
CW
CW
SP2GUC
SP9PKM
599
599
017
026
CJ
WV
SP9PKM
SP2GUC
599
599
026
017
WV
CJ
1
1
WV
CJ
2021/11/18 17:24
2021/11/18 17:24
80m
80m
PH
PH
SP2GUC
SQ7CGN
59
59
018
008
CJ
WU
SQ7CGN
SP2GUC
59
59
008
018
WU
CJ
1
1
WU
CJ
2021/11/18 17:26
2021/11/18 17:25
80m
80m
PH
PH
SP2GUC
SP4KHM
59
59
020
038
CJ
OL
SP4KHM
SP2GUC
59
59
038
020
OL
CJ
1
1

CJ
2021/11/18 17:26
2021/11/18 17:25
80m
80m
PH
PH
SP2GUC
SP9N
59
59
019
024
CJ
RB
SP9N
SP2GUC
59
59
024
019
RB
CJ
1
1
RB
CJ
2021/11/18 17:27
2021/11/18 17:27
80m
80m
PH
PH
SP2GUC
SQ9DXT
59
59
021
005
CJ
CY
SQ9DXT
SP2GUC
59
59
005
021
CY
CJ
1
1
CY
CJ
2021/11/18 17:27
2021/11/18 17:27
80m
80m
PH
PH
SP2GUC
SQ9V
59
59
022
017
CJ
WV
SQ9V
SP2GUC
59
59
017
022
WV
CJ
1
1

CJ
2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:29
80m
80m
PH
PH
SP2GUC
SN1BUW
59
59
023
018
CJ
BM
SN1BUW
SP2GUC
59
59
018
023
BM
CJ
1
1
BM
CJ
2021/11/18 17:30
2021/11/18 17:30
80m
80m
PH
PH
SP2GUC
SP9PKM
59
59
024
034
CJ
WV
SP9KKM
SP2GUC
59
59
034
024
WV
CJ
0
0

2021/11/18 17:48
2021/11/18 17:47
80m
80m
CW
CW
SP2GUC
SP5ES
599
599
025
029
CJ
WX
SP5ES
SP2GUC
599
599
029
025
WX
CJ
1
1
WX
CJ
2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:49
80m
80m
CW
CW
SP2GUC
SP7OGP
599
599
026
028
CJ
TZ
SP7OGP
SP2GUC
599
599
028
026
TZ
CJ
1
1
TZ
CJ
2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:50
80m
80m
CW
CW
SP2GUC
SP1EPI
599
599
027
025
CJ
BG
SP1EPI
SP2GUC
599
599
025
027
DG
CJ
0
0

2021/11/18 17:51
2021/11/18 17:51
80m
80m
PH
PH
SP2GUC
SP9KJM
59
59
028
027
CJ
EM
SP9KJM
SP2GUC
59
59
027
028
EM
CJ
1
1
EM
CJ
2021/11/18 17:52
2021/11/18 17:52
80m
80m
PH
PH
SP2GUC
SP8FB
59
59
029
059
CJ
HR
SP8FB
SP2GUC
59
59
059
029
HR
CJ
1
1
HR
CJ
2021/11/18 17:52
2021/11/18 17:52
80m
80m
PH
PH
SP2GUC
SN3P
59
59
030
040
CJ
AL
SN3P
SP2GUC
59
59
040
030
AL
CJ
1
1
AL
CJ
2021/11/18 17:53
2021/11/18 17:53
80m
80m
PH
PH
SP2GUC
SN5L
59
59
031
027
CJ
MA
SN5L
SP2GUC
59
59
027
031
MA
CJ
1
1
MA
CJ
2021/11/18 17:54
2021/11/18 17:53
80m
80m
PH
PH
SP2GUC
SP3ZHP
59
59
032
056
CJ
WT
SP3ZHP
SP2GUC
59
59
056
032
WT
CJ
1
1

2021/11/18 17:55
2021/11/18 17:54
80m
80m
PH
PH
SP2GUC
SP3MKS
59
59
033
048
CJ
PO
SP3MKS
SP2GUC
59
59
048
033
PO
CJ
1
1
PO
CJ
2021/11/18 17:55
2021/11/18 17:55
80m
80m
PH
PH
SP2GUC
SP4JSJ
59
59
034
044
CJ
OU
SP4JSJ
SP2GUC
59
59
044
034
OU
CJ
1
1
OU
CJ
2021/11/18 17:57
2021/11/18 17:57
80m
80m
PH
PH
SP2GUC
SP4SAF
59
59
035
038
CJ
ZB
SP4SAF
SP2GUC
59
59
038
035
ZB
CJ
1
1
ZB
CJ
2021/11/18 17:59
2021/11/18 17:59
80m
80m
PH
PH
SP2GUC
SP9KUP
59
59
036
041
CJ
WA
SP9KUP
SP2GUC
59
59
041
036
WA
CJ
1
1
WA
CJ