SP4JSJ

Rezultat: 1634
Liczba zgł. QSO: 48 (CW: 0, SSB: 48, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 43 (89,6%)
Mnożniki: ZW HR LS NL ET OU TW WA CH BI BM WT OL CY EM AL ZE WU CM GH ZB AQ LU WV SG YW WM RC JZ RB NY WI PQ LW RS CJ UL GD
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:05
2021/11/18 17:05
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SQ9ITA
59
59
002
005
OU
ZW
SQ9ITA
SP4JSJ
59
59
005
002
ZW
OU
1
1
ZW
2021/11/18 17:05
2021/11/18 17:03
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP8FB
59
59
001
010
OU
HR
SP8FB
SP4JSJ
59
59
010
001
HR
OU
1
1
HR
2021/11/18 17:06
2021/11/18 17:06
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP3MEP
59
59
003
013
OU
LS
SP3MEP
SP4JSJ
59
59
013
003
LS
OU
1
1
LS
OU
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:07
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
3Z3AHK
59
59
004
008
OU
NL
3Z3AHK
SP4JSJ
59
59
008
004
NL
OU
1
1
NL
OU
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:09
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP9ZHR
59
59
005
010
OU
ET
SP9ZHR
SP4JSJ
59
59
010
005
ET
OU
1
1
ET
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:06
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP4HHI
59
59
006
010
OU
OU
SP4HHI
SP4JSJ
59
59
010
006
OU
OU
1
1
OU
OU
2021/11/18 17:10
2021/11/18 17:10
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP9IEK
59
59
007
017
OU
TW
SP9IEK
SP4JSJ
59
59
017
007
TW
OU
1
1
TW
2021/11/18 17:12
2021/11/18 17:12
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP4SHW
59
59
008
013
OU
OU
SP4SHW
SP4JSJ
59
59
013
008
OU
OU
1
1

OU
2021/11/18 17:16
2021/11/18 17:16
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP9KUP
59
59
009
012
OU
WA
SP9KUP
SP4JSJ
59
59
012
009
WA
OU
1
1
WA
OU
2021/11/18 17:19
[BRAK LOGU]
80m PH SP4JSJ
SQ5AKY
59 010 OU SQ5AKY 59 020 GI 0
2021/11/18 17:20
2021/11/18 17:20
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SQ8MFM
59
59
011
029
OU
CH
SQ8MFM
SP4JSJ
59
59
029
011
CH
OU
1
1
CH
2021/11/18 17:22
2021/11/18 17:22
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP8BVN
59
59
012
037
OU
BI
SP8BVN
SP4JSJ
59
59
037
012
BI
OU
1
1
BI
2021/11/18 17:23
2021/11/18 17:23
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SN1BUW
59
59
013
009
OU
BM
SN1BUW
SP4JSJ
59
59
009
013
BM
OU
1
1
BM
OU
2021/11/18 17:24
2021/11/18 17:24
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP3ZHP
59
59
014
023
OU
WT
SP3ZHP
SP4JSJ
59
59
023
014
WT
OU
1
1
WT
2021/11/18 17:25
2021/11/18 17:25
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP4KHM
59
59
015
036
OU
OL
SP4KHM
SP4JSJ
59
59
036
015
OL
OU
1
1
OL
2021/11/18 17:27
2021/11/18 17:27
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SQ9DXT
59
59
016
006
OU
CY
SQ9DXT
SP4JSJ
59
59
006
016
CY
OU
1
1
CY
OU
2021/11/18 17:28
2021/11/18 17:28
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP9KJM
59
59
017
014
OU
EM
SP9KJM
SP4JSJ
59
59
014
017
EM
OU
1
1
EM
2021/11/18 17:30
2021/11/18 17:30
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SN3P
59
59
018
017
OU
AL
SN3P
SP4JSJ
59
59
017
018
AL
OU
1
1
AL
OU
2021/11/18 17:31
2021/11/18 17:31
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SQ1NXO
59
59
019
028
OU
ZE
SQ1NXO
SP4JSJ
59
59
028
019
ZE
OU
1
1
ZE
2021/11/18 17:33
2021/11/18 17:33
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SQ7CGN
59
59
020
015
OU
WU
SQ7CGN
SP4JSJ
59
59
015
020
WU
OU
1
1
WU
2021/11/18 17:35
2021/11/18 17:34
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP8FO
59
59
021
032
OU
CM
SP8FO
SP4JSJ
59
59
032
021
CM
OU
1
1
CM
OU
2021/11/18 17:36
2021/11/18 17:36
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP4KGK
59
59
022
030
OU
GH
SP4KGK
SP4JSJ
59
59
030
022
GH
OU
1
1
GH
2021/11/18 17:37
2021/11/18 17:37
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP4SAF
59
59
024
027
OU
ZB
SP4SAF
SP4JSJ
59
59
027
024
ZB
OU
1
1
ZB
OU
2021/11/18 17:37
2021/11/18 17:36
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
HF7A
59
59
023
019
OU
AQ
HF7A
SP4JSJ
59
59
019
023
AQ
OU
1
1
AQ
OU
2021/11/18 17:38
[BRAK LOGU]
80m PH SP4JSJ
SP8NFZ
59 025 OU SP8NFZ 59 019 KS 0
2021/11/18 17:38
2021/11/18 17:38
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP8KAF
59
59
026
014
OU
LU
SP8KAF
SP4JSJ
59
59
014
026
LU
OU
1
1
LU
OU
2021/11/18 17:39
2021/11/18 17:39
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP9PKM
59
59
027
042
OU
WV
SP9PKM
SP4JSJ
59
59
042
027
WV
OU
1
1
WV
2021/11/18 17:41
2021/11/18 17:41
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP1KCJ
59
59
028
014
OU
SG
SP1KCJ
SP4JSJ
59
59
014
028
SG
OU
1
1
SG
OU
2021/11/18 17:42
2021/11/18 17:42
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP1AOL
59
59
029
003
OU
YW
SP1AOL
SP4JSJ
59
59
003
029
YW
OU
1
1
YW
OU
2021/11/18 17:43
2021/11/18 17:43
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SQ9V
59
59
030
027
OU
WV
SQ9V
SP4JSJ
59
59
027
030
WV
OU
1
1

2021/11/18 17:44
2021/11/18 17:44
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP5XVR
59
59
031
024
OU
WM
SP5XVR
SP4JSJ
59
59
024
031
WM
OU
1
1
WM
OU
2021/11/18 17:45
2021/11/18 17:41
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP7FGA
59
59
032
015
OU
OS
SP7FGA
SP4JSJ
59
59
015
032
OS
OU
0
0

2021/11/18 17:46
[BRAK QSO]
80m PH SP4JSJ
SP1KNJ
59 033 OU SP1KNJ 59 013 ZE 0
2021/11/18 17:47
2021/11/18 17:47
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SO4P
59
59
035
067
OU
OL
SO4P
SP4JSJ
59
59
067
035
OL
OU
1
1

OU
2021/11/18 17:47
2021/11/18 17:47
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP5GEO
59
59
034
023
OU
RC
SP5GEO
SP4JSJ
59
59
023
034
RC
OU
1
1
RC
2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:49
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP9KW
59
59
037
008
OU
JZ
SP9KW
SP4JSJ
59
59
008
037
JZ
OU
1
1
JZ
OU
2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:48
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP9N
59
59
036
041
OU
RB
SP9N
SP4JSJ
59
59
041
036
RB
OU
1
1
RB
2021/11/18 17:50
2021/11/18 17:50
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SQ6NDC
59
59
038
028
OU
NY
SQ6NDC
SP4JSJ
59
59
028
038
NY
OU
1
1
NY
2021/11/18 17:51
2021/11/18 17:51
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP9MOA
59
59
039
023
OU
WI
SP9MOA
SP4JSJ
59
59
023
039
WI
OU
1
1
WI
OU
2021/11/18 17:52
[BRAK LOGU]
80m PH SP4JSJ
SP3POB
59 040 OU SP3POB 59 023 PW 0
2021/11/18 17:53
2021/11/18 17:53
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP4GED
59
59
041
018
OU
PQ
SP4GED
SP4JSJ
59
59
018
041
PQ
OU
1
1
PQ
OU
2021/11/18 17:54
2021/11/18 17:54
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SQ8PIW
59
59
042
029
OU
LW
SQ8PIW
SP4JSJ
59
59
029
042
LW
OU
1
1
LW
2021/11/18 17:54
2021/11/18 17:54
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP9NLU
59
59
043
026
OU
RS
SP9NLU
SP4JSJ
59
59
026
043
RS
OU
1
1
RS
2021/11/18 17:55
2021/11/18 17:55
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP9SDR
59
59
045
048
OU
WA
SP9SDR
SP4JSJ
59
59
048
045
WA
OU
1
1

2021/11/18 17:55
2021/11/18 17:55
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP2GUC
59
59
044
034
OU
CJ
SP2GUC
SP4JSJ
59
59
034
044
CJ
OU
1
1
CJ
OU
2021/11/18 17:56
2021/11/18 17:56
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SQ7SAU
59
59
046
023
OU
UL
SQ7SAU
SP4JSJ
59
59
023
046
UL
OU
1
1
UL
2021/11/18 17:57
2021/11/18 17:57
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP2XX
59
59
047
056
OU
GD
SP2XX
SP4JSJ
59
59
056
047
GD
OU
1
1
GD
OU
2021/11/18 17:58
2021/11/18 17:59
80m
80m
PH
PH
SP4JSJ
SP9UOP
59
59
048
022
OU
WV
SP9UOP
SP4JSJ
59
59
022
048
WV
OU
1
1

OU