SQ6NDC

Rezultat: 780
Liczba zgł. QSO: 32 (CW: 0, SSB: 32, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 30 (93,8%)
Mnożniki: ZW OL EM TH ET TW CH RB OU HR WA WV ZE ZB BI BM CM NL MA AL RS WT AQ CY LS WU
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:00
2021/11/18 17:00
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
SQ9ITA
59
59
001
001
NY
ZW
SQ9ITA
SQ6NDC
59
59
001
001
ZW
NY
1
1
ZW
NY
2021/11/18 17:01
2021/11/18 17:01
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
SP4KHM
59
59
002
003
NY
OL
SP4KHM
SQ6NDC
59
59
003
002
OL
NY
1
1
OL
NY
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:02
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
SP9KJM
59
59
003
001
NY
EM
SP9KJM
SQ6NDC
59
59
001
003
EM
NY
1
1
EM
NY
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:03
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
SQ9IWS
59
59
005
002
NY
TH
SQ9IWS
SQ6NDC
59
59
002
005
TH
NY
1
1
TH
NY
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:03
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
SP9ZHR
59
59
004
004
NY
ET
SP9ZHR
SQ6NDC
59
59
004
004
ET
NY
1
1
ET
NY
2021/11/18 17:04
2021/11/18 17:04
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
SP9IEK
59
59
006
006
NY
TW
SP9IEK
SQ6NDC
59
59
006
006
TW
NY
1
1
TW
NY
2021/11/18 17:05
2021/11/18 17:05
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
SQ8MFM
59
59
007
010
NY
CH
SQ8MFM
SQ6NDC
59
59
010
007
CH
NY
1
1
CH
NY
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:09
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
SO4P
59
59
008
017
NY
OL
SO4P
SQ6NDC
59
59
017
008
OL
NY
1
1

NY
2021/11/18 17:10
2021/11/18 17:10
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
SP9N
59
59
009
014
NY
RB
SP9N
SQ6NDC
59
59
014
009
RB
NY
1
1
RB
NY
2021/11/18 17:11
2021/11/18 17:11
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
SP4SHW
59
59
010
011
NY
OU
SP4SHW
SQ6NDC
59
59
011
010
OU
NY
1
1
OU
NY
2021/11/18 17:12
2021/11/18 17:11
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
SP8FB
59
59
011
026
NY
HR
SP8FB
SQ6NDC
59
59
026
011
HR
NY
1
1
HR
NY
2021/11/18 17:20
2021/11/18 17:20
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
SP9KUP
59
59
012
016
NY
WA
SP9KUP
SQ6NDC
59
59
016
012
WA
NY
1
1
WA
NY
2021/11/18 17:23
2021/11/18 17:23
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
SQ9HZM
59
59
013
017
NY
WV
SQ9HZM
SQ6NDC
59
59
017
013
WV
NY
1
1
WV
NY
2021/11/18 17:24
2021/11/18 17:24
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
SQ1NXO
59
59
014
019
NY
ZE
SQ1NXO
SQ6NDC
59
59
019
014
ZE
NY
1
1
ZE
NY
2021/11/18 17:26
[BRAK LOGU]
80m PH SQ6NDC
SQ5AKY
59 015 NY SQ5AKY 59 025 GI 0
2021/11/18 17:28
2021/11/18 17:28
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
SP4SAF
59
59
016
020
NY
ZB
SP4SAF
SQ6NDC
59
59
020
016
ZB
NY
1
1
ZB
NY
2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:29
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
SP8BVN
59
59
017
052
NY
BI
SP8BVN
SQ6NDC
59
59
052
017
BI
NY
1
1
BI
NY
2021/11/18 17:30
2021/11/18 17:30
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
SN1BUW
59
59
018
021
NY
BM
SN1BUW
SQ6NDC
59
59
021
018
BM
NY
1
1
BM
NY
2021/11/18 17:35
2021/11/18 17:35
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
SP8FO
59
59
019
034
NY
CM
SP8FO
SQ6NDC
59
59
034
019
CM
NY
1
1
CM
NY
2021/11/18 17:36
[BRAK QSO]
80m PH SQ6NDC
SP3MKS
59 020 NY SP3MKS 59 034 PO 0
2021/11/18 17:38
2021/11/18 17:37
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
3Z3AHK
59
59
021
035
NY
NL
3Z3AHK
SQ6NDC
59
59
035
021
NL
NY
1
1
NL
NY
2021/11/18 17:41
2021/11/18 17:41
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
SN5L
59
59
022
018
NY
MA
SN5L
SQ6NDC
59
59
018
022
MA
NY
1
1
MA
NY
2021/11/18 17:42
2021/11/18 17:42
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
SN3P
59
59
023
029
NY
AL
SN3P
SQ6NDC
59
59
029
023
AL
NY
1
1
AL
NY
2021/11/18 17:43
2021/11/18 17:43
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
SP9NLU
59
59
024
020
NY
RS
SP9NLU
SQ6NDC
59
59
020
024
RS
NY
1
1
RS
NY
2021/11/18 17:44
2021/11/18 17:44
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
SP9SDR
59
59
025
037
NY
WA
SP9SDR
SQ6NDC
59
59
037
025
WA
NY
1
1

NY
2021/11/18 17:47
2021/11/18 17:47
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
SP3ZHP
59
59
026
045
NY
WT
SP3ZHP
SQ6NDC
59
59
045
026
WT
NY
1
1
WT
NY
2021/11/18 17:48
2021/11/18 17:48
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
HF7A
59
59
027
029
NY
AQ
HF7A
SQ6NDC
59
59
029
027
AQ
NY
1
1
AQ
NY
2021/11/18 17:50
2021/11/18 17:50
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
SP4JSJ
59
59
028
038
NY
OU
SP4JSJ
SQ6NDC
59
59
038
028
OU
NY
1
1

NY
2021/11/18 17:52
2021/11/18 17:52
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
SQ9DXT
59
59
029
043
NY
CY
SQ9DXT
SQ6NDC
59
59
043
029
CY
NY
1
1
CY
NY
2021/11/18 17:54
2021/11/18 17:54
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
SQ9V
59
59
030
036
NY
WV
SQ9V
SQ6NDC
59
59
036
030
WV
NY
1
1

NY
2021/11/18 17:58
2021/11/18 17:58
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
SP3MEP
59
59
031
073
NY
LS
SP3MEP
SQ6NDC
59
59
073
031
LS
NY
1
1
LS
NY
2021/11/18 17:59
2021/11/18 17:58
80m
80m
PH
PH
SQ6NDC
SQ7CGN
59
59
032
039
NY
WU
SQ7CGN
SQ6NDC
59
59
039
032
WU
NY
1
1
WU
NY