SP3MEP

Rezultat: 3300
Liczba zgł. QSO: 75 (CW: 27, SSB: 48, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 66 (88,0%)
Mnożniki: WA GH WI OL LW LU TL CJ WV OU TH AQ MA ZB GD RC BI PQ WM TA CM HR TW BM WT LA TZ BS LE WX CU KI EB NN PO PA ET WJ BG AL CH WU NL CY ZE RB OS NY ZW SG
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:00
2021/11/18 17:00
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SP9KUP
59
59
002
001
LS
WA
SP9KUP
SP3MEP
59
59
001
002
WA
LS
1
1
WA
LS
2021/11/18 17:00
2021/11/18 17:00
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SP4KGK
59
59
001
001
LS
GH
SP4KGK
SP3MEP
59
59
001
001
GH
LS
1
1
GH
LS
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:02
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SP9MOA
59
59
003
001
LS
WI
SP9MOA
SP3MEP
59
59
001
003
WI
LS
1
1
WI
LS
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:02
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SQ9KWY
59
59
004
004
LS
WA
SQ9KWY
SP3MEP
59
59
004
004
WA
LS
1
1

LS
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:03
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SO4P
59
59
005
004
LS
OL
SO4P
SP3MEP
59
59
004
005
OL
LS
1
1
OL
LS
2021/11/18 17:03
[BRAK QSO]
80m PH SP3MEP
SP4GED
59 006 LS SP4GED 59 002 PQ 0
2021/11/18 17:04
2021/11/18 17:04
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SQ8PIW
59
59
009
006
LS
LW
SQ8PIW
SP3MEP
59
59
006
009
LW
LS
1
1
LW
LS
2021/11/18 17:04
2021/11/18 17:02
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SP4HHI
59
59
007
004
LS
OU
SP44HHI
SP3MEP
59
59
004
007
OU
LS
0
0

2021/11/18 17:04
2021/11/18 17:04
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SP8KAF
59
59
008
002
LS
LU
SP8KAF
SP3MEP
59
59
002
008
LU
LS
1
1
LU
LS
2021/11/18 17:05
2021/11/18 17:04
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SP8NCZ
59
59
011
002
LS
TL
SP8NCZ
SP3MEP
59
59
002
011
TL
LS
1
1
TL
LS
2021/11/18 17:05
2021/11/18 17:05
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SP2GUC
59
59
010
006
LS
CJ
SP2GUC
SP3MEP
59
59
006
010
CJ
LS
1
1
CJ
LS
2021/11/18 17:06
2021/11/18 17:06
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SQ9HZM
59
59
012
006
LS
WV
SQ9HZM
SP3MEP
59
59
006
012
WV
LS
1
1
WV
LS
2021/11/18 17:06
2021/11/18 17:06
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SP4JSJ
59
59
013
003
LS
OU
SP4JSJ
SP3MEP
59
59
003
013
OU
LS
1
1
OU
LS
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:07
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SQ9IWS
59
59
014
005
LS
TH
SQ9IWS
SP3MEP
59
59
005
014
TH
LS
1
1
TH
LS
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:07
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SP4KHM
59
59
015
014
LS
OL
SP4KHM
SP3MEP
59
59
014
015
OL
LS
1
1

LS
2021/11/18 17:08
2021/11/18 17:08
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SP4SHW
59
59
017
009
LS
OU
SP4SHW
SP3MEP
59
59
009
017
OU
LS
1
1

LS
2021/11/18 17:08
2021/11/18 17:08
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
HF7A
59
59
018
006
LS
AQ
HF7A
SP3MEP
59
59
006
018
AQ
LS
1
1
AQ
LS
2021/11/18 17:08
2021/11/18 17:09
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SN5L
59
59
016
004
LS
MA
SN5L
SP3MEP
59
59
004
016
MA
LS
1
1
MA
LS
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:09
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SP4SAF
59
59
020
005
LS
ZB
SP4SAF
SP3MEP
59
59
005
020
ZB
LS
1
1
ZB
LS
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:09
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SP2XX
59
59
021
011
LS
GD
SP2XX
SP3MEP
59
59
011
021
GD
LS
1
1
GD
LS
2021/11/18 17:09
[BRAK LOGU]
80m PH SP3MEP
SP8NFZ
59 019 LS SP8NFZ 59 006 KS 0
2021/11/18 17:10
2021/11/18 17:11
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SP9PKM
59
59
022
015
LS
WV
SP9PKM
SP3MEP
59
59
015
022
WV
LS
1
1

LS
2021/11/18 17:12
2021/11/18 17:12
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SP9KJM
59
59
023
006
LS
EM
SP9KJM
SQ3MEP
59
59
006
023
EM
LS
0
0

2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:13
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SP9KJU
59
59
024
008
LS
RC
SP9KJU
SP3MEP
59
59
008
024
RC
LS
1
1
RC
LS
2021/11/18 17:14
2021/11/18 17:14
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SP8BVN
59
59
026
023
LS
BI
SP8BVN
SP3MEP
59
59
023
026
BI
LS
1
1
BI
LS
2021/11/18 17:14
2021/11/18 17:14
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SQ9V
59
59
025
009
LS
WV
SQ9V
SP3MEP
59
59
009
025
WV
LS
1
1

LS
2021/11/18 17:15
2021/11/18 17:15
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SP4GED
59
59
027
004
LS
PQ
SP4GED
SP3MEP
59
59
004
027
PQ
LS
1
1
PQ
LS
2021/11/18 17:16
2021/11/18 17:16
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SP5XVR
59
59
028
012
LS
WM
SP5XVR
SP3MEP
59
59
012
028
WM
LS
1
1
WM
LS
2021/11/18 17:17
2021/11/18 17:17
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SP9S
59
59
030
002
LS
TA
SP9S
SP3MEP
59
59
002
030
TA
LS
1
1
TA
LS
2021/11/18 17:17
2021/11/18 17:17
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SP8FO
59
59
029
016
LS
CM
SP8FO
SP3MEP
59
59
016
029
CM
LS
1
1
CM
LS
2021/11/18 17:19
2021/11/18 17:18
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SP8FB
59
59
031
039
LS
HR
SP8FB
SP3MEP
59
59
039
031
HR
LS
1
1
HR
LS
2021/11/18 17:22
[BRAK LOGU]
80m PH SP3MEP
SQ5AKY
59 032 LS SQ5AKY 59 023 GI 0
2021/11/18 17:23
2021/11/18 17:23
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SP9IEK
59
59
033
026
LS
TW
SP9IEK
SP3MEP
59
59
026
033
TW
LS
1
1
TW
LS
2021/11/18 17:24
2021/11/18 17:25
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SN1BUW
59
59
034
011
LS
BM
SN1BUW
SP3MEP
59
59
011
034
BM
LS
1
1
BM
LS
2021/11/18 17:25
2021/11/18 17:25
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SP3ZHP
59
59
035
027
LS
WT
SP3ZHP
SP3MEP
59
59
027
035
WT
LS
1
1
WT
LS
2021/11/18 17:28
2021/11/18 17:28
80m
80m
CW
CW
SP3MEP
SP1GZF
599
599
037
025
LS
LA
SP1GZF
SP3MEP
599
599
025
037
LA
LS
1
1
LA
LS
2021/11/18 17:28
2021/11/18 17:28
80m
80m
CW
CW
SP3MEP
SP7OGP
599
599
036
019
LS
TZ
SP7OGP
SP3MEP
599
599
019
036
TZ
LS
1
1
TZ
LS
2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:30
80m
80m
CW
CW
SP3MEP
SP3CYY
599
599
040
019
LS
OD
SP3CYY
SP3MEP
599
599
019
040
OD
LE
0
0

2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:29
80m
80m
CW
CW
SP3MEP
SP4AWE
599
599
039
023
LS
BS
SP4AWE
SP3MEP
599
599
023
039
BS
LS
1
1
BS
LS
2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:29
80m
80m
CW
CW
SP3MEP
SP3CW
599
599
038
023
LS
LE
SP3CW
SP3MEP
599
599
023
038
LE
LS
1
1
LE
LS
2021/11/18 17:30
2021/11/18 17:30
80m
80m
CW
CW
SP3MEP
SP5ES
599
599
041
024
LS
WX
SP5ES
SP3MEP
599
599
024
041
WX
LS
1
1
WX
LS
2021/11/18 17:30
2021/11/18 17:30
80m
80m
CW
CW
SP3MEP
SP2KAC
599
599
042
025
LS
GD
SP2KAC
SP3MEP
599
599
025
042
GD
LE
0
0

2021/11/18 17:31
2021/11/18 17:31
80m
80m
CW
CW
SP3MEP
SP9BCH
599
599
043
018
LS
WI
SP9BCH
SP3MEP
599
599
018
043
WI
LS
1
1

LS
2021/11/18 17:31
2021/11/18 17:31
80m
80m
CW
CW
SP3MEP
SP3ZHP
599
599
044
029
LS
WT
SP3ZHP
SP3MEP
599
599
029
044
WT
LS
1
1

2021/11/18 17:32
2021/11/18 17:32
80m
80m
CW
CW
SP3MEP
SP1AEN
599
599
046
028
LS
CU
SP1AEN
SP3MEP
599
599
028
046
CU
LS
1
1
CU
LS
2021/11/18 17:32
2021/11/18 17:32
80m
80m
CW
CW
SP3MEP
SN70KAB
599
599
045
012
LS
WM
SN70KAB
SP3MEP
599
599
012
045
WM
LS
1
1

LS
2021/11/18 17:33
2021/11/18 17:34
80m
80m
CW
CW
SP3MEP
SP7JLH
599
599
047
025
LS
KI
SP7JLH
SP3MEP
599
599
025
047
KI
LS
1
1
KI
LS
2021/11/18 17:34
2021/11/18 17:34
80m
80m
CW
CW
SP3MEP
SP2R
599
599
048
009
LS
EB
SP2R
SP3MEP
599
599
009
048
EB
LS
1
1
EB
LS
2021/11/18 17:35
2021/11/18 17:35
80m
80m
CW
CW
SP3MEP
SO3O
599
599
049
024
LS
NN
SO3O
SP3MEP
599
599
024
049
NN
LS
1
1
NN
LS
2021/11/18 17:36
2021/11/18 17:36
80m
80m
CW
CW
SP3MEP
SP8BVN
599
599
050
057
LS
BI
SP8BVN
SP3MEP
599
599
057
050
BI
LS
1
1

2021/11/18 17:36
2021/11/18 17:37
80m
80m
CW
CW
SP3MEP
SO4P
599
599
051
054
LS
OL
SO4P
SP3MEP
599
599
054
051
OL
LS
1
1

2021/11/18 17:38
2021/11/18 17:38
80m
80m
CW
CW
SP3MEP
SP9KJU
599
599
052
024
LS
RC
SP9KJU
SP3MEP
599
599
024
052
RC
LS
1
1

2021/11/18 17:38
2021/11/18 17:39
80m
80m
CW
CW
SP3MEP
SP3MKS
599
599
053
035
LS
PO
SP3MKS
SP3MEP
599
599
035
053
PO
LS
1
1
PO
LS
2021/11/18 17:40
2021/11/18 17:40
80m
80m
CW
CW
SP3MEP
SP5ENG
599
599
054
015
LS
PA
SP5ENG
SP3MEP
599
599
015
054
PA
LS
1
1
PA
LS
2021/11/18 17:41
2021/11/18 17:41
80m
80m
CW
CW
SP3MEP
SP9PKM
599
599
055
044
LS
WV
SP9PKM
SP3MEP
599
599
044
055
WV
LS
1
1

2021/11/18 17:41
2021/11/18 17:41
80m
80m
CW
CW
SP3MEP
SP9ZHR
599
599
056
031
LS
ET
SP9ZHR
SP3MEP
599
599
031
056
ET
LS
1
1
ET
LS
2021/11/18 17:42
2021/11/18 17:42
80m
80m
CW
CW
SP3MEP
SP2XX
599
599
058
042
LS
GD
SP2XX
SP3MEP
599
599
042
058
GD
LS
1
1

2021/11/18 17:42
2021/11/18 17:42
80m
80m
CW
CW
SP3MEP
SP2FWC
599
599
057
020
LS
WJ
SP2FWC
SP3MEP
599
599
020
057
WJ
LS
1
1
WJ
LS
2021/11/18 17:43
2021/11/18 17:43
80m
80m
CW
CW
SP3MEP
SQ5ASO
599
599
059
014
LS
WM
SQ5ASO
SP3MEP
599
599
014
059
WM
LS
1
1

LS
2021/11/18 17:44
2021/11/18 17:45
80m
80m
CW
CW
SP3MEP
SP1EPI
599
599
060
022
LS
BG
SP1EPI
SP3MEP
599
599
022
060
BG
LS
1
1
BG
LS
2021/11/18 17:46
2021/11/18 17:46
80m
80m
CW
CW
SP3MEP
SP9KUP
599
599
061
030
LS
WA
SP9KUP
SP3MEP
599
599
020
061
WA
LS
0
0

2021/11/18 17:47
2021/11/18 17:47
80m
80m
CW
CW
SP3MEP
SP9MDY
599
599
062
003
LS
RC
SP9MDY
SP3MEP
599
599
003
062
RC
LS
1
1

LS
2021/11/18 17:48
2021/11/18 17:48
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SN3P
59
59
063
036
LS
AL
SN3P
SP3MEP
59
59
036
063
AL
LS
1
1
AL
LS
2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:49
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SP9SDR
59
59
064
044
LS
WA
SP9SDR
SP3MEP
59
59
044
064
WA
LS
1
1

LS
2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:50
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SQ8MFM
59
59
065
049
LS
CH
SQ8MFM
SP3MEP
59
59
049
065
CH
LS
1
1
CH
LS
2021/11/18 17:50
2021/11/18 17:50
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SQ7CGN
59
59
067
033
LS
WU
SQ7CGN
SP3MEP
59
59
033
067
WU
LS
1
1
WU
LS
2021/11/18 17:50
2021/11/18 17:50
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
3Z3AHK
59
59
066
047
LS
NL
3Z3AHK
SP3MEP
59
59
047
066
NL
LS
1
1
NL
LS
2021/11/18 17:52
2021/11/18 17:52
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SQ9DXT
59
59
068
042
LS
CY
SQ9DXT
SP3MEP
59
59
042
068
CY
LS
1
1
CY
LS
2021/11/18 17:53
2021/11/18 17:53
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SQ1NXO
59
59
069
042
LS
ZE
SQ1NXO
SP3MEP
59
59
042
069
ZE
LS
1
1
ZE
LS
2021/11/18 17:53
2021/11/18 17:53
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SP9N
59
59
070
044
LS
RB
SP9N
SP3MEP
59
59
044
070
RB
LS
1
1
RB
LS
2021/11/18 17:57
[BRAK LOGU]
80m PH SP3MEP
SP3POB
59 071 LS SP3POB 59 025 PW 0
2021/11/18 17:57
2021/11/18 17:56
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SP7FGA
59
59
072
019
LS
OS
SP7FGA
SP3MEP
59
59
019
072
OS
LS
1
1
OS
LS
2021/11/18 17:58
2021/11/18 17:58
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SQ6NDC
59
59
073
031
LS
NY
SQ6NDC
SP3MEP
59
59
031
073
NY
LS
1
1
NY
LS
2021/11/18 17:58
2021/11/18 17:58
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SQ9ITA
59
59
074
043
LS
ZW
SQ9ITA
SP3MEP
59
59
043
074
ZW
LS
1
1
ZW
LS
2021/11/18 17:59
2021/11/18 18:00
80m
80m
PH
PH
SP3MEP
SP1KCJ
59
59
075
023
LS
SG
SP1KCJ
SP3MEP
59
59
023
075
SG
LS
1
1
SG
LS