SP9PKM

Rezultat: 2028
Liczba zgł. QSO: 55 (CW: 28, SSB: 27, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 52 (94,5%)
Mnożniki: CU BI WX WI LE WM KI PO WT NN BG RB OL WV LS OU NL HR TZ BS ZC SQ CJ WJ OD LA GD GH RC BM AL WA CM TW ET EB PA CY CH
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:01
2021/11/18 17:01
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP1AEN
599
599
002
003
WV
CU
SP1AEN
SP9PKM
599
599
003
002
CU
WV
1
1
CU
WV
2021/11/18 17:01
2021/11/18 17:01
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP8BVN
599
599
001
003
WV
BI
SP8BVN
SP9PKM
599
599
003
001
BI
WV
1
1
BI
WV
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:02
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP5ES
599
599
004
004
WV
WX
SP5ES
SP9PKM
599
599
004
004
WX
WV
1
1
WX
WV
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:02
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP9BCH
599
599
003
002
WV
WI
SP9BCH
SP9PKM
599
599
002
003
WI
WV
1
1
WI
WV
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:03
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP3CW
599
599
005
004
WV
LE
SP3CW
SP9PKM
599
599
004
005
LE
WV
1
1
LE
WV
2021/11/18 17:04
2021/11/18 17:04
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP5FHF
599
599
007
002
WV
WM
SP5FHF
SP9PKM
599
599
002
007
WM
WV
1
1
WM
WV
2021/11/18 17:04
2021/11/18 17:04
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP7JLH
599
599
006
004
WV
KI
SP7JLH
SP9PKM
599
599
004
006
KI
WV
1
1
KI
WV
2021/11/18 17:05
2021/11/18 17:05
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP3MKS
599
599
008
004
WV
PO
SP3MKS
SP9PKM
599
599
004
008
PO
WV
1
1
PO
WV
2021/11/18 17:05
2021/11/18 17:05
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP3ZHP
599
599
009
003
WV
WT
SP3ZHP
SP9PKM
599
599
003
009
WT
WV
1
1
WT
WV
2021/11/18 17:06
2021/11/18 17:06
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SO3O
599
599
010
007
WV
NN
SO3O
SP9PKM
599
599
007
010
NN
WV
1
1
NN
WV
2021/11/18 17:08
2021/11/18 17:08
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP1EPI
599
599
011
005
WV
BG
SP1EPI
SP9PKM
599
599
005
011
BG
WV
1
1
BG
WV
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:09
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP9N
59
59
012
011
WV
RB
SP9N
SP9PKM
59
59
011
012
RB
WV
1
1
RB
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:09
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SO4P
59
59
013
018
WV
OL
SO4P
SP9PKM
59
59
018
013
OL
WV
1
1
OL
2021/11/18 17:10
2021/11/18 17:11
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SQ9HZM
59
59
014
009
WV
WV
SQ9HZM
SP9PKM
59
59
009
014
WV
WV
1
1
WV
WV
2021/11/18 17:11
2021/11/18 17:10
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP3MEP
59
59
015
022
WV
LS
SP3MEP
SP9PKM
59
59
022
015
LS
WV
1
1
LS
2021/11/18 17:12
2021/11/18 17:11
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP4HHI
59
59
016
015
WV
OU
SP4HHI
SP9PKM
59
59
015
016
OU
WV
1
1
OU
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:13
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP3MKS
59
59
017
017
WV
PO
SP3MKS
SP9PKM
59
59
017
017
PO
WV
1
1

2021/11/18 17:14
[BRAK LOGU]
80m PH SP9PKM
SQ5AKY
59 018 WV SQ5AKY 59 011 GI 0
2021/11/18 17:15
2021/11/18 17:16
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
3Z3AHK
59
59
019
019
WV
NL
3Z3AHK
SP9PKM
59
59
019
019
NL
WV
1
1
NL
WV
2021/11/18 17:16
2021/11/18 17:16
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SQ9V
59
59
020
011
WV
WV
SQ9V
SP9PKM
59
59
011
020
WV
WV
1
1

WV
2021/11/18 17:17
2021/11/18 17:16
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP4KHM
59
59
021
022
WV
OL
SP4KHM
SP9PKM
59
59
022
021
OL
WV
1
1

2021/11/18 17:18
2021/11/18 17:16
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP8FB
59
59
022
037
WV
HR
SP8FB
SP9PKM
59
59
037
022
HR
WV
1
1
HR
2021/11/18 17:19
2021/11/18 17:19
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP7OGP
599
599
023
017
WV
TZ
SP7OGP
SP9PKM
599
599
017
023
TZ
WV
1
1
TZ
WV
2021/11/18 17:20
2021/11/18 17:20
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP4AWE
599
599
024
018
WV
BS
SP4AWE
SP9PKM
599
599
018
024
BS
WV
1
1
BS
WV
2021/11/18 17:21
2021/11/18 17:21
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP9CCA
599
599
025
013
WV
ZC
SP9CCA
SP9PKM
599
599
013
025
ZC
WV
1
1
ZC
WV
2021/11/18 17:23
2021/11/18 17:23
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP7EWD
599
599
027
008
WV
SQ
SP7EWD
SP9PKM
599
599
008
027
SQ
WV
1
1
SQ
WV
2021/11/18 17:23
2021/11/18 17:23
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP2GUC
599
599
026
017
WV
CJ
SP2GUC
SP9PKM
599
599
017
026
CJ
WV
1
1
CJ
WV
2021/11/18 17:24
2021/11/18 17:24
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP2FWC
599
599
029
007
WV
WJ
SP2FWC
SP9PKM
599
599
007
029
WJ
WV
1
1
WJ
WV
2021/11/18 17:24
2021/11/18 17:24
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP3CYY
599
599
028
016
WV
OD
SP3CYY
SP9PKM
599
599
016
028
OD
WV
1
1
OD
WV
2021/11/18 17:25
2021/11/18 17:25
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP1GZF
599
599
030
022
WV
LA
SP1GZF
SP9PKM
599
599
022
030
LA
WV
1
1
LA
WV
2021/11/18 17:25
2021/11/18 17:25
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP2KAC
599
599
031
023
WV
GD
SP2KAC
SP9PKM
599
599
023
031
GD
WV
1
1
GD
WV
2021/11/18 17:27
2021/11/18 17:27
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SO4P
599
599
032
043
WV
OL
SO4P
SP9PKM
599
599
043
032
OL
WV
1
1

2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:29
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP4KGK
59
59
033
026
WV
GH
SP4KGK
SP9PKM
59
59
026
033
GH
WV
1
1
GH
2021/11/18 17:30
2021/11/18 17:30
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP2GUC
59
59
034
024
WV
CJ
SP2GUC
SP9KKM
59
59
024
034
CJ
WV
0
0

2021/11/18 17:30
2021/11/18 17:30
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP5GEO
59
59
035
014
WV
RC
SP5GEO
SP9PKM
59
59
014
035
RC
WV
1
1
RC
2021/11/18 17:31
2021/11/18 17:31
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP2XX
59
59
036
032
WV
GD
SP2XX
SP9PKM
59
59
032
036
GD
WV
1
1

2021/11/18 17:32
2021/11/18 17:32
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SN1BUW
59
59
037
023
WV
BM
SN1BUW
SP9PKM
59
59
023
037
BM
WV
1
1
BM
WV
2021/11/18 17:35
2021/11/18 17:35
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SQ9ITA
59
59
038
023
WV
ZW
SQ9ITA
SP9PKM
59
59
023
038
ZW
AV
0
0

2021/11/18 17:36
2021/11/18 17:36
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SN3P
59
59
039
022
WV
AL
SN3P
SP9PKM
59
59
022
039
AL
WV
1
1
AL
2021/11/18 17:37
2021/11/18 17:37
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP9SDR
59
59
040
025
WV
WA
SP9SDR
SP9PKM
59
59
025
040
WA
WV
1
1
WA
2021/11/18 17:38
2021/11/18 17:38
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP8FO
59
59
041
036
WV
CM
SP8FO
SP9PKM
59
59
036
041
CM
WV
1
1
CM
2021/11/18 17:39
2021/11/18 17:39
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP4JSJ
59
59
042
027
WV
OU
SP4JSJ
SP9PKM
59
59
027
042
OU
WV
1
1

WV
2021/11/18 17:40
2021/11/18 17:40
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP9IEK
59
59
043
042
WV
TW
SP9IEK
SP9PKM
59
59
042
043
TW
WV
1
1
TW
2021/11/18 17:41
2021/11/18 17:41
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP3MEP
599
599
044
055
WV
LS
SP3MEP
SP9PKM
599
599
055
044
LS
WV
1
1

2021/11/18 17:43
2021/11/18 17:43
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP9ZHR
599
599
045
032
WV
ET
SP9ZHR
SP9PKM
599
599
032
045
ET
WV
1
1
ET
WV
2021/11/18 17:43
2021/11/18 17:43
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP2R
599
599
046
021
WV
EB
SP2R
SP9PKM
599
599
021
046
EB
WV
1
1
EB
WV
2021/11/18 17:44
2021/11/18 17:43
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP5ENG
599
599
047
018
WV
PA
SP5ENG
SP9PKM
599
599
018
047
PA
WV
1
1
PA
WV
2021/11/18 17:45
2021/11/18 17:45
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP9KJU
599
599
048
038
WV
RC
SP9KJU
SP9PKM
599
599
038
048
RC
WV
1
1

WV
2021/11/18 17:47
2021/11/18 17:48
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP9KUP
599
599
049
031
WV
WA
SP9KUP
SP9PKM
599
599
031
049
WA
WV
1
1

2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:49
80m
80m
CW
CW
SP9PKM
SP9MDY
599
599
050
006
WV
RC
SP9MDY
SP9PKM
599
599
006
050
RC
WV
1
1

WV
2021/11/18 17:51
2021/11/18 17:52
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP8BVN
59
59
052
076
WV
BI
SP8BVN
SP9PKM
59
59
076
052
BI
WV
1
1

2021/11/18 17:51
2021/11/18 17:51
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SQ9DXT
59
59
051
040
WV
CY
SQ9DXT
SP9PKM
59
59
040
051
CY
WV
1
1
CY
2021/11/18 17:53
2021/11/18 17:53
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SQ8MFM
59
59
053
052
WV
CH
SQ8MFM
SP9PKM
59
59
052
053
CH
WV
1
1
CH
2021/11/18 17:53
2021/11/18 17:53
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP3ZHP
59
59
054
055
WV
WT
SP3ZHP
SP9PKM
59
59
055
054
WT
WV
1
1

2021/11/18 17:58
2021/11/18 17:58
80m
80m
PH
PH
SP9PKM
SP9ZHR
59
59
055
043
WV
ET
SP9ZHR
SP9PKM
59
59
043
055
ET
WV
1
1