SP2XX

Rezultat: 2430
Liczba zgł. QSO: 56 (CW: 18, SSB: 38, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 54 (96,4%)
Mnożniki: WX WM BS ZC LE BI PO GD RB LS ZW AQ ET NL WA EM RC OL ZE WU RS NI CH ZB TW BM CY WV KB JZ GH UL WI HR BG NN CU EB WJ SQ PA MA AL WT OU
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:00
2021/11/18 17:00
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP5ES
599
599
001
001
GD
WX
SP5ES
SP2XX
599
599
001
001
WX
GD
1
1
WX
GD
2021/11/18 17:01
2021/11/18 17:00
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP5FHF
599
599
002
001
GD
WM
SP5FHF
SP2XX
599
599
001
002
WM
GD
1
1
WM
GD
2021/11/18 17:01
2021/11/18 17:01
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP4AWE
599
599
003
002
GD
BS
SP4AWE
SP2XX
599
599
002
003
BS
GD
1
1
BS
GD
2021/11/18 17:01
2021/11/18 17:01
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP9CCA
599
599
004
001
GD
ZC
SP9CCA
SP2XX
599
599
001
004
ZC
GD
1
1
ZC
GD
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:02
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP3CW
599
599
005
003
GD
LE
SP3CW
SP2XX
599
599
003
005
LE
GD
1
1
LE
GD
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:03
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP8BVN
599
599
007
008
GD
BI
SP8BVN
SP2XX
599
599
008
007
BI
GD
1
1
BI
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:03
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP3MKS
599
599
006
001
GD
PO
SP3MKS
SP2XX
599
599
001
006
PO
GD
1
1
PO
GD
2021/11/18 17:06
2021/11/18 17:06
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP2KAC
599
599
008
004
GD
GD
SP2KAC
SP2XX
599
599
004
008
GD
GD
1
1
GD
GD
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:07
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP9N
59
59
009
007
GD
RB
SP9N
SP2XX
59
59
007
009
RB
GD
1
1
RB
GD
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:09
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP3MEP
59
59
011
021
GD
LS
SP3MEP
SP2XX
59
59
021
011
LS
GD
1
1
LS
GD
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:08
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SQ9ITA
59
59
010
010
GD
ZW
SQ9ITA
SP2XX
59
59
010
010
ZW
GD
1
1
ZW
GD
2021/11/18 17:10
2021/11/18 17:10
80m
80m
PH
PH
SP2XX
HF7A
59
59
012
007
GD
AQ
HF7A
SP2XX
59
59
007
012
AQ
GD
1
1
AQ
GD
2021/11/18 17:11
[BRAK LOGU]
80m PH SP2XX
SQ5AKY
59 013 GD SQ5AKY 59 008 GI 0
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:13
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP9ZHR
59
59
014
014
GD
ET
SP9ZHR
SP2XX
59
59
014
014
ET
GD
1
1
ET
GD
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:14
80m
80m
PH
PH
SP2XX
3Z3AHK
59
59
015
017
GD
NL
3Z3AHK
SP2XX
59
59
017
015
NL
GD
1
1
NL
GD
2021/11/18 17:15
2021/11/18 17:15
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SQ9KWY
59
59
016
018
GD
WA
SQ9KWY
SP2XX
59
59
018
016
WA
GD
1
1
WA
GD
2021/11/18 17:17
2021/11/18 17:17
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP9KJM
59
59
017
009
GD
EM
SP9KJM
SP2XX
59
59
009
017
EM
GD
1
1
EM
GD
2021/11/18 17:18
2021/11/18 17:18
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP9KJU
59
59
018
012
GD
RC
SP9KJU
SP2XX
59
59
012
018
RC
GD
1
1
RC
GD
2021/11/18 17:19
2021/11/18 17:19
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SO4P
59
59
019
037
GD
OL
SO4P
SP2XX
59
59
037
019
OL
GD
1
1
OL
GD
2021/11/18 17:20
2021/11/18 17:20
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SQ1NXO
59
59
020
012
GD
ZE
SQ1NXO
SP2XX
59
59
012
020
ZE
GD
1
1
ZE
GD
2021/11/18 17:21
2021/11/18 17:20
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SQ7CGN
59
59
021
007
GD
WU
SQ7CGN
SP2XX
59
59
007
021
WU
GD
1
1
WU
GD
2021/11/18 17:22
2021/11/18 17:22
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP9NLU
59
59
023
012
GD
RS
SP9NLU
SP2XX
59
59
012
023
RS
GD
1
1
RS
GD
2021/11/18 17:22
2021/11/18 17:21
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP9SDR
59
59
022
014
GD
WA
SP9SDR
SP2XX
59
59
014
022
WA
GD
1
1

GD
2021/11/18 17:23
2021/11/18 17:23
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP9PNB
59
59
024
008
GD
NI
SP9PNB
SP2XX
59
59
008
024
NI
GD
1
1
NI
GD
2021/11/18 17:25
2021/11/18 17:25
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SQ8MFM
59
59
026
032
GD
CH
SQ8MFM
SP2XX
59
59
032
026
CH
GD
1
1
CH
GD
2021/11/18 17:25
2021/11/18 17:25
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP4SAF
59
59
025
018
GD
ZB
SP4SAF
SP2XX
59
59
018
025
ZB
GD
1
1
ZB
GD
2021/11/18 17:26
2021/11/18 17:26
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP9IEK
59
59
027
029
GD
TW
SP9IEK
SP2XX
59
59
029
027
TW
GD
1
1
TW
GD
2021/11/18 17:27
2021/11/18 17:27
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP8BVN
59
59
028
047
GD
BI
SP8BVN
SP2XX
59
59
047
028
BI
GD
1
1

2021/11/18 17:28
2021/11/18 17:28
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SN1BUW
59
59
029
017
GD
BM
SN1BUW
SP2XX
59
59
017
029
BM
GD
1
1
BM
GD
2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:29
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SQ9DXT
59
59
030
008
GD
CY
SQ9DXT
SP2XX
59
59
008
030
CY
GD
1
1
CY
GD
2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:29
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SQ9V
59
59
031
018
GD
WV
SQ9V
SP2XX
59
59
018
031
WV
GD
1
1
WV
GD
2021/11/18 17:31
2021/11/18 17:31
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP9PKM
59
59
032
036
GD
WV
SP9PKM
SP2XX
59
59
036
032
WV
GD
1
1

2021/11/18 17:35
2021/11/18 17:35
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP9TL
59
59
033
005
GD
KB
SP9TL
SP2XX
59
59
005
033
KB
GD
1
1
KB
GD
2021/11/18 17:36
[BRAK LOGU]
80m PH SP2XX
SP3POB
59 035 GD SP3POB 59 015 PW 0
2021/11/18 17:36
2021/11/18 17:36
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP9KUP
59
59
034
023
GD
WA
SP9KUP
SP2XX
59
59
023
034
WA
GD
1
1

GD
2021/11/18 17:37
2021/11/18 17:37
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP9KW
59
59
036
003
GD
JZ
SP9KW
SP2XX
59
59
003
036
JZ
GD
1
1
JZ
GD
2021/11/18 17:38
2021/11/18 17:38
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP4KGK
59
59
037
031
GD
GH
SP4KGK
SP2XX
59
59
031
037
GH
GD
1
1
GH
GD
2021/11/18 17:38
2021/11/18 17:38
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SQ7SAU
59
59
038
015
GD
UL
SQ7SAU
SP2XX
59
59
015
038
UL
GD
1
1
UL
GD
2021/11/18 17:39
2021/11/18 17:39
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP4KHM
59
59
039
045
GD
OL
SP4KHM
SP2XX
59
59
045
039
OL
GD
1
1

GD
2021/11/18 17:40
2021/11/18 17:40
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP9MOA
59
59
040
017
GD
WI
SP9MOA
SP2XX
59
59
017
040
WI
GD
1
1
WI
GD
2021/11/18 17:41
2021/11/18 17:41
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP8FB
59
59
041
052
GD
HR
SP8FB
SP2XX
59
59
052
041
HR
GD
1
1
HR
GD
2021/11/18 17:42
2021/11/18 17:42
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP3MEP
599
599
042
058
GD
LS
SP3MEP
SP2XX
599
599
058
042
LS
GD
1
1

2021/11/18 17:44
2021/11/18 17:44
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP1EPI
599
599
043
021
GD
BG
SP1EPI
SP2XX
599
599
021
043
BG
GD
1
1
BG
2021/11/18 17:44
2021/11/18 17:44
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SO3O
599
599
044
027
GD
NN
SO3O
SP2XX
599
599
027
044
NN
GD
1
1
NN
2021/11/18 17:45
2021/11/18 17:45
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP1AEN
599
599
045
031
GD
CU
SP1AEN
SP2XX
599
599
031
045
CU
GD
1
1
CU
GD
2021/11/18 17:45
2021/11/18 17:45
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP2R
599
599
046
023
GD
EB
SP2R
SP2XX
599
599
023
046
EB
GD
1
1
EB
GD
2021/11/18 17:46
2021/11/18 17:46
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP2FWC
599
599
047
023
GD
WJ
SP2FWC
SP2XX
599
599
023
047
WJ
GD
1
1
WJ
2021/11/18 17:47
2021/11/18 17:47
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP9BCH
599
599
048
026
GD
WI
SP9BCH
SP2XX
599
599
026
048
WI
GD
1
1

2021/11/18 17:48
2021/11/18 17:48
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP7EWD
599
599
049
018
GD
SQ
SP7EWD
SP2XX
599
599
018
049
SQ
GD
1
1
SQ
GD
2021/11/18 17:51
2021/11/18 17:51
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP9MDY
599
599
050
010
GD
RC
SP9MDY
SP2XX
599
599
010
050
RC
GD
1
1

2021/11/18 17:52
2021/11/18 17:52
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP5ENG
599
599
051
022
GD
PA
SP5ENG
SP2XX
599
599
022
051
PA
GD
1
1
PA
2021/11/18 17:53
2021/11/18 17:53
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SN5L
59
59
052
028
GD
MA
SN5L
SP2XX
59
59
028
052
MA
GD
1
1
MA
GD
2021/11/18 17:54
2021/11/18 17:54
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SN3P
59
59
053
043
GD
AL
SN3P
SP2XX
59
59
043
053
AL
GD
1
1
AL
GD
2021/11/18 17:55
2021/11/18 17:55
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP3ZHP
59
59
054
058
GD
WT
SP3ZHP
SP2XX
59
59
058
054
WT
GD
1
1
WT
2021/11/18 17:56
2021/11/18 17:56
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP3MKS
59
59
055
051
GD
PO
SP3MKS
SP2XX
59
59
051
055
PO
GD
1
1

2021/11/18 17:57
2021/11/18 17:57
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP4JSJ
59
59
056
047
GD
OU
SP4JSJ
SP2XX
59
59
047
056
OU
GD
1
1
OU
GD