SP5AYY

Rezultat: 441
Liczba zgł. QSO: 24 (CW: 24, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 21 (87,5%)
Mnożniki: OL GD KC WT BS GS CU KK LE NI SL LA KR LH RS PA ET OU NL BI PO
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:02
80m
80m
CW
CW
SP5AYY
SO4P
599
599
001
004
WM
OL
SO4P
SP5AYY
599
599
004
001
OL
WM
1
1
OL
WM
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:03
80m
80m
CW
CW
SP5AYY
SP2XX
599
599
002
007
WM
GD
SP2XX
SP5AYY
599
599
007
002
GD
WM
1
1
GD
WM
2023/11/19 17:04
2023/11/19 17:05
80m
80m
CW
CW
SP5AYY
SP1C
599
599
003
008
WM
KC
SP1C
SP5AYY
599
599
008
003
KC
WM
1
1
KC
WM
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:07
80m
80m
CW
CW
SP5AYY
SP3ZHP
599
599
004
009
WM
WT
SP3ZHP
SP5AYY
599
599
009
004
WT
WM
1
1
WT
WM
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:08
80m
80m
CW
CW
SP5AYY
SP4AWE
599
599
005
012
WM
BS
SP4AWE
SP5AYY
599
599
012
005
BS
WM
1
1
BS
WM
2023/11/19 17:09
2023/11/19 17:09
80m
80m
CW
CW
SP5AYY
SP5BMU
599
599
006
009
WM
GS
SP5BMU
SP5AYY
599
599
009
006
GS
WM
1
1
GS
WM
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:10
80m
80m
CW
CW
SP5AYY
SP1AEN
599
599
007
010
WM
CU
SP1AEN
SP5AYY
599
599
010
007
CU
WM
1
1
CU
WM
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:12
80m
80m
CW
CW
SP5AYY
SP8GNF
599
599
008
009
WM
KK
SP8GNF
SP5AYY
599
599
009
008
KK
WM
1
1
KK
WM
2023/11/19 17:15
2023/11/19 17:15
80m
80m
CW
CW
SP5AYY
SP3CW
599
599
009
005
WM
LE
SP3CW
SP5AYY
599
599
005
009
LE
WM
1
1
LE
WM
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:18
80m
80m
CW
CW
SP5AYY
SP9GFI
599
599
010
025
WM
NI
SP9GFI
SP5AYY
599
599
025
010
NI
WM
1
1
NI
WM
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:20
80m
80m
CW
CW
SP5AYY
SO3O
599
599
011
013
WM
NN
SO3O
SP5AYY
599
599
014
011
NN
WM
0
0

2023/11/19 17:21
2023/11/19 17:22
80m
80m
CW
CW
SP5AYY
SN1T
599
599
013
027
WM
SL
SN1T
SP5AYY
599
599
027
013
SL
WM
1
1
SL
WM
2023/11/19 17:21
2023/11/19 17:21
80m
80m
CW
CW
SP5AYY
3Z600LD
599
599
012
016
WM
LD
3Z600LA
SP5AYY
599
599
016
012
LD
WM
0
0

2023/11/19 17:28
2023/11/19 17:28
80m
80m
CW
CW
SP5AYY
SN1F
599
599
014
023
WM
LA
SN1F
SP5AYY
599
599
023
014
LA
WM
1
1
LA
WM
2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:30
80m
80m
CW
CW
SP5AYY
SQ9TX
599
599
015
017
WM
KR
SQ9TX
SP5AYY
599
599
017
015
KR
WM
1
1
KR
WM
2023/11/19 17:32
[BRAK LOGU]
80m CW SP5AYY
SP4W
599 016 WM SP4W 599 029 OQ 0
2023/11/19 17:33
2023/11/19 17:33
80m
80m
CW
CW
SP5AYY
SP6TGI
599
599
017
016
WM
LH
SP6TGI
SP5AYY
599
599
016
017
LH
WM
1
1
LH
WM
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
CW
CW
SP5AYY
SP9NLU
599
599
018
021
WM
RS
SP9NLU
SP5AYY
599
599
021
018
RS
WM
1
1
RS
WM
2023/11/19 17:44
2023/11/19 17:44
80m
80m
CW
CW
SP5AYY
SP5ENG
599
599
019
028
WM
PA
SP5ENG
SP5AYY
599
599
028
019
PA
WM
1
1
PA
WM
2023/11/19 17:47
2023/11/19 17:47
80m
80m
CW
CW
SP5AYY
SP9ZHR
599
599
020
055
WM
ET
SP9ZHR
SP5AYY
599
599
055
020
ET
WM
1
1
ET
WM
2023/11/19 17:52
2023/11/19 17:51
80m
80m
CW
CW
SP5AYY
SP4HHI
599
599
021
036
WM
OU
SP4HHI
SP5AYY
599
599
036
021
OU
WM
1
1
OU
WM
2023/11/19 17:54
2023/11/19 17:54
80m
80m
CW
CW
SP5AYY
SQ3R
599
599
022
021
WM
NL
SQ3R
SP5AYY
599
599
021
022
NL
WM
1
1
NL
WM
2023/11/19 17:56
2023/11/19 17:55
80m
80m
CW
CW
SP5AYY
SP8BVN
599
599
023
078
WM
BI
SP8BVN
SP5AYY
599
599
078
023
BI
WM
1
1
BI
WM
2023/11/19 17:58
2023/11/19 17:58
80m
80m
CW
CW
SP5AYY
SP3MKS
599
599
024
018
WM
PO
SP3MKS
SP5AYY
599
599
018
024
PO
WM
1
1
PO
WM