SP4AWE

Rezultat: 1122
Liczba zgł. QSO: 36 (CW: 36, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 34 (94,4%)
Mnożniki: LA GV CW RS WV PA ZX GD SQ OL WM BI KC KF SL YN NN KK WT GS AC KR CU NI LD LS LE RC TK OU ET NL PO
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:00
2023/11/19 17:00
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SN1F
599
599
002
001
BS
LA
SN1F
SP4AWE
599
599
001
002
LA
BS
1
1
LA
BS
2023/11/19 17:00
2023/11/19 17:00
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP7JYM
599
599
001
001
BS
GV
SP7JYM
SP4AWE
599
599
001
001
GV
BS
1
1
GV
BS
2023/11/19 17:01
2023/11/19 17:01
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP9HAX
599
599
004
002
BS
CW
SP9HAX
SP4AWE
599
599
002
004
CW
BS
1
1
CW
BS
2023/11/19 17:01
2023/11/19 17:01
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP9NLU
599
599
003
001
BS
RS
SP9NLU
SP4AWE
599
599
001
003
RS
BS
1
1
RS
BS
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:02
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP9PKM
599
599
005
002
BS
WV
SP9PKM
SP4AWE
599
599
002
005
WV
BS
1
1
WV
BS
2023/11/19 17:04
[BRAK LOGU]
80m CW SP4AWE
SP4W
599 006 BS SP4W 599 004 OQ 0
2023/11/19 17:04
2023/11/19 17:05
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP5ENG
599
599
007
005
BS
PA
SP5ENG
SP4AWE
599
599
005
007
PA
BS
1
1
PA
BS
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:05
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP9PEZ
599
599
008
005
BS
ZX
SP9PEZ
SP4AWE
599
599
005
008
ZX
BS
1
1
ZX
BS
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:05
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP2XX
599
599
009
010
BS
GD
SP2XX
SP4AWE
599
599
010
009
GD
BS
1
1
GD
BS
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP7EWD
599
599
010
003
BS
SQ
SP7EWD
SP4AWE
599
599
003
010
SQ
BS
1
1
SQ
BS
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SO4P
599
599
011
007
BS
OL
SO4P
SP4AWE
599
599
007
011
OL
BS
1
1
OL
BS
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:07
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP5AYY
599
599
012
005
BS
WM
SP5AYY
SP4AWE
599
599
005
012
WM
BS
1
1
WM
BS
2023/11/19 17:09
2023/11/19 17:09
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP8BVN
599
599
013
013
BS
BI
SP8BVN
SP4AWE
599
599
013
013
BI
BS
1
1
BI
BS
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:10
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP1C
599
599
015
012
BS
KC
SP1C
SP4AWE
599
599
012
015
KC
BS
1
1
KC
BS
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:10
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP3KRE
599
599
014
003
BS
KF
SP3KRE
SP4AWE
599
599
003
014
KF
BS
1
1
KF
BS
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:11
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SN1T
599
599
016
015
BS
SL
SN1T
SP4AWE
599
599
015
016
SL
BS
1
1
SL
BS
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:11
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SN300CITY
599
599
017
001
BS
YN
SN300CITY
SP4AWE
599
599
001
017
YN
BS
1
1
YN
BS
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:13
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SO3O
599
599
018
002
BS
NN
SO3O
SP4AWE
599
599
002
018
NN
BS
1
1
NN
BS
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:13
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP8GNF
599
599
019
012
BS
KK
SP8GNF
SP4AWE
599
599
012
019
KK
BS
1
1
KK
BS
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP3ZHP
599
599
020
017
BS
WT
SP3ZHP
SP4AWE
599
599
017
020
WT
BS
1
1
WT
BS
2023/11/19 17:17
2023/11/19 17:17
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP5BMU
599
599
021
017
BS
GS
SP5BMU
SP4AWE
599
599
017
021
GS
BS
1
1
GS
BS
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP7MJL
599
599
022
009
BS
AC
SP7MJL
SP4AWE
599
599
009
022
AC
BS
1
1
AC
BS
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:20
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SQ9TX
599
599
023
009
BS
KR
SQ9TX
SP4AWE
599
599
009
023
KR
BS
1
1
KR
BS
2023/11/19 17:21
2023/11/19 17:20
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP1AEN
599
599
024
021
BS
CU
SP1AEN
SP4AWE
599
599
021
024
CU
BS
1
1
CU
BS
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP9GFI
599
599
025
031
BS
NI
SP9GFI
SP4AWE
599
599
031
025
NI
BS
1
1
NI
BS
2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:26
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
3Z600LD
599
599
026
022
BS
LD
3Z600LD
SP4AWE
599
599
022
026
LD
BS
1
1
LD
BS
2023/11/19 17:28
2023/11/19 17:28
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP6TGI
599
599
027
010
BS
LH
SP6TGI
SP4AWE
599
599
010
017
LH
BS
0
0

2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP3MEP
599
599
028
051
BS
LS
SP3MEP
SP4AWE
599
599
051
028
LS
BS
1
1
LS
BS
2023/11/19 17:31
2023/11/19 17:31
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP3CW
599
599
029
019
BS
LE
SP3CW
SP4AWE
599
599
019
029
LE
BS
1
1
LE
BS
2023/11/19 17:34
2023/11/19 17:35
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP9KJU
599
599
030
037
BS
RC
SP9KJU
SP4AWE
599
599
037
030
RC
BS
1
1
RC
BS
2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:35
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP3KWA
599
599
031
015
BS
TK
SP3KWA
SP4AWE
599
599
015
031
TK
BS
1
1
TK
BS
2023/11/19 17:36
2023/11/19 17:35
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP4HHI
599
599
032
021
BS
OU
SP4HHI
SP4AWE
599
599
021
032
OU
BS
1
1
OU
BS
2023/11/19 17:43
2023/11/19 17:43
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP9ZHR
599
599
033
046
BS
ET
SP9ZHR
SP4AWE
599
599
046
033
ET
BS
1
1
ET
BS
2023/11/19 17:44
2023/11/19 17:44
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SQ3R
599
599
034
007
BS
NL
SQ3R
SP4AWE
599
599
007
034
NL
BS
1
1
NL
BS
2023/11/19 17:49
2023/11/19 17:49
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP9MDY
599
599
035
003
BS
RC
SP9MDY
SP4AWE
599
599
003
035
RC
BS
1
1

BS
2023/11/19 17:56
2023/11/19 17:56
80m
80m
CW
CW
SP4AWE
SP3MKS
599
599
036
014
BS
PO
SP3MKS
SP4AWE
599
599
014
036
PO
BS
1
1
PO
BS