SP1AEN

Rezultat: 1190
Liczba zgł. QSO: 37 (CW: 37, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 35 (94,6%)
Mnożniki: WV GV KK RS LD SL CW BI WM KC LA GD LE NN NI KR KF PA GS BS AC LH YN SQ ZX LS WT RC TK OU OL ET NL PO
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:02
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP9PKM
599
599
001
001
CU
WV
SP9PKM
SP1AEN
599
599
001
001
WV
CU
1
1
WV
CU
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:02
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP7JYM
599
599
002
003
CU
GV
SP7JYM
SP1AEN
599
599
003
002
GV
CU
1
1
GV
CU
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:03
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP8GNF
599
599
003
001
CU
KK
SP8GNF
SP1AEN
599
599
001
003
KK
CU
1
1
KK
CU
2023/11/19 17:04
2023/11/19 17:04
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP9NLU
599
599
004
003
CU
RS
SP9NLU
SP1AEN
599
599
003
004
RS
CU
1
1
RS
CU
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
3Z600LD
599
599
005
002
CU
LD
3Z600LD
SP1AEN
599
599
002
005
LD
CU
1
1
LD
CU
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:08
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SN1T
599
599
006
011
CU
SL
SN1T
SP1AEN
599
599
011
006
SL
CU
1
1
SL
CU
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:08
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP9HAX
599
599
007
006
CU
CW
SP9HAX
SP1AEN
599
599
006
007
CW
CU
1
1
CW
CU
2023/11/19 17:09
2023/11/19 17:09
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP8BVN
599
599
009
014
CU
BI
SP8BVN
SP1AEN
599
599
014
009
BI
CU
1
1
BI
CU
2023/11/19 17:09
[BRAK LOGU]
80m CW SP1AEN
SP4W
599 008 CU SP4W 599 010 OQ 0
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:10
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP5AYY
599
599
010
007
CU
WM
SP5AYY
SP1AEN
599
599
007
010
WM
CU
1
1
WM
CU
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:11
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP1C
599
599
012
013
CU
KC
SP1C
SP1AEN
599
599
013
012
KC
CU
1
1
KC
CU
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:11
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SN1F
599
599
013
013
CU
LA
SN1F
SP1AEN
599
599
013
013
LA
CU
1
1
LA
CU
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:11
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP2XX
599
599
011
015
CU
GD
SP2XX
SP1AEN
599
599
015
011
GD
CU
1
1
GD
CU
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP3CW
599
599
014
002
CU
LE
SP3CW
SP1AEN
599
599
002
014
LE
CU
1
1
LE
CU
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SO3O
599
599
015
006
CU
NN
SO3O
SP1AEN
599
599
006
015
NN
CU
1
1
NN
CU
2023/11/19 17:15
2023/11/19 17:15
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP9GFI
599
599
016
019
CU
NI
SP9GFI
SP1AEN
599
599
019
016
NI
CU
1
1
NI
CU
2023/11/19 17:16
2023/11/19 17:16
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SQ9TX
599
599
017
005
CU
KR
SQ9TX
SP1AEN
599
599
005
017
KR
CU
1
1
KR
CU
2023/11/19 17:17
2023/11/19 17:17
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP3KRE
599
599
018
005
CU
KF
SP3KRE
SP1AEN
599
599
005
018
KF
CU
1
1
KF
CU
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:20
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP5ENG
599
599
019
012
CU
PA
SP5ENG
SP1AEN
599
599
012
019
PA
CU
1
1
PA
CU
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP5BMU
599
599
020
019
CU
GS
SP5BMU
SP1AEN
599
599
019
020
GS
CU
1
1
GS
CU
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:21
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP4AWE
599
599
021
024
CU
BS
SP4AWE
SP1AEN
599
599
024
021
BS
CU
1
1
BS
CU
2023/11/19 17:21
2023/11/19 17:21
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP7MJL
599
599
022
010
CU
AC
SP7MJL
SP1AEN
599
599
010
022
AC
CU
1
1
AC
CU
2023/11/19 17:22
2023/11/19 17:22
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP6TGI
599
599
023
004
CU
LH
SP6TGI
SP1AEN
599
599
004
023
LH
CU
1
1
LH
CU
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SN300CITY
599
599
024
010
CU
YN
SN300CITY
SP1AEN
599
599
010
024
YN
CU
1
1
YN
CU
2023/11/19 17:24
2023/11/19 17:24
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP7EWD
599
599
025
009
CU
SQ
SP7EWD
SP1AEN
599
599
009
025
SQ
CU
1
1
SQ
CU
2023/11/19 17:27
2023/11/19 17:27
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP9PEZ
599
599
026
016
CU
ZX
SP9PEZ
SP1AEN
599
599
016
026
ZX
CU
1
1
ZX
CU
2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:30
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP3MEP
599
599
027
052
CU
LS
SP3MEP
SP1AEN
599
599
052
027
LS
CU
1
1
LS
CU
2023/11/19 17:32
2023/11/19 17:32
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP3ZHP
599
599
028
049
CU
WT
SP3ZHP
SP1AEN
599
599
049
028
WT
CU
1
1
WT
CU
2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:36
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP9KJU
599
599
029
040
CU
RC
SP9KJU
SP1AEN
599
599
040
029
RC
CU
1
1
RC
CU
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP3KWA
599
599
030
019
CU
TK
SP3KWA
SP1AEN
599
599
019
030
TK
CU
1
1
TK
CU
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:38
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP4HHI
599
599
031
024
CU
OU
SP4HHI
SP1AEN
599
599
024
031
OU
CU
1
1
OU
CU
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:40
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SO4P
599
599
032
045
CU
OL
SO4P
SP1AEN
599
599
045
032
OL
CU
1
1
OL
CU
2023/11/19 17:41
[BRAK LOGU]
80m CW SP1AEN
DC8YZ
599 033 CU DC8YZ 599 003 0
2023/11/19 17:45
2023/11/19 17:45
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP9ZHR
599
599
034
049
CU
ET
SP9ZHR
SP1AEN
599
599
049
034
ET
CU
1
1
ET
CU
2023/11/19 17:49
2023/11/19 17:50
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP9MDY
599
599
035
004
CU
RC
SP9MDY
SP1AEN
599
599
004
035
RC
CU
1
1

CU
2023/11/19 17:50
2023/11/19 17:50
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SQ3R
599
599
036
014
CU
NL
SQ3R
SP1AEN
599
599
014
036
NL
CU
1
1
NL
CU
2023/11/19 17:57
2023/11/19 17:57
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP3MKS
599
599
037
015
CU
PO
SP3MKS
SP1AEN
599
599
015
037
PO
CU
1
1
PO
CU