SN1F

Rezultat: 1056
Liczba zgł. QSO: 36 (CW: 36, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 33 (91,7%)
Mnożniki: BS BI OL WT GD KC SL GS LD KK GV AC CU NN ZX NI LE WV RS KR WM CW YN PA SQ LS KF RC OU ET PO NL
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:00
2023/11/19 17:00
80m
80m
CW
CW
SN1F
SP4AWE
599
599
001
002
LA
BS
SP4AWE
SN1F
599
599
002
001
BS
LA
1
1
BS
LA
2023/11/19 17:01
2023/11/19 17:01
80m
80m
CW
CW
SN1F
SP8BVN
599
599
002
004
LA
BI
SP8BVN
SN1F
599
599
004
002
BI
LA
1
1
BI
LA
2023/11/19 17:01
2023/11/19 17:01
80m
80m
CW
CW
SN1F
SO4P
599
599
003
003
LA
OL
SO4P
SN1F
599
599
003
003
OL
LA
1
1
OL
LA
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:02
80m
80m
CW
CW
SN1F
SP3ZHP
599
599
005
001
LA
WT
SP3ZHP
SN1F
599
599
001
005
WT
LA
1
1
WT
LA
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:02
80m
80m
CW
CW
SN1F
SP2XX
599
599
004
004
LA
GD
SP2XX
SN1F
599
599
004
004
GD
LA
1
1
GD
LA
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:03
80m
80m
CW
CW
SN1F
SP1C
599
599
006
004
LA
KC
SP1C
SN1F
599
599
004
006
KC
LA
1
1
KC
LA
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:03
80m
80m
CW
CW
SN1F
SN1T
599
599
007
003
LA
SL
SN1T
SN1F
599
599
003
007
SL
LA
1
1
SL
LA
2023/11/19 17:04
2023/11/19 17:04
80m
80m
CW
CW
SN1F
SP5BMU
599
599
008
003
LA
GS
SP5BMU
SN1F
599
599
003
008
GS
LA
1
1
GS
LA
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:06
80m
80m
CW
CW
SN1F
3Z600LD
599
599
009
001
LA
LD
3Z600LD
SN1F
599
599
001
009
LD
LA
1
1
LD
LA
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:06
80m
80m
CW
CW
SN1F
SP8GNF
599
599
010
003
LA
KK
SP8GNF
SN1F
599
599
003
010
KK
LA
1
1
KK
LA
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:07
80m
80m
CW
CW
SN1F
SP7JYM
599
599
011
007
LA
GV
SP7JYM
SN1F
599
599
007
011
GV
LA
1
1
GV
LA
2023/11/19 17:09
2023/11/19 17:09
80m
80m
CW
CW
SN1F
SP7MJL
599
599
012
002
LA
AC
SP7MJL
SN1F
599
599
002
012
AC
LA
1
1
AC
LA
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:11
80m
80m
CW
CW
SN1F
SP1AEN
599
599
013
013
LA
CU
SP1AEN
SN1F
599
599
013
013
CU
LA
1
1
CU
LA
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
CW
CW
SN1F
SO3O
599
599
014
001
LA
NN
SO3O
SN1F
599
599
001
014
NN
LA
1
1
NN
LA
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:13
80m
80m
CW
CW
SN1F
SP9PEZ
599
599
015
007
LA
ZX
SP9PEZ
SN1F
599
599
007
015
ZX
LA
1
1
ZX
LA
2023/11/19 17:14
[BRAK LOGU]
80m CW SN1F
SP4W
599 016 LA SP4W 599 014 OQ 0
2023/11/19 17:17
2023/11/19 17:17
80m
80m
CW
CW
SN1F
SP9GFI
599
599
017
023
LA
NI
SP9GFI
SN1F
599
599
023
017
NI
LA
1
1
NI
LA
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:18
80m
80m
CW
CW
SN1F
SP3CW
599
599
018
009
LA
LE
SP3CW
SN1F
599
599
009
018
LE
LA
1
1
LE
LA
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:18
80m
80m
CW
CW
SN1F
SP9PKM
599
599
019
019
LA
WV
SP9PKM
SN1F
599
599
019
019
WV
LA
1
1
WV
LA
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
CW
CW
SN1F
SP9NLU
599
599
020
012
LA
RS
SP9NLU
SN1F
599
599
012
020
RS
LA
1
1
RS
LA
2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:25
80m
80m
CW
CW
SN1F
SP6TGI
599
599
021
007
LA
LH
SP6TGI
SN1F
599
599
007
021
LH
LU
0
0

2023/11/19 17:27
2023/11/19 17:27
80m
80m
CW
CW
SN1F
SQ9TX
599
599
022
012
LA
KR
SQ9TX
SN1F
599
599
012
022
KR
LA
1
1
KR
LA
2023/11/19 17:28
2023/11/19 17:28
80m
80m
CW
CW
SN1F
SP5AYY
599
599
023
014
LA
WM
SP5AYY
SN1F
599
599
014
023
WM
LA
1
1
WM
LA
2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
CW
CW
SN1F
SP9HAX
599
599
025
014
LA
CW
SP9HAX
SN1F
599
599
014
025
CW
LA
1
1
CW
LA
2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
CW
CW
SN1F
SN300CITY
599
599
024
013
LA
YN
SN300CITY
SN1F
599
599
013
024
YN
LA
1
1
YN
LA
2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:31
80m
80m
CW
CW
SN1F
SP5ENG
599
599
026
018
LA
PA
SP5ENG
SN1F
599
599
018
026
PA
LA
1
1
PA
LA
2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:31
80m
80m
CW
CW
SN1F
SP7EWD
599
599
027
011
LA
SQ
SP7EWD
SN1F
599
599
011
027
SQ
LA
1
1
SQ
LA
2023/11/19 17:31
2023/11/19 17:31
80m
80m
CW
CW
SN1F
SP3MEP
599
599
028
054
LA
LS
SP3MEP
SN1F
599
599
054
028
LS
LA
1
1
LS
LA
2023/11/19 17:33
[BRAK LOGU]
80m CW SN1F
OM0AKM
599 029 LA OM0AKM 599 001 0
2023/11/19 17:34
2023/11/19 17:34
80m
80m
CW
CW
SN1F
SP3KRE
599
599
030
011
LA
KF
SP3KRE
SN1F
599
599
011
030
KF
LA
1
1
KF
LA
2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:36
80m
80m
CW
CW
SN1F
SP9KJU
599
599
031
041
LA
RC
SP9KJU
SN1F
599
599
041
031
RC
LA
1
1
RC
LA
2023/11/19 17:47
2023/11/19 17:46
80m
80m
CW
CW
SN1F
SP4HHI
599
599
033
030
LA
OU
SP4HHI
SN1F
599
599
030
033
OU
LA
1
1
OU
LA
2023/11/19 17:47
2023/11/19 17:47
80m
80m
CW
CW
SN1F
SP9ZHR
599
599
032
054
LA
ET
SP9ZHR
SN1F
599
599
054
032
ET
LA
1
1
ET
LA
2023/11/19 17:49
2023/11/19 17:50
80m
80m
CW
CW
SN1F
SP9MDY
599
599
034
005
LA
RC
SP9MDY
SN1F
599
599
005
034
RC
LA
1
1

LA
2023/11/19 17:53
2023/11/19 17:53
80m
80m
CW
CW
SN1F
SP3MKS
599
599
035
008
LA
PO
SP3MKS
SN1F
599
599
008
035
PO
LA
1
1
PO
LA
2023/11/19 17:58
2023/11/19 17:58
80m
80m
CW
CW
SN1F
SQ3R
599
599
036
024
LA
NL
SQ3R
SN1F
599
599
024
036
NL
LA
1
1
NL
LA