SP3CW

Rezultat: 812
Liczba zgł. QSO: 35 (CW: 35, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 29 (82,9%)
Mnożniki: GS CU KK NI WM SL BI LA WV RS LD LH KR NN AC BS WT LS CW TK OU PA OL SQ RC ET PO GD
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:10
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP5BMU
599
599
001
010
LE
GS
SP5BMU
SP3CW
599
599
010
001
GS
LE
1
1
GS
LE
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP1AEN
599
599
002
014
LE
CU
SP1AEN
SP3CW
599
599
014
002
CU
LE
1
1
CU
LE
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:13
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP8GNF
599
599
003
011
LE
KK
SP8GNF
SP3CW
599
599
011
003
KK
LE
1
1
KK
LE
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:13
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP9GFI
599
599
004
015
LE
NI
SP9GFI
SP3CW
599
599
015
004
NI
LE
1
1
NI
LE
2023/11/19 17:15
2023/11/19 17:15
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP5AYY
599
599
005
009
LE
WM
SP5AYY
SP3CW
599
599
009
005
WM
LE
1
1
WM
LE
2023/11/19 17:16
2023/11/19 17:16
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SN1T
599
599
007
020
LE
SL
SN1T
SP3CW
599
599
020
007
SL
LE
1
1
SL
LE
2023/11/19 17:16
2023/11/19 17:16
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP8BVN
599
599
006
023
LE
BI
SP8BVN
SP3CW
599
599
023
006
BI
LE
1
1
BI
LE
2023/11/19 17:17
[BRAK LOGU]
80m CW SP3CW
SP4W
599 008 LE SP4W 599 017 OQ 0
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:18
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SN300CITY
599
599
010
007
LE
YN
SN3000CITY
SP3CW
599
599
007
010
YN
LE
0
0

2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:18
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SN1F
599
599
009
018
LE
LA
SN1F
SP3CW
599
599
018
009
LA
LE
1
1
LA
LE
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:19
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP9PKM
599
599
011
022
LE
WV
SP9PKM
SP3CW
599
599
022
011
WV
LE
1
1
WV
LE
2023/11/19 17:22
2023/11/19 17:21
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP9NLU
599
599
012
011
LE
RS
SP9NLU
SP3CW
599
599
011
012
RS
LE
1
1
RS
LE
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:24
80m
80m
CW
CW
SP3CW
3Z600LD
599
599
013
019
LE
LD
3Z600LD
SP3CW
599
599
019
013
LD
LE
1
1
LD
LE
2023/11/19 17:27
2023/11/19 17:27
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP6TGI
599
599
014
009
LE
LH
SP6TGI
SP3CW
599
599
009
014
LH
LE
1
1
LH
LE
2023/11/19 17:27
2023/11/19 17:20
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP1C
599
599
015
019
LE
KC
SP1C
SP3CW
599
599
022
015
KC
LE
0
0

2023/11/19 17:28
2023/11/19 17:28
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SQ9TX
599
599
016
013
LE
KR
SQ9TX
SP3CW
599
599
013
016
KR
LE
1
1
KR
LE
2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:30
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SO3O
599
599
018
021
LE
NN
SO3O
SP3CW
599
599
021
018
NN
LE
1
1
NN
LE
2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:30
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP7MJL
599
599
017
017
LE
AC
SP7MJL
SP3CW
599
599
017
017
AC
LE
1
1
AC
LE
2023/11/19 17:31
2023/11/19 17:31
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP4AWE
599
599
019
029
LE
BS
SP4AWE
SP3CW
599
599
029
019
BS
LE
1
1
BS
LE
2023/11/19 17:34
2023/11/19 17:34
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP3ZHP
599
599
020
052
LE
WT
SP3ZHP
SP3CW
599
599
052
020
WT
LE
1
1
WT
LE
2023/11/19 17:35
2023/11/19 17:35
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP3MEP
599
599
021
059
LE
LS
SP3MEP
SP3CW
599
599
059
021
LS
LE
1
1
LS
LE
2023/11/19 17:36
[BRAK LOGU]
80m CW SP3CW
DC8YZ
599 022 LE DC8YZ 599 001 0
2023/11/19 17:36
2023/11/19 17:36
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP9HAX
599
599
023
017
LE
CW
SP9HAX
SP3CW
599
599
017
023
CW
LE
1
1
CW
LE
2023/11/19 17:37
2023/11/19 17:36
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP3KWA
599
599
024
016
LE
TK
SP3KWA
SP3CW
599
599
016
024
TK
LE
1
1
TK
LE
2023/11/19 17:38
[BRAK LOGU]
80m CW SP3CW
DL2ARN
599 025 LE DL2ARN 599 001 0
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:36
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP4HHI
599
599
026
022
LE
OU
SP4HHI
SP3CW
599
599
022
026
OU
LE
1
1
OU
LE
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:40
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP5ENG
599
599
027
024
LE
PA
SP5ENG
SP3CW
599
599
024
027
PA
LE
1
1
PA
LE
2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:41
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SO4P
599
599
030
046
LE
OL
SO4P
SP3CW
599
599
046
030
OL
LE
1
1
OL
LE
2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:41
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP7EWD
599
599
029
014
LE
SQ
SP7EWD
SP3CW
599
599
014
029
SQ
LE
1
1
SQ
LE
2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:40
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SQ3R
599
599
028
001
LE
NL
SO3R
SP3CW
599
599
001
028
NL
LE
0
0

2023/11/19 17:42
2023/11/19 17:43
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP9KJU
599
599
031
049
LE
RC
SP9KJU
SP3CW
599
599
049
031
RC
LE
1
1
RC
LE
2023/11/19 17:44
2023/11/19 17:44
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP9ZHR
599
599
032
047
LE
ET
SP9ZHR
SP3CW
599
599
047
032
ET
LE
1
1
ET
LE
2023/11/19 17:50
2023/11/19 17:51
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP9MDY
599
599
033
007
LE
RC
SP9MDY
SP3CW
599
599
007
033
RC
LE
1
1

LE
2023/11/19 17:52
2023/11/19 17:52
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP3MKS
599
599
034
006
LE
PO
SP3MKS
SP3CW
599
599
006
034
PO
LE
1
1
PO
LE
2023/11/19 17:56
2023/11/19 17:56
80m
80m
CW
CW
SP3CW
SP2XX
599
599
035
055
LE
GD
SP2XX
SP3CW
599
599
055
035
GD
LE
1
1
GD
LE