SP5ENG

Rezultat: 756
Liczba zgł. QSO: 32 (CW: 32, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 28 (87,5%)
Mnożniki: GD OL BI WT BS GS KK SL LD GV NN CU AC KR LA LH WV LS NI LE NL RC OU WM KF ET PO
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:01
2023/11/19 17:00
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
SP2XX
599
599
001
002
PA
GD
SP2XX
SP5ENG
599
599
002
001
GD
PA
1
1
GD
PA
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:01
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
SO4P
599
599
002
002
PA
OL
SO4P
SP5ENG
599
599
002
002
OL
PA
1
1
OL
PA
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:02
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
SP8BVN
599
599
003
006
PA
BI
SP8BVN
SP5ENG
599
599
006
003
BI
PA
1
1
BI
PA
2023/11/19 17:04
2023/11/19 17:03
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
SP3ZHP
599
599
004
003
PA
WT
SP3ZHP
SP5ENG
599
599
003
004
WT
PA
1
1
WT
PA
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:04
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
SP4AWE
599
599
005
007
PA
BS
SP4AWE
SP5ENG
599
599
007
005
BS
PA
1
1
BS
PA
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:05
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
SP5BMU
599
599
006
004
PA
GS
SP5BMU
SP5ENG
599
599
004
006
GS
PA
1
1
GS
PA
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:06
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
SP8GNF
599
599
007
004
PA
KK
SP8GNF
SP5ENG
599
599
004
007
KK
PA
1
1
KK
PA
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:07
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
SN1T
599
599
008
009
PA
SL
SN1T
SP5ENG
599
599
009
008
SL
PA
1
1
SL
PA
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:08
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
3Z600LD
599
599
009
005
PA
LD
3Z600LD
SP5ENG
599
599
005
009
LD
PA
1
1
LD
PA
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:11
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
SP7JYM
599
599
010
012
PA
GV
SP7JYM
SP5ENG
599
599
012
010
GV
PA
1
1
GV
PA
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:13
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
SO3O
599
599
011
004
PA
NN
SO3O
SP5ENG
599
599
004
011
NN
PA
1
1
NN
PA
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:18
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
SP1AEN
599
599
012
019
PA
CU
SP1AEN
SP5ENG
599
599
019
012
CU
PA
1
1
CU
PA
2023/11/19 17:21
[BRAK QSO]
80m CW SP5ENG
SP1C
599 013 PA SP1C 599 019 KC 0
2023/11/19 17:22
[BRAK LOGU]
80m CW SP5ENG
SP4W
599 014 PA SP4W 599 021 OQ 0
2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:24
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
SP9NLU
599
599
015
013
PA
RS
SP9NLU
SP5ENG
599
599
013
015
RS
PU
0
0

2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:25
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
SP7MJL
599
599
016
013
PA
AC
SP7MJL
SP5ENG
599
599
013
016
AC
PA
1
1
AC
PA
2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:29
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
SQ9TX
599
599
017
015
PA
KR
SQ9TX
SP5ENG
599
599
015
017
KR
PA
1
1
KR
PA
2023/11/19 17:31
2023/11/19 17:30
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
SN1F
599
599
018
026
PA
LA
SN1F
SP5ENG
599
599
026
018
LA
PA
1
1
LA
PA
2023/11/19 17:33
2023/11/19 17:32
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
SP6TGI
599
599
019
015
PA
LH
SP6TGI
SP5ENG
599
599
015
019
LH
PA
1
1
LH
PA
2023/11/19 17:37
2023/11/19 17:36
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
SP9PKM
599
599
021
044
PA
WV
SP9PKM
SP5ENG
599
599
044
021
WV
PA
1
1
WV
PA
2023/11/19 17:37
2023/11/19 17:36
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
SP3MEP
599
599
020
060
PA
LS
SP3MEP
SP5ENG
599
599
060
020
LS
PA
1
1
LS
PA
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:37
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
SP9GFI
599
599
022
049
PA
NI
SP9GFI
SP5ENG
599
599
049
022
NI
PA
1
1
NI
PA
2023/11/19 17:39
2023/11/19 17:38
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
SP7EWD
599
599
023
013
PA
SQ
SP7EWD
SP5ENG
599
599
013
023
SQ
PM
0
0

2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:40
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
SP3CW
599
599
024
027
PA
LE
SP3CW
SP5ENG
599
599
027
024
LE
PA
1
1
LE
PA
2023/11/19 17:42
2023/11/19 17:41
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
SQ3R
599
599
025
002
PA
NL
SQ3R
SP5ENG
599
599
002
025
NL
PA
1
1
NL
PA
2023/11/19 17:43
2023/11/19 17:43
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
SP9KJU
599
599
026
050
PA
RC
SP9KJU
SP5ENG
599
599
050
026
RC
PA
1
1
RC
PA
2023/11/19 17:44
2023/11/19 17:41
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
SP4HHI
599
599
027
027
PA
OU
SP4HHI
SP5ENG
599
599
027
027
OU
PA
1
1
OU
PA
2023/11/19 17:44
2023/11/19 17:44
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
SP5AYY
599
599
028
019
PA
WM
SP5AYY
SP5ENG
599
599
019
028
WM
PA
1
1
WM
PA
2023/11/19 17:46
2023/11/19 17:45
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
SP3KRE
599
599
029
014
PA
KF
SP3KRE
SP5ENG
599
599
014
029
KF
PA
1
1
KF
PA
2023/11/19 17:51
2023/11/19 17:50
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
SP9ZHR
599
599
030
059
PA
ET
SP9ZHR
SP5ENG
599
599
059
030
ET
PA
1
1
ET
PA
2023/11/19 17:55
2023/11/19 17:54
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
SP3MKS
599
599
031
009
PA
PO
SP3MKS
SP5ENG
599
599
009
031
PO
PA
1
1
PO
PA
2023/11/19 17:56
2023/11/19 17:56
80m
80m
CW
CW
SP5ENG
SP9MDY
599
599
032
016
PA
RC
SP9MDY
SP5ENG
599
599
016
032
RC
PA
1
1

PA