SN1T

Rezultat: 992
Liczba zgł. QSO: 37 (CW: 37, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 32 (86,5%)
Mnożniki: GS LA GV WV KK GD RS PA CW CU LD AC BS WT NN NI BI LE ZX KC KF KR YN WM SQ LS RC TK ET NL PO
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:02
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP5BMU
599
599
001
002
SL
GS
SP5BMU
SN1T
599
599
002
001
GS
SL
1
1
GS
SL
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:03
80m
80m
CW
CW
SN1T
SN1F
599
599
003
007
SL
LA
SN1F
SN1T
599
599
007
003
LA
SL
1
1
LA
SL
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:03
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP7JYM
599
599
002
004
SL
GV
SP7JYM
SN1T
599
599
004
002
GV
SL
1
1
GV
SL
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:05
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP9PKM
599
599
006
006
SL
WV
SP9PKM
SN1T
599
599
006
006
WV
SL
1
1
WV
SL
2023/11/19 17:05
[BRAK LOGU]
80m CW SN1T
SP4W
599 005 SL SP4W 599 006 OQ 0
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:05
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP8GNF
599
599
004
002
SL
KK
SP8GNF
SN1T
599
599
002
004
KK
SL
1
1
KK
SL
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP2XX
599
599
008
011
SL
GD
SP2XX
SN1T
599
599
011
008
GD
SL
1
1
GD
SL
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP9NLU
599
599
007
004
SL
RS
SP9NLU
SN1T
599
599
004
007
RS
SL
1
1
RS
SL
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:08
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP5ENG
599
599
009
008
SL
PA
SP5ENG
SN1T
599
599
008
009
PA
SL
1
1
PA
SL
2023/11/19 17:07
2023/11/19 17:07
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP9HAX
599
599
010
005
SL
CW
SP9HAX
SN1T
599
599
005
010
CW
SL
1
1
CW
SL
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:09
80m
80m
CW
CW
SN1T
SO4P
599
599
012
010
SL
PL
SO4P
SN1T
599
599
010
012
OL
SL
0
0

2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:08
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP1AEN
599
599
011
006
SL
CU
SP1AEN
SN1T
599
599
006
011
CU
SL
1
1
CU
SL
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:10
80m
80m
CW
CW
SN1T
3Z600LD
599
599
013
006
SL
LD
3Z600LD
SN1T
599
599
006
013
LD
SL
1
1
LD
SL
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:10
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP7MJL
599
599
014
004
SL
AC
SP7MJL
SN1T
599
599
004
014
AC
SL
1
1
AC
SL
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:11
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP4AWE
599
599
015
016
SL
BS
SP4AWE
SN1T
599
599
016
015
BS
SL
1
1
BS
SL
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP3ZHP
599
599
016
014
SL
WT
SP3ZHP
SN1T
599
599
014
016
WT
SL
1
1
WT
SL
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
CW
CW
SN1T
SO3O
599
599
017
007
SL
NN
SO3O
SN1T
599
599
007
017
NN
SL
1
1
NN
SL
2023/11/19 17:15
2023/11/19 17:15
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP9GFI
599
599
019
020
SL
NI
SP9GFI
SN1T
599
599
020
019
NI
SL
1
1
NI
SL
2023/11/19 17:15
2023/11/19 17:15
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP8BVN
599
599
018
022
SL
BI
SP8BVN
SN1T
599
599
022
018
BI
SL
1
1
BI
SL
2023/11/19 17:16
2023/11/19 17:16
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP3CW
599
599
020
007
SL
LE
SP3CW
SN1T
599
599
007
020
LE
SL
1
1
LE
SL
2023/11/19 17:17
2023/11/19 17:17
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP9PEZ
599
599
021
009
SL
ZX
SP9PEZ
SN1T
599
599
009
021
ZX
SL
1
1
ZX
SL
2023/11/19 17:17
[BRAK QSO]
80m CW SN1T
SP5ENG
599 022 SL SP5ENG 599 012 PA 0
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:18
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP1C
599
599
023
018
SL
KC
SP1C
SN1T
599
599
018
023
KC
SL
1
1
KC
SL
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP3KRE
599
599
024
006
SL
KF
SP3KRE
SN1T
599
599
006
024
KF
SL
1
1
KF
SL
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
CW
CW
SN1T
SQ9TX
599
599
025
008
SL
KR
SQ9TX
SN1T
599
599
008
025
KR
SL
1
1
KR
SL
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:20
80m
80m
CW
CW
SN1T
SN300CITY
599
599
026
009
SL
YN
SN300CITY
SN1T
599
599
009
026
YN
SL
1
1
YN
SL
2023/11/19 17:22
2023/11/19 17:21
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP5AYY
599
599
027
013
SL
WM
SP5AYY
SN1T
599
599
013
027
WM
SL
1
1
WM
SL
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP7EWD
599
599
028
008
SL
SQ
SP7EWD
SN1T
599
599
008
028
SQ
SL
1
1
SQ
SL
2023/11/19 17:24
2023/11/19 17:24
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP6TGI
599
599
029
006
SL
LH
SP6TGI
SN1T
599
599
006
029
LH
HL
0
0

2023/11/19 17:32
2023/11/19 17:32
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP3MEP
599
599
030
055
SL
LS
SP3MEP
SN1T
599
599
055
030
LS
SL
1
1
LS
SL
2023/11/19 17:32
2023/11/19 17:33
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP9KJU
599
599
031
035
SL
RC
SP9KJU
SN1T
599
599
035
031
RC
SL
1
1
RC
SL
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP3KWA
599
599
032
018
SL
TK
SP3KWA
SN1T
599
599
018
032
TK
SL
1
1
TK
SL
2023/11/19 17:42
2023/11/19 17:42
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP9ZHR
599
599
033
043
SL
ET
SP9ZHR
SN1T
599
599
043
033
ET
SL
1
1
ET
SL
2023/11/19 17:44
2023/11/19 17:44
80m
80m
CW
CW
SN1T
SQ3R
599
599
034
006
SL
NL
SQ3R
SN1T
599
599
006
034
NL
SL
1
1
NL
SL
2023/11/19 17:46
2023/11/19 17:37
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP4HHI
599
599
035
023
SL
OU
SP4HHI
SN1T
599
599
023
035
OU
SL
0
0

2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:49
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP9MDY
599
599
036
002
SL
RC
SP9MDY
SN1T
599
599
002
036
RC
SL
1
1

SL
2023/11/19 17:50
2023/11/19 17:50
80m
80m
CW
CW
SN1T
SP3MKS
599
599
037
002
SL
PO
SP3MKS
SN1T
599
599
002
037
PO
SL
1
1
PO
SL