SP2XX

Rezultat: 2332
Liczba zgł. QSO: 57 (CW: 31, SSB: 26, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 53 (93,0%)
Mnożniki: OL PA ZX LA WM SQ WV WT BS SL GV KK LD CU BI LS HR NL LW RB CZ ZB GD CM NY NI OY AQ GI OS WA RC KC NN KF CW KR RS TK OD TY LB PO LE
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:00
2023/11/19 17:00
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SO4P
599
599
001
001
GD
OL
SO4P
SP2XX
599
599
001
001
OL
GD
1
1
OL
GD
2023/11/19 17:00
2023/11/19 17:01
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP5ENG
599
599
002
001
GD
PA
SP5ENG
SP2XX
599
599
001
002
PA
GD
1
1
PA
GD
2023/11/19 17:01
2023/11/19 17:01
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP9PEZ
599
599
003
001
GD
ZX
SP9PEZ
SP2XX
599
599
001
003
ZX
GD
1
1
ZX
GD
2023/11/19 17:02
[BRAK LOGU]
80m CW SP2XX
SP4W
599 005 GD SP4W 599 002 OQ 0
2023/11/19 17:02
2023/11/19 17:02
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SN1F
599
599
004
004
GD
LA
SN1F
SP2XX
599
599
004
004
LA
GD
1
1
LA
GD
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:03
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP5AYY
599
599
007
002
GD
WM
SP5AYY
SP2XX
599
599
002
007
WM
GD
1
1
WM
GD
2023/11/19 17:03
2023/11/19 17:03
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP7EWD
599
599
006
001
GD
SQ
SP7EWD
SP2XX
599
599
001
006
SQ
GD
1
1
SQ
GD
2023/11/19 17:04
2023/11/19 17:03
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP9PKM
599
599
008
004
GD
WV
SP9PKM
SP2XX
599
599
004
008
WV
GD
1
1
WV
GD
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:05
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP3ZHP
599
599
009
006
GD
WT
SP3ZHP
SP2XX
599
599
006
009
WT
GD
1
1
WT
GD
2023/11/19 17:05
2023/11/19 17:05
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP4AWE
599
599
010
009
GD
BS
SP4AWE
SP2XX
599
599
009
010
BS
GD
1
1
BS
GD
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SN1T
599
599
011
008
GD
SL
SN1T
SP2XX
599
599
008
011
SL
GD
1
1
SL
GD
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:07
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP7JYM
599
599
012
008
GD
GV
SP7JYM
SP2XX
599
599
008
012
GV
GD
1
1
GV
GD
2023/11/19 17:09
2023/11/19 17:09
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP8GNF
599
599
013
007
GD
KK
SP8GNF
SP2XX
599
599
007
013
KK
GD
1
1
KK
GD
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:10
80m
80m
CW
CW
SP2XX
3Z600LD
599
599
014
007
GD
LD
3Z600LD
SP2XX
599
599
007
014
LD
GD
1
1
LD
GD
2023/11/19 17:11
2023/11/19 17:11
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP1AEN
599
599
015
011
GD
CU
SP1AEN
SP2XX
599
599
011
015
CU
GD
1
1
CU
GD
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:12
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP8BVN
599
599
016
018
GD
BI
SP8BVN
SP2XX
599
599
018
016
BI
GD
1
1
BI
GD
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:13
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP3MEP
59
59
017
029
GD
LS
SP3MEP
SP2XX
59
59
029
017
LS
GD
1
1
LS
GD
2023/11/19 17:13
2023/11/19 17:13
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP8FB
59
59
018
026
GD
HR
SP8FB
SP2XX
59
59
026
018
HR
GD
1
1
HR
2023/11/19 17:14
2023/11/19 17:14
80m
80m
PH
PH
SP2XX
3Z3AHK
59
59
019
029
GD
NL
3Z3AHK
SP2XX
59
59
029
019
NL
GD
1
1
NL
2023/11/19 17:16
2023/11/19 17:16
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SQ8PIW
59
59
020
014
GD
LW
SQ8PIW
SP2XX
59
59
014
020
LW
GD
1
1
LW
GD
2023/11/19 17:17
2023/11/19 17:17
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP9N
59
59
021
033
GD
RB
SP9N
SP2XX
59
59
033
021
RB
GD
1
1
RB
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:18
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP9KKA
59
59
022
024
GD
CZ
SP9KKA
SP2XX
59
59
024
022
CZ
GD
1
1
CZ
GD
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SQ9EDZ
59
59
023
015
GD
BT
SQ9EDZ
SP2XX
59
59
015
023
WT
GD
0
0

2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:21
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP4SAF
59
59
026
014
GD
ZB
SP4SAF
SP2XX
59
59
014
026
ZB
GD
1
1
ZB
GD
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:20
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP2MHS
59
59
025
010
GD
GD
SP2MHS
SP2XX
59
59
010
025
GD
GD
1
1
GD
GD
2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:20
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP8FO
59
59
024
015
GD
CM
SP8FO
SP2XX
59
59
015
024
CM
GD
1
1
CM
GD
2023/11/19 17:21
2023/11/19 17:21
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SQ6NDC
59
59
027
021
GD
NY
SQ6NDC
SP2XX
59
59
021
027
NY
GD
1
1
NY
GD
2023/11/19 17:21
2023/11/19 17:21
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SQ9PPT
59
59
028
015
GD
NI
SQ9PPT
SP2XX
59
59
015
028
NI
GD
1
1
NI
GD
2023/11/19 17:22
2023/11/19 17:22
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP9ZHC
59
59
029
017
GD
OY
SP9ZHC
SP2XX
59
59
017
029
OY
GD
1
1
OY
GD
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP8NCZ
59
59
030
007
GD
TL
SP8NCZ
SP2XX
59
59
008
030
TL
GD
0
0

2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:23
80m
80m
PH
PH
SP2XX
HF7A
59
59
031
039
GD
AQ
HF7A
SP2XX
59
59
039
031
AQ
GD
1
1
AQ
2023/11/19 17:24
2023/11/19 17:24
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP5UAO
59
59
032
014
GD
GI
SP5UAO
SP2XX
59
59
014
032
GI
GD
1
1
GI
GD
2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:25
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP8BVN
59
59
033
035
GD
BI
SP8BVN
SP2XX
59
59
035
033
BI
GD
1
1

2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:25
80m
80m
PH
PH
SP2XX
HF600LD
59
59
034
018
GD
LD
HF600LD
SP2XX
59
59
018
034
LD
GD
1
1

GD
2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:24
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP7FGA
59
59
035
012
GD
OS
SP7FGA
SP2XX
59
59
012
035
OS
GD
1
1
OS
GD
2023/11/19 17:29
2023/11/19 17:29
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP9HPA
59
59
036
045
GD
WA
SP9HPA
SP2XX
59
59
045
036
WA
GD
1
1
WA
GD
2023/11/19 17:30
2023/11/19 17:30
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP0LODZ
59
59
037
044
GD
LD
SP0LODZ
SP2XX
59
59
044
037
LD
GD
1
1

2023/11/19 17:31
2023/11/19 17:31
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP9SDR
59
59
038
040
GD
WA
SP9SDR
SP2XX
59
59
040
038
WA
GD
1
1

2023/11/19 17:34
2023/11/19 17:35
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP9KJU
599
599
039
039
GD
RC
SP9KJU
SP2XX
599
599
039
039
RC
GD
1
1
RC
GD
2023/11/19 17:36
2023/11/19 17:36
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP6TGI
599
599
040
019
GD
LH
SP6TGI
SP2XX
599
599
019
049
LH
GD
0
0

2023/11/19 17:37
2023/11/19 17:37
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP9GFI
599
599
041
050
GD
NI
SP9GFI
SP2XX
599
599
050
041
NI
GD
1
1

GD
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP1C
599
599
042
026
GD
KC
SP1C
SP2XX
599
599
026
042
KC
GD
1
1
KC
GD
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SO3O
599
599
044
027
GD
NN
SO3O
SP2XX
599
599
027
044
NN
GD
1
1
NN
GD
2023/11/19 17:38
2023/11/19 17:38
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP3MEP
599
599
043
063
GD
LS
SP3MEP
SP2XX
599
599
063
043
LS
GD
1
1

2023/11/19 17:39
2023/11/19 17:39
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP3KRE
599
599
046
013
GD
KF
SP3KRE
SP2XX
599
599
013
046
KF
GD
1
1
KF
GD
2023/11/19 17:39
2023/11/19 17:39
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP9HAX
599
599
045
019
GD
CW
SP9HAX
SP2XX
599
599
019
045
CW
GD
1
1
CW
GD
2023/11/19 17:40
2023/11/19 17:39
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SQ9TX
599
599
047
021
GD
KR
SQ9TX
SP2XX
599
599
021
047
KR
GD
1
1
KR
GD
2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:41
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP9NLU
599
599
048
023
GD
RS
SP9NLU
SP2XX
599
599
023
048
RS
GD
1
1
RS
GD
2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:41
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP3KWA
599
599
049
022
GD
TK
SP3KWA
SP2XX
599
599
022
049
TK
GD
1
1
TK
GD
2023/11/19 17:45
2023/11/19 17:45
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP3QDX
59
59
050
030
GD
OD
SP3QDX
SP2XX
59
59
030
050
OD
GD
1
1
OD
GD
2023/11/19 17:47
2023/11/19 17:46
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SN9CZ
59
59
051
018
GD
TY
SN9CZ
SP2XX
59
59
018
051
TY
GD
1
1
TY
GD
2023/11/19 17:48
2023/11/19 17:48
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP7JYM
59
59
052
047
GD
GV
SP7JYM
SP2XX
59
59
047
052
GV
GD
1
1

2023/11/19 17:50
2023/11/19 17:50
80m
80m
PH
PH
SP2XX
SP8HPW
59
59
053
047
GD
LB
SP8HPW
SP2XX
59
59
047
053
LB
GD
1
1
LB
GD
2023/11/19 17:55
2023/11/19 17:55
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP3MKS
599
599
054
012
GD
PO
SP3MKS
SP2XX
599
599
012
054
PO
GD
1
1
PO
GD
2023/11/19 17:56
2023/11/19 17:56
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP3CW
599
599
055
035
GD
LE
SP3CW
SP2XX
599
599
035
055
LE
GD
1
1
LE
GD
2023/11/19 17:58
2023/11/19 17:58
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SQ3R
599
599
057
025
GD
NL
SQ3R
SP2XX
599
599
025
057
NL
GD
1
1

GD
2023/11/19 17:58
2023/11/19 17:59
80m
80m
CW
CW
SP2XX
SP9MDY
599
599
056
018
GD
RC
SP9MDY
SP2XX
599
599
018
056
RC
GD
1
1

GD