3Z600LD

Rezultat: 529
Liczba zgł. QSO: 33 (CW: 33, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 23 (69,7%)
Mnożniki: CU LA PA RS GD SL BI ZX AC WV NI LE KF BS YN NN LS KR TK RC SQ GS ET
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:06
80m
80m
CW
CW
3Z600LD
SP1AEN
599
599
002
005
LD
CU
SP1AEN
3Z600LD
599
599
005
002
CU
LD
1
1
CU
LD
2023/11/19 17:06
[BRAK LOGU]
80m CW 3Z600LD
SP4W
599 003 LD SP4W 599 008 OQ 0
2023/11/19 17:06
2023/11/19 17:05
80m
80m
CW
CW
3Z600LD
SN1F
599
599
001
009
LD
LA
SN1F
3Z600LD
599
599
009
001
LA
LD
1
1
LA
LD
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:10
80m
80m
CW
CW
3Z600LD
SP5ENG
599
599
005
009
LD
PA
SP5ENG
3Z600LD
599
599
009
005
PA
LD
1
1
PA
LD
2023/11/19 17:08
2023/11/19 17:08
80m
80m
CW
CW
3Z600LD
SP9NLU
599
599
004
005
LD
RS
SP9NLU
3Z600LD
599
599
005
004
RS
LD
1
1
RS
LD
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:10
80m
80m
CW
CW
3Z600LD
SP2XX
599
599
007
014
LD
GD
SP2XX
3Z600LD
599
599
014
007
GD
LD
1
1
GD
LD
2023/11/19 17:10
2023/11/19 17:10
80m
80m
CW
CW
3Z600LD
SN1T
599
599
006
013
LD
SL
SN1T
3Z600LD
599
599
013
006
SL
LD
1
1
SL
LD
2023/11/19 17:12
2023/11/19 17:11
80m
80m
CW
CW
3Z600LD
SP8BVN
599
599
008
017
LD
BI
SP8BVN
3Z600LD
599
599
017
008
BI
LD
1
1
BI
LD
2023/11/19 17:12
[BRAK QSO]
80m CW 3Z600LD
SP5BMU
599 009 LD SP5BMU 599 OO1 0
2023/11/19 17:14
[BRAK LOGU]
80m CW 3Z600LD
OK1CO
599 010 LD OK1CO 599 0
2023/11/19 17:14
[BRAK LOGU]
80m CW 3Z600LD
OK1CO
599 011 LD OK1CO 599 0
2023/11/19 17:16
2023/11/19 17:16
80m
80m
CW
CW
3Z600LD
SP9PEZ
599
599
012
008
LD
ZX
SP9PEZ
3Z600LD
599
599
008
012
ZX
LD
1
1
ZX
LD
2023/11/19 17:18
2023/11/19 17:18
80m
80m
CW
CW
3Z600LD
SP7MJL
599
599
013
008
LD
AC
SP7MJL
3Z600LD
599
599
008
013
AC
LD
1
1
AC
LD
2023/11/19 17:19
2023/11/19 17:19
80m
80m
CW
CW
3Z600LD
SP9HAX
599
599
014
010
LD
CW
SP9HAX
3Z600LD
599
599

014
CW
LD
0
0

2023/11/19 17:20
2023/11/19 17:20
80m
80m
CW
CW
3Z600LD
SP7JYM
599
599
015
017
LD
GV
SP7JYM
3Z600LD
599
599
017
001
GV
LD
0
0

2023/11/19 17:21
2023/11/19 17:21
80m
80m
CW
CW
3Z600LD
SP5AYY
599
599
016
012
LD
WM
SP5AYY
3Z600LA
599
599
012
016
WM
LD
0
0

2023/11/19 17:22
2023/11/19 17:22
80m
80m
CW
CW
3Z600LD
SP9PKM
599
599
017
024
LD
WV
SP9PKM
3Z600LD
599
599
024
017
WV
LD
1
1
WV
LD
2023/11/19 17:23
2023/11/19 17:22
80m
80m
CW
CW
3Z600LD
SP9GFI
599
599
018
030
LD
NI
SP9GFI
3Z600LD
599
599
030
018
NI
LD
1
1
NI
2023/11/19 17:24
[BRAK QSO]
80m CW 3Z600LD
SP1C
599 020 LD SP1C 599 020 KC 0
2023/11/19 17:24
2023/11/19 17:23
80m
80m
CW
CW
3Z600LD
SP3CW
599
599
019
013
LD
LE
SP3CW
3Z600LD
599
599
013
019
LE
LD
1
1
LE
LD
2023/11/19 17:25
2023/11/19 17:26
80m
80m
CW
CW
3Z600LD
SP3KRE
599
599
021
008
LD
KF
SP3KRE
3Z600LD
599
599
008
021
KF
LD
1
1
KF
LD
2023/11/19 17:26
2023/11/19 17:26
80m
80m
CW
CW
3Z600LD
SP4AWE
599
599
022
026
LD
BS
SP4AWE
3Z600LD
599
599
026
022
BS
LD
1
1
BS
LD
2023/11/19 17:26
[BRAK LOGU]
80m CW 3Z600LD
DL1NEO
599 023 LD DL1NEO 599 0
2023/11/19 17:32
2023/11/19 17:32
80m
80m
CW
CW
3Z600LD
SN300CITY
599
599
024
016
LD
YN
SN300CITY
3Z600LD
599
599
016
024
YN
LD
1
1
YN
LD
2023/11/19 17:33
2023/11/19 17:32
80m
80m
CW
CW
3Z600LD
SO3O
599
599
025
022
LD
NN
SO3O
3Z600LD
599
599
022
025
NN
LD
1
1
NN
LD
2023/11/19 17:34
2023/11/19 17:34
80m
80m
CW
CW
3Z600LD
SP3MEP
599
599
026
057
LD
LS
SP3MEP
3Z600LD
599
599
057
026
LS
LD
1
1
LS
2023/11/19 17:36
2023/11/19 17:36
80m
80m
CW
CW
3Z600LD
SQ9TX
599
599
027
019
LD
KR
SQ9TX
3Z600LD
599
599
019
027
KR
LD
1
1
KR
LD
2023/11/19 17:37
2023/11/19 17:37
80m
80m
CW
CW
3Z600LD
SP3KWA
599
599
028
017
LD
TK
SP3KWA
3Z600LD
599
599
017
028
TK
LD
1
1
TK
LD
2023/11/19 17:41
2023/11/19 17:42
80m
80m
CW
CW
3Z600LD
SP9KJU
599
599
029
048
LD
RC
SP9KJU
3Z600LD
599
599
048
029
RC
LD
1
1
RC
2023/11/19 17:44
2023/11/19 17:45
80m
80m
CW
CW
3Z600LD
SP7EWD
599
599
030
015
LD
SQ
SP7EWD
3Z600LD
599
599
015
030
SQ
LD
1
1
SQ
LD
2023/11/19 17:52
2023/11/19 17:52
80m
80m
CW
CW
3Z600LD
SP5BMU
599
599
031
029
LD
GS
SP5BMU
3Z600LD
599
599
029
031
GS
LD
1
1
GS
LD
2023/11/19 17:55
[BRAK LOGU]
80m CW 3Z600LD
YT7MK
599 032 LD YT7MK 599 0
2023/11/19 17:57
2023/11/19 17:57
80m
80m
CW
CW
3Z600LD
SP9ZHR
599
599
033
065
LD
ET
SP9ZHR
3Z600LD
599
599
065
033
ET
LD
1
1
ET