SP6-01445

Rezultat: 896
Liczba zgł. HRD: 37 (CW: 9, SSB: 28, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. HRD: 32 (86,5%)
Mnożniki: OL HR WI OU LW ZW AQ LS NL LU CM WV ZB LA WM WJ ET GD CU TZ AL KB WA RC NI PO CJ EM
StacjaKorespondentPunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:54 80m PH SQ8LUN 59 002 LU SP9KJM 59 030 EM
2021/11/18 17:12 80m PH SQ5AKY 59 010 GI SP9UOP 59 004 WV
2021/11/18 17:00 80m PH SP4KHM 59 001 OL SQ9HZM 59 001 OV 1
2021/11/18 17:00 80m PH SO4P 59 001 OL SP4KHM 59 002 OL 1 OL
2021/11/18 17:00 80m PH SQ9HZM 59 001 OV SP4KHM 59 001 OL
2021/11/18 17:04 80m PH SP8FB 59 010 HR SP4JSJ 59 001 OU 1 HR
2021/11/18 17:04 80m PH SP9MOA 59 002 WI SP8FB 59 012 HR 1 WI
2021/11/18 17:04 80m PH SP4JSJ 59 001 OU SP8FB 59 010 HR 1 OU
2021/11/18 17:06 80m PH SQ9ITA 59 008 ZW SQ8PIW 59 008 LW 1 ZW
2021/11/18 17:06 80m PH SQ8PIW 59 008 LW SQ9ITA 59 008 ZW 1 LW
2021/11/18 17:08 80m PH SP3MEP 59 018 LS HF7A 59 006 AQ 1 LS
2021/11/18 17:08 80m PH HF7A 59 006 AQ SP3MEP 59 018 LS 1 AQ
2021/11/18 17:10 80m PH SP8KAF 59 004 LU 3Z3AHK 59 013 NL 1 LU
2021/11/18 17:10 80m PH 3Z3AHK 59 013 NL SP8KAF 59 004 LU 1 NL
2021/11/18 17:10 80m PH SP8FO 59 011 CM 3Z3AHK 59 014 NL 1 CM
2021/11/18 17:12 80m PH SP9UOP 59 004 WV SQ5AKY 59 010 GI 1 WV
2021/11/18 17:15 80m PH SP4SAF 59 008 ZB SQ1NXO 59 010 ZL 1 ZB
2021/11/18 17:15 80m PH SQ1NXO 59 010 ZL SP4SAF 59 008 ZB
2021/11/18 17:24 80m CW SP9PKM 599 030 WV SP1GZF 599 022 LA 1
2021/11/18 17:24 80m CW SP1GZF 599 022 LA SP9PKM 599 030 WV 1 LA
2021/11/18 17:25 80m CW SO4P 599 041 OL SP1GZF 599 023 LA 1
2021/11/18 17:26 80m CW SP2FWC 599 010 WJ SN70KAB 599 010 WM 1 WJ
2021/11/18 17:26 80m CW SN70KAB 599 010 WM SP2FWC 599 010 WJ 1 WM
2021/11/18 17:28 80m CW SP9ZHR 599 022 ET SP2KAC 599 024 GD 1 ET
2021/11/18 17:28 80m CW SP2KAC 599 024 GD SP9ZHR 599 022 ET 1 GD
2021/11/18 17:30 80m CW SP7OGP 599 020 TZ SP9ZHR 599 024 ET 1 TZ
2021/11/18 17:30 80m CW SP1AEN 599 027 CU SP9ZHR 599 025 ET 1 CU
2021/11/18 17:36 80m PH SN3P 59 022 AL SP9PKM 59 039 WV 1 AL
2021/11/18 17:36 80m PH SP9PKM 59 039 WV SN3P 59 022 AL 1
2021/11/18 17:37 80m PH SP9SDR 59 026 WA SP9TL 59 006 KB 1 WA
2021/11/18 17:37 80m PH SP9TL 59 006 KB SP9SDR 59 026 WA 1 KB
2021/11/18 17:38 80m PH SP5GEO 59 018 RC SP9SDR 59 027 WA 1 RC
2021/11/18 17:42 80m PH SP3MKS 59 038 PO 3Z3AHK 59 042 NL 1 PO
2021/11/18 17:41 80m PH SQ9PPT 59 005 NI 3Z3AHK 59 041 NL 1 NI
2021/11/18 17:42 80m PH SP4SAF 59 030 ZB SP4KHM 59 047 OL
2021/11/18 17:51 80m PH SP2GUC 59 030 CJ SN3P 59 040 AL 1 CJ
2021/11/18 17:54 80m PH SP9KJM 59 030 EM SQ8LUN 59 002 LU 1 EM