SP1AEN

Rezultat: 868
Liczba zgł. QSO: 33 (CW: 33, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 31 (93,9%)
Mnożniki: TZ BS WV ZC WJ KI WT WX BI BG LA PZ LE WI WM OD SQ ZX NN PO CJ OL PA ET LS EB RC GD
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:00
2021/11/18 17:00
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP7OGP
599
599
002
001
CU
TZ
SP7OGP
SP1AEN
599
599
001
002
TZ
CU
1
1
TZ
CU
2021/11/18 17:00
2021/11/18 17:00
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP4AWE
599
599
001
001
CU
BS
SP4AWE
SP1AEN
599
599
001
001
BS
CU
1
1
BS
CU
2021/11/18 17:01
2021/11/18 17:01
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP9PKM
599
599
003
002
CU
WV
SP9PKM
SP1AEN
599
599
002
003
WV
CU
1
1
WV
CU
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:02
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP9CCA
599
599
004
002
CU
ZC
SP9CCA
SP1AEN
599
599
002
004
ZC
CU
1
1
ZC
CU
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:03
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP2FWC
599
599
005
002
CU
WJ
SP2FWC
SP1AEN
599
599
002
005
WJ
CU
1
1
WJ
CU
2021/11/18 17:04
2021/11/18 17:04
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP7JLH
599
599
006
005
CU
KI
SP7JLH
SP1AEN
599
599
005
006
KI
CU
1
1
KI
CU
2021/11/18 17:05
2021/11/18 17:05
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP3ZHP
599
599
007
002
CU
WT
SP3ZHP
SP1AEN
599
599
002
007
WT
CU
1
1
WT
CU
2021/11/18 17:06
2021/11/18 17:06
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP5ES
599
599
008
009
CU
WX
SP5ES
SP1AEN
599
599
009
008
WX
CU
1
1
WX
CU
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:07
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP8BVN
599
599
009
013
CU
BI
SP8BVN
SP1AEN
599
599
013
009
BI
CU
1
1
BI
CU
2021/11/18 17:08
2021/11/18 17:09
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP1EPI
599
599
010
006
CU
BG
SP1EPI
SP1AEN
599
599
006
010
BG
CU
1
1
BG
CU
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:09
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP1GZF
599
599
011
009
CU
LA
SP1GZF
SP1AEN
599
599
009
011
LA
CU
1
1
LA
CU
2021/11/18 17:10
2021/11/18 17:10
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SQ5W
599
599
012
005
CU
PZ
SQ5W
SP1AEN
599
599
005
012
PZ
CU
1
1
PZ
CU
2021/11/18 17:11
2021/11/18 17:11
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP3CW
599
599
013
013
CU
LE
SP3CW
SP1AEN
599
599
013
013
LE
CU
1
1
LE
CU
2021/11/18 17:12
2021/11/18 17:12
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP9BCH
599
599
014
011
CU
WI
SP9BCH
SP1AEN
599
599
011
014
WI
CU
1
1
WI
CU
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:13
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP5FHF
599
599
015
011
CU
WM
SP5FHF
SP1AEN
599
599
011
015
WM
CU
1
1
WM
CU
2021/11/18 17:14
2021/11/18 17:14
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP3CYY
599
599
016
009
CU
OD
SP3CYY
SP1AEN
599
599
009
016
OD
CU
1
1
OD
CU
2021/11/18 17:14
2021/11/18 17:14
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SN70KAB
599
599
017
003
CU
WM
SN70KAB
SP1AEN
599
599
003
017
WM
CU
1
1

CU
2021/11/18 17:15
2021/11/18 17:16
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP7EWD
599
599
019
004
CU
SQ
SP7EWD
SP1AEN
599
599
004
019
SQ
CU
1
1
SQ
CU
2021/11/18 17:15
2021/11/18 17:15
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SQ5ASO
599
599
018
001
CU
WM
SQ5ASO
SP1AEN
599
599
001
018
WM
CU
1
1

CU
2021/11/18 17:16
2021/11/18 17:16
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SQ9FMU
599
599
020
003
CU
ZX
SQ9FMU
SP1AEN
599
599
003
020
ZX
CU
1
1
ZX
CU
2021/11/18 17:17
2021/11/18 17:17
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SO3O
599
599
021
014
CU
NN
SO3O
SP1AEN
599
599
014
021
NN
CU
1
1
NN
CU
2021/11/18 17:21
2021/11/18 17:21
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP3MKS
599
599
022
024
CU
PO
SP3MKS
SP1AEN
599
599
024
022
PO
CU
1
1
PO
CU
2021/11/18 17:21
2021/11/18 17:21
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP2GUC
599
599
023
016
CU
CJ
SP2GUC
SP1AEN
599
599
016
023
CJ
CU
1
1
CJ
CU
2021/11/18 17:26
[BRAK QSO]
80m CW SP1AEN
SP2R
599 025 CU SP2R 599 001 EB 0
2021/11/18 17:26
2021/11/18 17:26
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SO4P
599
599
024
042
CU
OL
SO4P
SP1AEN
599
599
042
024
OL
CU
1
1
OL
CU
2021/11/18 17:28
2021/11/18 17:29
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP5ENG
599
599
026
005
CU
PA
SP5ENG
SP1AEN
599
599
005
026
PA
CU
1
1
PA
CU
2021/11/18 17:31
2021/11/18 17:31
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP9ZHR
599
599
027
024
CU
ET
SP9ZHR
SP1AEN
599
599
024
027
ET
CU
1
1
ET
CU
2021/11/18 17:32
2021/11/18 17:32
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP3MEP
599
599
028
046
CU
LS
SP3MEP
SP1AEN
599
599
046
028
LS
CU
1
1
LS
CU
2021/11/18 17:38
2021/11/18 17:37
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP2R
599
599
029
015
CU
EB
SP2R
SP1AEN
599
599
015
029
EB
CU
1
1
EB
CU
2021/11/18 17:42
2021/11/18 17:42
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP9KJU
599
599
030
034
CU
RC
SP9KJU
SP1AEN
599
599
034
030
RC
CU
1
1
RC
CU
2021/11/18 17:45
2021/11/18 17:45
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP2XX
599
599
031
045
CU
GD
SP2XX
SP1AEN
599
599
045
031
GD
CU
1
1
GD
CU
2021/11/18 17:56
2021/11/18 17:56
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP9MDY
599
599
032
018
CU
RC
SP9MDY
SP1AEN
599
599
018
032
RC
CU
1
1

CU
2021/11/18 17:59
2021/11/18 17:58
80m
80m
CW
CW
SP1AEN
SP4KHM
599
599
033
058
CU
OL
SP4KHM
SP1AEN
599
599
058
028
OL
CU
0
0