SP7OGP

Rezultat: 754
Liczba zgł. QSO: 30 (CW: 30, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 29 (96,7%)
Mnożniki: CU BI KI LE WX NN WM WJ WT PO LA BS BG GD WI WV LS ET OL EB OD RC PA CJ WA SQ
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:00
2021/11/18 17:00
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SP1AEN
599
599
001
002
TZ
CU
SP1AEN
SP7OGP
599
599
002
001
CU
TZ
1
1
CU
TZ
2021/11/18 17:01
2021/11/18 17:01
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SP8BVN
599
599
002
004
TZ
BI
SP8BVN
SP7OGP
599
599
004
002
BI
TZ
1
1
BI
TZ
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:03
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SP7JLH
599
599
003
003
TZ
KI
SP7JLH
SP7OGP
599
599
003
003
KI
TZ
1
1
KI
TZ
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:03
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SP3CW
599
599
004
005
TZ
LE
SP3CW
SP7OGP
599
599
005
004
LE
TZ
1
1
LE
TZ
2021/11/18 17:04
2021/11/18 17:04
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SP5ES
599
599
005
006
TZ
WX
SP5ES
SP7OGP
599
599
006
005
WX
TZ
1
1
WX
TZ
2021/11/18 17:05
2021/11/18 17:05
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SO3O
599
599
006
005
TZ
NN
SO3O
SP7OGP
599
599
005
006
NN
TZ
1
1
NN
TZ
2021/11/18 17:06
2021/11/18 17:05
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SP5FHF
599
599
007
003
TZ
WM
SP5FHF
SP7OGP
599
599
003
007
WM
TZ
1
1
WM
TZ
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:06
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SP2FWC
599
599
008
004
TZ
WJ
SP2FWC
SP7OGP
599
599
004
008
WJ
TZ
1
1
WJ
TZ
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:09
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SP3ZHP
599
599
009
009
TZ
WT
SP3ZHP
SP7OGP
599
599
009
009
WT
TZ
1
1
WT
TZ
2021/11/18 17:10
2021/11/18 17:10
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SP3MKS
599
599
010
012
TZ
PO
SP3MKS
SP7OGP
599
599
012
010
PO
TZ
1
1
PO
TZ
2021/11/18 17:11
2021/11/18 17:11
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SP1GZF
599
599
011
012
TZ
LA
SP1GZF
SP7OGP
599
599
012
011
LA
TZ
1
1
LA
TZ
2021/11/18 17:12
2021/11/18 17:12
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SP4AWE
599
599
012
012
TZ
BS
SP4AWE
SP7OGP
599
599
012
012
BS
TZ
1
1
BS
TZ
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:13
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SP1EPI
599
599
013
009
TZ
BG
SP1EPI
SP7OGP
599
599
009
013
BG
TZ
1
1
BG
TZ
2021/11/18 17:14
2021/11/18 17:14
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SP2KAC
599
599
014
013
TZ
GD
SP2KAC
SP7OGP
599
599
013
014
GD
TZ
1
1
GD
TZ
2021/11/18 17:16
2021/11/18 17:16
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SP9CCA
599
599
015
010
TZ
ZC
SP9CCA
SP7OGP
599
599
010
015
ZC
TL
0
0

2021/11/18 17:17
2021/11/18 17:17
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SP9BCH
599
599
016
014
TZ
WI
SP9BCH
SP7OGP
599
599
014
016
WI
TZ
1
1
WI
TZ
2021/11/18 17:19
2021/11/18 17:19
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SP9PKM
599
599
017
023
TZ
WV
SP9PKM
SP7OGP
599
599
023
017
WV
TZ
1
1
WV
TZ
2021/11/18 17:23
2021/11/18 17:23
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SN70KAB
599
599
018
008
TZ
WM
SN70KAB
SP7OGP
599
599
008
018
WM
TZ
1
1

TZ
2021/11/18 17:28
2021/11/18 17:28
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SP3MEP
599
599
019
036
TZ
LS
SP3MEP
SP7OGP
599
599
036
019
LS
TZ
1
1
LS
TZ
2021/11/18 17:30
2021/11/18 17:30
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SP9ZHR
599
599
020
023
TZ
ET
SP9ZHR
SP7OGP
599
599
023
020
ET
TZ
1
1
ET
TZ
2021/11/18 17:31
2021/11/18 17:31
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SO4P
599
599
021
050
TZ
OL
SO4P
SP7OGP
599
599
050
021
OL
TZ
1
1
OL
TZ
2021/11/18 17:32
2021/11/18 17:31
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SP2R
599
599
022
002
TZ
EB
SP2R
SP7OGP
599
599
002
022
EB
TZ
1
1
EB
TZ
2021/11/18 17:33
2021/11/18 17:33
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SP3CYY
599
599
023
023
TZ
OD
SP3CYY
SP7OGP
599
599
023
023
OD
TZ
1
1
OD
TZ
2021/11/18 17:38
2021/11/18 17:38
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SP9KJU
599
599
024
025
TZ
RC
SP9KJU
SP7OGP
599
599
025
024
RC
TZ
1
1
RC
TZ
2021/11/18 17:39
2021/11/18 17:40
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SP5ENG
599
599
025
014
TZ
PA
SP5ENG
SP7OGP
599
599
014
025
PA
TZ
1
1
PA
TZ
2021/11/18 17:45
2021/11/18 17:45
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SQ5ASO
599
599
026
016
TZ
WM
SQ5ASO
SP7OGP
599
599
016
026
WM
TZ
1
1

TZ
2021/11/18 17:46
2021/11/18 17:46
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SP9MDY
599
599
027
001
TZ
RC
SP9MDY
SP7OGP
599
599
001
027
RC
TZ
1
1

TZ
2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:49
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SP2GUC
599
599
028
026
TZ
CJ
SP2GUC
SP7OGP
599
599
026
028
CJ
TZ
1
1
CJ
TZ
2021/11/18 17:50
2021/11/18 17:50
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SP9KUP
599
599
029
033
TZ
WA
SP9KUP
SP7OGP
599
599
033
029
WA
TZ
1
1
WA
TZ
2021/11/18 17:56
2021/11/18 17:56
80m
80m
CW
CW
SP7OGP
SP7EWD
599
599
030
020
TZ
SQ
SP7EWD
SP7OGP
599
599
020
030
SQ
TZ
1
1
SQ
TZ