SP1GZF

Rezultat: 957
Liczba zgł. QSO: 35 (CW: 35, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 33 (94,3%)
Mnożniki: WI WX NN PO WJ BI KI WM CU WN LE TZ YW GD OD WT SQ BG BS OL WV ET LS EB RC WA PA DY ZC
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:00
2021/11/18 17:01
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SP9BCH
599
599
001
001
LA
WI
SP9BCH
SP1GZF
599
599
001
001
WI
LA
1
1
WI
LA
2021/11/18 17:01
2021/11/18 17:01
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SP5ES
599
599
002
002
LA
WX
SP5ES
SP1GZF
599
599
002
002
WX
LA
1
1
WX
LA
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:02
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SO3O
599
599
003
001
LA
NN
SO3O
SP1GZF
599
599
001
003
NN
LA
1
1
NN
LA
2021/11/18 17:03
2021/11/18 17:03
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SP3MKS
599
599
004
002
LA
PO
SP3MKS
SP1GZF
599
599
002
004
PO
LA
1
1
PO
LA
2021/11/18 17:06
2021/11/18 17:06
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SP2FWC
599
599
005
003
LA
WJ
SP2FWC
SP1GZF
599
599
003
005
WJ
LA
1
1
WJ
LA
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:08
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SP8BVN
599
599
007
014
LA
BI
SP8BVN
SP1GZF
599
599
014
007
BI
LA
1
1
BI
LA
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:07
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SP7JLH
599
599
006
008
LA
KI
SP7JLH
SP1GZF
599
599
008
006
KI
LA
1
1
KI
LA
2021/11/18 17:08
2021/11/18 17:08
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SP5FHF
599
599
008
006
LA
WM
SP5FHF
SP1GZF
599
599
006
008
WM
LA
1
1
WM
LA
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:09
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SP1AEN
599
599
009
011
LA
CU
SP1AEN
SP1GZF
599
599
011
009
CU
LA
1
1
CU
LA
2021/11/18 17:10
2021/11/18 17:10
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SQ1MTS
599
599
010
001
LA
WN
SQ1MTS
SP1GZF
599
599
001
010
WN
LA
1
1
WN
LA
2021/11/18 17:10
2021/11/18 17:10
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SP3CW
599
599
011
012
LA
LE
SP3CW
SP1GZF
599
599
012
011
LE
LA
1
1
LE
LA
2021/11/18 17:11
2021/11/18 17:11
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SP7OGP
599
599
012
011
LA
TZ
SP7OGP
SP1GZF
599
599
011
012
TZ
LA
1
1
TZ
LA
2021/11/18 17:12
2021/11/18 17:12
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SP1AOL
599
599
013
001
LA
YW
SP1AOL
SP1GZF
599
599
001
013
YW
LA
1
1
YW
LA
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:13
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SP2KAC
599
599
014
012
LA
GD
SP2KAC
SP1GZF
599
599
012
014
GD
LA
1
1
GD
LA
2021/11/18 17:14
2021/11/18 17:14
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SP3CYY
599
599
016
010
LA
OD
SP3CYY
SP1GZF
599
599
010
016
OD
LA
1
1
OD
LA
2021/11/18 17:14
2021/11/18 17:14
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SQ9FMU
599
599
015
002
LA
ZX
SQ9UM
SP1GZF
599
599
002
015
GE
LA
0
0

2021/11/18 17:16
2021/11/18 17:16
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SP3ZHP
599
599
017
016
LA
WT
SP3ZHP
SP1GZF
599
599
016
017
WT
LA
1
1
WT
LA
2021/11/18 17:17
2021/11/18 17:17
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SP7EWD
599
599
018
005
LA
SQ
SP7EWD
SP1GZF
599
599
005
018
SQ
LA
1
1
SQ
LA
2021/11/18 17:23
2021/11/18 17:23
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SP1EPI
599
599
019
012
LA
BG
SP1EPI
SP1GZF
599
599
012
019
BG
LA
1
1
BG
LA
2021/11/18 17:24
2021/11/18 17:24
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SN70KAB
599
599
021
009
LA
WM
SN70KAB
SP1GZF
599
599
009
021
WM
LA
1
1

LA
2021/11/18 17:24
2021/11/18 17:24
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SP4AWE
599
599
020
020
LA
BS
SP4AWE
SP1GZF
599
599
020
020
BS
LA
1
1
BS
LA
2021/11/18 17:25
2021/11/18 17:25
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SO4P
599
599
023
041
LA
OL
SO4P
SP1GZF
599
599
041
023
OL
LA
1
1
OL
LA
2021/11/18 17:25
2021/11/18 17:25
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SP9PKM
599
599
022
030
LA
WV
SP9PKM
SP1GZF
599
599
030
022
WV
LA
1
1
WV
LA
2021/11/18 17:27
2021/11/18 17:27
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SP9ZHR
599
599
024
020
LA
ET
SP9ZHR
SP1GZF
599
599
020
024
ET
LA
1
1
ET
LA
2021/11/18 17:28
2021/11/18 17:28
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SP3MEP
599
599
025
037
LA
LS
SP3MEP
SP1GZF
599
599
037
025
LS
LA
1
1
LS
LA
2021/11/18 17:32
2021/11/18 17:32
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SP2R
599
599
026
004
LA
EB
SP2R
SP1GZF
599
599
004
026
EB
LA
1
1
EB
LA
2021/11/18 17:36
2021/11/18 17:35
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SQ5ASO
599
599
027
010
LA
WM
SQ5ASO
SP1GZF
599
599
010
027
WM
LA
1
1

LA
2021/11/18 17:38
2021/11/18 17:38
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SP9KJU
599
599
028
026
LA
RC
SP9KJU
SP1GZF
599
599
026
028
RC
LA
1
1
RC
LA
2021/11/18 17:48
2021/11/18 17:48
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SP9MDY
599
599
029
004
LA
RC
SP9MDY
SP1GZF
599
599
004
029
RC
LA
1
1

LA
2021/11/18 17:49
2021/11/18 17:49
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SP9KUP
599
599
030
032
LA
WA
SP9KUP
SP1GZF
599
599
032
030
WA
LA
1
1
WA
LA
2021/11/18 17:52
[BRAK LOGU]
80m CW SP1GZF
HF6EP
599 031 LA HF6EP 599 002 GY 0
2021/11/18 17:53
2021/11/18 17:53
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SP5ENG
599
599
032
023
LA
PA
SP5ENG
SP1GZF
599
599
023
032
PA
LA
1
1
PA
LA
2021/11/18 17:55
2021/11/18 17:55
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SP4KHM
599
599
033
055
LA
OL
SP4KHM
SP1GZF
599
599
055
033
OL
LA
1
1

LA
2021/11/18 17:58
2021/11/18 17:58
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SP2WGB
599
599
034
009
LA
DY
SP2WGB
SP1GZF
599
599
009
034
DY
LA
1
1
DY
LA
2021/11/18 17:59
2021/11/18 17:59
80m
80m
CW
CW
SP1GZF
SP9CCA
599
599
035
016
LA
ZC
SP9CCA
SP1GZF
599
599
016
035
ZC
LA
1
1
ZC
LA