SP2KAC

Rezultat: 598
Liczba zgł. QSO: 31 (CW: 31, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 26 (83,9%)
Mnożniki: BI KI LE GD WI WT WX NN WM LA TZ ZC PO CJ OD WJ BG OL WV ET PA RC DY
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:00
2021/11/18 17:00
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SP8BVN
599
599
001
001
GD
BI
SP8BVN
SP2KAC
599
599
001
001
BI
GD
1
1
BI
GD
2021/11/18 17:02
2021/11/18 17:02
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SP7JLH
599
599
002
002
GD
KI
SP7JLH
SP2KAC
599
599
002
002
KI
GD
1
1
KI
GD
2021/11/18 17:04
2021/11/18 17:04
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SP3CW
599
599
003
007
GD
LE
SP3CW
SP2KAC
599
599
007
003
LE
GD
1
1
LE
2021/11/18 17:06
2021/11/18 17:06
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SP2XX
599
599
004
008
GD
GD
SP2XX
SP2KAC
599
599
008
004
GD
GD
1
1
GD
GD
2021/11/18 17:07
2021/11/18 17:07
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SP9BCH
599
599
005
006
GD
WI
SP9BCH
SP2KAC
599
599
006
005
WI
GD
1
1
WI
GD
2021/11/18 17:08
2021/11/18 17:08
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SP3ZHP
599
599
006
007
GD
WT
SP3ZHP
SP2KAC
599
599
007
006
WT
GD
1
1
WT
GD
2021/11/18 17:08
2021/11/18 17:08
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SP5ES
599
599
007
013
GD
WX
SP5ES
SP2KAC
599
599
013
007
WX
GD
1
1
WX
2021/11/18 17:09
2021/11/18 17:09
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SO3O
599
599
008
008
GD
NN
SO3O
SP2KAC
599
599
008
008
NN
GD
1
1
NN
GD
2021/11/18 17:10
[BRAK QSO]
80m CW SP2KAC
SP1AEN
599 009 GD SP1AEN 599 010 LA 0
2021/11/18 17:11
2021/11/18 17:11
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SP4AWE
599
599
010
011
GD
BS
SP4AWE
SP2KAC
599
599
011
010
BI
GD
0
0

2021/11/18 17:12
2021/11/18 17:12
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SP5FHF
599
599
011
010
GD
WM
SP5FHF
SP2KAC
599
599
010
011
WM
GD
1
1
WM
2021/11/18 17:13
2021/11/18 17:13
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SP1GZF
599
599
012
014
GD
LA
SP1GZF
SP2KAC
599
599
014
012
LA
GD
1
1
LA
GD
2021/11/18 17:14
2021/11/18 17:14
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SP7OGP
599
599
013
014
GD
TZ
SP7OGP
SP2KAC
599
599
014
013
TZ
GD
1
1
TZ
GD
2021/11/18 17:18
2021/11/18 17:18
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SP9CCA
599
599
014
012
GD
ZC
SP9CCA
SP2KAC
599
599
012
014
ZC
GD
1
1
ZC
2021/11/18 17:19
2021/11/18 17:19
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SP3MKS
599
599
015
022
GD
PO
SP3MKS
SP2KAC
599
599
022
015
PO
GD
1
1
PO
2021/11/18 17:20
2021/11/18 17:20
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SP2GUC
599
599
016
015
GD
CJ
SP2GUC
SP2KAC
599
599
015
016
CJ
GD
1
1
CJ
GD
2021/11/18 17:21
2021/11/18 17:21
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SN70KAB
599
599
017
006
GD
WM
SN70KAB
SP2KAC
599
599
006
017
WM
GD
1
1

GD
2021/11/18 17:22
2021/11/18 17:22
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SQ5ASO
599
599
018
006
GD
WM
SQ5ASO
SP2KAC
599
599
006
018
WM
GD
1
1

GD
2021/11/18 17:22
2021/11/18 17:22
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SP3CYY
599
599
019
015
GD
OD
SP3CYY
SP2KAC
599
599
015
019
OD
GD
1
1
OD
GD
2021/11/18 17:23
2021/11/18 17:23
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SP2FWC
599
599
020
006
GD
WJ
SP2FWC
SP2KAC
599
599
006
020
WJ
GD
1
1
WJ
GD
2021/11/18 17:24
2021/11/18 17:24
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SP1EPI
599
599
022
013
GD
BG
SP1EPI
SP2KAC
599
599
013
022
BG
GD
1
1
BG
GD
2021/11/18 17:24
2021/11/18 17:24
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SO4P
599
599
021
039
GD
OL
SO4P
SP2KAC
599
599
039
021
OL
GD
1
1
OL
2021/11/18 17:25
2021/11/18 17:25
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SP9PKM
599
599
023
031
GD
WV
SP9PKM
SP2KAC
599
599
031
023
WV
GD
1
1
WV
GD
2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:29
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SP9ZHR
599
599
024
022
GD
ET
SP9ZHR
SP2KAC
599
599
022
024
ET
GD
1
1
ET
2021/11/18 17:30
2021/11/18 17:30
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SP3MEP
599
599
025
042
GD
LS
SP3MEP
SP2KAC
599
599
042
025
LE
GD
0
0

2021/11/18 17:32
2021/11/18 17:32
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SP2R
599
599
026
003
GD
EB
SP2R
SP2KAC
599
599
003
026
EL
GD
0
0

2021/11/18 17:33
2021/11/18 17:34
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SP5ENG
599
599
027
009
GD
PA
SP5ENG
SP2KAC
599
599
009
027
PA
GD
1
1
PA
GD
2021/11/18 17:44
2021/11/18 17:44
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SP9KJU
599
599
028
037
GD
RC
SP9KJU
SP2KAC
599
599
037
028
RC
GD
1
1
RC
2021/11/18 17:47
2021/11/18 17:47
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SP9MDY
599
599
029
002
GD
RC
SP9MDY
SP2KAC
599
599
002
029
RC
GD
1
1

GD
2021/11/18 17:52
2021/11/18 17:52
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SP9KUP
599
599
030
035
GD
WA
SP9KUP
SP2KAC
599
599
035
030
WA
GL
0
0

2021/11/18 17:59
2021/11/18 17:59
80m
80m
CW
CW
SP2KAC
SP2WGB
599
599
031
010
GD
DY
SP2WGB
SP2KAC
599
599
010
031
DY
GD
1
1
DY
GD