SQ5ASO

Rezultat: 256
Liczba zgł. QSO: 16 (CW: 16, SSB: 0, DIGI: 0, FM: 0) Liczba zal. QSO: 16 (100,0%)
Mnożniki: CU KI WI NN PO GD WJ BG BS LA EB OL RC LS LE TZ
ZgłoszoneOdebranePunktacja
CzasPasmoEmisjaStacjeRS(T)#QSOGrupaZnakiRS(T)#QSOGrupaPunktyMnożnik
2021/11/18 17:15
2021/11/18 17:15
80m
80m
CW
CW
SQ5ASO
SP1AEN
599
599
001
018
WM
CU
SP1AEN
SQ5ASO
599
599
018
001
CU
WM
1
1
CU
2021/11/18 17:17
2021/11/18 17:17
80m
80m
CW
CW
SQ5ASO
SP7JLH
599
599
002
017
WM
KI
SP7JLH
SQ5ASO
599
599
017
002
KI
WM
1
1
KI
WM
2021/11/18 17:18
2021/11/18 17:18
80m
80m
CW
CW
SQ5ASO
SP9BCH
599
599
003
015
WM
WI
SP9BCH
SQ5ASO
599
599
015
003
WI
WM
1
1
WI
WM
2021/11/18 17:19
2021/11/18 17:20
80m
80m
CW
CW
SQ5ASO
SO3O
599
599
004
016
WM
NN
SO3O
SQ5ASO
599
599
016
004
NN
WM
1
1
NN
WM
2021/11/18 17:20
2021/11/18 17:20
80m
80m
CW
CW
SQ5ASO
SP3MKS
599
599
005
023
WM
PO
SP3MKS
SQ5ASO
599
599
023
005
PO
WM
1
1
PO
WM
2021/11/18 17:22
2021/11/18 17:22
80m
80m
CW
CW
SQ5ASO
SP2KAC
599
599
006
018
WM
GD
SP2KAC
SQ5ASO
599
599
018
006
GD
WM
1
1
GD
2021/11/18 17:29
2021/11/18 17:29
80m
80m
CW
CW
SQ5ASO
SP2FWC
599
599
007
012
WM
WJ
SP2FWC
SQ5ASO
599
599
012
007
WJ
WM
1
1
WJ
2021/11/18 17:30
2021/11/18 17:30
80m
80m
CW
CW
SQ5ASO
SP1EPI
599
599
008
017
WM
BG
SP1EPI
SQ5ASO
599
599
017
008
BG
WM
1
1
BG
WM
2021/11/18 17:33
2021/11/18 17:34
80m
80m
CW
CW
SQ5ASO
SP4AWE
599
599
009
026
WM
BS
SP4AWE
SQ5ASO
599
599
026
009
BS
WM
1
1
BS
2021/11/18 17:35
2021/11/18 17:36
80m
80m
CW
CW
SQ5ASO
SP1GZF
599
599
010
027
WM
LA
SP1GZF
SQ5ASO
599
599
027
010
LA
WM
1
1
LA
2021/11/18 17:36
2021/11/18 17:36
80m
80m
CW
CW
SQ5ASO
SP2R
599
599
011
013
WM
EB
SP2R
SQ5ASO
599
599
013
011
EB
WM
1
1
EB
WM
2021/11/18 17:37
2021/11/18 17:37
80m
80m
CW
CW
SQ5ASO
SO4P
599
599
012
056
WM
OL
SO4P
SQ5ASO
599
599
056
012
OL
WM
1
1
OL
2021/11/18 17:41
2021/11/18 17:41
80m
80m
CW
CW
SQ5ASO
SP9KJU
599
599
013
032
WM
RC
SP9KJU
SQ5ASO
599
599
032
013
RC
WM
1
1
RC
2021/11/18 17:43
2021/11/18 17:43
80m
80m
CW
CW
SQ5ASO
SP3MEP
599
599
014
059
WM
LS
SP3MEP
SQ5ASO
599
599
059
014
LS
WM
1
1
LS
2021/11/18 17:44
2021/11/18 17:44
80m
80m
CW
CW
SQ5ASO
SP3CW
599
599
015
028
WM
LE
SP3CW
SQ5ASO
599
599
028
015
LE
WM
1
1
LE
2021/11/18 17:45
2021/11/18 17:45
80m
80m
CW
CW
SQ5ASO
SP7OGP
599
599
016
026
WM
TZ
SP7OGP
SQ5ASO
599
599
026
016
TZ
WM
1
1
TZ